Anda di halaman 1dari 29

PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6

MINGGU : 1
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Surah Al-Fajr
Ayat 1-10
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr
dengan makhraj yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr
dengan betul dan fasih.
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dari surah Al-Fajr
dengan meraikan hukum tajwid
Surah Al-Fajr
Ayat 1-10


A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
Aras 1:
Murid boleh menyatakan maksud tempat dan harta
benda awam
Aras 2:
Murid dapat menyatakan contoh tempat dan harta
benda awam
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan maksud tempat dan harta
benda awam serta contoh-contohnya
Tempat dan harta benda
awam :
- maksud : rujuk buku teks
- contoh: Tandas awam,
perhentian
bas, telefon awam, dll
Bertanggungjawab
Berkerjasama
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul

Huruf _ Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Allah bersifat:

_--'


Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud / _--'
Aras 2:
Murid dapat menulis dalil aqli Allah bersifat _--'
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara
pendengaran Allah dan pendengaran manusia
- Pengertian _--'
- Maksud Allah bersifat
_--'
- Hukum mempercayai
Allah bersifat _--'

- Yakin
- Beriman
A
m
a
l
i
Sifat-sifat Allah :

_--'
- Murid dapat membuat perbezaan di antara sifat
Maha Mendengar Allah dengan
mendengar makhluk
- Perbezaan pendengaran
Allah
dengan manusia
- Beriman
- Yakin

MINGGU : 2
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Surah Al-Fajr
Ayat 11-16
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 11-16dari surah Al-Fajr
dengan makhraj yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 11-16 dari surah Al-Fajr
dengan betul dan fasih.
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 11-16 dari surah Al-Fajr
dengan meraikan hukum tajwid
Surah Al-Fajr
Ayat 11-16


PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
Aras 1:
Murid dapat menyebut beberapa kegunaan /
kepentingan tempat dan harta benda awam
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan tempat dan harta benda
awam serta kegunaanya
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan sikap ketika berada di
tempat awam
Tempat dan harta benda
awam :
- Kegunaan kepada
masyarakat
Bertanggungjawab
Berkerjasama
Amanah
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul

Huruf . Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Ibadah puasa
Ramadhan

a. Konsep
puasa


Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud, dalil dan hukum
berpuasa
Aras 2:
Murid dapat menyatakan tahun disyariatkan berpuasa
Aras 3:
Murid dapat menyatakan hikmah berpuasa
- Pengertian, dalil dan
hukum
berpuasa
- Hikmah berpuasa :
a. menunjukkan rasa
syukur kepada
Allah
b. melatih diri dengan sifat
mahmudah

- Bersyukur
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Ibadah puasa
Ramadhan

- Murid dapat menyatakan pengertian puasa
- Murid dapat menyatakan dalil naqli mewajibkan
berpuasa
- Pengertian dan dalil
berpuasa

- Tekun
- Bersabar

MINGGU : 3
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Surah Al-Fajr
Ayat 17-23
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr
dengan makhraj yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr
dengan betul dan fasih.
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 17-23 dari surah Al-Fajr
dengan meraikan hukum tajwid
Surah Al-Fajr
Ayat 17-23


A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
Aras 1:
Murid dapat menerangkanadab ketika di tempat
awam
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan semula adab ketika
berada di tempat awam
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab terhadap harta benda
dan tempat awam
Adab-adab di tempat
awam
- bersopan
- beratur
- bertolak ansur
- senyap
Toleransi
Hormat
menghormati
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul

Huruf . . Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Piagam
Madinah


Aras 1:
Murid dapat menyatakan fakta-fakta asas Piagam
Madinah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan isi-isi Piagam Madinah
Aras 3:
Murid dapat mengelaskan antara fakta asas Piagam
Madinah dan isi Piagam Madinah
- Fakta asas:
a. Pihak yang terlibat
b. Sebab dinamakan
Piagam Madinah
c. Sebab berlaku Piagam
Madinah

- Isi Piagam Madinah
a. Rasulullah dilantik sbg
ketua
b. Kebebasan beragama
c. Mesti hidup bersatu
padu
d. Bersama memajukan
dan
mempertahankan
negara

- Bersatu padu
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
- Murid dapat menukar ayat rumi kepada jawi
menggunakan kaedah khat nasakh
- Menukar ayat rumi
kepada jawi

- Cintai Jawi

MINGGU : 4
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Surah Al-Fajr
Ayat 24-30
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr
dengan makhraj yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr
dengan betul dan fasih.
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 24-30 dari surah Al-Fajr
dengan meraikan hukum tajwid
Surah Al-Fajr
Ayat 24-30


A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
Aras 1:
Murid dapat menyebut kebaikan menjaga tempat dan
harta benda awam
Aras 2:
Murid dapat menyatakan kebaikan menjaga tempat
dan harta benda awam
Aras 3:
Murid dapat menyenarai kebaikan menjaga tempat
dan harta benda awam
Kebaikan :
a. mendapat pahala
b. cantik / indah
c. suasana harmoni
Bertanggungjawab
jujur
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul

Huruf , . _ Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Allah bersifat

--'

Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian --'
Aras 2:
Murid dapat menulis dalil aqli allah bersifat --'
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara
penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk
- Pengertian --'
- Maksud Allah bersifat
--'
- Hukum mempercayai
Allah bersifat --'

- Beriman
- Yakin
A
m
a
l
i

Piagam
Madinah
- Murid dapat menyebut isis Piagam Madinah melalui
pertandingan kuiz yang diadakan di dalam kelas
- Rujuk minggu ke 3

- Taat
- Setia
- Bekerjasama

MINGGU : 5
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
dari surah
tertentu yang
mengandungi
tanda bacaan
mad
Aras 1:
Murid dapat membaca menyatakan ayat yang
mengandungi tanda mad
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda mad
serta cara bacaannya
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum mad
dengan betul
Potongan ayat yang
mengandungi tanda mad
(Rujuk buku teks)


A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
Aras 1:
Murid dapat menyebut akibat tidak menjaga tempat
dan harta benda awam
Aras 2:
Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga tempat
dan harta benda awam
Aras 3:
Murid dapat membezakan kebaikan menjaga dan
keburukan tidak menjaga tempat dan harta benda
awam
Akibat tidak menjaga:
a. kotor
b. rosak
c. menyusahkan orang
lain
Bertanggungjawab
Amanah
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul

Huruf . . Cintai Jawi
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
I
b
a
d
a
h

Ibadah pusa
Ramadhan

b. Syarat wajib
c. Rukun puasa

Aras 1:
Murid dapat menyatakan syarat wajib, rukun dan
lafaz niat puasa
Aras 2:
Murid dapat menghuraikan syarat wajib dan rukun
puasa
Aras 3:
Murid dapat menyatakan hikmah penentuan syarat
wajib puasa
Syarat wajib puasa
a. Islam b. Baligh
c. Berakal d. Mampu
berpuasa

Rukun puasa
a. Niat
b. Menahan diri daripada
makan dan
minum
- Jujur
- Ikhlas
- Bersabar
A
m
a
l
i

Ibadah pusa
Ramadhan

- Murid dapat menyatakan syarat sah puasa secara
lisan
- Murid dapat menulis 5 perkara yang membatalkan
puasa
- Syarat sah puasa
- Perkara yang
membatalkan puasa

- Rajin
- Sabar

MINGGU : 6
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
dari surah
tertentu yang
mengandungi
tanda bacaan
mad
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat yang mengandungi mad
dengan betul
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenarai kalimah yang
mengandungi tanda mad
Aras 3:
Murid dapat membezakan cara bacaan kalimah yang
mengandungi mad dengan hukum bacaan yang lain
Potongan ayat yang
mengandungi tanda mad
(Rujuk buku teks)


A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab kecintaan
kepada negara
Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud negara
Aras 2:
Murid dapat menyatakan maksud cintakan negara
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan maksud negara dan
maksud cintakan negara
- Maksud negara dan
maksud
cintakan Negara

- Dalil / hukum :
'-,` =,' -=
- Taat
- Patriotik
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat nasakh dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat nasakh
dengan cara yang betul
-Huruf
Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Piagam
Madinah

Aras 1:
Murid dapat memahami hikmah Piagam Madinah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan perbezaan keadaan
penduduk Madinah sebelum dan selepas Piagam
Madinah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada
Piagam Madinah
Hikmah
- Berkembang syiar Islam
- Penduduk Madinah
bersatu
- Bertambah bilangan
penduduk

Perbezaan sebelum dan
selepas
- Islam berkembang
- Kerjasama antara kaum

Pengajaran
- Wujud negara
berpelembagaan
- Ekonomi kukuh
- Masyarakat harmoni
- Jujur
- Ikhlas
- Bersabar
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
m
a
l
i

Adab terhadap
tempat dan
harta benda
awam
- Murid dapat menyatakan adab terhadap tempat dan
harta benda awam
Adab-adab
a. bersopan
b. beratur
c. tolak ansur
d. senyap
Bertanggungjawab
Bekerjasama

MINGGU : 7
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca dan
menghafaz
surah At-Tin 1-3
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 1-3 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 1-3 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 1-3 dengan betul dan
fasih
Surah At-Tin 1-3

- Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab kecintaan
kepada negara
Aras 1:
Murid dapat menerangkan adab kecintaan kepada
negara
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan adab kecintaan kepada
negara
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab kecintaan kepada
negara
Adab kecintaan kepada
negara
- menghormati undang-
undang
- taat kepada pemimpin
- mematuhi rukun negara
- menjadi warganegara
yang baik
- Taat
- Patriotik
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rikah dengan
cara yang betul
-Huruf _
Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h
Allah bersifat
,:

Aras 1:
Murid dapat menyatakan dalil naqli bahawa
penglihatan Allah tidak terbatas
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan kebaikan beriman
dengan sifat ,:
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan kesan beriman dengan sifat
,:
- Bacaan dalil aqli dan
naqli berkaitan ,:
- Kebaikan beriman
dengan sifat ,:
- Kesan beriman dengan
sifat ,:
- Redha
- Merendah diri
A
m
a
l
i

Sifat-sifat Allah
,:
- Murid dapat menyebut semula kesan beriman
dengan sifat ,:
- Kesan bersifat dengan
,:
- Taat

MINGGU : 8
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca dan
menghafaz
surah At-Tin 4-6
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 4-6 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 4-6 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 4-6 dengan betul dan
fasih
Surah At-Tin 4-6

- Cinta Al-Quran
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab kecintaan
kepada negara
Aras 1:
Murid dapat menyatakan peranan sebagai rakyat dari
segi agama
Aras 2:
Murid dapat menyatakan peranan sebagai rakyat
dalam bidang pendidikan
Aras 3:
Murid dapat menyatakan peranan sebagai rakyat
dalam bidang ekonomi dan sukan

Peranan sebagai rakyat
a. mengharumkan nama
negara dalam
pelbagai bidang
- agama
- pendidikan
- ekonomi
- sukan
- Berusaha
- Hidup harmoni
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rikah dengan
cara yang betul
-Huruf . Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Ibadah puasa
Ramadhan

4. Syarat sah
puasa
Aras 1:
Murid dapat menyatakan syarat sah puasa
Aras 2:
Murid dapat menghuraikan syarat sah puasa
Aras 3:
Murid dapat menyelesaikan masalah berkaitan
dengan syarat sah puasa
Syarat sah puasa
- Islam
- Mumayyiz
- Sempurna akal
- Bersuci daripada haid
dan nifas
- Puasa selain daripada
hari yang
diharamkan
- Berdisiplin
- Berilmu
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khat
rikah
- Murid dapat menulis pantun empat kerat
menggunakan khat rikah
- Sebarang pantun - Cintai jawi

MINGGU : 9
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca dan
menghafaz
surah At-Tin 7-9
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 7-9 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 7-9 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 7-9 dengan betul dan
fasih
Surah At-Tin 7-9

- Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab kecintaan
kepada negara
Aras 1:
Murid dapat menyebut kebaikan mencintai negara
Aras 2:
Murid dapat menyatakan kebaikan mencintai negara
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan kebaikan mencintai
negara
Kebaikan
a. keselamatan Negara
terjamin
b. Negara akan disanjung
dan
disegani
c. sanggup berkorban
untuk Negara
d. rahsia Negara
terselamat
Bertanggungjawab
Rela berkorban
Berani
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rikah dengan
cara yang betul
-Huruf . . Cintai Jawi
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
S
i
r
a
h

Perjanjian
Hidaibiyah
Aras 1:
Murid dapat menyatakan fakta asas Perjanjian
Hudaibiyah
Aras 2:
Murid dapat menyebut isi Perjanjian Hudaibiyah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan isi perjanjian Hudaibiyah
Fakta asas Perjanjian
Hudaibiyah
- Tarikh berlaku
- Pihak yang terlibat
- Sebab nama Perjanjian
Hudaibiyah
- Sebab berlaku
PerjanjanHudaibiyah

Isi Perjanjian Hidaibiyah
- Gencatan senjata
selama 10 tahun
- Orang Islam dibenarkan
masuk
Mekah pd tahun
hadapan membawa
senjata tersarung dan
tinggal 3 hari
- Bekerjasama dalam
perkara baik
- (Rujuk buku teks)
- Berpegang janji
A
m
a
l
i

Perjanjian
Hidaibiyah
- Murid dapat menceritakan tentang Perjanjian
Hudaibiyah dengan bantuan guru
- Tarikh berlaku
- Pihak yang terlibat
- Sebab nama Perjanjian
Hudaibiyah
- Sebab berlaku
PerjanjanHudaibiyah
- Menjaga
kesucian agama

MINGGU : 10
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat-
ayat daripada
surah tertentu
yang
mengandungi
tanda bacaan
waqaf
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda
bacaan waqaf
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
cara bacaan waqaf
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum dan
bacaan waqaf dengan betul
- Tanda-tanda waqaf
- Kalimah yang
mengandungi tanda
waqaf
- Potongan ayat

- Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab kecintaan
kepada negara
Aras 1:
Murid dapat menyebut akibat tidak mencintai negara
Aras 2:
Murid dapat menyatakan akibat tidak mencintai
negara
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan akibat tidak mencintai
negara
Akibat tidak mencintai
negara
a. perpecahan kaum
b. negara lemah dan
mundur
c. keselamatan Negara
tergugat
d. imej Negara tercemar
- Taat
- Patriotik
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rikah dengan
cara yang betul
-Huruf , . _ Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Allah bersifat

