Anda di halaman 1dari 20

PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada pengajar yang telah bertungkus lumus mengajar dalam subjek Professional Developement (NPDM 3222) justeru itu telah membuka minda saya dan membantu sedikit sebanyak di dalam menyiapkan tugasan reflektif ini.

Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada mentor yang telah memberi banyak tunjuk ajar, cadangan dan teguran kepada saya di dalam menyempurnakan tugasan ini.

Dengan itu, diharap melalui tugasan yang diberikan ini dapat memberi pengajaran, kesedaran dan sekaligus dapat membantu meningkatkan lagi kualiti penjagaan kepada pesakit pada masa akan datang.

1|Page

PENGENALAN Reflective Practice merupakan satu proses dalam menerokai dan menganalisissesuatu isu sama ada positif atau negatif yang telah menyentuh perasaan seseorang yang ingin diketahui. Terdapat dua komponen dalam Reflective Practice iaitu reflection in action dan reflection on action.Dimana reflection in action bermaksud berfikir tentang apa yang dilaksanakan sewaktu melakukan manakala reflection on action bermaksud melibatkan pemikiran selepas sesuatu insiden.

2|Page

LAPORAN REFLECTIVE PRACTICE DESCRIPTION Kejadian berlaku sewaktu saya bekerja shif pagi di wad pembedahan perempuan, Hospital Keningau pada 12 Februari 2012. Antara yang terlibat ialah saya dan juga jururawat terlatih yang bertugas sebagai runner. Keadaan wad pada ketika itu sangat sibuk dengan handing over dan juga sesak dengan pelawat yang datang melawat pesakit. Sedang saya mendengar handing over bersama jururawat bertugas saya telah diarahkan menghantar pesakit ke dewan bedah dengan membawa filem xray pesakit tersebut. Saya segera mengambil filem xray pesakit yang terdapat di trolley handing over sementara jururawat yang bertugas menunjukkan ke arah pesakit yang akan saya hantar ke dewan bedah. Setibanya di airlock dewan bedah, jururawat yang bersama saya mengarahkan saya untuk melakukan handing over kepada jururawat yang bertugas di dewan bedah. Saya memberikan filem xray itu kepada jururawat tersebut. Selepas selesai handing over, jururawat tersebut memeriksa semula filem xray tersebut dan mendapati yang nama pada filem tersebut tidak sama dengan nama pesakit yang dihantar. Saya terkejut lalu melihat filem tersebut. Saya segera berlari ke wad dan bertanya jururawat di wad mengenai filem tersebut dan ternyata filem tersebut masih berada di kaunter jururawat. Saya mengakui kesilapan saya tidak memeriksa filem xray tersebut dan tidak memastikan filem yang betul sebelum dihantar bersama pesakit ke dewan bedah.

3|Page

FEELINGS NEGATIVE FEELINGS Setelah kejadian tersebut, saya merasakan bahawa saya masih lagi mempunyai kurang pengetahuan dan pendedahan di dalam persediaan pesakit sebelum ke dewan bedah sehinggakan saya melakukan kesilapan dalam memastikan filem xray pesakit yang betul. Jika diteruskan pesakit tersebut mungkin akan mengalami komplikasi yang boleh mengancam nyawanya seperti kesilapan dalam melakukan pembedahan. Di samping itu, saya juga berasa panik dan menggelabah sehinggakan tidak terlintas di fikiran saya untuk melakukan pemeriksaan atau semakan semula dokumen-dokumen pesakit sebelum dihantar ke dewan bedah. Saya juga tidak menggunakan kebolehan untuk berfikir secara kritis dan kreatif di dalam melaksanakan tugas yang diarahkan pada ketika itu sebaliknya saya langsung mendapatkan dan menghantar filem xray itu tanpa disemak terlebih dahulu. .

4|Page

POSITIVE FEELINGS Saya sangat bersyukur kerana jururawat dari dewan bedah sempat melakukan semakan terhadap filem xray tersebut sebelum pesakit dibawa masuk ke dalam dewan bedah. Jika tidak tentu saya akan melakukan kesilapan yang besar, saya sedar bahawa tindakan saya itu boleh membahayakan pesakit tersebut. Saya juga mendapat satu pengajaran di mana adalah menjadi satu kewajiban untuk melakukan pemeriksaan atau semakan dokumen-dokumen yang perlu seperti filem xray sebelum menghantar pesakit ke dewan bedah

5|Page

EVALUATION Kepentingan di dalam melakukan semakan dokumen sebelum menghantar pesakit ke dewan bedah. Saya sebagai jururawat pelatih seharusnya sudah mengetahui tanggungjawab jururawat sebelum menghantar pesakit ke dewan bedah seperti melakukan semakan dokumen pesakit. Tanggungjawab ini adalah penting untuk mengelakkan sebarang kesilapan berlaku. Kesilapan menghantar filem xray ini akan membahayakan dan mempengaruhi keselamatan pesakit. Komunikasi yang berkesan. Pada ketika itu, komunikasi di antara saya dan juga jururawat terlatih tidak berkesan sehinggakan saya salah menginterpretasikan arahan jururawat terlatih itu dan seterusnya kesilapan di dalam menghantar filem xray pesakit. Kerja secara berpasukan. Bekerja secara berkumpulan dapat memudahkan tugas saya di mana setiap jururawat pelatih telah diberikan tugasan yang spesifik. Arahan jururawat terlatih sepatutnya diambil alih oleh rakan saya yang bertugas sebagai runner pada ketika itu. Kejadian ini tidak akan terjadi jika saya bertindak sedemikian. *Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Melalui kemahiran berfikir ini saya sepatutnya dapat melakukan intervensi kejururawatan sebelum saya mendapatkan arahan daripada jururawat terlatih. Saya boleh lakukan tepid sponging atau memberi nasihat kepada pesakit untuk mengambil lebih cecair.

6|Page

*Penyeliaan. Semasa menyediakan ubat, saya sepatutnya mendapatkan penyeliaan daripada mana-mana jururawat terlatih yang bekerja pada hari itu untuk mengelakkan berlaku sebarang kesilapan di dalam pengiraan dos. *Kepekaan. Sikap positif saya pada ketika itu ialah sikap kepekaan saya terhadap keadaan pesakit di mana setelah saya tahu suhu badan pesakit sangat tinggi, saya segera melaporkan perkara tersebut kepada jururawat terlatih untuk mendapatkan tindakan yang selanjutnya. * Proaktif. Setelah menerima arahan daripada jururawat terlatih, tanpa membuang masa saya segera menyediakan dan memberikan ubat yang telah diarahkan untuk mengelakkan sebarang komplikasi berlaku kepada pesakit pada ketika itu. *Bertanggungjawab. Apabila saya dapati suhu badan pesakit masih tinggi walaupun ubat sudah diberi, saya segera melaporkan keadaan itu kepada jururawat terlatih kerana adalah menjadi tanggungjawab saya untuk memastikan suhu badan pesakit pada ketika itu turun dan memberikan rawatan yang berkesan. * Meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bidang medikasi. Selepas kejadian yang telah berlaku, pengetahuan dalam pemberian medikasi saya lebih luas dari sebelum ini di mana saya sudah mengetahui berapa dos yang sesuai diberikan kepada pesakit dan sekaligus dapat menajamkan lagi skill saya di dalam pemberian medikasi iaitu dengan mengamalkan 6R dan juga melakukan 3 level check sebelum memberikan medikasi.

7|Page

*Berhati-hati. Pada masa akan datang saya akan memastikan arahan yang saya terima adalah jelas dan saya akan lebih berhati-hati di dalam penyediaan dan pemberian medikasi kepada pesakit untuk mengelakkan kejadian seperti ini berulang.

8|Page

ANALYSIS Kejadian kesilapan di dalam menyediakan dan memberikan medikasi kepada pesakit terjadi disebabkan oleh hadirnya faktor-faktor yang mempradispos kepada kejadian ini. Antaranya ialah staf-staf kesihatan yang tidak mempunyai cukup pengalaman dan pengetahuan di dalam pemberian medikasi ataupun tidak mengamalkan protokol dan prosedur di dalam penyediaan dan pemberian medikasi menurut Bailey, Engel, Luescher, Taylor, n.d. Disebabkan jururawat bertanggungjawab ke atas medikasi yang diberikan kepada pesakit, adalah menjadi satu kewajiban seorang jururawat untuk mempunyai pengetahuan akan tindakan ubat, kesan ubat dan juga dos yang betul yang harus diberikan berdasarkan pernyataan Oshea, 1998. Tugasan yang banyak mempengaruhi kadar berlakunya kejadian kesilapan di dalam pemberian medikasi menurut Conklin et al., 1990, Taunton et al., 1994, Leape et al., 1995, Roseman & Booker, 1995, cited by Oshea, 1998. Pada ketika itu, keadaan wad yang sangat sibuk dengan pendaftaran kemasukan pesakit baru menyebabkan jururawat terlatih tidak dapat menyampaikan arahannya dengan jelas. Conklin, 1990 cited by Oshea 1998 memberikan cadangan dimana keperluan jururawat yang banyak untuk bekerja dan juga mengurangkan tugasan untuk mengurangkan kejadian kesilapan di dalam pemberian medikasi. Pembahagian tugas yang tidak spesifik juga mendorong kejadian seperti ini untuk berlaku. Pentingnya untuk mengagihkan tugas untuk memudahkan lagi kerja staf-staf kesihatan dengan hanya perlu fokus kepada satu bidang kerja yang ditetapkan. Saya dapat mengelakkan kesilapan yang saya lakukan
9|Page

