Anda di halaman 1dari 1

Kerja penanaman cerucuk

Cerucuk ialah merupakan satu anggota struktur yang memindahkan beban-beban yang dipikul ke lapisan yang keras, beban-beban ini dipindahkan melalui geseran, tanggung???

Cerucuk diperlukan sebagai salah satu alternative untuk memindahkan beban bangunan ke lapisan tanah. Kadangkala, penggunaan asas-asas yang biasa adalah tidak eknomik kerana lapisan tanah yang dapat mengalas beban terlalu dalam jadi dengan

Cerucuk adalah elemen yang berbentuk tiang yang berfungsi mengagihkan beban superstruktur; melalui srata yang kurang mampat atau lapisan air kepada srata yang lebih mampat dan kuat.

Jenis-jenis cerucuk Cerucuk tanggung hujung (eng bearing pile) iaitu cerucuk ditahan oleh lapisan tanah keras atau batu.

Penanaman cerucuk adalah merupakan bidang kerja yang terpenting sekali di dalam sesuatu projek. Iniadalah kerana sebaik sahaja ianya siap dan asas ditimbus, kerja-kerja memperbaiki sukar dilakukan jikasekiranya terdapat kesilapan. Keadaan menjadi lebih menyulitkan jika sekiranya kesilapan ataukerosakan disedari atau berlaku apabila struktur telah didrikan.Walaupun penyelidikan tapak telah merumuskan panjang cerucuk yang perlu ditanam di sesuatu projek,ianya mestilah diterima dengan cermat kerana di dalam perihal kerja-kerja penanaman cerucuk, tidak semua ketentuan adalah muktamat. Oleh itu kerja-kerja cerucuk selalunya dikategorikan sebagaiProvisional di mana ukuran semula akan dibuat apabila siap kerja nanti.Berdasarkan fakta-fakta yangtersebut, penyeliaan ditapakbina sebelum ini, hanya cerucuk R.C. keluli dan kayu akan disentuhmemandangkan teknik penanamannya adalah sama