Anda di halaman 1dari 4

ujian penurunan bagi konkrit

Pengenalan ujian penurunan (slump test) 1. Ujian penurunan bersesuaian untuk kerbolehkerjaan sederhana tinggi. campuran melekat normal yang

2. Kebolehkerjaan konkrit penting untuk menilai pratikalnya perletakan dan pemadatan campuran. 3. ia juga mengawal kualiti konkrit yang dihasilkan . 4. kebolehkerjaan penting untuk mengekalkan konsistensi kerja. 5. kebolehkerjaan boleh diukur dengan ujian piawai ( ujian runtuhan) 6. kontraktor perlu menentukan kebolehkerjaan yang diperlukan untuk sesuai dengan pembinan dan cara menentukan kebolehkerjaan yang diperlukan yang bersusuaian dengan pembinaan. Objektif ujian 1. memastikan ketekalan ( consistency ) bancuhan konkrit. 2. menjamin konsistensi keseluruhan kerja. 3. mengawal kualiti konkrit. 4. menilai pratikalnya ke atas kandungan air, simen dan pasir. Tempat Ujian ini dilakukan ditapak bina , tempat bancuhan konkrit dibuat . Alatan Alatan yang digunakan ialah acuan (slump cone) yang diperbuat daripada kepingan logam. Ukuran dalam acuan tersebut: Garis pusat bahagian bawah : 200 + 2mm Garis pusat bahagian atas : 100 + 2mm Tinggi frustum : 300 + 2mm

Alat getar atau sebatang besi bulat berdiameter 16mm dan panjangnya 600mm . digunakan bersama pembaris untuk mengukur. ujian

Kaedah
Acuan diletakkan di atas lantai yang rata dan dibasahkan terlebih dahulu sebelum diisi bancuan konkrit.

gambarajah

Sampel konkrit yang hendak diuji mestilah diambil daripada bancuhan yang baru dibuat. Sampel yang diambil itu hendaklah diisi ke dalam acuan secara berlapis, biasanya dalam tiga lapis. Tiap-tiap lapis mesti dimampatkan dengan getaran datau dicucuk dengan batang besi yang disediakan sebanyak 25 kali sebelum lapisan yang berikut diisikan. Apabila acuan tersebut telah penuh diisi, permukaan konkrit digelek rata dengan menggunakan besi tadi.Acuan ditarik keluar secara tegak dan diletakkan di sebelah spesimen konkrit. Penurunan yang berlaku ialah ukuran tinggi antara spesimen dengan acuan tersebut.Kebolehkerjaan (workability) konkrit. Nilai penurunan yang dihasilkan akan menjadi satu ukuran tentang sejauh mana konkrit atau mortar tersebut dapat dikerjakan. Kaedah perletakan juga bergantung kepada nilai penurunan yang diperoleh kerana campuran yang berkebolehkerjaan tinggi tidak memerlukan pemadatan secara langsung bagi membentuk konkrit yang padat.

Keputusan ujian: 1. Dinilai dari segi keadaan atau jenis runtuhan secara fizikal. Turun ricih adalah kegagalan kiub yang boleh diterima. 2. menilai jarak runtuhan

(a) Turun benar Konsistensi Terlalu kering Sangat keras Keras Plastik keras Plastik Cair Sangat cair

(b) Turun riceh Runtuhan

(c) Turun runtuh 0 0 12.7 12.7 25.4 25.4 50.8 50.8 101.6 101.6 152.4 152.4 203.2

Penurunan bagi beberapa jenis kerja konkrit.

Jenis kerja konkrit Konkrit biasa yang tidak bertetulang] Tembok penahan dan tiang Rasuk dan papak Kerja jalan dan lantai Keputusan ujian dipengaruhi oleh :

Penurunan 23 50 mm 75 125 mm 50 100 m 25 100 mm

1. nisbah air simen. 2. masa diambil selepas konkrit dibancuh. Ia perlu segera diuji bagi mengekalkan air daripada terhidrat. 3. alat yang digunakan berkeadaan baik, bersih dan kering. Kesimpulan Konkrit yang dibancuh cair mengalami penurunan yang lebih dibandingkan dengan penurunan bagi bancuhan konkrit yang kurang air. Jenis kerja konkrit yang berlainan memerlukan penurunan yang tertentu untuk menjamin pencapaian kekuatan konkrit yang dikehendaki.