Anda di halaman 1dari 1

Anex la Decizia C.N.V.M. nr. 204/07.02.

2008

Codul S.C. Depozitarul Central S.A.

Anexa VI.1
CERERE
DE MODIFICARE A DATELOR DE IDENTIFICARE ALE TITULARILOR DE CONT

ion stefan
Numele si prenumele/Denumirea titularului de cont ___________________________________________
Cod numeric personal/Cod Unic de Inregistrare______________________________________________
cnp 1440301363867
Serie si numar act de identitate/Numar de inregistrare la Registrul Comertului ______________________
serie xr nr. 304195

Domiciliul/Sediul ______________________________________________________________________
sat.TACAU nr.19 com.MARASU jud. BRAILA
Prin prezenta solicit modificarea in Registrul Actionarilor a: numelui/denumirii, domiciliului/sediului,
actului de identitate/Numarului de inregistrare la Registrul Comertului, codului numeric personal/Codului
Unic de Inregistrare.
(a se sublinia tipul modificarii)
Noul nume / denumire; domiciliu / act de identitate/Numar de inregistrare la Registrul Comertului; cod
numeric
personal/Cod
Unic
de
Inregistrare
este:
sat.TACAU nr.19 com.MARASU jud.BRAILA
__________________________________________________________________
Documente anexate cererii:
copie carte identitate
-.
-.
-.
-.

stefan
ion
Nume:______________________Prenume:______________________

Semnatura:_____________

29.02.2012
Data: ____________

____________
Stampila
(pentru persoane juridice)

158