`'
Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian `'
Aras 2:
Murid dapat menulis dalil aqli Allah bersifat `'
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara kata-
kata Allah dan kata-kata makhluk
- Pengertian `'
- Maksid Allah bersifat
`'
- Hukum mempercayai
Allah bersifat `'
- Berkata benar
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khat
rikah
- Murid dapat menulis potongan ayat menggunakan
khat rikah
- Potongan ayat
- Menjaga
kesucian agama

MINGGU : 11
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat-
ayat daripada
surah tertentu
yang
mengandungi
tanda bacaan
waqaf
Aras 1:
Murid dapat membaca bacaan waqaf
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenaraikan kalimah
yang mengandungi tanda waqaf
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum dan
bacaan waqaf dengan betul
- Tanda-tanda waqaf
- Kalimah yang
mengandungi tanda
waqaf
- Potongan ayat
- Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud kebersihan
Aras 2:
Murid dapat menyatakan maksud alam sekitar
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan maksud menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
- Maksud kebersihan dan
alam sekitar
- Dalil naqli

... ,,..
..
Menjaga
kebersihan
Bertanggungjawab
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rikah dengan
cara yang betul
-Huruf . . Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Ibadah puasa
Ramadhan
5. Perkara yang
membatalkan
puasa
Aras 1:
Murid dapat menyatakan perkara yang membatalkan
puasa
Aras 2:
Murid dapat menghuraikan perkara yang
membatalkan puasa
Aras 3:
Murid dapat menyelesaikan beberapa permasalahan
berkenaan puasa
Perkara yang
membatalkan puasa
a. makan dan minum
dengan sengaja
b. memasukkan sesuatu
dengan
sengaja
c. muntah dengan sengaja
d. mabuk @ pengsan
yang lama
e. berbuka sebelum waktu
- Sabar
- Istiqamah
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
- Murid dapat menulis karangan pendek
menggunakan khat nasakh
- Karangan pendek - Mahu mencuba

MINGGU : 12
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai


PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
MINGGU : 13
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Ghasyiah 1-9
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 1-9 dengan makhraj yang
betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 1- 9 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 1-9 dengan meraikan
hukum tajwid
Surah Al-Ghasyiah 1-9 - Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan jenis pencemaran
Aras 2:
Murid dapat menyatakan sebab berlaku pencemaran
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan jenis dan sebab berlaku
pencemaran
Pencemaran
- Jenis pencemaran
- Sebab pencemaran
Menjaga
kebersihan
Bertanggungjawab
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat menulis 2 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 4 huruf khat rikah dengan cara
yang betul
Aras 3:
Murid dapat menulis semua huruf khat rikah dengan
cara yang betul
-Huruf
Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Perjanjian
Hudaibiyah
Aras 1:
Murid dapat memahami hikmah dan kesan perjanjian
Aras 2:
Murid dapat menyatakan hikmah dan kesan
perjanjian Hudaibiah
Aras 3:
Murid dapat mengelaskan hikmah dan kesan
perjanjian Hudaibiah
Hikmah Perjanjian
Hudaibiah:
1. Islam berkembang
2. Masyarakat aman
damai
3. Mengiktirafkan
Rasulullah dan
negara Islam Madinah.
4. Membuka jalan kepada
pembebasan Makkah
daripada
Mushrikin Quraisy
5. Orang Islam dapat
membuat
hubungan dgn kabilah
lain

Kesan daripada perjanjian
Hudaibiah:
1. Kafir Quraisy semakin
lemah
2. Islam berkembang luas
3. Orang Yahudi yang
khianat diusir
dari Madinah
4.Negara Madinah
semakin maju
- Sabar
- Istiqamah
A
m
a
l
i

Adab kecintaan
kepada negara
- Murid dapat menerangkan cara melahirkan
kecintaan kepada negara
- Karangan pendek - Mahu mencuba


PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
MINGGU : 14
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Ghasyiah 10-
18
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 10-18 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 10-18 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 10-18 dengan meraikan
hukum tajwid
Surah Al-Ghasyiah 10-18 - Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan adab menjaga kebersihan
sungai dan alam sekitar
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan adab menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab menjaga kebersihan
sungai dan alam sekitar
- Adab menjaga
kebersihan sungai dan
alam sekitar
Prihatin
Bertanggungjawab
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh
, - = . _ - =
.-
.-.
Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h
Sifat-sifat Allah

,>
Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian ,>
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan tanda Allah bersifat
,>
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan ciri-ciri Allah bersifat ,>
- Pengertian ,>
- Tanda-tanda Allah
bersifat ,>
- Ciri-ciri Allah bersifat
,>
- Kasih sayang
- Rendah diri
A
m
a
l
i

Perkembangan
Islam pada
zaman
Rasulullah
- Murid dapat melabelkan nama Negara yang
dihubungi oleh Rasulullah semasa
menyampaikan dakwah Islam berdasarkan peta
yang dipamerkan
Negara
a. Rom
b. Parsi
c. Mesir
d. Habsyah
- Mahu mencuba
- Berani
- KBKK

MINGGU : 15
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Ghasyiah 19-
26
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 19-26 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 19-26 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 19-26 dengan meraikan
hukum tajwid
Surah Al-Ghasyiah 19-26 - Cinta Al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan kegunaan sungai
Aras 2:
Murid dapat menjelaskan kegunaan sungai sebagai
sumber air dan sumber rezeki
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan kegunaan sungai sebagai
sumber tenaga dan pengangkutan
Kepentingan sungai
- sumber air
- sumber rezeki
- sumber tenaga
- sumber pengangkutan
Prihatin
Bertanggungjawab
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh
, - = , -
_
;,
Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Solat Hari Raya
Aidilfitri
Aras 1:
Murid dapat menyebut pengertian solat Aidilfitri
Aras 2:
Murid dapat menyatakan hukum solat Aidilfitri
Aras 3:
Murid dapat menyebut lafaz niat solat Aidilfitri
- Pengertian solat Aidilfitri
- Hukum : sunat muakkah
- Lafaz niat
- Syukur
- Rendah diri
A
m
a
l
i

Solat Hari Raya
Aidilfitri
- Murid dapat menyatakan pengertian solat Aidilfitri
- Murid dapat menyatakan rukun solat dengan
betuldan lancar
- Pengertian
- Rukun solat Aidilfitri
- Teliti

MINGGU : 16
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai


MINGGU : 17
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca ayat-
ayat pendek
mengandungi
nun sakinah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda nun
sakinah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
bacaan nun sakinah
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum nun
sakinah dengan betul
- Tanda nun sakinah
- Potongan ayat
- Cinta Al-Quran
- Tekun berusaha
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyebut kebaikan menjaga kebersihan
sungai dan alam sekitar
Aras 2:
Murid dapat menyatakan kebaikan menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan kebaikan menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Kebaikan
- bersih
- selamat
- kekal ekosistem
- udara bersih
- terhindar bencana alam
Prihatin
Bertanggungjawab
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh
- = ;,. - _
= _
_,.
Cintai Jawi
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
S
i
r
a
h

