Anda di halaman 1dari 1

Kesalahan-kesalahan kecila yang biasa dilakukan oleh murid 1. 2. 3. 4. Tidak membuat pengiraan dengan teliti.

Contohnya, 3 + 5 = 6 , 3 5 = 2 Tidak menulis operasi (+ , - dan x ) Tidak menulis unit ( g, kg, ml, cm dan sebagainya) Tidak mengambil perhatian terhadap perbezaan unit. Contohnya, 2 cm + 10 mm = 12 cm, Sepatutnya menukar terlebih dahulu unit-unit tersebut. 2 cm + 10 mm = 2 cm + 1 cm = 3 cm

Kesalahan-kesalahan berat yang biasanya dilakukan oleh murid 1. Tidak memberikan tumpuan yang sepenuhnya didalam kelas. 2. Murid yang lemah tidak melipat-gandakan usaha, sebaliknya kurang berusaha berbanding murid yang lebih baik prestasinya. Murid yang berprestasi baik lebih memberikan tumpuan dan lebih aktif di dalam kelas. 3. Murid yang bermasalah kurang bertanya. 4. Topik Fraction, murid tidak menyelaraskan penyebut (denominator) terlebih dahulu sebelum membuat pengiraan. 5. Murid turut membuat pengiraan kepada penyebut.

Anda mungkin juga menyukai