Anda di halaman 1dari 36

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111 PENDIDIKAN ISLAM MINOR MODUL 1/3

sham86.wordpress.com

LATIHAN Muka Surat 6

i.

Berdasarkan rajah, bincangkan bidang-bidang pendidikan islam sekolah rendah mengikut susunan. Senaraikan objektif setiap bidang tersebut mengikut tumpuan sukatan tersebut.

ii.

JAWAPAN ( i & ii )

Bil

Bidang-Bidang Pendidikan Islam Sekolah Rendah

Objektif Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih bagi memupuk minat membaca al-Quran dan sebagai amalan. Menghafaz suruh-suruh tertentu dengan fasih dan betul bagi kesempurnaan solat dan ibadah harian. Memahami makna dan pengertian surahsurah yang tertentu bagi menghayati dan dan pengajaran serta sebagai rujukan

Asuhan Tilawah al-Quran

Asas Ulum As-Syariah

petunjuk Allah. Penekanan dari sudut kefahaman dan keyakinan asas-asas keimanan serta

pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah sebagai benteng agama. Mengetahui dan mengamalkan asas-asas

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111 fardhu ain serta

sham86.wordpress.com fardhu kifayah dan

peraturan-peraturan berkaitan dengannya. Memahami dan mengambil iktibar

berdasarkan sirah rasulullah s.a.w agar memahami asas perkembangan tamadun 3 Asas Akhlak Islamiah manusia. Mempelajari, mengamal dan menghayati serta kepatuhan tatacara hidup muslim berlandaskan hubungan dengan Allah s.w.t dan rasulullah s.a.w. Mempelajari, mengamal dan menghayati serta kepatuhan tatacara hidup muslim berlandaskan hubungan dengan sesama manusia, 4 Pelajaran Jawi diri, keluarga, masyarakat,

negara dan juga alam sekitar. Mempelajari selok belok penulisan dan membaca jawi dengan baik.

Mempelajari seni tulisan jawi atas dasar mencintainya sebagai warisan bangsa.

Menguasai kaedah membaca dan menulis jawi dengan baik dan lancar.

Pengajian Islam LATIHAN 2 Muka Surat 15

Shamsul Anuar Ahmad 1)

BA2111

sham86.wordpress.com

Berpandukan kepada Huraian Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah Tahun 1-6 bagi tahun 2002,anda dikehendaki mencerakinkan semula agihan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Mulai Tahun 1 hingga Tahun 6 mengikut bidang-bidang bidang yang ditentukan. Setelah anda mencerakinkan matapelajaran pendidikan Islam tersebut, sekarang anda dikehendaki membina objektif pengajarandan pembelajaran yang sesuai mengikut bidang matapelajaran tersebut.

2)

Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1

Tilawah Al-Quran

Bidang Pembelajaran

Objektif

1.

Mengenal huruf hijaiyyah tunggal dari -

1-Membaca ayat-ayat AlQuran dengan betul dan fasih.

2.

Mengenal huruf hijaiyyah tunggal yang mengandungi pelbagai baris:1234Fathah (baris atas) Kasrah (baris bawah) Dhommah (baris depan) Tanwin :(baris dua atas) (baris dua bawah) (baris dua depan) Mengenal huruf hijaiyyah tunggal yang mengandungi tanda:1- Tanda mati. 2-Mengenal,menyebut dan membaca huruf huruf hijaiyyah yang berbaris

3-Menghafaz ayat-ayat AlQuran tertentu dengan betul dan fasih.

3.

2- Tanda sabdu

4-Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk amma (juzuk 30) dan menghayati pengajarannya.

Mengenal huruf hijaiyyah bersambung yang mengandungi pelbagai baris dan tanda.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Membaca kalimah dan potongan ayat. 4. Membaca kalimah dan ayat pendek pelbagai baris. 5.

6. Membaca surah berikut dengan betul dan fasih :a) Surah Al Fatihah b) Surah An Nas c) Surah Al Falaq 7. d) Surah Al Ikhlas

Hafazan.

