KANDUNGAN

Halaman

HALAMAN PENGAKUAN PENGHARGAAN KANDUNGAN 1.0 2.0 PENGENALAN TUGASAN 1 2.1 3.0 Peranan Guru Matematik

i ii iii

TUGASAN 2 - PERBANDINGAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KBSR DAN KSSR 3.1 3.2 3.3 3.4 Perincian Sukatan Penekanan Lima Tonggak dalam KSSR Organisasi Kurikulum Matematik Sekolah Rendah (KBSR) Bidang atau Isi Kandungan Matematik

4.0

TUGASAN 3 4.1 4.2 4.3 Video Tonggak Lima Huraian

5.0

PENUTUP

RUJUKAN REFLEKSI LAMPIRAN A B C Soalan Tugasan Jadual kerja Borang Kolaborasi

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.