Anda di halaman 1dari 9

Kaedah Abjad

Kaedah ini: kanak-kanak diajar mengenal setiap huruf abjad dan bunyinya dahulu. FASA 1: Dalam kaedah abjad, murid diajar mengenal nama huruf secara teratur dalam abjad: a b c... x y z

Berbagai cara membantu murid mengenal huruf dan mengingat nama huruf.
1. Guru memperkenalkan setiap huruf dengan menulisnya di papan tulis, a, b c 2. Guru menyebut nama huruf dan murid ikut. 3. Guru mengguna kad imbasan atau carta huruf (abjad) untuk melatih murid lihat dan sebut nama huruf.

Smbg.
4. Guru mengaitkan gambar dengan sesuatu

huruf, misalnya a untuk ayam, b untuk buku, c cawan, dsb. 5. Guru mengajar menyanyi lagu a, b, c.. 6. Murid melatih menulis setiap huruf dalam buku tulis. Kadang-kadang 1 muka surat untuk satu huruf. 7. Murid menulis huruf besar dan huruf kecil.

Mengenal dan menghafal huruf


Satu

kepercayaan pekat ialah jika murid tidak kenal semua huruf a b cx, y, z mengikut susunan dalam abjad, murid tidak boleh diajar membaca. Sebab itu dari awal lagi mengenal dan menghafal a b c..x y z dianggap penting, sebelum murid diajar membaca. (Fasa 1 mengambil masa kira 2 bulan)

Mengenal dan menghafal huruf


Guru

menunjukkan kepada m urid cara mencantum huruf konsonan dengan huruf vokal menjadi suku kata ba bi bu be be bo ca ci cu ce ce co ya ti yu ye ye yo Murid menyebut nama suku kata dan tulis dalam buku latihan (Fasa 2 ini 2 minggu)

Fasa 2: Mencantum huruf konsonan dengan huruf vokal menjadi suku kata
Guru

menunjuk kepada murid cara mencantum suku kata terbuka menjadi perkataan, seperti buku kata suka Guru menunjukkan pula membentuk perkataan suku kata tertutup eg. malam bukit, kasut lampu kapal jambu Murid membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka dan tertutup (Fasa 3 ini 2 minggu)

Fasa 3: Membentuk perkataan suku kata terbuka

Guru menunjuk kepada murid cara mencantum suku kata terbuka menjadi perkataan, seperti buku kata suka Guru menunjukkan pula membentuk perkataan suku kata tertutup eg. malambukit, kasut lampu kapal jambu Murid membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka dan tertutup (Fasa 3 ini 2 minggu)

Fasa 4: Membaca dan menulis ayat mudah


Guru

menulis ayat mudah untuk murid baca dan salin. Contohnya: Ali buka buku. Ali baca buku Kasim pergi ke sekolah. Dia suka belajar membaca dan menulis. * Latihan dibuat. Murid juga mula membaca cerita.

Kaedah Abjad: Ringkasnya


Fasa 1: Murid diperkenalkan nama huruf kecil dan huruf besar abjad a b c x y z. Murid menulis huruf-huruf ini ( 1 bulan ) Fasa 2: Murid diajar membentuk dan membaca nama suku kata: ba bi bu be be bo, ca ci cu ce ce co (2 minggu) Fasa 3: Murid diajar membentuk dan membaca nama perkataan, seperti: buku, buka, kuku, kapal, bukut jambu (2 minggu) Fasa 4: Kemudian murid diajar membaca ayat. (1 bulan) * Kaedah ini mengambil masa 3-4 bulan sebelum murid boleh membaca ayat dan cerita mudah.