Anda di halaman 1dari 6

NAMA MURID : _____________________________ TARIKH : ___________________

KELAS / TAHUN :___________________

X X X X X X X X X 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 N X N N N N N N N N X N N N N N N N N N 4 N X N N N N N N N N X N N N N N N N N 5 N X N X X X X X X X X X X X N X X X X X X X X 6 X X N X X X X X X X X X X N X X X X X X X X 7 X X N N X X X X X X X X X X X N N X 8 X N X X N X 9 X N X X X N X PANDUAN : Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul dan ( X ) pada jawapan X X N yang salah dalam petak yang disediakan. X X N X X N X X 2 3 4 5 6 7 8 9 X N X X X 4 X X X X N X X 2 X X X X X X X N X X X X X X X X X X X N N 3 X N N X N N N X N N N N N N N N N X 4 X N N N N N N N X N N X N N N N N N N N X 5 N X X N X X N X X N X X X X N X X X X X X X X 6 X N X X X X X X X X X X N X X X X X X X X 7 X X N N X X X X X X X X X X N X N X X X 8 X N X X X X N X 9 X N X X X N X X X N PANDUAN : Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul dan ( X ) pada jawapan X X yang salah dalam petak yang disediakan. X N X N X X N X N X X

MARKAH

MARKAH

LANGKAH PENGAJARAN JSPG BERKESAN


1. Bagi membina JSPG dengan pantas murid boleh berlatih mendendangkan kod bunyi nombor sebelum memulakan P&P. setiap hari.
Contoh: Dua Kali Dua sama dengan Empat ( 2 x 2 = 4 ) Diringkaskan menjadi : 1. 2. Dua Dua Empat (2 2 4 ) Tiga Tiga Sembilan ( 3 3 9 )

2. Selepas murid mendendang kod bunyi JSPG , guru boleh menguji soalan kepada dua atau tiga orang murid secara rawak sebagai pengukuhan supaya semua murid sentiasa persediaan dari rumah setiap hari. Contoh: Dalam keadaan murid berdiri selepas mendendangkan kod bunyi JSPG ,guru mengemukakan dua soalan secara individu kepada seorang demi seorang murid untuk dijawap secara cepat. Sekiranya soalan yang diajukan tak dapat dijawap semua murid dalam kelas tidak boleh duduk. Dua orang murid tersebut dipanggil PENYELAMAT 3. Guru perlu mengemukakan soalan mengikut tahap kesukaran dan pilih murid yang dapat menjawab ( Murid Pandai ) yang dipanggil sebagai PENYELAMAT . Soalan seterusnya pilih murid yang sederhana pandai untuk menjawab soalan. 4. Guru mengedarkan borang Petak Seratus ( PETAK 100 ) kepada semua murid dalam kelas. 5. Guru mengarahkan murid ;
i. ii. iii. iv. v. vi. Menulis Nama, Nama Kelas, Tarikh JANGAN MENULIS ATAU MENGISI PETAK . Mengisi Sifir yang diarah oleh guru sahaja. Berhenti selepas arahan berhenti . Jangan siapkan JSPG yang belum lengkap selepas tempoh masa tamat. Guru perlu menghadkan masa tertentu bagi setiap sifir. Contoh. i. Sifir 9 - 20 saat. ii. Sifir 2 - 15 saat iii. Sifir 3 - 20 saat iv. Sifir 4 - 25 saat v. Sifir 5 - 20 saat vi. Sifir 6 - 15 saat vii. Sifir 7 - 8 saat viii. Sifir 8 - 5 saat ( JUMLAH MASA MENJAWAB = 2 Minit 8 saat.) Guru minta murid menyemak sendiri hasil masing- masing dengan jujur.

vii.

6. Guru mempersembahkan JSPG yang disediakan melalui POWER POINT . 7. Kemudian Uji semula murid- murid tersebut dengan menggunakan PETAK SERATUS ( PETAK 100 ) bahagian kedua yang disediakan untuk program pengukuhan. 8. Murid diminta melipat kertas A4 PETAK 100. 9. Guru boleh membuat kesimpulan tentangan Tahap kemampuan murid dalam kelas. 10. Amalkan setiap hari dan guru boleh buat pendekatan tersendiri mengikut keadaan atau masa. Disediakan oleh Unit Matematik Rendah Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Sabah. 2012