TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah

, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

C sampai Z. Pelajaran nilainya tinggi. Baru ejaan dan kira-kira. Hari demi hari. kami pun mengerti. Pelajaran nilainya tinggi. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Hari demi hari. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Jasa guru mendidik bangsa. Baru ejaan dan kira-kira. Pelajaran nilainya tinggi. Jasa guru mendidik bangsa. Bermula A. Tak pandai membaca mengira. Pelajaran nilainya tinggi. Tak pandai membaca mengira. TERIMA KASIH CIKGU. Tak pandai membaca mengira. Kami belajar dengan lancar. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Hitung satu sampai sepuluh. Dengarlah ini ucapan kami. Dengarlah ini ucapan kami. Tak pandai membaca mengira. Tak pandai membaca mengira. Kami ingat setiap masa. guru bijaksana. kami pun mengerti. TERIMA KASIH CIKGU. Tetapi cikgu begitu tabah.B. Kami ingat setiap masa. Memberi pelbagai petunjuk. Kami belajar dengan lancar. Hari demi hari.C sampai Z. Baru ejaan dan kira-kira. Kami belajar dengan lancar. Jasa guru mendidik bangsa. Kami belajar dengan lancar. Jasa guru mendidik bangsa. Berkat kesabaran. Tetapi cikgu begitu tabah. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Kami ingat setiap masa.B. Baru ejaan dan kira-kira. Berkat kesabaran. Tetapi cikgu begitu tabah. Tetapi cikgu begitu tabah. . Memberi pelbagai petunjuk. Kami ingat setiap masa. TERIMA KASIH CIKGU. Berkat kesabaran. Jasa guru mendidik bangsa. guru bijaksana. Dengarlah ini ucapan kami. guru bijaksana. guru bijaksana. Dengarlah ini ucapan kami. Hitung satu sampai sepuluh. Bermula A.B.C sampai Z. kami pun mengerti. Bermula A. kami pun mengerti. Memberi pelbagai petunjuk. Kami ingat setiap masa. Hari demi hari. Baru ejaan dan kira-kira. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Berkat kesabaran. Kami belajar dengan lancar. Hari demi hari. Kami ingat setiap masa. Jasa guru mendidik bangsa. Baru ejaan dan kira-kira. Hitung satu sampai sepuluh. Kami belajar dengan lancar. Kami belajar dengan lancar.B.C sampai Z. kami pun mengerti. Baru ejaan dan kira-kira. Hari demi hari. TERIMA KASIH CIKGU. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Bermula A. Berkat kesabaran. Tetapi cikgu begitu tabah. Kami belajar dengan lancar. Bermula A. guru bijaksana. Memberi pelbagai petunjuk.B. Bermula A. TERIMA KASIH CIKGU. Hitung satu sampai sepuluh. Pelajaran nilainya tinggi. kami pun mengerti. kami pun mengerti. Berkat kesabaran. Tak pandai membaca mengira. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah.TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Pelajaran nilainya tinggi. Jasa guru mendidik bangsa. Kami ingat setiap masa. Berkat kesabaran. Pelajaran nilainya tinggi.B.C sampai Z. Hari demi hari.C sampai Z. Hitung satu sampai sepuluh. Kami ingat setiap masa. Hari demi hari. Dengarlah ini ucapan kami. Tak pandai membaca mengira. Bermula A.C sampai Z. Memberi pelbagai petunjuk. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Dengarlah ini ucapan kami. Dengarlah ini ucapan kami. Mengajar kami bersungguh-sungguh. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Dengarlah ini ucapan kami. Tetapi cikgu begitu tabah. Pelajaran nilainya tinggi. Tetapi cikgu begitu tabah.B. Memberi pelbagai petunjuk. Memberi pelbagai petunjuk. guru bijaksana. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Hitung satu sampai sepuluh. kami pun mengerti.C sampai Z. Baru ejaan dan kira-kira. TERIMA KASIH CIKGU. Tak pandai membaca mengira. guru bijaksana.B. Hitung satu sampai sepuluh. TERIMA KASIH CIKGU. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. guru bijaksana. Hitung satu sampai sepuluh. Memberi pelbagai petunjuk. Berkat kesabaran. TERIMA KASIH CIKGU. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Jasa guru mendidik bangsa. Bermula A. Tetapi cikgu begitu tabah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful