Anda di halaman 1dari 6

REKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1

NAMA GURU : NOR SHIFA BINTI SAAD


MATAPELAJARAN : BAHASA ARAB
BI
L

EVIDENS

KELAS : 1 KREATIF

INSTRUMEN

TARIKH

RUJUKAN

B1 DL1 E1
Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi seperti bunyi
haiwan, alam persekitaran dan alat muzik.

B1 DB1 E1
Membaca huruf hijaiyyah ( - )berbaris fathah ( )dari
bahan bacaan yang bersesuaian.
Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain.

DSK (11.1/11.2)
BT(ms 1)

B1 DB1 E2
Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (
)dengan baris fathah, dhommah dan kasrah (
)dari bahan bacaan yang bersesuaian. Conth
bahan : Kad imbasan dan lain-lain.

DSK (11.1/11.2/11.3)
BT (ms 4,13,21,29)

B1 DT1 E1
Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk
membentuk huruf hijaiyyah.

DSK (15.2)
Buku Modul Transisi
BLA (ms 2)

B1 DT1 E2
Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah

DSK (15.3)
Buku Modul Transisi
BLA (ms 2,4,10,15)

B2 DL1 E1
Menyebut bunyi huruf hijaiyyah ( -).

DSK(1.1,6.1)
BT (ms 2,3)

DSK (7.2)
BT (ms 5,13,21,29)

B2 DL2 E1
Menyebut bunyi huruf hijaiyyah yang difokuskan:
( )

DSK (7.2)
BT (ms 5,13,21,29)

M/S 1 of 6

BIL

EVIDENS

TARIKH

INSTRUMEN

RUJUKAN

B2 DB1 E1
Menyebut dan membezakan bunyi huruf hijaiyyah
berdasarkan
() . Contoh : ( /

)

DSK(11.3/12.3)
BT(ms 37,45,61,69)

B2 DB2 E1
Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (
)dengan makhraj yang betul

DSK (11.2/11.4)
BT(ms 6,21,29,37)

10

B2 DB2 E2
Membezakan huruf hijaiyyah yang difokuskan (
)yang mengandungi () .
Contoh : (
)

DSK (11.3 / 12.3)


BT (ms 37,45,61,69)

11

B2 DB3 E1
Mengenalpasti bentuk huruf hijaiyyah yang difokuskan
( )yang bersambung di awal, di tengah
dan di akhir perkataan melalui pembacaan. Contoh: (
)

DSK (11.2/12.2)
BT (ms 37,45,61,69,77)

12

B2 DT1 E1
Menulis huruf hijaiyyah tunggal () .

13

B2 DT1 E2
Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan (
)di awal, di tengah dan di akhir perkataan.

14

B3 DL1 E1
Mengulang perkataan yang didengar.

DSK (15.4 / 15.5)


Buku Modul Transisi
BLA (MS
10,20,30,40,50,60,70,80,90)

DSK (15.7) BLA (ms


14,15,25,35,45)

DSK (8.1)
BT (ms 30,41,65)

M/S 2 of 6

15

BI
L

B3 DL1 E2
Membezakan sebutan perkataan yang didengar.
Contoh : /

EVIDENS

DSK (9.1)
BT (ms 31,63,74,79)

TARIKH

INSTRUMEN

RUJUKAN

16

B3 DL2 E1
Mengulang nombor dan bilangan (. -).

17

B3 DL2 E2
Menyebut nombor dan bilangan (. -) mengikut
susunan.

DSK (10.2)
BT (ms 50,51)

18

B3 DB1 E1
Membaca perkataan dengan makhraj yang betul
dengan bimbingan guru.

DSK (12.1)
BT (ms
12,20,23,26,28,32,
44,59,60,68)

19

B3 DB2 E1
Membaca nombor dan bilangan (. -) mengikut
makhraj dengan bimbingan guru.

DSK (14.2)
BT (ms 54,55)

20

B3 DB2 E2
Membaca nombor dan bilangan (. -) mengikut
susunan.

DSK (14.3)
BT (ms 51)

21

B3 DT1 E1
Menyalin perkataan dengan betul

22

B3 DT2 E1
Menyalin nombor dan bilangan (. -) dengan betul.

