TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah

, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

Baru ejaan dan kira-kira. TERIMA KASIH CIKGU.C sampai Z. Kami ingat setiap masa. Kami ingat setiap masa. Jasa guru mendidik bangsa. guru bijaksana. TERIMA KASIH CIKGU. Hitung satu sampai sepuluh. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Hari demi hari. Jasa guru mendidik bangsa. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Berkat kesabaran. Jasa guru mendidik bangsa. kami pun mengerti. Kami belajar dengan lancar. Hitung satu sampai sepuluh. guru bijaksana. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Hitung satu sampai sepuluh. Mengajar kami bersungguh-sungguh. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Hari demi hari. Kami belajar dengan lancar.C sampai Z. Memberi pelbagai petunjuk. guru bijaksana. Hari demi hari. Berkat kesabaran. Pelajaran nilainya tinggi. Kami belajar dengan lancar. kami pun mengerti. Berkat kesabaran. Kami belajar dengan lancar. guru bijaksana. Jasa guru mendidik bangsa. Pelajaran nilainya tinggi. Tak pandai membaca mengira. Bermula A. Bermula A. Kami ingat setiap masa. Tak pandai membaca mengira. Dengarlah ini ucapan kami. Tak pandai membaca mengira. Memberi pelbagai petunjuk. Berkat kesabaran. TERIMA KASIH CIKGU. Tetapi cikgu begitu tabah. Kami belajar dengan lancar. Baru ejaan dan kira-kira. Dengarlah ini ucapan kami.B. Kami ingat setiap masa.B.C sampai Z. Kami ingat setiap masa. Hari demi hari.B.B.C sampai Z. Memberi pelbagai petunjuk. Berkat kesabaran. Dengarlah ini ucapan kami. kami pun mengerti. Baru ejaan dan kira-kira. Pelajaran nilainya tinggi. guru bijaksana. Baru ejaan dan kira-kira. Kami ingat setiap masa. Kami belajar dengan lancar. Hari demi hari. Mengajar kami bersungguh-sungguh. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Baru ejaan dan kira-kira. Bermula A.TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Dengarlah ini ucapan kami. Pelajaran nilainya tinggi. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Hitung satu sampai sepuluh. . Mengajar kami bersungguh-sungguh. Bermula A. kami pun mengerti.B. Dengarlah ini ucapan kami. Kami belajar dengan lancar.C sampai Z. Tetapi cikgu begitu tabah. Kami belajar dengan lancar. Tetapi cikgu begitu tabah. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Jasa guru mendidik bangsa. Bermula A. Tetapi cikgu begitu tabah. guru bijaksana. Hitung satu sampai sepuluh. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Tak pandai membaca mengira. Bermula A. Jasa guru mendidik bangsa. kami pun mengerti. Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa. Memberi pelbagai petunjuk. Tetapi cikgu begitu tabah. Pelajaran nilainya tinggi.C sampai Z. Memberi pelbagai petunjuk. Hari demi hari. Bermula A. Berkat kesabaran. Tak pandai membaca mengira. Mengajar kami bersungguh-sungguh.B. Baru ejaan dan kira-kira. Dengarlah ini ucapan kami.C sampai Z. TERIMA KASIH CIKGU. Mengajar kami bersungguh-sungguh.C sampai Z. kami pun mengerti. Tetapi cikgu begitu tabah. Pelajaran nilainya tinggi. Tak pandai membaca mengira. Hari demi hari. Tak pandai membaca mengira. Baru ejaan dan kira-kira. TERIMA KASIH CIKGU. Kami ingat setiap masa. Berkat kesabaran. TERIMA KASIH CIKGU. TERIMA KASIH CIKGU. guru bijaksana. kami pun mengerti.B. Memberi pelbagai petunjuk. kami pun mengerti. Tak pandai membaca mengira. Memberi pelbagai petunjuk. Berkat kesabaran. Hitung satu sampai sepuluh.B. TERIMA KASIH CIKGU. Baru ejaan dan kira-kira. Pelajaran nilainya tinggi. guru bijaksana. Jasa guru mendidik bangsa. Jasa guru mendidik bangsa. Hari demi hari. Hitung satu sampai sepuluh. Memberi pelbagai petunjuk. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Bermula A. Dengarlah ini ucapan kami. Tetapi cikgu begitu tabah. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Tetapi cikgu begitu tabah. Hitung satu sampai sepuluh. Dengarlah ini ucapan kami.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful