TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

Dasar Pembangunan Kurikulum
KLSR/KLSM

KBSR 1983
KBSM 1988 SEMAKAN SEMULA KBSR/KBSM PPSMI/PPSMTI 2003/2006 MBM MBI

REVERT PPSMI 2012

TRANSFORMASI KURIKULUM

KSPK 2010

KSSR 2011

KSSM 2014

KBSM telah melalui satu kitaran lengkap dalam sistem persekolahan semenjak pelaksanaannya melalui SPI Bil.2/2000 bertarikh 14 Januari 2002: Pelaksanaan Sukatan Pelajaran yang Disemak Semula Bagi KBSR dan KBSM. Maka terdapat keperluan untuk melihat semula KBSM sedia ada supaya wujud kesinambungan kurikulum sekolah rendah dan menengah.LATAR BELAKANG Pelaksanaan KSSR bermula dengan murid Tahun 1 pada 2011. .

Penggunaan disiplin ilmu yang ada 4. Pendidikan sepanjang hayat Perubahan kepada: 1. Kesepaduan antara unsur JERI 5. Reka bentuk kurikulum Organisasi kurikulum Kandungan kurikulum Penekanan kepada kemahiran abad ke-21 . Kesinambungan pendidikan rendah dengan pendidikan menengah 2. Peluasan dan peningkatan penggunaan Bahasa Malaysia 7. 3.KONSEP TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH Berasaskan prinsip KBSM yang sedia ada 1. Pendidikan umum untuk semua murid. 2. Penekanan nilai-nilai murni 6. 4. 3.

kemahiran yang ada pada diri dan daya kreatif  Membina perhubungan yang bermakna dengan individu dan masyarakat . sikap dan nilai murni dalam kehidupan.  Peningkatan kepatuhan kepada Tuhan secara berterusan dalam kehidupan seharian  Pembentukan insan berakhlak mulia.Matematik dan Teknologi  Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sains. berintegriti dan akauntabiliti Insan seimbang Perkembangan Fizikal & Estetika  Pengaplikasian pengetahuan. Sikap & Nilai  Penghayatan amalan agama. matematik dan teknologi secara bertanggungjawab dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai dalam sains.  Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi dalam kehidupan seharian serta melengkapkan diri ke arah alam kerjaya Kerohanian. kemahiran serta amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi mencapai kesejahteraan diri  Pengaplikasian daya imaginasi. matematik dan teknologi. kreativiti dan inovasi dalam hasil karya Kemanusiaan  Pembinaan warganegara untuk abad ke-21  Penguasaan ilmu dan pengetahuan mengkonsepsi  Perkembangan kemahiran intelektual  Penghayatan nilai asas demokrasi  Pembinaan Kemahiran menyelesaikan masalah Keterampilan Diri  Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum  Penghayatan nilai positif (harga diri dan keyakinan diri)  Penonjolan potensi. apresiasi. bakat.Kurikulum Transformasi (Kemahiran Abad ke 21) Komunikasi Sains & Teknologi Perkembangan Keupayaan Untuk:  Penguasaan ilmu Sains.

Perancangan BPK 6 .

KERANGKA KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN Menengah Atas Sains Kemanu siaan Agama Vokasional Menengah Rendah Kurikulum Sekolah Menengah Rendah Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Elektif Sekolah Rendah Pra sekolah KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) 7 .

PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT) Konsep Baru dalam Transformasi Kurikulum Sekolah Menengah (KSSM) menggantikan Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Tingkatan 1 hingga 3  Tiada pengkhususan di peringkat menengah rendah (semua murid melalui pendidikan umum ting. 1 – 3)  Pengkhususan hanya di peringkat menengah atas  Merupakan mata pelajaran Pra Vokasional  .

3 (aplikasi dan rekabentuk) Persediaan pengkhususan ke peringkat menengah atas (Ting.PVT (berbanding KHB)         Tiada pilihan (murid akan melalui semua pengalaman vokasional/tajuk) Penerapan unsur teknologi melalui pengalaman vokasional Menggunapakai konsep KH (memberi kemahiran kehidupan) Konsep DIY (do it yourself) Penambahan tajuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pendekatan Modular Ting 1 – 2 (kemahiran asas) Ting. 4 – 5) .

PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT) KANDUNGAN MENGIKUT TINGKATAN Tingkatan 1 • Pengurusan dan organisasi bengkel • Kerja kayu • Kerja asas paip • Pembiakan tanaman • Pengurusan kediaman (house keeping) • Sistem komputer • Perkongsian sumber dan Laman web Tingkatan 2 • Asas enjin petrol • Asas elektrik domestik • Komponen dan litar asas elektronik • Asas jahitan • Tanaman hiasan • Multimedia • Sistem maklumat Tingkatan 3 • • • • • Fertigasi Masakan Lukisan teknik Projek Rekabentuk Pengaturcaraan Elemen Keusahawanan & Aplikasi Teknologi .

Jasmani & Pend. 1 KSSM Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Waktu 6 2 3 4 5 Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pend. Kesihatan 4+2 3 3 3 11 12 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik 2 2 10 Pendidikan Kesenian (PSV+PM) Perhimpunan Jumlah Waktu Seminggu Mata Pelajaran Elektif* Jumlah Waktu Seminggu 3 1 43 3 13 Perhimpunan Jumlah Waktu Seminggu Mata Pelajaran Tambahan* 1 43 6 11 46 . Jasmani & Pend. Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu 5 5 5 3 2 3 4 5 Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah 6 5 5 3 6 7 8 9 10 2 3+1+2 3 3 2 3 9 PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT) 4 7 8 6 Pendidikan Islam Pendidikan Moral Geografi Pend. 1 Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Waktu 6 Bil. Sivik Dan Kewarganegaraan (PSK) Pendidikan Islam Pendidikan Moral Geografi Pend.Senarai Mata Pelajaran Menengah Rendah KBSM Bil.

KANDUNGAN PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT) Pengurusan dan organisasi bengkel KEJURUTERAAN • • • • • Kerja kayu Kerja asas paip Asas enjin petrol Asas elektrik domestik Komponen dan litar asas elektronik • Lukisan teknik • Projek Rekabentuk PERTANIAN • Pembiakan tanaman • Tanaman hiasan • Fertigasi TMK • Sistem komputer • Perkongsian sumber & Laman web • Multimedia • Sistem maklumat • Pengaturcaraan EKONOMI RUMAH TANGGA • Pengurusan kediaman (house keeping) • Asas jahitan • Masakan Keusahawanan .

Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Pengajian Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga 8.MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL (Ting. Prinsip Perakaunan ** Peruntukan bagi setiap mata pelajaran elektif ini adalah 4 waktu seminggu . 6. SMKA (ALIRAN SAINS.4-5) DI SBP. 11. KEMANUSIAAN) 1. 12. AGAMA. 10. 3. Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi Ekonomi Asas Sains Sukan 7. 4. 9. SMK. 5. 2.

Kej.ALIRAN SAINS PAKEJ SAINS TULEN 6 MP TERAS + 4 MP PENGKHUSUSAN SAINS TULEN + 1 MP ELEKTIF (PILIHAN) MP TERAS MP PENGKHUSUSAN SAINS TULEN MP ELEKTIF BAHASA B. Jepun EST Kesusas. Melayu Kesusas. Kej. Muzik . Iban B. Mekanikal Peng. Tamil KEMANUSIAAN PENGAJIAN ISLAM Tasawwur Islam TEKNIKAL Peng. Arab B. Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Peng. Cina B. Perancis B. Kadazandusun B. Seni Visual Pend. Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga Prinsip Perakaunan Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) Ekonomi Asas Sains Sukan • Bahasa Malaysia • Bahasa Inggeris • Matematik • Pendidikan Islam/Moral • Sejarah • PJPK • • • • Biologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Geografi Pend. Kej. Cina Kesusas. Awam Peng. Tamil B. Jerman B. Inggeris Kesusas.

