Anda di halaman 1dari 8

AMALI 2 Kaedah-kaedah Pengajaran Lisan dan Ciricirinya

Click to edit Master subtitle style

3/21/12

Disediakan oleh : PISMP PK 3 Amalina Afiqah Husna Nasiha Noor Azmilia Nurul Athirah Nurul Hidayah

Kemahiran Lisan

Kemahiran lisan adalah satu kemahiran bahasa yang penting kerana manusia berkomunikasi secara lisan lebih banyak daripada kemahiran bahasa yang lain. Lagipun kemahiran lisan adalah kemahiran yang paling awal dikuasai seseorang sebelum ia menguasai kemahiran bahasa yang lain.
3/21/12

Pengajaran kemahiran lisan di dalam

Definisi Kaedah

Kaedah adalah cara yang digunakan dalam sesuatu proses pengajaran. Kaedah merujuk kepada cara mengajar yang disusun dan dilaksanakan untuk mengajar sesuatu kemahiran bahasa kepada pelajar di dalam bilik darjah. Kaedah yang digunakan adalah untuk menyokong pendekatan pengajaran yang dipilih oleh guru (Abd. Aziz 3/21/12 Abd.Talib, 2000). Terdapat berbagai-

3/21/12

3/21/12

3/21/12

3/21/12

3/21/12

Beri Nilai