Anda di halaman 1dari 1

Naskah Tanggap Wacana

Perpisahan kelas IX
Nama Kelas N.Ujian : AGISNA DWIYUNITA SARI : IX A : 20-032-002-7

Tahun pelajaran : 2011/2012

Assalamualaikum.Wr.Wb Allhamdulillah Alhamdulillah hirobillalamin asyolatuasalaimuala asrofilambyai wal mursalin waala alihi wassabihi ajmain amabadu. Ingkang Kawula hormati Ibu Kepala Sekolah, ingkang kawula hormati Bapak lan Ibu Guru SMPN 1 Kauman, lan kanca-kanca ingkawula tresnani. Puja lan Puji syukur kawula aturaken dhateng Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paringi Rahmat serta Hidayah ipun sehingga ing wekdal punika kita sedaya sami wilujeng lan dipun panggihaken ing pasamuan mriki. Sangking tugas kawula inggih punika mewakili saking sedaya siswa-siswi kelas IX SMPN 1 Kauman , wonten ing mriki kawula aturaken matur suwun ingkang saageng-agengipun dumateng Bapak lan Ibu Guru ingkang sampun Jerih Payah ngorbanaken jiwa raga ,tenaga, lan pikiran. Dumateng kawula sak kanca awit milahi mlebet wonten ing SMPN 1 Kauman mriki. Sehingga wekdal punika saged dipun wastani tamat tingkat SMP. Wonten ing mriki kawula sak kanca , mboten saged mbales punapapunapa atas Jerih Payahipun , utawi jasa-jasa nipun para Bapak lan Ibu Guru sedaya kejawi kula saged ngaturaken. Mugi-mugi Allah SWT ingkang mbales jasa-jasa utawa jerih payahipun para Bapak lan Ibu Guru kanti balese ingkang sasahe-sahenipun , saha ingkang katah amin-amin ya robbal alamin. Wasana cekap semanten kula selajengipun nyuwun mugi-mugi Bapak lan Ibu Guru nyekecakake anggehipun sami lenggahan lan ngresepi punapa ingkang sampun dipun sediakaken dening rencang-rencang kawula bilih wonten lepaten atur kawula nyuwun pangapunten seagengagengipun, Billahi taufik walhidayah, Wssalamualaikum Wr.Wb