ALJABAR

OLEH : DRS. H. CECE KUSTIAWAN, M.Si.

Cece Kustiawan, FPMIPA, UPI

Meliputi :
• Himpunan • Fungsi • Logika Matematika

Cece Kustiawan, FPMIPA, UPI

I. HIMPUNAN
• • • • • • Pengertian Himpunan Macam-macam Himpunan Relasi Antar Himpunan Diagram Himpunan Operasi pada Himpunan Aljabar Himpunan
Back

Cece Kustiawan, FPMIPA, UPI

FPMIPA.Pengertian Himpunan 1. Berikan contoh himpunan 3. Apa yang dimaksud dengan himpunan ? 2. UPI . Berikan contoh yang bukan himpunan Cece Kustiawan.

FPMIPA. Cece Kustiawan. UPI .Definisi • Himpunan adalah Kumpulan objek-objek (benda-benda real atau abstrak) yang didefinisikan dengan jelas.

FPMIPA.Contoh Himpunan • Kumpulan mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi FPMIPA UPI • Kumpulan anak-anak SD Isola • Kumpulan mahasiswa UPI yang berumur kurang dari 10 tahun Cece Kustiawan. UPI .

UPI . FPMIPA.Contoh bukan himpunan • Kumpulan anak-anak yang berambut gondrong • Kumpulan makanan yang lezat-lezat • Kumpulan anak-anak yang pandai Cece Kustiawan.

… atau ditandai oleh dua kurung kurawal. maka ditulis x A • Jika y bukan anggota himpunan B. C. maka ditulis y B • Banyaknya anggota himpunan A ditulis n(A) Cece Kustiawan. FPMIPA. B. c. b.Notasi Himpunan • Himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kapital . a. A. UPI . { … } Sedangkan anggota himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kecil . … • Jika x anggota himpunan A.

Macam-macam Himpunan • Coba anda sebutkan macam-macam himpunan Cece Kustiawan. FPMIPA. UPI .

UPI . FPMIPA.Macam-macam Himpunan • Himpunan kosong • Himpunan semesta • Himpunan Bilangan • Himpunan terhingga (finite) dan tak terhingga (infinite) • Himpunan Terhitung (countable) dan Tak Terhitung (uncountable) Cece Kustiawan.

Macam-macam Himpunan • Himpunan kosong Yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan ditulis dengan simbol ø atau { }. q Z. -1. 0. … } Himpunan Bilangan Cacah : C = {0. 3. FPMIPA. Himpunan semesta Yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang sedang dibicarakan. UPI • • . 2. q 0} Himpunan Bilangan Real : R Cece Kustiawan. 3. … } Himpunan Bilangan Bulat : Z = { … . terdiri dari . 2. biasanya ditulis dengan simbol S. Himpunan Bilangan. Himpunan Bilangan Asli : N = {1. 1. 1. … } Himpunan Bilangan Rasional : Q = {p/q : p.

c. b.Macam-macam Himpunan (lanjutan) • Himpunan terhingga (finite) dan tak terhingga (infinite) Himpunan terhingga (finite) adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga. Contoh A = {a. yaitu himpunan kosong atau himpunan yang mempunyai n elemen. B = = { } • Cece Kustiawan. d} . FPMIPA. UPI .

yaitu himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga. dsb. himpunan bilangan rasional. himpunan bilangan bulat. himpunan bilangan ganjil. UPI . FPMIPA. • Contoh Himpunan bilangan genap.Macam-macam Himpunan (lanjutan) • Himpunan tak terhingga (infinite atau denumerable) adalah himpunan yang berkorespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Cece Kustiawan.

3. A = {1. FPMIPA. 4} B = himpunan bilangan ganjil Cece Kustiawan.Macam-macam Himpunan (lanjutan) • Himpunan Terhitung (countable) dan Tak Terhitung (uncountable) Himpunan Terhitung adalah himpunan terhingga atau denumerable. Jadi Himpunan terhingga Himpunan Terhitung Himpunan denumerable Contoh . UPI . 2.