23

DSK (10.1)
BT (ms 49,50,51,55)

DSK (16.1) , Buku


Modul Transisi , BLA
(55,65,75,95),
lembaran kerja
DSK (17.2), Buku
Modul Transisi, BLA
(61,62), lembaran
kerja
DSK (8.3)
BT (ms
10,11,12,16,41,46,66,7
3,76)

B4 DL1 E1
Menyebut ungkapan ( )yang didengar dengan
jelas.
Contoh : Mengucapkan ( ) dengan bahasa
badan yang sesuai seperti memberi senyuman dan
lain-lain.

M/S 3 of 6

BIL

EVIDENS

24

B4 DL1 E2
Membezakan ungkapan ( )yang didengar.
Contoh : Membezakan antara ungkapan ( ) dan (
) .

25

B4 DB1 E1
Membaca dan memahami ungkapan ( )dengan
bimbingan guru.

DSK(13.3)
BT (ms 42,47 ,
57,
66,68 ,71)

26

B4 DT1 E1
Menyalin ungkapan ( )dengan kemas dan betul.

DSK (16.1) BLA


12,13

27

B5 DL1 E1
Mendengar ayat mudah ( ) dengan betul.
Contoh : Mendengar dengan teliti.

DSK (3.2)
BT(ms
3,17,18,35,
36,41,
42,57,65,66

28

B5 DL1 E2
Mendengar dan membezakan sebutan ayat mudah (
).
Contoh : /

DSK (9.1)
BT (ms
31,63,74,79)

29

30
31

TARIKH

INSTRUMEN

RUJUKAN
DSK (9.1/9.2)
BT (ms
15,16,18,20,
31,63,79,74)

DSK (9.5/13.5)
BT (ms
16,18,19,20,24,
28,34,40,48,59,6
0,64,
72,75,76,80)

B5 DL2 E1
Menutur ayat mudah ( ) mengikut situasi yang
betul.

DSK (13.3)
BT (ms
42,47,57,66,68,7
1)

B5 DB1 E1
Membaca dan memahami ayat mudah ()
dengan bimbingan guru.

DSK (13.5)
BT (ms 16,18,19,
20,24,28,34,40,4

B5 DB1 E2
Membaca ayat mudah ( ) dengan intonasi dan

M/S 4 of 6

8,59,
60,64,72,75,76,8
0)

tekanan suara ( ) yang betul dengan bimbingan


guru.

BI
L

EVIDENS

TARIKH

INSTRUMEN

RUJUKAN

32

B5 DT1 E1
Menyalin ayat mudah ( ) dengan kemas dan
tersusun.

DSK (16.1), Lembaran


kerja,BLA

33

B5 DT1 E2
Menyalin dan menyusun perkataan menjadi ayat mudah
.()

DSK (16.3), Lembaran


kerja, BLA

34

B6 DL1 E1
Memberi atau menjawab sapaan asas atau arahan.
Contoh : Menjawab sapaan asas dengan bahasa badan
yang sesuai melalui aktiviti didik hibur seperti lakonan.

DSK (4.4/9.3) BT (ms


10,11,12,16,41,46,66,7
3,76))

35

B6 DL1 E2
Bertutur mengikut intonasi dan tekanan suara ()
yang betul dan jelas.

DSK (9.5)
BT (ms 16,18,19,
20,24,28,
40,59,60,64,75,
76,80,34,48,72)

36

37

B6 DL1 E3
Menamakan benda maujud yang dipelajari dengan
tepat.

DSK (9.4)
BT (ms
26,31,32,33,36,39,44)
DSK (13.5)
BT(ms 16,18,
19,20,24,
28,34,40,48,59,
60,64,72,75,76,80)
DSK (16.3/17.3), BLA,
Lembaran kerja

B6 DB1 E1
Membaca dan memahami bahan bacaan dengan
intonasi dan tekanan suara ( ) yang betul.

38
B6 DT1 E1
Menulis huruf, nombor, bilangan,
perkataan, ungkapan dan ayat yang
M/S 5 of 6

didengar dengan betul dengan


bimbingan guru secara Imlak

M/S 6 of 6

Anda mungkin juga menyukai