Anda di halaman 1dari 5

KETIDAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN DI MALAYSIA

KELAS EKONOMI

Implikasi kepada guru


Bangsa;mengajar tidak membezakan bangsa. Kelas sosial; tidak mengajar mengikut kepentingan kelas sosial. Nilai;membantu murid memahami dan mengukuhkan sikap & tingkah laku yang baik. Kepercayaan;tidak menyentuh sensitif agama. Bahasa;jurang bahasa dialek Jantina; layanan berbeza & peka kepada keperluan gender. tepatan masa dijadikan amalan yang dicontohi murid. Membantu murid membuat pemilihan kerjaya. Bertindak profesional dalam kerjaya. Sentiasa meningkatkan diri dalam profesion perguruan. Sentiasa menjadi guru terkini/ up to date.

Implikasi kepada kurikulum


Bangsa- menerapkan nilai budaya masyarakat. Kelas sosial- pergaulan tidak mengikut jurang sosial.Kepercayaaan- menekankan nilai keagamaan.Bahasa- menghormati bahasa rasmi, ibunda, dialek & bahasa orang lain.

Sekolah Institusi pendidikan formal yang menjadi tempat membentuk pemikiran, intelektual, tingkah laku & sikap murid bagi melahirkan genarasi seimbang dari segi JERIS. 5)Budaya Formal Sekolah Aspek ilmu Aspek fizikalAspek sosialAspek pentadbiran Implikasinya; Bangsa- sekolah Melayu, Cina & India. Kelas sosial- sekolah bandar dan luar bandar.Kepercayaaan- sekolah agama.Bahasa- bahasa rasmi dan bahasa penghantar sekolah.Jantina- sekolah lelaki dan sekolah perempuanSekolah agen perubahan.Sekolah tempat penyuburan budaya.PerpaduanDasar-dasar kerajaan.Jenis Sekolah: harian, berasrama penuh, teknik, model khas & agama.