Menghafaz surah-surah berikut:a) b) c) d) Kefahaman:Memahami surah-surah berikut secara umum: a)Surah Al Fatihah 1-7 Surah Al Fatihah Surah An Nas Surah Al Falaq Surah Al Ikhlas.

8.

Shamsul Anuar Ahmad 9.

BA2111

sham86.wordpress.com

Asas Ulum Syariah.

Akidah

Bidang Pembelajaran 1 Rukun Iman:-

Objektif

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Beriman kepada Allah Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada Hari Qiamat Beriman kepada Qada dan Qadar.

Rukun Islam:1) Mengucap dua kalimah syahadah

Asma Al husna :1) Ar Rahman. 2) Ar Rahim.

Ibadat.

Bidang Pembelajaran 1. Konsep ibadah:a) Pengertian b) Jenis-jenis ibadah

Objektif

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Bersuci: 2. a)Pengertian b)Istinjak c)Bersuci daripada hadas kecil

Solat: 3. a)Pengertian b)Solat fardhu c)Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya d)Perlakuan solat (rukun fiili) dan hikmah-hikmahnya.

Sirah

Bil 1

Bidang pembelajaran Tanda-tanda kenabian

Objektif

2.

Salasilah keturunan Nabi

3.

Penyusuan dan pemeliharaan Nabi

Adab dan Akhlak Islamiah

Shamsul Anuar Ahmad Bil 1

BA2111

sham86.wordpress.com Objektif

Bidang pembelajaran Adab di dalam kehidupan: a)Adab makan dan minum b)Adab qadak hajat c)Adab tidur dan bangun tidur d)Adab mandi dan bersugi

Adab terhadap ibubapa dan keluarga: a)Adab bercakap dengan ibubapa

Adab dalam kehidupan bersosial: a)Adab bergaul dengan rakan Adab menuntut ilmu: a)Adab bercakap dengan guru

Pelajaran Jawi

Bil 1.

Bidang pembelajaran Mengenal,menyebut dan menulis huruf jawi tunggal

Objektif

2.

Mengenal,menyebut dan menulis huruf jawi bersambung

3.

Mengenal,membaca dan menulis suku kata terbuka

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Huraian sukatan tahun 2

Asuhan tilawah al-Quran

Bil 1.

Bidang pembelajaran Membaca surah-surah berikut dengan betul dan fasih:a)Surah Al Masad b)Surah Al Nasr c)Surah Al Kafirun d)Surah Al Kawthar e)Surah Al Maun f)Surah Al Quraisy

Objektif Membaca surah-surah terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih

Memupuk minat membaca Al-Quran dan menjadi amalan sentiasa.

2.

Hafazan:a)Surah Al kafirun b)Surah Al Kawthar c)Surah Al Maun d)Surah Al Quraisy.

Membaca ayat-ayat al quran dengan betul dan fasih

Menghafaz ayat-ayat Al quran dengan betul dan fasih

3.

Kefahaman: Memahami surah-surah berikut secara umum:a)Surah Al Kawthar b)Surah al Maun ayat 1-7

Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk Amma dan menghayatinya.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Asas ulum Syariah

Akidah

Bil 1.

Bidang pembelajaran Beriman kepada Malaikat

Objektif

Penanaman akidah, 2. Beriman kepada Rasul-rasul pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t.

Allah bersifat:a)Wujud b)Qidam Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.

Nama-nama Allah (Asma Al Husna) a)Al afuw b)Al Ghafur.

Ibadah

Bil 1.

Bidang pembelajaran Konsep ibadah:-

Objektif Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang

Shamsul Anuar Ahmad a)Fardhu Ain dan fardhu Kifayah

BA2111

sham86.wordpress.com ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya.

2.

Bersuci:Bersuci daripada najis : a)Ringan b)Sederhana c)Berat Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardhu ain serta memahami Fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. Perlaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan betul

3.

Solat: Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya:a)Takbiratul Ihram b)Surah Al fatihah c)Doa Iftitah d)Ketika rukuk e)Ketika Iktidal f)Ketrika sujud g)Duduk antara dua sujud h)Tahiyat awal dan akhir

Sirah

Bil 1.

