Anda di halaman 1dari 11

CIRI-CIRI NEGARA MEMBANGUN

Negara Membangun belum dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau belum dapat menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah dilakukan.

Masalah Kependudukan
pertumbuhan dan jumlah penduduk yang tinggi sebaran penduduk yang tidak sekata angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi beban tanggungan yang tinggi serta pendapatan per kapita yang rendah

Didominasi barang-barang primer. berlatar belakangkan pertanian cara penanaman dan penghasilannya masih dilakukan dengan menggunakan alat-alat dan teknologi yang sederhana.

Penggunaan sumber yang tidak dimanfaatkan secara optimum


Negara membangun bekerjasama dengan negara maju dalam mengeksploitasi sumber alam yang dimiliki. Hasil sumber alam ini pada akhirnya dijadikan komoditi perdagangan atau dieksport kerana negara belum memiliki teknologi untuk menghasilkan barangan daripada sumber bahan mentah tersebut.

Kebergantungan terhadap negara maju kekurangan modal dan teknologi untuk memajukan negara. bergantung kepada negara maju untuk mendapatkan teknologi dan pinjaman kewangan.

Kemudahan fasiliti yang terbatas


kewangan adalah terbatas sekaligus menyebabkan pihak pemerintah tidak mampu menyediakan segala kemudahan awam yang baik untuk rakyat dan juga kemudahan-kemudahan lain untuk pelabur luar.

Taraf pendidikan rendah


prasarana pendidikan yang baik untuk pendidikan formal mahupun non-formal masih terbatas dan belum memadai. Akibatnya, masih banyak rakyat negara membangun yang buta huruf.

Taraf hidup rakyat yang masih rendah


bekerja dalam sektor pertanian yang umumnya masih dikerjakan secara tradisional. Tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu yang rendah menyebabkan penduduk tidak mampu bersaing untuk bekerja atau menceburi peluang pekerjaan dalam sektor lain.

Taraf kesihatan yang rendah


belum memiliki kesedaran akan pentingnya kesihatan. Prasarana kesihatan yang tidak mencukupi dan serba kekurangan menyebabkan taraf kesihatan rakyat di negara berkembang masih rendah.