Anda di halaman 1dari 1

MINIT CURAI

1. Nama Guru 2. Jawatan 3. Perkara 4. Tarikh 5. Tempat 6. Anjuran 7. Pengerusi

: : : : : : : Masa:

8:Bahan Yang Diedar : i) ii) iii) iv) 9. Catatan Minit : i) ii) iii) iv) v)

10. Tindakan Susulan : i) ii)

Tandatangan Guru,

Tandatangan Guru Besar,

_____________________ (Nama guru)

_______________________ (Nama guru besar)