Bidang pembelajaran Penyusunan dan pemeliharaan Nabi

objektif Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com s.a.w.

2.

Nabi dibesarkan dikampung dan terdidik dengan nilai-nilai murni masyarakat desa

3.

Kematian bapa dan ibu nabi

Mengenali Rasulullah dengan lebih mendalam melalui sejarah kehidupan baginda.

4.

Kematian datuk nabi

5.

Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya.

Adab dan akhlak Islamiah

Bil 1.

Bidang pembelajaran Adab di dalam kehidupan:a)Adab berpakaian b)Adab berkenderaan c)Adab masuk dan keluar rumah

Objektif Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.

2.

Adab dalam kehidupan bersosial a)Adab di masjid dan surau

Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

3.

Adab menuntut ilmu: a)Adab ke sekolah b)Adab belajar

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Pelajaran jawi

Bil 1.

Bidang pembelajaran Mengenal,membaca dan menulis suku kata tertutup

Objektif Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa

2.

Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. Menulis tulisan jawi dengan baik

Membaca tulisan Jawi dengan lancar.

Mempelajari asas seni tulisan Jawi dan kesenian Khat.

Huraian sukatan tahun 3

(Asuhan tilawah Al-Quran)

Bil

Hasil pembelajaran

Objektif

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com Membaca surah-surah terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih

Membaca surah-surah berikut dengan betul dan fasih:a)Surah Al Humazah b)Surah Al Asr c)Surah Al Takathur d)Surah Al Qariah e)Surah Al Adiat f)Surah Al Zalzalah

Memupuk minat membaca Al-Quran dan menjadi amalan sentiasa.

Membaca ayat-ayat al quran dengan betul dan fasih

Hafazan:a) b) c) d) Surah Al Fil Surah Al Humazah SurahAl Asr Surah Al Takathur. Menghafaz ayat-ayat Al quran dengan betul dan fasih

Kefahaman: a)Sejarah ringkas Al-Quran 3 b)Memahami Surah-surah berikut secara umum: 1- Surah Al Ikhlas 2- Surah Al Khawthar

Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk Amma dan menghayatinya.

Asas Ulum Syariah

Akidah

Bil

Hasil Pembelajaran

Objekjtif

Shamsul Anuar Ahmad 1 Beriman kepada kitab-kitab

BA2111

sham86.wordpress.com

Penanaman akidah, 2 Beriman kepada Hari Akhirat pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t.

Allah Bersifat:a) Baqa b) Mukhalafatuhu lil hawadith c) Qiamuhu bi nafsih Nama-nama Allah (Asma Al Husna) yang berikut: Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.

a)Al-Adl b) Al Shakur

Ibadah

Bil 1

Hasil Pembelajaran Konsep ibadah:a)Jenis-jenis hukum (wajib,sunat,makruh,haram dan harus) b)Bersuci daripada hadas: 1-Hadas kecil 2-Hadas besar.

Objektif Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya.

Perlaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan betul

Solat:Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya:a)Doa Qunut Perkara-perkara yang membatalkan solat

Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardhu ain serta memahami Fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Sirah

Bil 1 Pekerjaan Nabi:

Hasil Pembelajaran

Objektif Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w.

a)Semasa kecil membantu bapa saudara berniaga b)Semasa dewasa menternak kambing dan berniaga Perkahwinan Nabi Peristiwa Hajar al Aswad

2 3

Mengenali Rasulullah dengan lebih mendalam melalui sejarah kehidupan baginda.

Adab dan Akhlak Islamiah

Bil 1

Hasil Pembelajaran Adab dalam kehidupan harian: a)Adab menghidang makanan dan minuman

Objektif Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.

Adab dalam kehidupan bersosial: a)Adab bercakap dengan rakan b)Adab melayan tetamu c)Adabmenziarahi orang sakit d)Adab menziarahi orang tua Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

Pelajaran Jawi

Shamsul Anuar Ahmad Bil 1

BA2111

sham86.wordpress.com Objektif Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa

Hasil Pembelajaran Mengenal,membaca dan menulis perkataan pinjaman. Mengenal.membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek

Menulis tulisan jawi dengan baik

Membaca tulisan Jawi dengan lancar.

