TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah

, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

Tak pandai membaca mengira. Jasa guru mendidik bangsa. Tetapi cikgu begitu tabah. Pelajaran nilainya tinggi. . TERIMA KASIH CIKGU. guru bijaksana.C sampai Z. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Bermula A. guru bijaksana. Kami ingat setiap masa. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Kami belajar dengan lancar. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Berkat kesabaran. Memberi pelbagai petunjuk. Tak pandai membaca mengira. TERIMA KASIH CIKGU. Memberi pelbagai petunjuk. Dengarlah ini ucapan kami. kami pun mengerti. Kami belajar dengan lancar.B.C sampai Z. TERIMA KASIH CIKGU. Tak pandai membaca mengira. Tak pandai membaca mengira. Tetapi cikgu begitu tabah. guru bijaksana.B. Kami belajar dengan lancar. Berkat kesabaran. Baru ejaan dan kira-kira. Kami ingat setiap masa. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Dengarlah ini ucapan kami. Hitung satu sampai sepuluh. Mengajar kami bersungguh-sungguh.C sampai Z. Kami ingat setiap masa. Jasa guru mendidik bangsa. Pelajaran nilainya tinggi. Bermula A. Hitung satu sampai sepuluh. Hitung satu sampai sepuluh. Memberi pelbagai petunjuk. kami pun mengerti. Baru ejaan dan kira-kira. Dengarlah ini ucapan kami. Bermula A. Kami ingat setiap masa. Berkat kesabaran. Memberi pelbagai petunjuk. Mengajar kami bersungguh-sungguh.B. Kami ingat setiap masa. Hari demi hari. guru bijaksana. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Kami ingat setiap masa. Tetapi cikgu begitu tabah. Berkat kesabaran. Kami belajar dengan lancar.C sampai Z. Hitung satu sampai sepuluh. Hitung satu sampai sepuluh.B. Bermula A. Jasa guru mendidik bangsa. Jasa guru mendidik bangsa. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Pelajaran nilainya tinggi. Hitung satu sampai sepuluh. kami pun mengerti.B. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Berkat kesabaran. Hari demi hari. Hitung satu sampai sepuluh.TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. guru bijaksana. Baru ejaan dan kira-kira. TERIMA KASIH CIKGU. Bermula A. Hari demi hari. Kami ingat setiap masa. TERIMA KASIH CIKGU. Berkat kesabaran. Mengajar kami bersungguh-sungguh. kami pun mengerti. Memberi pelbagai petunjuk. Pelajaran nilainya tinggi. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Pelajaran nilainya tinggi. Dengarlah ini ucapan kami. Memberi pelbagai petunjuk. Jasa guru mendidik bangsa. Dengarlah ini ucapan kami. Bermula A. Baru ejaan dan kira-kira. Kami belajar dengan lancar. kami pun mengerti. Tetapi cikgu begitu tabah. Kami belajar dengan lancar. Jasa guru mendidik bangsa. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Tak pandai membaca mengira. Bermula A. Jasa guru mendidik bangsa. Memberi pelbagai petunjuk. Kami ingat setiap masa. Berkat kesabaran. Dengarlah ini ucapan kami. Baru ejaan dan kira-kira. Dengarlah ini ucapan kami.C sampai Z.B. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Hari demi hari.C sampai Z. Kami belajar dengan lancar. Hari demi hari. Tak pandai membaca mengira. Memberi pelbagai petunjuk. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Hitung satu sampai sepuluh. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Hari demi hari. TERIMA KASIH CIKGU. guru bijaksana. Baru ejaan dan kira-kira. Berkat kesabaran. guru bijaksana. Pelajaran nilainya tinggi. Tetapi cikgu begitu tabah. Baru ejaan dan kira-kira. Tetapi cikgu begitu tabah. Hari demi hari.C sampai Z. Tak pandai membaca mengira. Dengarlah ini ucapan kami. kami pun mengerti. Jasa guru mendidik bangsa. kami pun mengerti. Pelajaran nilainya tinggi. Tak pandai membaca mengira. Baru ejaan dan kira-kira. Tetapi cikgu begitu tabah. TERIMA KASIH CIKGU.B.C sampai Z.B. Pelajaran nilainya tinggi. Hari demi hari. guru bijaksana. Bermula A. TERIMA KASIH CIKGU. kami pun mengerti. Tetapi cikgu begitu tabah. Kami belajar dengan lancar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful