Anda di halaman 1dari 6

1

A. Match the pictures to the correct sounds. Padankan gambar dengan bunyi yang betul.

1.

moomoo

2.

ha..ha..ha

3.

vroom..vroom
4.

zzzzzz

5.

sss..sss

5
CNHazimah 2012 BAHASA INGGERIS THN 1 (OTI 1 MAC )

B. Label the pictures with the given words Label gambar di bawah dengan perkataan yang diberi.

ant mat

sat pin

cat apple

pan pot

map mop

tap sun

CNHazimah 2012

12

BAHASA INGGERIS THN 1 (OTI 1 MAC )

C.

Fill in the blanks with s, t, p, m, n , d, o or g Isi tempat kosong dengan huruf s, t, p, m, n, d, o atau g

___o a t

___ i n

___range

___ o g

___e t

___ a n

___a d
CNHazimah 2012

___ e n
BAHASA INGGERIS THN 1 (OTI 1 MAC )

D. Circle the correct spelling. Bulatkan ejaan yang betul. 1.

A. needel B. needle C. nedeel


2.

A. duck B. dick C. dog


3.

A. hen B. hand C. hank


4.

A. mask B. house C. mouse


5.

A. mop B. top C. hop


5
CNHazimah 2012 BAHASA INGGERIS THN 1 (OTI 1 MAC )

E. Choose and write the correct sentences for each picture. Pilih dan tulis ayat yang betul bagi setiap gambar.

Skip, skip, I can skip Hop, hop, I can hop Run, run, I can run Jump, jump, I can jump Kick, kick, I can kick
1. 2.

3.

4.

5.

10

CNHazimah 2012

BAHASA INGGERIS THN 1 (OTI 1 MAC )

F. Replace the pictures with words. Rewrite the sentences. Gantikan gambar dengan perkataan. Tulis ayat tersebut semula.

eg :

Dad sat on the

Dad

sat on the

mat

1. An

is on a

2. A

is in a

3. A

is

on

4. An

ant

is

on

5. A

is on

10

CNHazimah 2012

BAHASA INGGERIS THN 1 (OTI 1 MAC )