Anda di halaman 1dari 14

Soalan 2 Membuat analisis tentang proses pembentukan kata dan jenis-jenis golongan kata yang terdapat pada setiap

perkataan dalam teks polihan sendiri. Petikan: Wajahnya keanak-anakan tetapi jangan terpedaya, di sebalik wajah comel itu, kehebatannya menggegarkan ramai. Pemain utama perseorangan lelaki dalam acara badminton ini, Datuk Lee Chong Wei, sudah membuka banyak mata

untuk melihat taring anak kelahiran Bukit Mertajam, Pulau Pinang ini dalam sukan
itu. Dinobatkan sebagai pemain nombor satu dunia ini, kejayaannya bukan sedikit. Beliau merangkul pingat perak di temasya Sukan Olimpik 2008, maka menjadi rakyat Malaysia pertama yang layak ke pusingan akhir acara perseorangan lelaki, sekaligus menamatkan kemarau pingat Olimpik Malaysia sejak tahun 1996. Pencapaian ini mengurniakan gelaran Datuk kepadanya, serta sanjungan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai wira kebangsaan.

Petikan 1.

Golongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat, iaitu: i. ii. iii. iv. Kata nama Kata kerja Kata adjektif Kata tugas

Analisis penggolongan kata dalam petikan. Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Kata Nama wajahnya wajah sebalik kehebatannya pemain (2) utama lelaki (2) perseorangan (2) acara (2) badminton datuk (2) lee chong wei mata taring anak bukit mertajam pulau pinang sukan (2) nombor dunia kejayaannya beliau pingat (2) temasya olimpik (2) 2008 rakyat malaysia (3) pusingan akhir kemarau tahun 1996 pencapaian perdana menteri datuk seri najib tun razak wira kebangsaan Kata Kerja terpedaya menggegarkan membuka melihat kelahiran dinobatkan merangkul menjadi layak menamatkan mengurniakan sanjungan Kata Adjektif comel keanak-anakan ramai satu sedikit perak pertama Kata Tugas tetapi di (2) itu (2) jangan dalam (2) ini (4) sudah untuk sebagai (2) bukan maka yang ke sekaligus sejak kepadanya serta oleh -nya

Jadual 1: Analisis penggolongan kata dalam petikan.

GOLONGAN KATA NAMA Golongan kata nama boleh dipecahkan kepada dua subgolongan kecil berdasarkan ciri-ciri semantik perkataannya, iaitu seperti yang berikut:

1. Kata Nama Khas

Kata Nama

2. Kata Nama Am

3. Kata Ganti Nama

Rajah 1: Golongan kata nama.

1. Kata Nama Khas

Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, kata nama khas ialah kata nama yang merujuk nama sesuatu benda yang khusus dan ejaannya berpangkalkan huruf besar. Kata nama khas terbahagi kepada dua kumpulan iaitu:

1.1.1 Manusia 1.1 Hidup Kata Nama Khas 1.2 Tak Hidup 1.1.2 Bukan Manusia

Rajah 2: Golongan kata nama khas.

Hasil analisis kata nama khas dalam petikan: Kata Nama Khas Hidup Kata Nama Khas Tak Hidup Manusia Lee Chong Wei Najib Tun Razak Bukan Manusia Badminton Datuk Perdana Menteri Datuk Seri Bukit Mertajam Pulau Pinang Olimpik Malaysia Wira Kebangsaan

Rajah 3: Hasil analisis kata nama khas. 2. Kata Nama Am Kata nama am ialah perkataan yang merujuk benda-benda atau perkaraperkara yang umum sifatnya. Kata nama am dapat dibahagikan kepada kata nama am hidup manusia, kata nama an hidup bukan manusia, kata nama am tak hidup institusi. (Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga) Manusia Hidup Bukan Manusia Kata Nama Am Tak Hidup Institusi

Bukan Institusi
Konkrit Berbilang Abstrak Rajah 4: Kata nama am. Tak Berbilang

Hasil analisis kata nama am dalam petikan: Kata Nama Am Hidup Kata Nama Am Hidup Manusia lelaki anak rakyat pemain mata Kata Nama Am Hidup Bukan Manusia

Rajah 5: Kata nama am hidup.

Kata Nama Am Tak Hidup Kata Nama Tak Am Hidup Institusi Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi wajah sebalik kehebatannya utama perseorangan acara mata taring sukan nombor dunia kejayaannya pingat temasya pusingan akhir kemarau tahun pencapaian Rajah 6: Kata nama am tak hidup.

Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Konkrit Kata Nama Am Tak Hidup Bukan Institusi Abstrak Berbilang taring pingat mata utama perseorangan acara sukan nombor temasya pusingan akhir tahun Tak Berbilang wajah pencapaian kemarau kejayaannya dunia kehebatannya sebalik

Rajah 7: kata nama am tak hidup bukan institusi.

3. Kata Ganti Nama Kata ganti nama dibahagikan kepada dua subgolongan kecil, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri boleh dipecahkan lagi kepada kata ganti diri tanya dan kata ganti nama diri orang. Kata ganti diri nama orang terdiri daripada kata ganti nama diri orang pertama, kata ganti nama diri orang kedua, dan kata ganti nama diri orang ketiga.

Kata ganti nama tunjuk

Kata Ganti Nama Kata ganti nama diri

Kata ganti nama diri tanya

Kata ganti nama diri orang

Pertama Kedua Rajah 8: Kata ganti nama. Ketiga

Kata ganti nama diri tanya ialah jenis kata nama yang berfungsi menanyakan hal benda, perkara atau manusia. Terdapat tiga bentuk kata ganti nama diri tanya, iaitu siapa yang merujuk orang, apa yang merujuk benda atau perkara, dan mana yang merujuk benda atau orang.

Kata ganti nama diri orang ialah jenis ganti nama yang merujuk manusia dan terdiri daripada tiga kategori, iaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Contohnya;

Bil 1.

Kata Ganti Diri Orang Pertama

Contoh saya, aku, beta, patik,

kami, kita 2. Kedua saudara, kamu, awak,

engkau, anda 3. Ketiga ia, dia, beliau, mereka, nya Rajah 9: Contoh kata ganti nama.

Hasil analisis kata ganti nama dalam petikan: i. Kata Ganti Nama Tunjuk Kata ganti nama tunjuk ialah kata nama yang berfungsi menunjuk pada sesuatu perkara atau benda. Terdapat hanya dua kata ganti nama tunjuk, iaitu itu untuk menunjuk pada yang jauh, dan ini untuk menunjuk pada yang dekat. Contoh dalam petikan: Itu Ini

ii.

Kata Ganti Nama Diri Kata ganti nama diri ialah kata nama yang menjadi pengganti sesuatu benda,

perkara, atau manusia. Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu: a) Kata ganti nama diri tanya b) Kata ganti nama diri orang Contoh dalam petikan: beliau

GOLONGAN KATA KERJA Golongan kata kerja merangkumi sejumlah kata dasar yang dapat menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja. Golongan kata kerja dapat dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif pula dapat dibahagikan kepada kata kerja transitif aktif dankata kerja transitif pasif. Penggolongan ini dapat dgambarkan melalui rajah berikut:

Tak Berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap Kata Kerja Aktif Kata Kerja Transitif Pasif

Rajah 10: Golongan kata kerja.

Kata kerja Tak Transitif Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek atau objek sesudahnya. Namun terdapat sejumlah kata kerja tak transitif yang mesti diikuti oleh pelengkap, sementara yang lainnya tidak perlu diikuti pleh pelengkap. Oleh itu kata kerja tak transitif dapat dipecahkan kepada dua subgolongan, iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja transitif tak berpelengkap Contoh-contoh kata kerja tak transitif: 1. kata kerja tak transitif tak berpelengkap bangun tumbang berjalan menjerit

2. kata kerja tak transitif berpelengkap beransur tinggal menjadi berbuat berbantalkan

Hasil analisis kata kerja tak transitif dalam petikan: Kata Kerja Tak Transitif Kata Kerja Tak Transitif Tak Berpelengkap terpedaya melihat layak Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap menggegarkan (ramai) kelahiran (bukit mertajam) merangkul (pingat) menjadi (rakyat) menamatkan (kemarau) mengurniakan (gelaran)

Rajah 11: Kata kerja tak transitif.

Kata Kerja Transitif Kata kerja transitif ialah kata kerja yang menerima penyambut sesudahnya, yang disebut objek. Kata kerja transitif juga dapat dibahagikan kepada dua, iaitu kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meN- dengan atau tanpa akhiran kan atau i. Kata kerja transitif pasif pula ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif.

Hasil analisis kata kerja tak transitif dalam petikan: Kata Kerja Transitif Kata Kerja Transitif Aktif menggegarkan melihat merangkul menjadi menamatkan mengurniakan membuka layak kelahiran Kata Kerja Transitif Pasif dinobatkan sanjungan

Rajah 12: Kata kerja transitif.

