TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah

, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

Hari demi hari. Pelajaran nilainya tinggi. Hitung satu sampai sepuluh. Tetapi cikgu begitu tabah. Kami belajar dengan lancar. Jasa guru mendidik bangsa. Kami ingat setiap masa. Tetapi cikgu begitu tabah. Tetapi cikgu begitu tabah. Jasa guru mendidik bangsa. Pelajaran nilainya tinggi. Baru ejaan dan kira-kira. Memberi pelbagai petunjuk. TERIMA KASIH CIKGU.B. Tak pandai membaca mengira. Baru ejaan dan kira-kira. Hari demi hari. Jasa guru mendidik bangsa.C sampai Z. Tak pandai membaca mengira.C sampai Z. Berkat kesabaran.C sampai Z. Kami belajar dengan lancar. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Kami ingat setiap masa. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Bermula A. Berkat kesabaran. TERIMA KASIH CIKGU. Tak pandai membaca mengira. Dengarlah ini ucapan kami. kami pun mengerti. Kami ingat setiap masa.TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Dengarlah ini ucapan kami. TERIMA KASIH CIKGU. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Kami belajar dengan lancar. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Baru ejaan dan kira-kira. Pelajaran nilainya tinggi. Memberi pelbagai petunjuk. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Kami ingat setiap masa. Bermula A. guru bijaksana.B. TERIMA KASIH CIKGU. Hitung satu sampai sepuluh. Bermula A. Baru ejaan dan kira-kira. guru bijaksana. Pelajaran nilainya tinggi. Bermula A. Kami ingat setiap masa.B. Jasa guru mendidik bangsa. Baru ejaan dan kira-kira. Memberi pelbagai petunjuk. kami pun mengerti. Berkat kesabaran. TERIMA KASIH CIKGU. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Bermula A.C sampai Z. Kami belajar dengan lancar. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. kami pun mengerti. Hari demi hari. Jasa guru mendidik bangsa. guru bijaksana. kami pun mengerti. . TERIMA KASIH CIKGU. Kami belajar dengan lancar. Bermula A.B. Hitung satu sampai sepuluh. Tetapi cikgu begitu tabah. Hitung satu sampai sepuluh. Baru ejaan dan kira-kira. Tak pandai membaca mengira. Baru ejaan dan kira-kira.B. Dengarlah ini ucapan kami. Dengarlah ini ucapan kami. kami pun mengerti. Tetapi cikgu begitu tabah. Pelajaran nilainya tinggi. Pelajaran nilainya tinggi. kami pun mengerti. Mengajar kami bersungguh-sungguh. kami pun mengerti. Tak pandai membaca mengira. Baru ejaan dan kira-kira. Tetapi cikgu begitu tabah. Tak pandai membaca mengira.C sampai Z. Memberi pelbagai petunjuk. TERIMA KASIH CIKGU. Memberi pelbagai petunjuk. Kami belajar dengan lancar.C sampai Z. Pelajaran nilainya tinggi. Dengarlah ini ucapan kami. Kami ingat setiap masa. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Tak pandai membaca mengira.B. Kami belajar dengan lancar. Berkat kesabaran. Kami ingat setiap masa. Memberi pelbagai petunjuk. Tak pandai membaca mengira. Hitung satu sampai sepuluh. Bermula A. Hari demi hari. kami pun mengerti. Memberi pelbagai petunjuk.B.B. Berkat kesabaran.C sampai Z. Pelajaran nilainya tinggi. Hari demi hari. guru bijaksana. Dengarlah ini ucapan kami. Hitung satu sampai sepuluh. TERIMA KASIH CIKGU. Berkat kesabaran. Bermula A. Hari demi hari. guru bijaksana. Mengajar kami bersungguh-sungguh. guru bijaksana. Kami belajar dengan lancar. Dengarlah ini ucapan kami. Dengarlah ini ucapan kami. Mengajar kami bersungguh-sungguh.C sampai Z. Memberi pelbagai petunjuk. Tetapi cikgu begitu tabah. Jasa guru mendidik bangsa. guru bijaksana. Jasa guru mendidik bangsa. Berkat kesabaran. Jasa guru mendidik bangsa. guru bijaksana. Hari demi hari. Tetapi cikgu begitu tabah. Mengajar kami bersungguh-sungguh. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Hitung satu sampai sepuluh. Berkat kesabaran. Kami ingat setiap masa. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Hari demi hari. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Hitung satu sampai sepuluh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful