DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) KECAMATAN SAWANGAN DEPOK

Sekretariat : Jln. Masjid Al-Hidayah RT. 04/03 Bedahan Sawangan 16519 HP. 08129622487 e-mail : dkmalhidayahbedahan@gmail.com Blog : rw03bedahan.wordpress.com

AL-HIDAYAH BEDAHAN

Nomor Lampiran Perihal

: 004/DKM/KK/III/2012 Bedahan, 02 Maret 2012 : 1 berkas : Permohonan Kesediaan menjadi Donatur Tetap

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i/Para Dermawan: Jamaah Masjid Al-Hidayah Di Tempat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Solawat dan salam semoga terlimpah kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat petunjuk dan perlindungan-Nya. Amin. Dalam rangka menghidupkan dan memakmurkan Masjid Al-Hidayah, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hidayah merencanakan kegiatan rutin harian, mingguan dan bulanan: Pengajian kaum Bapak, Pengajian Kaum Ibu, Pengajian Remaja, Pengajian anak-anak, dan insya Allah akan melaksanakan TPA, diskusi keilmuan, bedah buku, pelatihan keterampilan, pelatihan Khotib, Muazin, Rawi, Latihan memimpin Zikir dan do’a, pengadaan perpustakaan serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, keilmuan dan sosial lainnya akan dipusatkan di Masjid Al-Hidayah di bawah tanggung jawab seksi kepengurusan DKM Al-Hidayah periode Tahun 2012-2015. Program tersebut akan berjalan dengan baik jika kita memiliki dana dan kerjasama yang kuat. Oleh karena itu DKM Al-Hidayah memberi tempat dan kesempatan kepada seluruh Jamaah Al-Hidayah untuk berinfaq/Sodaqoh ke Masjid Al-Hidayah. Berdasarkan hal tersebut di atas, DKM Al-Hidayah sangat mengharapkan dukungan moril dan materil berupa Uang Infaq/Sodaqoh zariah yang dinamakan Donatur Tetap/Jiwa Kuat Masjid AlHidayah. Jika Bapak/Ibu/saudara/i berkenan mohon untuk menuliskan Kesanggupan rutin perbulan (Rp. 5000. s.d Rp. 100.000.-) minimal Lima Ribu Rupiah, maksimal Seratus Ribu Rupiah. Dana tersebut akan dipungut oleh Ketua RT dan akan kami rekap dan laporkan pemasukan dan pengeluaran melalui bendahara DKM Al-Hidayah. Demikian surat Permohonan ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara/i/Dermawan, kami ucapkan terima kasih. Semoga bantuan berupa infaq Sodaqoh yang Bapak/Ibu/Saudara/i/Dermawan berikan akan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT. Amin Wassalamu’alikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Ketua DKM Al-Hidayah, Sekretaris,

DRS. MARYADI, MM. Mengetahui, Ketua RW. 03 Bedahan

SUBHAN, S.Pd.

ZAENAL ABIDIN

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.