Pembukaan
Kota Mekah
Aras 1:
Murid dapat menyebut maksud pembukaan Kota
Mekah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan peristiwa berlakunya
pembukaan Kota Mekah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan strategi Rasulullah
memasuki Kota Mekah
- Pengertian

Peristiwa berlakunya
pembukaan Kota Mekah
a. sebab berlaku
b. tarikh
c. peistiwa yang berlaku

Strategi
a. mengatur pasukan
b. reaksi penduduk
c. layanan terhadap
penduduk
- Yakin
- Patuh arahan
A
m
a
l
i

Pembukaan
Kota Mekah
- Murid dapat menyelesaikan teka silangkata yang
disediakan oleh guru
- Teka silangkata - Teliti

MINGGU : 18
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca ayat-
ayat pendek
mengandungi
nun sakinah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat yang mengandungi nun
sakinah dengan betul
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenarai kalimah yang
mengandungi nun sakinah
Aras 3:
Murid dapat membanding beza cara bacaan nun
sakinah dengan hukum lain
- Potongan ayat
- Cinta Al-Quran
- Tekun berusaha
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebaersihan
sungai dan alam
sekitar
Aras 1:
Murid dapat menyebut akibat tidak menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Aras 2:
Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan akibat tidak menjaga
kebersihan sungai dan alam sekitar
Akibat tidak menjaga
kebersihan sungai dan
alam sekitar - bersih
- tercemar
- punca rezeki
berkurangan
- punca penyakit
- pencemaran udara
Prihatin
Hargai alam
Syukur
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh
, - = ;, - _
_,
Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Nama-nama
Allah

.>
Aras 1:
Murid dapat membaca dalil tentang nama Allah
.>
Aras 2:
Murid dapat menyatakan menyatakan hikmah .>
Aras 3:
Murid dapat menulis kebaikan orang yang bersifat
adil
- Dalil .>
- Hikmah .>
- Kebaikan bersisat adil
- Adil
- Tiap suatu ada
balasan
A
m
a
l
i

Surah Al-
Insyirah
- Murid dapat menghafaz surah Al-Insyirah - Surah Al-Insyirah
- Teliti
- Yakin


MINGGU : 19
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
s


PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
MINGGU : 20
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca dan
menghafaz
Surah Al-
Insyirah
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 1-4 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan betul dan
fasih
- Surah Al-Insyirah ayat 1-
4
- Cinta Al-Quran
- Rajin
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab Rehlah

1. Konsep
Aras 1:
Murid dapat menyebut konsep rehlah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan konsep rehlah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan konsep rehlah
Konsep rehlah
- sukan
- rekreasi
- melawat / bersiar-siar
- melihat
- mengambil iktibar
daripadanya
Hargai alam
Syukur
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh
, - = ;, - _
_,
Cintai Jawi
I
b
d
a
h

Solat Hari Raya
Aidilfitri
Aras 1:
Murid dapat menyebut lafaz takbir solat hari raya
Aras 2:
Murid dapat tasbih solat hari raya
Aras 3:
Murid dapat menyatakan hikmah solat Aidilfitri
- Lafaz takbir - -
- Tasbih solat raya '=-
-
- Hikmah solat Aidilfitri
a. erat silaturrahim
b. kukuh perpaduan
c. menzahirkan syiar Islam
- Bersatu
- Syukur
A
m
a
l
i

Solat Hari Raya
Aidilfitri dan
Aidiladha
- Murid dapat menunjukkan perlakuan solat 2 hari
raya dengan betul dan sempurna
- Perlakuan solat:
a. lafaz niat
b. lafaz takbir
c. lafaz tasbih
- Teliti
- Mahu mencuba

MINGGU : 21
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca dan
menghafaz
Surah Al-
Insyirah
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 5-8 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan betul dan
fasih
- Surah Al-Insyirah ayat 5-
8
- Cinta Al-Quran
- Rajin
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab Rehlah

2. Adab semasa
rehlah
Aras 1:
Murid dapat menyebut adab semasa rehlah
Aras 2:
Murid dapat meneyenaraikan adab semasa rehlah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab semasa rehlah
Adab semasa rehlah
- niat yang baik
- tempat yang sesuai
- pakaian yang sesuai
- menjaga perilaku
Prihatin
Sentiasa tenang
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh

. - - .. -
_ - _
Cintai Jawi
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
q
i
d
a
h

Nama-nama
Allah
@a
aa @
Aras 1:
Murid dapat menyatakan aa@a
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan bukti Allah mempunyai
keagungan dan kemuliaan
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan ciri keagungan dan
kemuliaan Allah
- Pengertian aa@a
- Bukti keagungan Allah
- Ciri keagungan dan
kemuliaan Allah
- Rendah diri
A
m
a
l
i

Surah At-Tin - Murid dapat menghafaz surah At-Tin - Surah At-Tin - Yakin
MINGGU : 22
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca ayat-
ayat pendek
yang
mengandungi
bacaan tanwin
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatan tanda bacaan
tanwin
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
cara bacaan tanwin
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum tanwin
dengan betul
- Potongan ayat yang
mengandungi
tanwin
- Cinta Al-Quran
- Rajin
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab Rehlah

3. Perkara yang
perlu dihindari
semasa rehlah
Aras 1:
Murid dapat menyebut perkara yang perlu dihindari
semasa rehlah
Aras 2:
Murid dapat meneyenaraikan perkara yang perlu
dihindari semasa rehlah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan perkara yang perlu dihindari
semasa rehlah
Perkara yang perlu
dihindari semasa rehlah
a. pergaulan bebas
b. mendedah aurat
c. mengotorkan kawasan
d. melakukan maksiat
Yakin Allah Maha
Melihat
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh

_ - - ,.. -
_ - _
Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Pengertian dosa
kecil dan dosa
besar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian dosa kecil dan
dosa besar
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan perbezaan antara dosa
kecil dan dosa besar
Aras 3:
Murid dapat menulis lafaz istighfar dengan jelas
- Pengertian dosa kecil
dan dosa
besar
- Perbezaan dosa kecil
dan dosa
besar
- Lafaz istighfar
- Rendah diri
- Sentiasa
bertaubat
A
m
a
l
i

Adab kecintaan
kepada negara
- Murid dapat menyatakan adab kecintaan kepada
negara
- Rujuk minggu 7
- Taat
- Patriotik

MINGGU : 23
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai


MINGGU : 24
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
H
a
f
a
z
a
n
)

Membaca ayat-
ayat pendek
yang
mengandungi
bacaan tanwin
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatan tanda bacaan
tanwin
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenarai kalimah yang
mengandungi tanwin
Aras 3:
Murid dapat membanding beza cara bacaan yang
betul
- Ayat yang mengandungi
tanwin
- Cinta Al-Quran
- Rajin
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab Rehlah

4. Hikmah
beradab ketika
rehlah
Aras 1:
Murid dapat menyebut hukmah beradab semasa
rehlah
Aras 2:
Murid dapat meneyenaraikan hikmah beradab
semasa rehlah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan hikmah beradab semasa
rehlah
Hikmah beradab semasa
rehlah
a. diredhai Allah
b. keselamatan terjaga
c. dapat mengambil iktibar
- Bersopan
- Bersyukur
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat menyebut 2 huruf menjadi suku kata
Aras 2:
Murid dapat menyambung 2 huruf menjadi suku kata
Aras 3:
Murid dapat menyambung huruf menjadi perkataan
- Contoh

- - . -
_ - _.
Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Solat Hari Raya
Aidiladha
Aras 1:
Murid dapat menyebut pengertian solat Aidiladha
Aras 2:
Murid dapat menyatkan hukum solat Aidiladha
Aras 3:
Murid dapat meneybut lafaz niat solat Aidiladha
- Pengertian solat
Aidiladha
besar
- Hukum
- Lafaz niat
- Taat
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khar
rikah
- Murid dapat menulis semula petikan menggunakan
kaedah khar rikah
- Menulis petikan
- Sentiasa
berusaha

MINGGU : 25
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

B
a
c
a
a
n

)

Membaca surah
Al-A`ala 9
( Ayat 1-10 )
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 1-10 dengan meraikan
hokum tajwid
- Surah A`Ala ayat 1-10
Rajin membaca
Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab dengan
manusia dan
makhluk lain

1. maksud dan
contoh
Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud adab manusia
dengan manusia
Aras 2:
Murid dapat menyatakan maksud adab manusia
dengan makhuk lain
Aras 3:
- Murid dapat menghuraikan maksud adab
manusia dengan manusia
- Menghuraikan maksud adab manusia
dengan makhluk yang lain

Adab dengan manusia
dan makhluk yang lain :

1 ) Maksud dan contoh:
1.1 Adab mausia dengan
manusia
1.2 Adab manusia dengan
makhluk
yang lain
- Ihsan
- Bertimbnag
rasa
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkatan mengikut
kaedah penulisan yang betul
-Menulis perkataan
ybi @@@@@@@ @
bb @@@@@@@@ i @
Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Pembukaan
Kota Mekah
Aras 1:
Murid dapat menyatakan ikhlas melaksananakan
tanggungjawab
Aras 2:
Murid dapat menyebut kesan daripada peristiwa
pembukaan kota Mekah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada
peristiwa pembukaan kota Mekah
Kesan daripada peristiwa
pembukaan Kota Mekah :
1. Kepada Musyrikin
Mekah
2. Kepada orang Islam

Pengajaran peristiwa
pembukaan Kota Melkah :
1. Islam semakin meluas
2. Pengiktirafan kepada
Rasulullah sebagai
pemimpin agung
- Taat
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khar
rikah dan
nasakh
- Murid dapat membezakn antara khat nasakh dan
rik1ah
- menukar ayat pendek
dari rumi ke
jawi menggunakan
kedua-dua
kaedah penulisan
- Sentiasa
berusaha

MINGGU : 26
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

B
a
c
a
a
n

)

Membaca surah
Al-A`ala 9
( Ayat 11-19 )
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 11-19 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 11-19 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 11-19 dengan meraikan
hokum tajwid
- Surah A`Ala ayat 11-19 -Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab dengan
manusia dan
makhluk lain

2) Dalil Naqli
Aras 1:
Murid dapat menyalin dalil naqli adab manusia dan
makhluk yang lain
Aras 2:
Murid dapat membaca dalil naqli adab manusia dan
makhluk yang lain
Aras 3:
Murid dapat menyebut dalil dan maksud adab
manusia dan makhluk lain

2) Dalil Naqli :
Erti Hadith
Tidak beriman seseorang
itu sehingga ia mengasihi
untuk saudaranya
sebagaimana ia
mengasihi unutk dirinya
sendiri
- Ihsan
- Bertimbnag
rasa
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan
Menulis perkataan :
Contoh :
i @@@@@@@@@@@ mb @
@@@@@@@@@@ @
- Bertimbang
rasa
- Kasih sayang
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
q
i
d
a
h

Pengertian dosa
kecil dan dosa
besar
Aras 1:
Murid dapat menyatakan dalil naqli dosa kecil dan
dosa besar
Aras 2:
Murid dapat mengkategorikan antara dosa kecil dan
dosa besar
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan cara menyucikan diri
daripada dosa kecil dan dosa besar
-Dalil Naqli

-Kategori dosa kecil dan
dosa besar

- Cara menyucikan diri
dari dosa kecil dan dosa
besar
- Taat
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Nama-nama
Allah
- Murid dapat melafaz dan meyebut nama-nama Allah
secara beramai-ramai
- Asmaul Husna
- Sentiasa
berusahaMINGGU :27
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

B
a
c
a
a
n

)

Menbaca
potongan ayat-
ayat daripada
surah-surah
tertentu yang
mengandungi
mim sakinah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan tnda dan
cara bacaan mim syaddah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenaraikan keratin
ayat yang mengandungi mim syaddah
Aras 3:
Murid dapat membaca dan menyatakan perbezaan
cara bacaan mim syaddah, nun syaddah dan mim
sakinah
- Potonagan ayat yang
mengandungi mim
syaddah
-Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab manusia
dengan m
manusia dan
makhluk lain

3 ) Adab
sesama
manusia
Aras 1:
Murid dapat membaca adab-adab sesama manusia
Aras 2:
Murid dapat menyatakan adab-adab sesama manusia
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab-adab sesama
manusia

3) Adab sesama mausia
- memberi salam / ucap
salam
- bertanya khabar
- silaturrahim
- ziarah menziarahi
- hormat menghormati
- Ihsan
- Bertimbang rasa
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan yang betul
Menulis perkataan :
Contoh :
i @@@@@@@@@@@ @
b@@@@@@@@@@@@@@ @
- Berusaha
I
b
a
d
a
h

Solat Hari Raya
Aidil Adha
Aras 1:
Murid dapat menyebut lafaz takbir solat Aidil Adha
Aras 2:
Murid dapat menyebut tasbih solat Aidil Adha
Aras 3:
Murid dapat menyatakan hikmah solat Aidil adha
- Lafaz takbir solat Aidil
Adha
Allahu Akbar `
- Tasbih Aidil Adha
`Subhanallah..`
- Hikmah solat Aidil Adha:
1. Eratkan silaturrahim
2. Kukuhkan perpaduan
ummah
3. menzahirkan syiar
Islam
- Taat
- Berdisiplin
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
m
a
l
i

Adab menjaga
kebersihan
sungai dan alam
sekitar
- Murid dapat menyatakan kebaikkan menjaga sungai
dan alam sekitar
Kebaikkan menjaga
kbersihan sungai dan
alam sekitar:
- bersih
- selamat
- mengelakkan dari
berlaku bencana
alam
- mengekalkan ekosisstem
- udara bersih
Bertanggungjawab

MINGGU :28
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
MINGGU :29
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

H
a
f
a
z
a
n

)

Membaca dan
memhafaz surah
Ad-Dhuha
( Ayat 1-4 )
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 1-4 denga
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 1-4 dengan fasih
- Surah Ad-Dhuha ayat 1-
4
- Rajin
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab manusia
dengan m
manusia dan
makhluk lain

4) Adab
manusia dengan
makhluk lain
Aras 1:
Murid dapat membaca adab-adab menusia dengan
makhluk lain
Aras 2:
Murid dapat menyatakan adab-adab manusia dengan
makhluk lain
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab-adab manusia dengan
makhluk lain

Adab manusia dengan
manusia dan makhluk lain
.
4)Adab manusia dengan
makhluk lain.
-menjaga / memelihara
dengan baik
-menyayangi
-mmanfaatkannya untuk
perkara-perkara yang
berfaedah
- Kasih saynag
- Prihatin
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan yang betul
Menulis perkataan :
Contoh :
M @@@@@@@@@@@bi @
@@@@@@@@@@@@ @
- Berusaha
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
S
i
r
a
h

Perkembangan
Islam pada
zaman
Rasulullah s.a.w
Aras 1:
Murid dapat bertawakal kepada Allah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan pembesar-pembesar
Quraisy yang memeluk Islam dan nama-nama negeri
yang dihubungi oleh Rasulullah.
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan sebab-sebab berlakunya
peperangan tabuk dan Hunain
a. Pembesar-pembesar
Quraisy yang
memeluk Islam
b. Negara-negara yang
dihubungi
Rasulullah untuk
menyampaikan
dakwah Islamiah
c. Sebab-sebab
berlakunya
peperangan Hunain dan
Tabuk
* Keangkuhan kabilah
Hawazin dan
kabilah Thaqif
* menghalang
perkembangan Islam
- Taat
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Dosa kecil dan
dosa besar
- Murid diharap dapat mengkelasifikasikan contoh
dosa kecl dan dosa besar dalam
kumpulan
Contoh dosa kecil dan
dosa besar
- Ihsan

MINGGU : 30
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

H
a
f
a
z
a
n

)

Surah Ad-Dhuha
( Ayat 5-8 )
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 5-8 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 5-8 dengan fasih
- Surah Ad-Dhuha ayat 5-
8
- Cintai al-Quran
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab manusia
dengan manusia
dan makhluk
lain

5) kebaikkan
beradab sesama
manusia dan
makhluk lain
Aras 1:
Murid dapat membaca kebaikkan adab sesama
manusia dan makhluk lain
Aras 2:
Murid dapat menyatakan kebaikkan adab sesama
manusia dan makhluk lain
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan kebaikan adab sesama
manusia dan makhluk lain

Adab manusia dengan
manusia dan makhluk lain
.
5) Kebaikan beradab
sesama manusia dan
makhluk lain
- mendapat ganjaran
pahala
- disayangi / dihormati/
dihargai
- keselesaan hidup
bermasyarakat
- Keharmonian
- Kasih sayang
- Prihatin
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan yang betul
Menulis perkataan :
Contoh :
ubi @@@@@@@@@ @
i@@@@@@@@@@bb
@ @
- Cintai Jawi
A
k
i
d
a
h

Pengertian
Syirik
Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian syirik
Aras 2 :
Murid dapat menyenaraikan perkara-perkara syirik
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan perbezaan syirik dari aspek
- perkataan, perbuatan, pegangan (akidah )
- pengertian syirik
- perkara-perkara syirik
- perbezan syirik
- Beriman
- Yakin
A
m
a
l
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh dan
rik`ah
- Murid dapat membezakan antara khat nasakh dan
rik`ah
- Pertandingan khat - Cintai jawi

PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
MINGGU : 31
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

H
a
f
a
z
a
n

)

Surah Ad-Dhuha
( Ayat 9-10 )
Aras 1:
Murid dapat membaca potongan ayat 9-10 dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menghafaz ayat 9-10 dengan betul
Aras 3:
Murid dapat menghafaz ayat 9-10 dengan fasih
- Surah Ad-Dhuha ayat 9-
108
- Rajin
- Tekun
- Berusaha
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab manusia
dengan manusia
dan makhluk
lain

6 ) Keburukan
tidak beradab
sesama
manusia dan
makhluk lain.
Aras 1:
Murid dapat membaca keburukan tidak beradab
sesama manusia dan makhluk lain
Aras 2:
Murid dapat menyatakan keburukan tidak beradab
sesama manusia dan makhluk lain
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan keburukan tidak beradab
sesama manusi dan makhluk lain.
6) Keburukan tidak
beradab sesama
mausia dan makhluk
lain.
- dimurkai Allah
- dikutuk oleh makhluk
- Kasih sayang
- Prihatin
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan yang betul
Menulis perkataan :
Contoh :
M i@ mb@@@@@@@@@@@@@ @
M @@@@@@@@@@@@@@@a@ @
- Mahu
mencuba
I
b
a
d
a
h

Solat Jenazah
Aras 1:
Murid dapat menyatakan pengertian solat jenazah
Aras 2 :
Murid dapat menyatakan hukum solat jenazah
Aras 3:
Murid dapat memberi penerangan pengertian solat
jenazah dan hukum solat jenazah
- pengertian solat jenazah

- hukum solat jenazah
- Insaf
- Berdisiplin
- Bersimpati
A
m
a
l
i

I
b
a
d
a
h

Solat Jenazah
- Murid dapat menyatakan rukun solat jenazah
- Murid dapat menyatakan hukum solat jenazah
Rukun Solat Jenazah
- Lafaz niat
- Takbirratul ihram
- Surah Al-Fatihah
- Selawat ke atas Nabi
- Membaca doa
- Salam-
- Sabar
- Menepati masa

MINGGU : 32
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(

B
a
c
a
a
n

)

- Membaca
potongan ayat
ayat daripada
surah-surah
tertentu yang
mengandungi
Unu Syaddah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan bacaan nun
syaddah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
cara bacaan nun syaddah
Aras 3:
Murid dapat membaca dan menyenaraikan keratan
ayat yang mempunyai nun syaddah
- Potongan ayat yang
mengandungi
nun syaddah
'-'
- Berdisiplin
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
harta benda
sekolah.
1.1 Maksud
1.2 Contoh
Aras 1:
Murid dapat menyebut contoh-contoh harta benda
sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan maksud harta benda
sekolah l
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan maksud harta benda
sekolah

Adab menjaga harta
benda sekolah
1.1 Maksud
1.2 Contoh
- meja - kerusi
- tong sampah - papan
hitam
- penyapu
Bertanggungjawab
Prihatin
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rik`ah
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis dua dua perkataan mengikut
kaedah penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis empat perkataan mengikut
kaedah penulisan yang betul
Menulis perkataan :
Contoh :
M @@@@@@@@@@@@@@@@@@i@ @
M b@@@@@@@@@@@@@@@@ @
- Sayang jawi
S
i
r
a
h

Perkembangan
Islam pada
zaman Rasullah
s.a.w
Aras 1:
Murid dapat tabah menghadapi dugaan
Aras 2 :
Murid dapat menyatakan pengajaran daripada
peperangan Hunain dan Tabuk
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan startegi dakwah
Rasulullah s.a.w
1. Pengajaran daripada
peperangan
Hunain dan Tabuk.
2. Strategi dakwah
Rasulullah :
- terhadap pembesar
Musyrikin
Quraisy
- Pembesar negara yang
duhubungi
untuk menyampaikan
dakwah
- Bijak
menyelesaikan
masalah
A
m
a
l
i

I
b
a
d
a
h

Surah At-Thorik - Murid dapat membaca surah At-Thorik - Surah At-Thorik
- Sabar
- menepati masaMINGGU : 33
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
K
e
f
a
h
a
m
a
n
)

Surah Al-Dhuha
Aras 1:
Murid dapat menyatakan sebab dinamakan surah A-
Dhuha
Aras 2:
Murid dapat menyatakan pengajaran daripada surah
Al-Dhuha
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan sikap baik hati yang
perlu diamalkan sesama makhluk
- Sebab dinamakan surah
Al-Dhuha

Pengajaran surah:
a. kejayaan bagi yang
berusaha
b. suruhan kasihi anak
yatim
c. memberi layanan baik
kepada yang
meminta bantuan

Amalan baik
a. kasihi anak yatim
b. memberi layanan baik
kepada yang
meminta bantuan
- Kasih sayang
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
harta benda
sekolah

2. Dalil naqli
Aras 1:
Murid dapat menulis dalil naqli adab menjaga harta
benda sekolah
Aras 2:
Murid dapat membaca dalil naqli adab menjaga harta
benda sekolah
Aras 3:
Murid dapat menyebut dalil naqli dan maksud
menjaga harta benda sekolah
- Adab menjaga harta
benda sekolah

2. Dalil naqli : Surah Al-
Qasas ayat 77
- Amanah
- Menghargai
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i
Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat membaca perkataan yang diberi dengan
betul
Aras 2:
Murid dapat menulis 2 perkataan mengikut kaedah
penulisan
Aras 3:
Murid dapat menulis 4 perkataan mengikut kaedah
penulisan yang betul
- Contoh

@@@@@@@@@@@@@@@@bi @
@@@@@@@@@@@@@@@ @
Cintai Jawi
A
q
i
d
h

Pengertian
Syirik
Aras 1:
Murid dapat menyatakan dalil naqli
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan contoh perbuatan syirik
Aras 3:
Murid dapat mengklasifikasikan jenis-jenis syirik
- Dalil naqli
- Contoh prbuatan syirik
- Jenis-jenis syirik
- Taat
- Berdisiplin
A
m
a
l
i

Adab rehlah - Murid dapat melakonkan adab semasa rehlah - Lakonan
- Menjaga
maruah

MINGGU : 34
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
K
e
f
a
h
a
m
a
n
)

Surah Al-Dhuha
Aras 1:
Murid dapat menyatakan maksud Al-Dhuha
Aras 2:
Murid dapat memahami maksud surah Al-Dhuha
Aras 3:
Murid dapat menceritakan semula maksud surah

- Surah Al-Dhuha sera
maksudnya
- Bersyukur
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
harta benda
sekolah

3. Adam
menjaga harta
benda
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menyebut adab menjaga harta benda
sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan adab menjaga harta
benda sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab menjaga harta benda
sekolah
Adab menjaga harta
benda sekolah
a. menggunakan dengan
cermat
b. tidak merosakkanya
c. mematuhi aturan
penggunaannya
Prihatin
Bertanggungjawab
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Solat jenazah
Aras 1:
Murid dapat menyebut cara melakukan solat jenazah
dengan betul
Aras 2:
Murid dapat membaca bacaan solat jenazah
Aras 3:
Murid dapat menerangkan cara melakukan solat
jenazah dan membaca bacan solat jenazah
- Penerangan cara
melakukan solat
jenazah
- Lafaz niat solat jenazah
lelaki dan
perempuan
- Insaf
- Suci
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
m
a
l
i

Solat jenazah
- Murid dapat melakukan perlakuan solat jenazah
dengan betul dan sempurna
- Perlakuan solat jenazah
- Menjaga
maruah

MINGGU : 35
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
daripada surah
tertentu yang
mengandungi
mim sakinah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda mim
sakinah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan cara bacaan
mim sakinah
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum mim
sakinah dengan betul
- Tanda mim sakinah
- Kalimah yang
mengandungi mim
sakinah
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
harta benda
sekolah

4. Kebaikan
menjaga
harta benda
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menyebut adab menjaga harta benda
sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan adab menjaga harta
benda sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab menjaga harta benda
sekolah
Kebaikan menjaga harta
benda sekolah
a. memaksimakan
manafat
b. p&p berjalan dengan
lancer
c. mendapat penghargaan
- Prihatin
- Berjimat
- Cermat
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Haji Wida
Aras 1:
Murid dapat membayakkan selawat kepada
Rasulullah sebagai tanda kasih
Aras 2:
Murid dapat menyebut peristiwa berlaku haji Wida
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan isi kandungan khutbah
perpisahan
Peristiwa berlaku Haji
Wida
a. reaksi penduduk
Madinah
b. tarikh
c. bilangan
d. sebab dinamakan haji
Wida
e tempat dibaca khutbah
f . wahyu terakhir : surah
Al-Maidah : 3

- Isi Khutbah
- Sayangi
pemimpin
A
m
a
l
i

Haji Wida
- Murid dapat melengkapkan peta minda berkaitan isi-
isi khutbah perpisahan
dengna betul
Isi khutbah
a. berpegang dengan al-
Quran dan
Hadis
b. hidup bermuafakat
c. mempertahankan
negara
- Patriotik

MINGGU : 36
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
daripada surah
tertentu yang
mengandungi
mim sakinah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat yang mengandungi mim
sakinah dengan betul
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyenaraikan kalimah
yang mengandungi mim sakinah
Aras 3:
Murid dapat membanding beza cara bacaan yang
betul
- Contoh ayat yang
mengandungi mim
sakinah
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
harta benda
sekolah

5. Akibat tidak
menjaga
harta benda
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menulis akibat tidak menjaga harta
benda sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga harta
benda sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan akibat tidak menjaga harta
benda sekolah
Akibat tidak menjaga harta
benda sekolah
a. dimarahi guru
b. berlaku pembaziran
c. dikenakan tindakan
disiplin
Menghargai harta
benda
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Solat Jenazah
Aras 1:
Murid dapat membaca bacaan solat jenazah
Aras 2:
Murid dapat menerangkan cara melakukan solat
jenazah
Aras 3:
Murid dapat membaca dan menerangkan cara
melakukan solat jenazah dengn betul
Bacaan dan perlakuan
solat jenazah
a. takbiratulihram
b. surah al-Fatihah
c. selawat ke atas nabi
d. membaca doa
e. salam
- Insaf
- Tertib
- Taat
A
m
a
l
i

Syirik
- Murid dapat membentangkan hasil perbincangan
kumpulan tentang amalan-amalan yang
membawakepada syirik
- Amalan-amalan syirik
- Kerjasama
- YakinMINGGU : 37
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Toriq ayat 1-6
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 1-6 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 1-6 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 1-6 dengan meraikan
hukum tajwid
- Surah Al-Toriq ayat 1-6
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k
Adab menjaga
kebersihan
sekolah

1.1 Maksud /
pengertian
1.2 Contoh
Aras 1:
Murid dapat menyebut maksud adab menjaga
kebersihan sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan adab menjaga kebersihan
sekolah
Aras 3:
Murid dapat menghuraikan adab menjaga kebersihan
sekolah
Adab menjaga
kebersuhan sekolah
- Pengertian
- Contoh

- Patuh
- Menjaga
kebersihan
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
nasakh
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ - Cintai Jawi
I
b
a
d
a
h

Solat Jenazah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyebut keseluruhan
bacaan dalam solat jenazah
Aras 2:
Murid dapat melakukan dan menunjukkan cara solat
jenazah secara simulasi
Aras 3:
Murid dapat membezakan solat jenazah dengan solat
fardhu
Bacaan solat jenazah
a. niat
b. takbiratulihram
c. al-Fatihah
d. membaca doa
e. salam