Contoh : R = Himpunan bilangan real Cece Kustiawan.Macam-macam Himpunan (lanjutan) • Himpunan tak Terhitung (uncountable) adalah adalah himpunan yang tidak terhitung. FPMIPA. UPI .

maka ditulis A ~ B • Himpunan Bagian Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A termasuk anggota B. ditulis A B • Himpunan Kuasa Yaitu himpunan yang anggotanya adalah himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan Cece Kustiawan. FPMIPA.Relasi Antar Himpunan • Himpunan sama Yaitu dua buah himpunan yang memiliki anggota yang persis sama. UPI . tanpa melihat urutannya. • Himpunan equivalen Yaitu dua buah himpunan yang memiliki banyak anggota yang sama. Jika A equivalen B.

{c}.c}. maka himpunan kuasa dari A adalah : 2A = { ø. {b}.c}. {a. UPI . FPMIPA. {a. maka banyaknya anggota himpunan kuasa dari A adalah 2m Cece Kustiawan.b}. b. {a}. A} Jika m adalah banyaknya anggota himpunan A. c}.Contoh Himpunan Kuasa  Jika A = {a. {b.

UPI . FPMIPA.Diagram Himpunan Terdiri dari : • Diagram Venn • Diagram Garis • Diagram Cartess Cece Kustiawan.

UPI .Diagram Venn Cara penulisan diagram Venn A C B Cece Kustiawan. FPMIPA.

D C A B Cece Kustiawan. UPI .Diagram Garis Jika A himpunan bagian dari C dan B himpunan bagian dari C. FPMIPA. maka ditulis dalam diagram garis sbb.

FPMIPA. Rene Descartes menggambarkannya dalam suatu garis bilangan. Garis bilangan ini disebut garis bilangan Cartess. Jika A = {x : 0 x < 3}. 0 1 2 3 Cece Kustiawan. UPI .Diagram Cartess Untuk menggambarkan suatu himpunan bilangan. maka digambarkan dalam garis bilangan sbb.

x S} Cece Kustiawan. x B. x B} • Komplemen Ac = {x : x A. FPMIPA.Operasi pada Himpunan • Irisan A ∩ B = {x : x A dan x B} • Gabungan A B = {x : x A atau x B} • Penjumlahan A + B = {x : x A. UPI . x (A∩B)} • Pengurangan A – B = A \ B = {x : x A.

x (A∩B)} A B • A – B = {x : x A. FPMIPA. x B. UPI .Penjumlahan dan Pengurangan dalam Diagram Venn • A + B = {x : x A. x B} A A B Cece Kustiawan.

A Ac = S. UPI . Sc = ø. FPMIPA. øc = S (A B)c = Ac Bc Cece Kustiawan.Sifat-sifat Operasi Himpunan • • • • Sifat komutatif A B = B A dan A Sifat asosiatif A (B C) = (A B) A (B C) = (A B) Sifat distributif A (B C) = (A B) A (B C) = (A B) Sifat Komplemen A Ac = ø. (A B)c = Ac Bc dan B=B C C (A (A C) C) A (Ac)c = A.

A S = S • Sifat idempoten A A = A. A S = A. Bc Ac dan B A (B – A) = Cece Kustiawan. FPMIPA.B) (A .A = ø. A ø = A. (A B) B.(B C) = (A . A B = B. (A .C) • Sifat identitas A ø = ø. A – B = A Bc A . maka A B = A. A – ø = A.B) A Jika A B.Sifat-sifat Operasi Himpunan (Lanjutan) • Sifat pengurangan A .(B C) = (A .B) (A . A A = A • Sifat himpunan bagian (A B) A.C) A . UPI .

UPI . maka A = C Jika A B dan B C. FPMIPA. maka B = A Jika A ~ B. A ~ A • Sifat simetrik Jika A = B.Sifat-sifat Operasi Himpunan (Lanjutan) • Sifat refleksif A = A. maka A C Jika A ~ B dan B ~ C. maka B ~ A • Sifat transitif Jika A = B dan B = C. A A. maka A ~ C Cece Kustiawan.

