TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah

, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah, Tak pandai membaca mengira, Tetapi cikgu begitu tabah, Mengajar kami bersungguhsungguh. Bermula A,B,C sampai Z, Hitung satu sampai sepuluh, Baru ejaan dan kira-kira, Kami belajar dengan lancar. c/o Berkat kesabaran, guru bijaksana, Memberi pelbagai petunjuk, Hari demi hari, kami pun mengerti, Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa, Jasa guru mendidik bangsa, Dengarlah ini ucapan kami, TERIMA KASIH CIKGU. (Ulang c/o)

TERIMA KASIH CIKGU. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Berkat kesabaran. Mengajar kami bersungguh-sungguh.B. Hitung satu sampai sepuluh. Kami ingat setiap masa. Bermula A. kami pun mengerti. Tetapi cikgu begitu tabah. Pelajaran nilainya tinggi. TERIMA KASIH CIKGU. Bermula A. guru bijaksana. Baru ejaan dan kira-kira. Kami belajar dengan lancar. Dengarlah ini ucapan kami. TERIMA KASIH CIKGU. Kami belajar dengan lancar.C sampai Z. TERIMA KASIH CIKGU.C sampai Z. Memberi pelbagai petunjuk.C sampai Z. Jasa guru mendidik bangsa. kami pun mengerti. guru bijaksana. Tetapi cikgu begitu tabah. kami pun mengerti. Tetapi cikgu begitu tabah. Tak pandai membaca mengira.B. Bermula A. Baru ejaan dan kira-kira. Pelajaran nilainya tinggi. Pelajaran nilainya tinggi. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Bermula A. Dengarlah ini ucapan kami. kami pun mengerti. Kami belajar dengan lancar. Pelajaran nilainya tinggi.C sampai Z. Pelajaran nilainya tinggi. TERIMA KASIH CIKGU. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Jasa guru mendidik bangsa. Hitung satu sampai sepuluh. . TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Hitung satu sampai sepuluh. guru bijaksana. Kami belajar dengan lancar. Memberi pelbagai petunjuk. Tetapi cikgu begitu tabah. Dengarlah ini ucapan kami. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Tetapi cikgu begitu tabah. Berkat kesabaran. Dengarlah ini ucapan kami. Baru ejaan dan kira-kira. Dengarlah ini ucapan kami. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Jasa guru mendidik bangsa. Kami ingat setiap masa. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Hari demi hari. guru bijaksana. Kami ingat setiap masa. Tak pandai membaca mengira. Pelajaran nilainya tinggi. Kami ingat setiap masa. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Tetapi cikgu begitu tabah. Berkat kesabaran. Tak pandai membaca mengira. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Tak pandai membaca mengira. Kami belajar dengan lancar. Tak pandai membaca mengira. Memberi pelbagai petunjuk. Baru ejaan dan kira-kira. Hitung satu sampai sepuluh. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Dengarlah ini ucapan kami. Pelajaran nilainya tinggi. Hari demi hari.C sampai Z. Berkat kesabaran. Berkat kesabaran. Memberi pelbagai petunjuk. guru bijaksana.B. Bermula A. Berkat kesabaran. Kami ingat setiap masa. Kami ingat setiap masa. kami pun mengerti. Tak pandai membaca mengira. Hari demi hari. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah.B. Berkat kesabaran. Memberi pelbagai petunjuk. Jasa guru mendidik bangsa. kami pun mengerti. Hitung satu sampai sepuluh.B. guru bijaksana. Tetapi cikgu begitu tabah. Pelajaran nilainya tinggi. Kami belajar dengan lancar. Kami ingat setiap masa. Baru ejaan dan kira-kira. Jasa guru mendidik bangsa. Baru ejaan dan kira-kira. Kami belajar dengan lancar. Jasa guru mendidik bangsa. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Hitung satu sampai sepuluh. Baru ejaan dan kira-kira. kami pun mengerti. Dengarlah ini ucapan kami. Hitung satu sampai sepuluh. Tak pandai membaca mengira. Tak pandai membaca mengira. Hari demi hari. TERIMA KASIH CIKGU. Kami belajar dengan lancar. Memberi pelbagai petunjuk.C sampai Z. Dengarlah ini ucapan kami. TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah.B.C sampai Z. guru bijaksana. guru bijaksana. Hari demi hari. Bermula A. TERIMA KASIH CIKGU.B. Baru ejaan dan kira-kira. Berkat kesabaran. Hari demi hari. Hari demi hari. kami pun mengerti. Hitung satu sampai sepuluh.C sampai Z. Hari demi hari. Tetapi cikgu begitu tabah. Jasa guru mendidik bangsa.TERIMA KASIH CIKGU Hari pertama masuk sekolah. Memberi pelbagai petunjuk. Mengajar kami bersungguh-sungguh. Bermula A. Bermula A. Kami ingat setiap masa. Memberi pelbagai petunjuk.B. Jasa guru mendidik bangsa. TERIMA KASIH CIKGU.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful