PELAN TAKTIKAL PANITIA GEOGRAFI 2012

BI L 1 PELAN TAKTIKAL PEMANTAPAN P&P DALAM KELAS PELAN OPERASI Program utama: i. P&P berfokus dan terancang. • Modul PMR. • Buku teks,buku kerja. • Jumlah latihan yang mencukupi. • Edaran peta kosong Malaysia, Asia Tenggara dan Peta Dunia. PROGRAM SOKONGAN i. Pembinaan Peta Minda dan buku skrap . * Guru memberi penekanan kepada pelajar cara yang berkesan untuk mengingat sesuatu fakta dengan lebih cepat dan tepat. Program sampingan: i. Aktiviti bulan kemerdekaan ii. Kuiz Geografi TEMPOH / JAM Sepanjang tahun SASARAN Semua pelajar SUMBER/ KOS TINDAKAN Ketua Panitia dan Guru Matapelajaran INDIKATOR PRESTASI i. Dapat mencapai target ETR. ii. Modul latih tubi soalan terkumpul iii. Peta kosong.

2.

PROGRAM KECEMERLANG AN KURIKULUM

Jan- Nov

Semua pelajar

(MACNOV)

Semua pelajar

• Set soalan • Buku rujukan • Keratan majalah, surat khabar, internet dan sebagainya.

Guru Matapelajaran

P&P berkesan latihan berfokus cemerlang dan lulus.

Ketua panitia Semua guru

Motivasi untuk mencapai kemenangan

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.