KEGIATAN EKONOMI: Jenis-jenis Pekerjaan Dan Sumbangan Kepada Pendapatan Negara

pertanian perlombongan Kegiatan Ekonomi perkhidmatan pembinaan Perindustrian .

Pekebun. kelapa sawit Penanaman. penternakan. peladang Hasil dan peluang pekerjaan . pengembala. ayam. lembu.Kegiatan pertanian Sayuran . penternakan. ikan. perikanan. penternak.

emas. biji timah. penyelia lombong Hasil dan peluang pekerjaan Petroleum. pengurus lombong.Kegiatan Perlombongan Jurutera. tukang emas. arang batu . juruteknik.

pekerja am Hasil dan peluang pekerjaan . Jurutera. arkitek. bangunan. kontraktor.Kegiatan pembinaan Jalan raya.

Kegiatan perindustrian Industri berat. roti. pengusaha kerepek. industri memproses. minyak sawit. penyelia kilang. pekerja kilang . barangan elektrik Jurutera. industri ringan. makanan. industri desa. Kereta.

pendidikan. keselamatan awam. kesihatan. polis .Kegiatan perkhidmatan Perhotelan. peruncitan Penyambut tetamu. tentera. jururawat. guru. doktor.

makanan. jual tanah) Eksport dan import barang (kereta. infrastruktur) . ekonomi.Sumbangan kegiatan ekonomi kepada pendapatan negara • • • • Memberi peluang pekerjaan Cukai Pelaburan (buka kilang. pakaian) • Pembangunan negara (bangunan.

sektor pendidikan.Sektor awam • Melibatkan peranan kerajaan dalam menjana kegiatan ekonomi negara. • Sektor awam : sektor kesihatan. sektor pentadbiran. • Tawar peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat .

• Sektor yang diceburi pihak swasta ialah perlombongan. pertanian. • Menyediakan banyak peluang pekerjaan . perniagaan. pembinaan. pembuatan. dan penternakan.Sektor swasta • Melibatkan pelabur tempatan dan luar negara serta syarikat dalam kegiatan ekonomi di negara kita.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.