Mempelajari asas seni tulisan Jawi dan Khat.

Huraian sukatan tahun 4 Asuhan tilawah Al-Quran

Bil 1

Hasil Pembelajaran Membaca surah-surah berikut dengan betul dan fasih: a)Surah Al Bayyinah b)Surah Al Qadr c)Surah Al Alaq d)Surah Al Tin

Objektif Membaca surah-surah terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih

Memupuk minat membaca Al-Quran dan menjadi amalan sentiasa.

Hafazan: a)Surah Al Qariah b)Surah Al Adiyat c)Surah Al Zalzalah

Membaca ayat-ayat al quran dengan betul dan fasih

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com Menghafaz ayat-ayat Al quran dengan betul dan fasih

Kefahaman: 3 Memahamisurah-surah berikut secara umum: a)Surah Al maun ayat 1-7

Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk Amma dan menghayatinya.

Asas Ulum syariah Akidah

Bil 1

Bidang Pembelajaran Beriman kepada Qada dan Qadar

Objektif

Penanaman akidah, 2 Allah bersifat:a)Wahdaniah b)Qudrat Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t.

Nama-nama Allah (Asma al Husna) yang berikut:a)Al Salam b)Al Hadi

Pengertian dosa dan pahala.

Ibadah

Shamsul Anuar Ahmad Bil 1 Bersuci:a)Beristinjak

BA2111

sham86.wordpress.com Objektif Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya.

Bidang pembelajaran

Bersuci daripada hadas:a)Hadas kecil Perlaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan betul

Solat: a)Rukun-rukun b)Syarat-syarat wajib c)Syarat-syarat sah Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardhu ain serta memahami Fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.

Sirah

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Bidang Pembelajaran Peristiwa di gua Hira; Mukjizat Al quran Dakwah Rasulullah s.a.w. secara sulit dan terang Hijrah ke Habsyah. Pembesar di Makkah menerima seruan Rasulullah s.a.w. Tentangan terhadap Rasulullah s.a.w.

Objektif Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w.

6.

Mengenali Rasulullah dengan lebih mendalam melalui sejarah kehidupan baginda.

Adab dan Akhlak Islamiah.

Shamsul Anuar Ahmad Bil 1

BA2111

sham86.wordpress.com Objektif Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.

Bidang pembelajaran Adab di dalam kehidupan harian a)Adab berjalan b)Adab bertanya

Adab dalam kehidupan bersosial:a)Adab dengan orang tua b)Adab menziarah jenazah dan kubur c)Adab makan dan minum dimajlis keramaian d)Adab berjiran e)Adab berkumpul

Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

Adab menuntut ilmu: a)Adab semasa disekolah b)Adab berhujah

Pelajaran jawi

Bil 1

Bidang pembelajaran Menggunakan tanda baca

Objektif Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa

Menulis tulisan jawi dengan baik

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Membaca tulisan Jawi dengan lancar.

Mempelajari asas seni tulisan Jawi dan kesenian Khat.

Huraian Sukatan tahun 5 Asuhan Tilawah al_Quran.

Bil 1

Bidang pembelajaran Membaca surah berikut dengan betul dan fasih:a)Surah Al Syarh b)Surah Al Dhuha c)Surah Al Lail d)Surah Al Syams e)Surah Al Balad

Objektif Membaca surah-surah terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih

Memupuk minat membaca Al-Quran dan menjadi amalan sentiasa.

Hafazan:a)Surah Al Bayyinah b)Surah Al Qadr c)Surah Al Alaq

Membaca ayat-ayat al quran dengan betul dan fasih

Menghafaz ayat-ayat Al quran dengan betul dan fasih

Memahami surah-surah berikut secara umum:a)Surah Al Qadr ayat 1-5 Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk Amma dan

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com menghayatinya.