- Perbezaan solat jenazah
dan solat
fardhu
- Insaf
- Tertib
- Taat
A
m
a
l
i

Adab menjaga
harta benda
sekolah
- Murid dapat menunjukkan simulasi cara mengguna
dan cara menjaga harta
benda sekolah
- Cara mengguna dan
menjaga harta
benda sekolah
- Kerjasama
Bertanggungjawab

MINGGU : 38
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Toriq ayat 7-
12
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 7-12 dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 7-12 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 7-12 dengan meraikan
hukum tajwid
- Surah Al-Toriq ayat 7-12
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebersihan
sekolah

2. Dalil
Aras 1:
Murid dapat menyalin dalil naqli berkaitan kebersihan
Aras 2:
Murid dapat membaca dalil naqli berkaitan
kebersihan
Aras 3:
Murid dapat menyebut dalil naqli dan maksudnya
Adab menjaga kebersihan
sekolah
- Dalil
_.._.s.L.:
.:..:_
_,.:

- Patuh
- Menjaga
kebersihan
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ - Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Haji Wida
Aras 1:
Murid dapat bertanggungjawab terhadap masyarakat
dan agama
Aras 2:
Murid dapat menyebut reaksi para sahabat terhadap
Rasulullah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada
khutbah terakhir Rasulullah
- Reaksi para sahabat
- Pengajaran daripada
khutbah
Rasulullah
- Insaf
- Tertib
- Taat
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
m
a
l
i

Kewafatan
Rasulullah
- Murid dapat membentangkan hasil perbincangan
secara berkumpulan tentang
kesan selepas kewafatan Rasulullah
Kesan
a. ada yang kembali
kepada agama
Islam
b. wujud nabi palsu
c. bertambah kuat iman
para sahabat
- Kerjasama
Bertanggungjawab

MINGGU : 39
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca surah
Al-Toriq ayat 13-
17
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat 13-17dengan makhraj
yang betul
Aras 2:
Murid dapat membaca ayat 13-17 dengan betul dan
fasih
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat 13-17 dengan meraikan
hukum tajwid
- Surah Al-Toriq ayat 13-
17
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebersihan
sekolah

3. Adab untuk
menjaga
kebersihan
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menyebut adab menjaga kebersihan
sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan adab menjaga
kebersihan sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab menjaga kebersihan
sekolah
Adab menjaga kebersihan
sekolah
- mematuhi peraturan
- menggunakan tong
sampah
- menggunakan tandas
dengan betul
- mengikut jadual yang
disusun

- Patuh
- Menjaga
kebersihan
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ - Cintai Jawi
A
q
i
d
a
h

Samiat
Aras 1:
Murid dapat pengertian samiat
Aras 2:
Murid dapat menyenaraikan perkara samiat
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan kelebihan beriman kepada
perkara samiat
- Pengertian samiat
- Perkara samiat
- Kelebihan beriman
dengan perkara
samiat
- Yakin
- Beriman
A
m
a
l
i

Samiat
- Murid dapat menceritakan semula contoh-contoh
samiat yang mereka ketahui
- Contoh
a. syurga
b. neraka
c. dosa
d. pahala
e. malaikat
- Beriman
- Bertaqwa

MINGGU : 40
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
daripada surah
tertentu yang
mengandungi
Qalqalah
Aras 1:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda
bacaan Qalqalah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
cara bacaan Qalqalah
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum
Qalqalah dengan betul
- Potongan ayat yang
mengandungi
Qalqalah
- Teliti
- Tekun
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebersihan
sekolah

4. Kebaikan
menjaga
kebersihan
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menyebut adab menjaga kebersihan
sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan adab menjaga kebersihan
sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan adab menjaga kebersihan
sekolah
Adab menjaga kebersihan
sekolah
- mengekalkan keindahan
dan
keceriaan
- menimbulkan
keseronokan belajar
- menjauhkan penyakit
- melambangkan kesucian
Islam
- Patuh
- Menjaga
kebersihan
- Harmoni
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ - Cintai Jawi
S
i
r
a
h

Kewafatan
Rasulullah
Aras 1:
Murid dapat menyebut peristiwa sebelum kewafatan
Rasulullah
Aras 2:
Murid dapat menyebut perkara yang berlaku selepas
kewafatan Rasulullah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan peristiwa sebelum dan
selepas kewafatan Rasulullah
- Peristiwa sebelum
kewafatan
Rasulullah
- Peristiwa selepas
kewafatan
Rasulullah
- Perihal kewafatan
Rasulullah
tarikh, tempat, umur,
makam
- Yakin
- Beriman
A
m
a
l
i

Adab menjada
kebersihan
sekolah
- Murid dapat bergotong royong membersihkan
kawasan sekolah
- Gotong royong - Kerjasama

MINGGU : 41
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai
A
l
-
Q
u
r
a
n

(
B
a
c
a
a
n
)

Membaca
potongan ayat
daripada surah
tertentu yang
mengandungi
Qalqalah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat yang mengandungi
Qalqalah
Aras 2:
Murid dapat membaca dan menyatakan tanda dan
cara bacaan Qalqalah
Aras 3:
Murid dapat membaca ayat mengikut hukum
Qalqalah dengan betul
- Potongan ayat yang
mengandungi
Qalqalah
- Teliti
- Tekun
A
d
a
b

d
a
n

A
k
h
l
a
k

Adab menjaga
kebersihan
sekolah

5. Akibat tidak
menjaga
kebersihan
sekolah
Aras 1:
Murid dapat menyebut akibat tidak menjaga
kebersihan sekolah
Aras 2:
Murid dapat menyatakan akibat tidak menjaga
kebersihan sekolah
Aras 3:
Murid dapat menjelaskan akibat tidak menjaga
kebersihan sekolah
Akibat tidak menjaga
kebersihan sekolah
- imej sekolah tercemar
- iklim sekolah tidak
selesa
- kesihatan terjejas
- penyakit mudah merebak
- Menjaga
kebersihan
P
e
l
a
j
a
r
a
n

J
a
w
i

Mengenal dan
menulis khat
rikah
Aras 1:
Murid dapat membaca ayat
Aras 2:
Murid dapat menulis ayat mengikut kaedah penulisan
khat nasakh
Aras 3:
Murid dapat menulis petikan mengikut kaedah
penulisan khat nasakh
- Petikan ayat@ - Cintai Jawi
PERANCANGAN TAHUNAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KBSR TAHUN 6
S
i
r
a
h

Kewafatan
Rasulullah
Aras 1:
Murid dapat melaksanakan tanggungjawab
menunaikan wasiat dan pesanan
Aras 2:
Murid dapat menyebut reaksi para sahabat terhadap
berita kewafatan rasulullah
Aras 3:
Murid dapat menyenaraikan kesan selepas kewafatan
Rasulullah
- Reaksi para sahabat
- Kesan selepas
kewafatan Rasulullah
- Yakin
- Beriman
A
m
a
l
i

Surah Al-Ala - Murid dapat membaca surah al-Ala - Surah al-Ala
Bersunggu-
sungguh

MINGGU : 42
Subjek Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai