Anda di halaman 1dari 4

Program Pameran Kesihatan Mental Dan Outreach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.0 PENGENALAN

Menjalankan program kesihatan mental dan outreach merupakan sebahagian

daripada keperluan bagi kursus KKD 4013 Psikologi Bilazim. Sejajar dengan itu,

kumpulan kami telah bercadang untuk menjalankan program pameran kesihatan

mental dan outreach di Hospital Daerah Langkawi, Kedah Darulaman.

Program ini diadakan ibarat serampang dua mata yang mana ia memberi faedah

bersama kepada kedua-dua belah pihak iaitu kepada mahasiswa dan mahasiswi yang

bertindak sebagai agen penyebar maklumat agar orang ramai dapat menimba

sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesihatan mental.

Dalam konteks kesihatan mental, kami memilih penyakit skizofrenia untuk

disebar serta memberi pendedahan yang lebih mendalam tentang penyakit ini. Seperti

mana yang kita ketahui skizofrenia merupakan sejenis penyakit mental akibat

daripada gangguan pada otak yang teruk. Keadaan ini mengakibatkan seseorang

pesakit mengalami gangguan perasaan, tingkah laku dan tekanan emosi.

Melalui program ini juga, kami akan mendedahkan jenis atau klasifikasi penyakit

skizofrenia, simptom-simptom, etiologi (faktor penyebab) dan kaedah serta pelan

rawatan yang disediakan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Program Bimbingan & Kaunseling
Program Pameran Kesihatan Mental Dan Outreach
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.0 MATLAMAT

Matlamat utama program ini adalah untuk memberi maklumat yang sebenar

kepada orang ramai tentang penyakit skizofrenia. Penyakit skizofrenia ini tidak

pernah mengenal mangsa, latar belakang seperti status sosial ekonomi, keturunan,

gender dan sebagainya. Memandangkan penyakit ini kurang mendapat pendedahan

yang sebenar dan masyarakat kerap kali menyalahtafsirkan dan membuat persepsi

yang sama dengan penyakit mental yang lain. Namun demikian, sebenarnya penyakit

skizofrenia ini mempunyai ciri-ciri yang khusus dan tertentu yang mana masyarakat

kurang memahami penyakit ini dengan sebenarnya.

Melalui program ini, ibu bapa yang mempunyai anak-anak ataupun sanak saudara

yang menderita akibat penyakit ini boleh mendapatkan maklumat dan pengetahuan

yang mencukupi di mana mereka boleh mendapatkan rawatan bagi penyakit tersebut.

Matlamat program ini juga supaya dapat mendidik masyarakat untuk mendapatkan

kaedah rawatan yang sebenar melalui saluran yang betul.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
Program Bimbingan & Kaunseling
Program Pameran Kesihatan Mental Dan Outreach
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.0 OBJEKTIF

 Masyarakat dapat memahami dengan jelas mengenai penyakit skizofrenia.

 Masyarakat dapat mengetahui klasifikasi, simptom-simptom, etiologi dan

kaedah serta pelan rawatan untuk penyakit ini.

 Masyarakat dapat mengetahui kaedah yang betul serta saluran yang sebenar

untuk mendapatkan rawatan.

 Memberi pendidikan supaya masyarakat memperolehi kesedaran tentang punca-

punca dan dapat mencegah penyakit ini daripada awal supaya ia dapat

dibendung.

4.0 TEMA PROGRAM

Tema program ini adalah “ Kesihatan Mental Ke Arah Kesejahteraan Bersama”

5.0 ANJURAN

Program ini akan dianjurkan oleh mahasiswa dan mahasiswi Universiti Pendidikan

Sultan Idris (UPSI), seramai 10 orang sebagai penyebar maklumat dan anjuran

bersama Hospital Daerah Langkawi.

6.0 KUMPULAN SASARAN

Program ini mensasarkan penduduk Langkawi amnya serta pengunjung Hospital

Daerah Langkawi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
Program Bimbingan & Kaunseling
Program Pameran Kesihatan Mental Dan Outreach
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.0 CADANGAN TARIKH

28 Ogos – 3 Sept 2005

8.0 CADANGAN TEMPAT

Ruang legar Hospital Daerah Langkawi, Kedah Darulaman.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Program Bimbingan & Kaunseling