UPI .Aljabar Himpunan • • • • • Sifat-sifat aljabar himpunan Prinsip dualitas Himpunan Berindeks Partisi Himpunan bersarang Cece Kustiawan. FPMIPA.

Sifat-sifat aljabar himpunan • Hukum idempoten A A = A. FPMIPA. A A = A • Hukum asosiatif A (B C) = (A B) C A (B C) = (A B) C • Hukum komutatif A B = B A dan A B = B A • Hukum distributif A (B C) = (A B) (A C) A (B C) = (A B) (A C) Cece Kustiawan. UPI .

øc = S Bc dan (A B)c = Ac Bc • Hukum De Morgan Cece Kustiawan. FPMIPA. (Ac)c = A.Sifat-sifat aljabar himpunan (lanjutan) • Hukum identitas A A (A ø = ø. Sc = ø. A Ac = ø. A B)c = Ac S = A. A S=S • Hukum komplemen Ac = S. UPI . A ø = A.

UPI .Prinsip dualitas • Jika kita menukar dengan dan S dengan ø dalam setiap pernyataan tentang himpunan. • Contoh Dual dari (S B) (A ø) = A adalah (ø B) (A S) = A Cece Kustiawan. FPMIPA. maka pernyataan baru tersebut disebut dual dari pernyataan aslinya.

maka { i Ai : i K} = {A1 A2 … } Cece Kustiawan. 4} disebut himpunan indeks • {A1. A3. maka { i Ai : i K} = {A1 A2 … An} • Jika K = {1. A2. 2. A3. A2. A4} disebut himpunan berindeks dan ditulis. 2. … n}. 3. 2. 3. UPI . … }. FPMIPA. {Ai : i J} = {A1. 3. A4} • Jika K = {1.Himpunan Berindeks • J = {1.

n} Tentukan { i Ai : 1 { { i Ai : i n} dan { A2 A2 … … i Ai : 1 i n} 1 i n} = {A1 i n} = {A1 i Ai : 1 An}= An An}= A1 Cece Kustiawan. FPMIPA. 2} … An = {1. … . 2.Contoh himpunan berindeks Jika A1 = {1 } A2 = {1. UPI .

1 j n Cece Kustiawan. UPI . B2. 1) A = B1 B2 … Bn 2) Bi Bj = ø. … . untuk setiap i ≠ j. FPMIPA. jika memenuhi kedua sifat berikut . Bn} disebut partisi dari A. 1 i n.Partisi β = {B1.

2. …}. UPI . 6. 4. 5. Q = {1. FPMIPA.Contoh partisi P = {1. 3. …} dan R {2. …}. sebab Q R = P dan Q R = ø Cece Kustiawan. 3. maka Q dan R adalah partisi dari P.

… A1. UPI . … . … merupakan himpunan bersarang. A2.1] . 1/2] … . … disebut himpunan bersarang jika memenuhi . 1/n]. A1 A2 … An … • Contoh A1 = [0. A2. FPMIPA.Himpunan Bersarang • A1. An = [0. A2 = [0. An. … . An. sebab A1 A2 … An … Cece Kustiawan.

Misalkan Dn = (0. 1/n). tentukan A3 A4 dan A3 A4 4. n bil asli}. UPI . n {bil asli}. 3} Cece Kustiawan.Soal latihan 1. i+1]. Misalkan An = {x : x kelipatan n. tentukan D3 D7 dan D3 D7 5. Jika A dan B suatu himpunan buktikan bahwa A (A B) = A 2. 2. i {bil bulat}. Misalkan Ai = [i. tentukan A4 A6 3. Cari semua partisi dari W = {1. FPMIPA.

Misalkan Dn = (-1/n. Misalkan An = {x : x kelipatan n. P = bil prima 2. tentukan i Ai 3. Misalkan Dn = [0. Misalkan Ai = [i. tentukan i A Di 4. i {bil bulat}. i+1]. n A={bil asli}. 1/n]. 1/n).Soal-soal 1. n bil asli}. n A={bil asli}. FPMIPA. tentukan i A Di Back Cece Kustiawan. tentukan i P Ai . UPI .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.