dengan memberitahu rakan sekerja saya yang ditugaskan untuk menyediakan medikasi agar penyediaan medikasi yang lebih teliti dapat dilakukan. Komunikasi yang tidak berkesan pada ketika itu juga menyebabkan saya menerima arahan yang kurang jelas daripada jururawat terlatih pada ketika itu sehingga saya telah memberikan dos medikasi yang salah kepada pesakit. Kegagalan penyampaian maklumat berlaku disebabkan oleh keadaan wad ketika itu yang sibuk dimana jururawat terlatih sedang melakukan pendaftaran kemasukkan pesakit baru ke wad dan saya yang sibuk memeriksa tanda vital pesakit. Maya and Duncan 2004, cited by Ryan n.d menyatakan bahawa tulisan yang sukar dibaca, jururawat yang diganggu dan jururawat yang penat juga boleh menyebabkan kesilapan dalam penyediaan dan pemberian medikasi. Pemberian ubat dalam keadaan yang kucar kacir dan permintaan yang banyak menurut Oshea, 1998 juga secara tidak langsung menyebabkan kesilapan ini. Penyeliaan jururawat pelatih juga harus ada ketika menyediakan dan

memberikan medikasi kepada pesakit. Kruse et al., 1992 cited by Oshea, 1998 mendapati bahawa pemberian ubat oleh dua jururawat dapat mengurangkan kesilapan yang dilakukan. Kegagalan di dalam mengikuti polisi pemberian medikasi adalah punca utama di dalam melakukan kesilapan sedemikian menurut Oshea, 1998. Kajian Cooper, 1995 cited by Oshea,1998 menyatakan kekurangan mengamalkan polisi mungkin disebabkan oleh kekurangan di dalam mempraktikkan polisi dan cadangan yang diberikan ialah untuk mewujudkan polisi yang mudah untuk diamalkan oleh staf-staf kesihatan. Wolf, 1989 cited
10 | P a g e

by Oshea, 1998 juga menyatakan peraturan, rutin dan polisi berhubungkait dengan pemberian medikasi yang akan menyebabkan seorang jururawat itu mempunyai perasaan akauntabiliti untuk keselamatan pesakit semasa memberikan medikasi. Jururawat yang bergantung dengan amalan, polisi dan prosedur membantu dalam mengelakkan kejadian ini untuk berlaku.

ACTION PLAN
11 | P a g e

Selepas kejadian seperti ini berlaku kepada saya, langkah-langkah untuk mencegah daripada kesilapan ini berulang semula akan saya ambil agar saya dapat memberikan penjagaan yang lebih baik kepada pesakit dan sekaligus dapat meningkatkan lagi kualiti mahupun mutu kerja yang saya akan lakukan seterusnya dapat mencegah daripada sebarang komplikasi untuk berlaku terhadap pesakit. Prinsip-prinsip 6 Rights harus saya praktikkan semasa menyediakan dan memberikan medikasi iaitu right patient, right medication, right dose, right route, right time and frequency dan right documentation dan ini termasuklah memeriksa carta medikasi sebelum, semasa dan selepas penyediaan ubat agar ubat dan dos yang diberikan kepada pesakit adalah betul. Penyeliaan oleh jururawat terlatih semasa menyediakan medikasi adalah penting dimana jururawat terlatih akan memerhati jururawat pelatih menyediakan medikasi dan sebarang kesilapan pada ketika itu dapat dikenalpasti. Komunikasi yang berkesan juga harus ada di antara jururawat iaitu mendapatkan kepastian bagi arahan yang diterima kurang jelas untuk mengelakkan kejadian yang sama berulang sekali lagi. Melakukan sesuatu kerja secara berkumpulan dan juga pengagihan sesuatu tugas secara spesifik atau sistem delegasi harus dipraktikkan contohnya dua orang jururawat pelatih melakukan intervensi mandi berjelum manakala jururawat pelatih yang lain menyediakan medikasi seperti yang telah diarahkan.