Asas Ulum syariah

Akidah

Bil 1. Allah bersifat:a)Iradah b)Ilmu c)Hayat

Bidang pembelajaran

Objektif

Penanaman akidah, pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t.

2.

Nama-nama Allah (Asma al-Husna) yang berikut:a)Al Sabur b)Al Hakim

Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.

Ibadah

Bil 1 Tayammum:-

Bidang pembelajaran

Objektif Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya.

a)Tatacara tayammum b)Syarat-syarat tayammum c)Perkara-perkara yang membatalkan tayammum.

Sunat abadh dan haiah.

Perlaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan betul

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Azan dan Iqomah

Solat berjemaah

Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardhu ain serta memahami Fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.

Solat Jumaat

Sirah

Bil 1

Bidang pembelajaran Israk dan Mikraj

Objektif Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w.

2.

Perjanjian Aqabah

3.

Hijrah ke Madinah

4.

Pembinaan masjid yang pertama

Mengenali Rasulullah dengan lebih mendalam melalui sejarah kehidupan baginda.

5.

Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar

6.

Pembentukan Negara Madinah

7.

Mempertahankan Madinah

Adab dan Akhlak Islamiah

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Bil 1.

Bidang pembelajaran Adab di dalam kehidupan seharian: a)Adab mengurus diri

Objektif Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.

2.

Adab terhadap ibubapa dan keluarga: a)Adab menolong ibubapa Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

3.

Adab dalam kehidupan bersosial: a)Adab berjual beli b)Adab bekerja c)Adab menziarahi jiran d)Adab ketika bermain e)Adab dengan pemimpin

4.

Adab menuntut ilmu: a)Adab menolong guru.

Pelajaran Jawi

Bil 1

Bidang pembelajaran Menulis pelbagai jenis teks

Objektif Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa

Menulis tulisan jawi dengan baik

Membaca tulisan Jawi

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com dengan lancar.

Mempelajari asas seni tulisan Jawi dan kesenian Khat.

Huraian sukatan tahun 6

Asuhan Tilawah Al-Quran.

Bil 1

Bidang pembelajaran Membaca surah berikut dengan betul dan fasih:a)Surah Al Fajr b)Surah Al Ghasyiyah c)Surah al Ala d)Surah Al Toriq

Objektif Membaca surah-surah terpilih daripada juzuk amma dengan betul dan fasih

Memupuk minat membaca Al-Quran dan menjadi amalan sentiasa.

2.

Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf

Membaca ayat-ayat al quran dengan betul dan fasih

3.

Membaca ayat-ayat pendek mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin

4.

Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi mim syaddah,nun syaddah dan mim sakinah

Menghafaz ayat-ayat Al quran dengan betul dan fasih

Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzuk Amma dan

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com menghayatinya.

Membaca potongan ayat-ayat daripada surah-sirah tertentu yang mengandungi bacaan qalqalah. 5. Hafazan: a)Surah Al tin 6. b)Surah Al syarh c)Surah Al Dhuha

Kefahaman: a)Surah Al Dhuha ayat 1-11 7.

Asas Ulum Syariah

Akidah

Bil 1. Allah bersifat:a)Sama b)Basar c)Kalam

Bidang pembelajaran

Objektif

Penanaman akidah, pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s.w.t.

Shamsul Anuar Ahmad 2.

BA2111

sham86.wordpress.com Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan.

Nama-nama Allah (Asma Al Husna) a)Al Hasib b)Zu al Jalali wa al Ikram.

3.

Pengertian dosa kecil dan besar

4.

Pengertian Syirik

5.

Samiyyat: a)Pengertian b)Perkara-perkara samiyyat

Ibadah

Bil 1.

Bidang pembelajaran Ibadah puasa Ramadhan:a)Konsep puasa b)Syarat-syarat wajib c)Rukun-rukun d)Syarat-syarat sah e)Perkara-perkara yang membatalkan puasa.

Objektif Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya.

Perlaksanaan ibadah dapat dilakukan dengan betul

2.

Solat Hari Raya Aidil Fitri dan AidilAdha.

3.

Solat jenazah.

Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardhu ain serta memahami Fardhu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.

Sirah

Shamsul Anuar Ahmad Bil 1.

BA2111

sham86.wordpress.com Objektif Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w.

Bidang pembelajaran Piagam Madinah

2.

Perjanjian hudaibiyah

3.

Pembukaan kota Mekah

4.

Perkembangan islam pada zaman Rasulullah s.a.w.

Mengenali Rasulullah dengan lebih mendalam melalui sejarah kehidupan baginda.

5. Haji Wida 6. Kewafatan Rasulullah s.a.w.

Adab dan Akhlak Islamiah

Bil 1

Bidang pembelajaran Adab dalam kehidupan bersosial:a)Adab terhadap tempat dan harta benda awam b)adab kecintaan kepada Negara c)Menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar d)Adab rehlah e)Adan dengan manusia dan makhluk lain

Objektif Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.

Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup muslim dalam hubungannya dengan allah s.w.t. dan Rasulullah s.a.w.

2.

Adab Menuntut Ilmu:-

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

a)Adab menjaga harta benda sekolah b)Adab menjaga kebersihan sekolah.

Pelajaran jawi

Bil 1

Bidang pembelajaran Mengenal dan menulis khat nasakh dan khat rikah.

Objektif Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa

Menulis tulisan jawi dengan baik

Membaca tulisan Jawi dengan lancar.

Mempelajari asas seni tulisan Jawi dan kesenian Khat.

LATIHAN ( MUKA SURAT 17 )

i. ii.

Cuba semak buku teks yang lama dan yang baru. Buat perbandingan. Dapatkan maklumat dari pelajar mengenai perasaan mereka apabila

menggunakan buku teks. Tentu ada pro dan kontra. Bincangkan. iii. Senaraikan 10 aktiviti yang difikirkan menarik dan menyeronokkan murid yang boleh diperolehi di dalam buku teks.

Shamsul Anuar Ahmad JAWAPAN ( i )

BA2111

sham86.wordpress.com

Berikut merupakan perbandingan buku teks lama dan baru berdasarkan kukurikulum pendidikan islam sekolah rendah.

BUKU TEKS LAMA

BUKU TEKS BARU

Mengandungi 1 jilid

Mengandungi 2 jilid

Terkandung 4 komponen i. ii. iii. iv. Tilawah al-Quran Ulum Syariah Adab Islamiah Pelajaran Jawi

Jilid 1

i. Tilawah al-Quran ii. Jawi

Jilid 2

i. Ulum Syariah ii. Adab/akhlak

Ulum Syariah digabung sebagai satu tajuk

Dipecah kepada 3 komponen i. ii. iii. Akidah Ibadah Sirah

Ilustrasi menggunakan satu warna

Ilustrasi yang menarik dan grafik

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com yang berwarna-warni.

sahaja melainkan pada buku teks tahun 1.

Tidak banyak aktiviti

Banyak aktiviti

Kandungan kurang mantap

mantap

Kandungan lebih

JAWAPAN ( ii )

Setelah mendapatkan maklumat secara rawak daripada murid-murid tahun 4, 5 dan 6 seramai hampir 30 orang di Sekolah Kebangsaan Desa Amanpuri Kepong. Berikut adalah hasil dapatannya : 95% daripada murid-murid ini menyatakan seronok dan gembira menggunakan buku teks sebagai bahan bacaan dan rujukan. Rata-rata mereka berpendapat ilustrasi dan gambar yang menarik serta berwarna-warni menjadi tarikan utama. Ada juga yang berasa seronok dengan buku teks apabila membaca cerita-cerita teladan yang diselitkan di samping boleh menambah ilmu pengetahuan. 5% daripada murid-murid yang ditanya pula menyatakan tidak seronok dan tidak berminat membaca buku teks, dengan alasan lebih berminat membaca buku-buku komik yang berlambakan dipasaran. Sebahagian kecil daripada murid-murid yang terlibat mengakui sememangnya tidak berminat membaca dan sanggup menghabiskan aktiviti harian dangan bermain dan berbasikal.