Contoh ayat aktif dalam petikan; 1. ..kehebatannya menggegarkan ramai. 2. Datuk Lee Chong Wei, sudah membuka banyak mata untuk melihat taring anak kelahiran Bukit Mertajam.. 3. Beliau merangkul pemain nombor satu dunia ini.. 4. ..maka menjadi rakyat Malaysia pertama yang layak ke pusingan akhit acara perseorangan lelaki.. 5. ..sekaligus menamatkan kemarau pingat Olimpik Malaysia sejak tahun 1996. 6. Pencapaian itu mengurniakan gelaran Datuk kepadanya.

Contoh ayat pasif dalam petikan; 1. Dinobatkan sebagai pemain nombor satu dunia ini.. 2. Pencapaian itu mengurniakan gelaran Datuk kepadanya, serta sanjungan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai wira kebangsaan.

GOLONGAN KATA ADJEKTIF Kata adjektif ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti dalam binaan frasa adjektif. Golongan kata adjektif tidak mempunyai subgolongan yang ketara. Namun kata adjektif apat dibahagikan kepada sekurang-kurangnya Sembilan kumpulan berdasarkan berdasarkan makna perkataan-perkataannya, iaitu:

Kata Adjektif i. Kata adjektif sifat / keadaan

Contoh-contohnya Baik, pandai, cerdik, gopoh, lemah, kasar,berani, segar,tenang, tegas

ii. iii.

Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran

Putih, kuning, merah, hijau, biru, Panjang, pendek, kecil, nipis, tebal, tinggi, cetek, dalam, tohor

iv. v.

Kata adjektif bentuk Kata adjektif pancaindera

Bulat, bundar, leper, bujur, lonjong Rasa : sedap, manis, masam, kelat

Pandang:cantik, molek, hodoh, ayu Dengar Bau Sentuh vi. vii. Kata adjektif waktu Kata adjektif cara : merdu, bising, nyaring, : harum, wangi, busuk, hapak : halus, licin, kasar, keras,

Segera, spontan, lewat, lambat, awal Cepat, laju, deras, lambat, perlahan

viii. ix.

Kata adjektif perasaan Kata adjektif jarak

Rindu, geram, cinta, benci, sayang Jauh, dekat, hampir, nyaris

Rajah 13: Golongan kata adjektif. Hasil analisis kata adjektif dalam petikan: Bil 1. Kata Adjektif Kata adjektif sifatan Contoh comel keanak-anakan

2. 3.

Kata adjektif warna Kata adjektif ukuran

perak ramai satu sedikit pertama

Rajah 14: Hasil analisis golongan kata adjektif.

GOLONGAN KATA TUGAS Golongan kata tugas ialah golongan kata yang bersifat pelbagai jenis atau heterogen, iaitu yang terkandung dalamnya golongan-golongan kecil yang berbezabeza tetapi mempunyai satu sifat yang sama, iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa-frasa endosentrik: frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Kata-kata tugas masuk ke dalam ayat, klausa, atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu, iaitu sama ada sebagai penghubung, penerang, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri, ataupun tugastugas yang lain lagi.

Berdasarkan tugas-tugas yang demikian, maka kata tugas boleh dikenal pasti sebagai yang berikut: Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. Kata Tugas Kata hubung Kata seru Kata Tanya Kata perintah Kata pangkal ayat Kata bantu Kata penguat Kata penegas Kata nafi Kata pemeri Kata sendi nama Kata pembenar Kata bilangan Kata arah Kata adverba Kata pembenda dan, atau, tetapi wah, amboi, aduh bagaimana, bila, berapa, mengapa sila, tolong, harap hatta, maka, syahadan akan, sudah, pernah sangat, amat, paling juga, -lah, -tah, pun tidak, bukan ialah, adalah di, dari, dalam ya, benar, betul dua, segala, beribu-ribu, masing-masing atas, bawah, dalam begini, selalu, diam-diam -nya Contoh

17.

Kata penekan

-ny Rajah 15: Kata tugas.

Hasil analisis kata tugas dalam petikan: Bil 1. 2. 6. Kata Tugas Kata hubung Kata pangkal ayat Kata bantu tetapi serta, ke maka sudah, yang, untuk, oleh, sebagai, kepadanya, sekaligus, sejak jangan, bukan Contoh

9. 11. 13. 14. 17.

Kata nafi Kata sendi nama Kata bilangan Kata arah Kata pembenda

di, dalam satu itu, ini -nya

Rajah 16: Hasil analisis kata tugas.

Anda mungkin juga menyukai