12 | P a g e

Keadaan sewaktu bekerja contohnya seperti kekurangan pekerja, masa yang suntuk, kekurangan peralatan, penat dan juga kekurangan pengalaman juga mendorong kesilapan ini untuk berlaku menurut Reason, 1997, 2000 cited by Seki and Yamazaki, 2005. Oleh yang demikian, adalah penting untuk meningkatkan sistem perawatan medikal dan keadaan tempat bekerja agar jururawat dapat memberikan perawatan yang lebih berkesan dan selamat menurut Seki and Yamazaki, 2005.

RUMUSAN

13 | P a g e

Berdasarkan pengalaman yang saya telah perolehi melalui kesilapan yang saya telah lakukan iaitu semasa menyediakan dan memberikan medikasi kepada pesakit, dapat saya simpulkan disini peranan kita sebagai seorang jururawat adalah penting di dalam menjaga keselamatan dan mengelakkan sebarang komplikasi terjadi pada pesakit. Protokol-protokol dan juga prinsip-prinsip di dalam pemberian medikasi juga harus sentiasa diamalkan agar kesilapan ini tidak akan berulang sekali lagi. Sentiasa melakukan 6 rights sebelum memberikan sebarang medikasi kepada pesakit ini adalah kerana setiap medikasi mempunyai kesannya tersendiri terhadap tubuh badan pesakit. Sebarang kesilapan yang dilakukan boleh mengancam nyawa pesakit. Setiap rawatan dan intervensi yang dilakukan oleh para jururawat terhadap pesakit mempunyai risiko yang tinggi dimana keselamatan pesakit boleh terancam Bailey, Engel, Luescher, and Taylor, n.d. Disini, pengetahuan yang tinggi harus ada pada setiap jururawat untuk memberikan rawatan yang berkesan terutamanya dalam pemberian medikasi. Oleh yang demikian, langkah-langkah yang terbaik harus diambil ketika mengendalikan dan menjaga pesakit agar rawatan dapat diberikan dengan berkesan dan seterusnya membantu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan peratus mortaliti pesakit di hospital.

RUJUKAN

14 | P a g e

Bailey, Engel, Luescher, Taylor n.d, Medication Errors In Medication To Education & Medication Errors In Relation to Years of Nursing, diakses pada 31 Julai 2011, <http:www.lagrange.edu/resources/pdf/citations/.../Medication %20Errors.pdf> Elliott, Joyce 2005, Mapping drug calculation skills in an undergraduate nursing curriculum, Nurse Education in Practice, No. 5, pp. 225-229, diakses pada 31 Julai 2011, < http:www.publicationslist.org/data/m.elliott/ref8/Mapping+calculation+skills+in+an+undergraduate+nursing+curriculum.pdf>

Kruger , RN, MS, APRN and Jarzemsky, RN, MSN, n.d, Beyond The 5 Rights, diakses pada 12 Ogos 2011, <http:tlcprojects.org/NEAT/rights resources.pdf> Oshea, BNS, DipN, RGN, RNT, 1999, Factors Contributing to Medication Errors : A Literature Review, Journal of Clinical Nursing, Vol. 8, pp 496-504.

Polifroni, EdD, RN, CNAA, McNulty, MS, RN, and Lynn, Allchin, PhD, RN, 2003, Medication Errors : More Basic Than a System Issue, Research Briefs, vol.42, no.10, pp 455-458, diakses pada 31 Julai 2011, <http:www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14577732> Ryan, n.d, Measurement of Student Nurse Performance in the Safe Administration of Medication, diakses pada 31 Julai 2011, <http:www.datarecognitioncorp.com/Assets/Downloads/IOMW%202008%20Deborah %20Ryan.pdf>

Seki, PhD, RN, PHN, Yamazaki, PhD, 2006, Effects of working conditions on intravenous medication errors in a Japanese hospital, Journal of Nursing Management, Vol.14, pp 128-139.

15 | P a g e

Warlohak, PhD, Queiruga, PharmD, Roush, PharmD, Phan, PharmD, 2011, Medication Error Identification Rates by Pharmacy, Medical, and Nursing Students, American Journal of Pharmacology Education, vol. 75(2), article 24, pp 1-6, diakses pada 31 Julai 2011, <http:www.ajpe.org/aj7502/aj750224.pdf>

16 | P a g e

17 | P a g e

18 | P a g e

19 | P a g e

20 | P a g e