Perancis B.ALIRAN SAINS PAKEJ SAINS TAMBAHAN 6 MP TERAS + 3 MP PENGKHUSUSAN SAINS TAMBAHAN + 2 MP ELEKTIF (PILIHAN) MP TERAS • Bahasa Malaysia • Bahasa Inggeris • Matematik • Pendidikan Islam/Moral • Sejarah • PJPK MP PENGKHUSUSAN SAINS TAMBAHAN MP ELEKTIF BAHASA B. Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga Prinsip Perakaunan Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) Ekonomi Asas Sains Sukan Geografi Pend. Inggeris Kesusas. Cina Kesusas. Seni Visual Pend. Cina B. Jerman B. Kej. Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Peng. Melayu Kesusas. Awam Peng. Arab B. Kej. Tamil KEMANUSIAAN • Sains • Sains Tambahan • Matematik Tambahan PENGAJIAN ISLAM Tasawwur Islam TEKNIKAL Peng. Kadazandusun B. Muzik . Jepun EST Kesusas. Kej. Iban B. Mekanikal Peng. Tamil B.

Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga Prinsip Perakaunan Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) Ekonomi Asas Sains Sukan MATEMATIK/SAINS Matematik Tambahan Sains Tambahan Geografi Pend. Seni Visual Pend. Muzik . Awam Peng. Mekanikal Peng. Tamil B. Melayu Kesusas. Jerman B. Kej. Kej. Cina B. Jepun EST Kesusas. Perancis B. Cina Kesusas. Iban B. Kadazandusun B. Tamil KEMANUSIAAN MP ELEKTIF PENGAJIAN ISLAM Tasawwur Islam TEKNIKAL Peng. Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Peng. Arab B. Inggeris Kesusas.ALIRAN KEMANUSIAAN 6 MP TERAS + 3.4 MP ELEKTIF MP TERAS • • • • • • • Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam/Moral Sejarah PJPK BAHASA B. Kej.

ALIRAN AGAMA PAKEJ SAINS PAKEJ TEKNIKAL PAKEJ KEMANUSIAAN .

ALIRAN AGAMA PAKEJ TEKNIKAL MP PENGAJIAN ISLAM + 3 – 4 MP ELEKTIF 5 MP TERAS + 3 MATA PELAJARAN TERAS • • • • • Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sejarah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan MATA PELAJARAN PENGAJIAN ISLAM • Pendidikan al Quran dan al Sunnah • Pendidikan Syariah Islamiah • Bahasa Arab MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL • Peng. Mekanikal • Peng. Kej. Sains Pertanian • Ekonomi Rumahtangga • Reka Cipta • Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) • Sains Sukan •Prinsip Perakaunan •Perdagangan •Reka Cipta •Teknologi Maklumat PENGAJIAN ISLAM • Tasawwur Islam KEMANUSIAAN • Geografi • Pend. Kej. Seni Visual • Pend. Awam • Peng. Muzik MATEMATIK/SAINS • Matematik Tambahan • Fizik • Kimia . Kej. Elektrik & Elektronik • Lukisan Kejuruteraan Kejuruteraan • Peng.

CIDB. Mara.TRANSFORMASI KURIKULUM SMK (ALIRAN VOKASIONAL) Kurikulum MPV di setarakan dengan Standard Pekerjaan /Industri(NOSS. badan kelayakan dan agensi berkaitan  Peruntukan Waktu MPV ditambah kepada 13-15 waktu (mengikut standard 600 jam/tahap)  Dua pensijilan (SPM + SKM Tahap 1)  Kekalkan dengan 22 MPV  . NATC dll)  Kurikulum dibangunkan berasaskan standard dan kompetensi (KBK)  Penglibatan industri.

6. 5. 4. 2.SEKOLAH MENENGAH ATAS ALIRAN VOKASIONAL (SMK) MATA PELAJARAN TERAS 1. 3. Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Moral Matematik Sains Sejarah PJPK PENGKHUSUSAN VOKASIONAL PILIHAN SALAH SATU MATA PELAJARA N VOKASION AL . 7.

Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik SPM dan Sijil Kemahiran Tahap 1 . 2. Menservis Motosikal 7. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 21. Pendawaian Domestik 18. Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 4. Kimpalan Arka dan Gas 8. 3. Produksi Multi Media 10. 15. Grafik Berkomputer 9.ELEKTIF MPV 1. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 22. Rekaan Jahitan Pakaian 20. Seni Reka Tanda 13. 17. Menservis Peraltan Penyejukan dan Penyamanan Udara 6. 16. Menservis Peralatan Elektrik Domestik 11. Katering dan Penyajian 19. Pembinaan Domestik Pembuat Perabot Kerja Paip Domestik 12. Hiasan Dalaman Asas 14. Menservis Automobil 5.

TRANFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful