Anda di halaman 1dari 10

3.

LAPORAN AKTIVITI BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH 3.1 Laporan Program 1

PELANCARAN PROGRAM ANTI DADAH.


DEWAN BESTARI S.K POLIS KEM 3 MAC 2012

PENGENALAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan bagi mengembangkan potensi yang ada pada setiap individu selaras dengan kehendak falsafah Pendidikan Negara yang melahirkan insan yang seimbang dari segi kecemerlangan intelek, rohani , emosi dan jasmani.

Sehubungan dengan itu, Unit Bimbingan dan Kaunseling SK Polis telah berusaha menyerlahkan lagi potensi pelajar-pelajar dengan menyusun pelbagai program-program pencegahan anataranya Program Anti Dadah

Program ini adalah program yang disusun atur khas untuk membantu pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Polis Kem mengembangkan pengetahuan mereka mengenai bahaya najis dadah.

Program ini juga amat penting bagi memastikan murid-murid yang meningkat dewasa ini menanamkan rasa benci dan menjauhkan diri dari dadah. Hal ini juga supaya murid dapat menyedari kerajaan telah bertungkus lumus untuk membanteras najis dadah dan ingin melahirkan masyarakat yang bebas dadah.

Sesungguhnya, kejayaan program ini memerlukan usaha yang gigih semua pihak termasuklah pihak pentadbir , guru, pelajar, pihak berkuasa dan masyarakat umum. Tanpa komitmen yang jitu dari semua pihak , sudah tentu sukar untuk manjayakan program ini.

Jadi, adalah diharapkan semua pihak dapat memberi sokongan dan komitmen yang bersungguh-sungguh untuk menjayakan program yang telah disusun kemas ini.

LAPORAN AKTIVITI/ PROGRAM

1. Nama program 2. Tempat 3. Tarikh

: Program Pelancaran Program Anti Dadah. : Dewan Bestari S.K Polis Kem : 3 Mac 2012

4. Masa/Hari : Mengikut jadual yang disediakan. 5. Objektif :Sebagai mendidik murid-murid tentang keburukan dadah seawal pra sekolah lagi supaya mereka dapat menyemai dan menanam sikap untuk membenci dan menjauhkan diri daripada dadah. 6. Atur cara/ Jadual Program 7.30 pagi : Majlis Pelancaran Minggu Anti Dadah bermula Nyanyian Koir Lagu Dadah Durjana oleh Kumpulan Koir. Bacaan Ikrar Anti Dadah oleh guru Disiplin, En. Mohd Jeffrie Perutusan YB Menteri Pelajaran oleh GPK HEM Ucapan Perasmian oleh Guru Besar Persembahan Murid 8.00 pagi : Deklamasi Sajak Nyanyian Lagu Dadah Durjana

Majlis bersurai

7. Laporan sesi

BIL AKTIVITI 1. Murid diberikan lirik Lagu Dadah Durjana.

PERSONALIA Guru Bimbingan

PENGISIAN Murid menyanyikan lagu

Dadah Durjana bersamasama dengan kumpulan koir Murid mendengar perutusan

2.

Taklimat

perutusan

YB GPK HEM

yang disampaikan

Menteri Pelajaran

8. Senarai nama peserta program Peserta Murid Tahun 4 Murid Tahun 5 Murid Tahun 6 Lelaki M 74 M 83 M 87 C C C I 2 I 4 I 3 LL LL LL Perempuan M 81 M 74 M 90 C C 1 C I 4 I 2 I 2 LL 1 182 LL 1 LL 163 164 Jumlah

9. Penilaian Program

: : Murid memberikan perhatian dan mengikuti program dengan baik.

9.1 Kekuatan Program

9.2 Kelemahan Program

: Terdapat sebahagian murid yang menimbulkan masalah dengan membuat bising

9.3 Penambahbaikan

: Pengawasan dari guru bertugas perlu diperketatkan lagi dan guru-guru lain perlu bersama-sam menjayakannya.

3.2 Laporan Program 2

PENUTUPAN PROGRAM ANTI DADAH.


DEWAN BESTARI S.K POLIS KEM 3 MAC 2012

LAPORAN AKTIVITI/ PROGRAM

1. Nama program 2. Tempat 3. Tarikh 4. Masa/Hari 5. Objektif

: Majlis Penutupan Program Anti Dadah. : Dewan Bestari S.K Polis Kem : 9 Mac 2012 :7.45 11.30 pagi. :Sebagai mendidik murid-murid tentang keburukan dadah seawal pra sekolah lagi supaya mereka dapat menyemai dan menanam sikap untuk membenci dan menjauhkan diri daripada dadah.

6. Atur cara/ Jadual Program 7.45 pagi 9.45 pagi 10,20 pagi 10,30 pagi : : : : Pertandingan melukis poster Anti Dadah Rehat Murid berkumpul di Dewan Bestari Ceramah Anti Dadah oleh Inspektor Mohammad Bin Hassan,Unit Pemulihan dan Rawatan Daripada Jabatan Penjara Simpang Renggam, Johor. 11.30 pagi : Majlis bersurai

7. Laporan sesi

BIL AKTIVITI 1. Pertandingan melukis

PERSONALIA Guru Kelas

PENGISIAN Murid melukis poster

poster Anti Dadah

menggunakan warna pensel, poster, air atau crayon.

2.

Ceramah Anti Dadah

Inspektor

Murid mendengar ceramah

Mohammad B mengenai bahaya dadah dan hukuman penjara kepada Hassan pesalah .

8. Senarai nama peserta program Peserta Murid Tahun 4 Murid Tahun 5 Murid Tahun 6 Lelaki M 74 M 83 M 87 C C C I 2 I 4 I 3 LL LL LL Perempuan M 81 M 74 M 90 C C 1 C I 4 I 2 I 2 LL 1 182 LL 1 LL 163 164 Jumlah

9. Penilaian Program

: : Murid memberikan perhatian dan mengikuti program dengan baik.

9.1 Kekuatan Program

9.2 Kelemahan Program 9.3 Penambahbaikan

: Terdapat sebahagian murid tidak menyiapkan poster : Guru kelas perlu memastikan murid menyiapkan lukisan poster.

3.3 Rumusan

Disini saya dapat merumuskan bahawa program Anti Dadah yang dilancarkan ini adalah bersesuaian dengan keperluan murid untuk jangka masa panjang sehinggalah mereka menempuh hari tua mereka. Dadah adalah amat bahaya kepada manusia jika disalahgunakan dan boleh mendatangkan mudarat terutama kepada kesihatan kepada indiidu, kepincangan sistem institusi keluarga dan masyarakat serta boleh meruntuhkan ekonomi dan martabat negara. Disebabkan itulah negara bertungkus lumus untuk membanteras penyalahgunaan dadah dari semua peringkat , iaitu sejak dari pra sekolah sehinggalah kepada masyarakat khasnya. Pendedehan mengenai bahayanya dadah bukan lagi hanya satu pengetahuan sampingan tetapi merupakan sesuatu yang wajib untuk murid tahu kerana ini mempengaruhi mereka untuk membuat keputusan supaya mereka jauh daripada terlibat dengan jenayah yang melibatkan dadah termasuklah menghisap dadah, mengedar dan membuat dadah.