JAWAPAN ( iii )

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Berikut 10 aktiviti yang menarik dan menyeronokkan murid-murid yang diperolehi di dalam buku teks : 1) Memadan Ilustrasi 2) Nyanyian seperti nasyid dan sebagainya 3) Pantun 4) Mewarna 5) Mencari huruf tersembunyi 6) Melengkapkan teka silang kata 7) Cerita-cerita 8) Dialog 9) Menyambungkan titik-titik 10) Melengkapkan huruf-huruf

LATIHAN ( MUKA SURAT 18 )

i.

Baca Buku Panduan Pendidikan Islam sepenuhnya. Kemudian senaraikan teknik yang sering anda gunakan yang terdapat dalam buku panduan guru.

ii.

Senaraikan juga teknik yang jarang dan tidak langsung digunakan oleh anda semasa pengajaran namun anda mengetahuinya bahawa ianya menarik dan menyeronokkan pelajar.

JAWAPAN ( i )

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Berikut merupakan teknik-teknik yang sering digunakan berpandukan Buku Panduan Guru Pendidikan Islam :-

Perbincangan Penerangan Huraian Soal-jawab Latih tubi Permainan Simulasi Verbal linguistik Hafazan Tunjuk ajar

Tasmi Latih tubi Banding beza Talaqi musyafahah Imlai Bercerita Bernasyid Kajian masa depan Sumbang saran

JAWAPAN ( ii )

Berikut merupakan di antara teknik yang jarang dan tidak langsung digunakan oleh semasa pengajaran namun ianya dapat menarik minat pelajar dan menyeronokkan pelajar Tayangan Interperson Logik Matematik Kinestetik Naturalis :-

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

LATIHAN ( MUKA SURAT 25 )

Dengan menggunakan grafik buatkan banding beza antara Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pendidikan Islam dengan Kurikulum j-QAF.

JAWAPAN

Satu projek memperkasakan pendidikan islam sedia ada melalui penekanan pengajaran jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan fardhu ain.

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Matlamat KBSR pendidikan islam untuk menghasilkan individu muslim berilmu, beriman, beramal soleh, berketerampilan dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran as-Sunnah

KBSR

j-QAF

Tilawah al-Quran

Tilawah al-Quran

Model mengikut kelas Bacaan dikesan secara rambang Tiada tumpuan individu Murid pandai lebih menonjol

Model 6 bulan khatam/ tasmik Pelajar dipecah kepada kumpulan yang lebih kecil Setiap individu berpeluang mempraktikkan setiap bacaan Tumpuan kepada semua pelajar

Pelajaran Jawi

Pemulihan Jawi

Pengesanan individu yang lemah mengenal huruf hijaiyah agak terbatas. Mana-mana yang lemah diperbaiki secara rawak. Kemungkinan terdapat pelajar keciciran dalam jawi jelas. Ulum Syariah

Dinilai melalui pengesanan ujian jawi. Lebih menjurus kepada corak pengajaran individu. Murid yang telah menguasai kemahiran yang dipelajari akan mengikuti kelas jawi seperti biasa. Tiada pelajar keciciran. Bestari Solat

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Tumpuan Ibadah, islamiah.

merangkumi Sirah dan

aqidah, akhlak

Lebih tumpuan kepada amali dan praktikal sempurna. daripaada wudhuk sehingga pelaksanaan solat yang

Hanya 30 minit seminggu

Dijalankan kurikulum.

di

dalam

waktu

khusus dan di dalam bentuk ko-

Tiada tumpuan individu terutama dalam pergerakkan solat. Bahasa Arab

Lebih kepada praktikal individu

Bahasa Arab

melainkan

Tidak di tertentu sahaja.

diajarkan

Diajar disemua sekolah-sekolah rendah peringkat. Sebagai satu mata pelajaran pilihan agar para pelajar lebih menguasai ilmu-ilmu islam. secara berperingkat-

sekolah-sekolah

Shamsul Anuar Ahmad

BA2111

sham86.wordpress.com

Beri Nilai