Anda di halaman 1dari 1

ABREVIERI

BAILLY = Dictionnaire grec - français.


BAR = Biblioteca Academiei Române.
BFT = Biblioteca Facultăţii de Teologie.
BPT = Biblioteca Pentru Toţi
BO = Biserica Ortodoxă.
BOR = Rev. „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti.
BRC = Biserica Romano - Catolică.
BSS = Biblioteca Sfântului Sinod.
DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române moderne.
EA = Editura Academiei
GB = Rev. „Glasul Bisericii”, Bucureşti.
IBMBOR = Institutul Biblic şi de Misiune al B. O. R.
IBR = Istoria Bisericii Române
MA = Rev. „Mitropolia Ardealului”, Sibiu.
MB = Rev. „Mitropolia Banatului”, Timişoara.
MIGNE P.G. & P.L. = „Patrologia Cursus Completus”, graeca & latina.
MMS = Rev. „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi.
MO = Rev. „Mitropolia Olteniei”, Craiova.
O = Rev. „Ortodoxia”, Bucureşti.
PSB = Părinţi şi scriitori bisericeşti.
RT = „Revista Teologică”, serie nouă, Sibiu.
ST = Rev. „Studii Teologice”, Bucureşti.
TR = „Telegraful Român”, Sibiu.
VO = „Vestitorul Ortodoxiei”, Bucureşti.
QUICHERAT = Dictionnaire latin - français.