Anda di halaman 1dari 7

TAJUK TUJUAN BAHAN / RADAS

Praktikal 1 : Bahan Api Menyiasat penyulingan berperingkat petroleum Petroleum, serpihan porselin, kertas turas, kaki retot, kondenser Liebig, kelalang penyulingan, kelalang kon, kasa dawai, tungku kaki tiga tripod, piring penyejat, dan penunu Bunsen.

HIPOTESIS

Semakin tinggi takat didih semakin gelap warna pecahan hasil penyulingan. Semakin tinggi takat didih semakin likat hasil penyulingan. Semakin tinggi takat didih semakin susah pecahan terbakar. Semakin tinggi takat didih semakin banyak jelaga dihasilkan apabila pecahan

terbakar. PEMBOLEHUB (a) malar: jenis minyak mentah


AH

(b) manipulasi: julat suhu (c) bergerak-balas: warna, kelikatan dan kebolehbakaran pecahan/hasil penyulingan.
PROSEDUR

Prosedur A: Penyulingan berperingkat petroleum 1. Alat radas dipasangkan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. 2. Minyak petroleum dipanaskan dengan perlahan dalam kelalang penyulingan. 3. Pecahan pertama yang didapati pada suhu 30-80oC dikumpulkan. 4. Pemanasan diteruskan dan pecahan yang telah disuling dikumpulkan ke dalam kelalang yang berasingan pada suhu yang berbeza iaitu 80120C, 120-160C, dan 160-200C.

BORANG KOLABORASI

BIBIOGRAFI

BAHAN BACAAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU (IPG) KAMPUS PULAU PINANG

LAPORAN AMALI
Menyiasat penyulingan berperingkat petroleum

NAMA NO. METRIK

: LEONG CHEANG YENG : PPG-SCE A/ 012/ 06 / 11

NO KAD PENGENALAN : 820725-07-5266

NAMA NO. METRIK

: ANG PEI KHIM : PPG-SCE A/ 002/ 06 / 11

NO KAD PENGENALAN : 790922-07-5586

KUMPULAN KURSUS DAN KOD PENYELARAS TARIKH HANTAR

: PPG SCE A : MENEROKA BAHAN (SCE 3103) : PN. YEW LEE HEANG : 10 MARCH 2012