Anda di halaman 1dari 28

SEKOLAH DAN MASYARAKAT KPS 4043

STRATIFIKASI SOSIAL

DEFINISI STRATIFIKASI SOSIAL

Stratifikasi Sosial

Definisi

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Stratifikasi Sosial

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Pitirim A.Sorokin ; Stratifikasi sosial adalah perbezaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara berperingkat. Pengwujudannya adalah disebabkan adanya kelaskelas sosial lebih tinggi dan kelas-kelas sosial lebih rendah. Ia menjelaskn bahawa dasar & inti lapisan sosial dlm msykt disbbkn tidak adanya keseimbangan dlm pembahagian hak, kewajiban, & tanggungjawab nilai sosial di antara anggota masyarakat.
Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Dasar-dasar Stratifikasi Sosial


Lahirnya stratifikasi sosial terjadi dengan automatik di dalam masyarakat seiring dengan tingkat pertumbuhan masyarakat itu sendiri.
Kriteria yang di gunakan untuk menyusun lapisan sosial: 1. Kekayaan 2. Kekuasaan 3. Keturunan 4. pendidikan
Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Stratifikasi Sosial

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

KELAS-KELAS SOSIAL

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Raja Pembesar Rakyat Hamba


Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Kelas Atas
Kelas Menengah Kelas Pekerja Kelas Bawah

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

KESAN-KESAN STRATIFIKASI SOSIAL TERHADAP PENDIDIKAN

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Stratifikasi Terhadap Pendidikan


wujud suatu jurang pembelajaran terhadap tahap pencapaian pelajar jika dibandingkan dgn negara lain

Menurut Christine Warner, dengan pelajar berjumlah 40 orang atau lebih dalam sesebuah kelas, adalah sukar bagi guru di mana-mana pun untuk memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajarnya.

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Stratifikasi Terhadap Pendidikan


Di Australia, kadar bilangan penempatan pelajar dalam sesebuah kelas adalah sekitar 20 hingga 25 orang untuk mewujudkan suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang efektif.

Di Los Angeles pula setiap bilik darjah hanya memperuntukkan minimum 20 dan maksimum hingga 25 orang sahaja.

Ini membuktikan negara-negara maju yang melaksanakan dapat melahirkan sistem pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Guru Kurang Berfungsi

Kawalan Kelas Yang Longgar

Kesan Stratifikasi Sosial Terhadap Pendidikan

Wujud Kumpulan Tertentu

Wujudnya Halangan Komunikasi

Pengajaran & Pembelajaran Kurang Berkesan

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

MOBILITI SOSIAL

Mobiliti Sosial

Mobiliti Sosial

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Mobiliti Menegak

Mobiliti Mendatar
Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial kepada yang lain dalam status yang berbeza

Mobiliti intergenerational

Mobiliti intragenerational

Contoh : seorang anak mempunyai kedudukan baik (doktor) berbanding dengan ibubapanya (guru)

Contohnya : seorang guru naik pangkat menjadi guru besar dan setelah beberapa tahun bertukar pekerjaan menjadi seorang (pensyarah).

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Pergerakan seseorang dari satu kedudukan sosial kepada yang lain dalam status yang sama

Masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi

Membentuk kelompok baru

Contoh : A adalah seorang guru sejarah di salah satu SMA. Kerana memenuhi persyaratan maka dia dilantik menjadi pengetua.

Contohnya : Pembentukan organisasi baru memungkinkan seseorang untuk menjadi ketua dari organisasi baru tersebut, sehingga status sosialnya naik.

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Perkahwinan

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Kesan Positif
berusaha untuk meningkatkan prestasi untuk maju - dorongan untuk bersaing mempercepatkan perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Contoh : Penggunaan alat tradisional kepada teknologi

Kesan Negatif
Konflik antara kelas Konflik antara kelompok sosial Konflik antara generasi Penyesuaian sekali

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

RUMUSAN

Rumusan

Menunjukkan perbezaan penggolongan pada lapisan yang mana seseorang itu berada, sama ada lapisan atas , lapisan menengah atau lapisan bawah.

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

Stratifikasi Sosial

Stratifikasi Sosial / Sekolah & Masyarakat KPS 4043

SOALAN ?

Hidayatul Hairani bt Ab Razak


Nurhaini Falini bt Ahmad Nurul Ain bt Mohamad Norshakirah bt Adnan Tamat

L20112008607
L20112008600 L20112008606 L20112008558

Anda mungkin juga menyukai