TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

Dasar Pembangunan Kurikulum
KLSR/KLSM

KBSR 1983
KBSM 1988 SEMAKAN SEMULA KBSR/KBSM PPSMI/PPSMTI 2003/2006 MBM MBI

REVERT PPSMI 2012

TRANSFORMASI KURIKULUM

KSPK 2010

KSSR 2011

KSSM 2014

2/2000 bertarikh 14 Januari 2002: Pelaksanaan Sukatan Pelajaran yang Disemak Semula Bagi KBSR dan KBSM. KBSM telah melalui satu kitaran lengkap dalam sistem persekolahan semenjak pelaksanaannya melalui SPI Bil. . Maka terdapat keperluan untuk melihat semula KBSM sedia ada supaya wujud kesinambungan kurikulum sekolah rendah dan menengah.LATAR BELAKANG Pelaksanaan KSSR bermula dengan murid Tahun 1 pada 2011.

KONSEP TRANSFORMASI KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH Berasaskan prinsip KBSM yang sedia ada 1. 4. Kesinambungan pendidikan rendah dengan pendidikan menengah 2. Reka bentuk kurikulum Organisasi kurikulum Kandungan kurikulum Penekanan kepada kemahiran abad ke-21 . Pendidikan umum untuk semua murid. Penekanan nilai-nilai murni 6. 3. 3. Kesepaduan antara unsur JERI 5. Pendidikan sepanjang hayat Perubahan kepada: 1. Peluasan dan peningkatan penggunaan Bahasa Malaysia 7. Penggunaan disiplin ilmu yang ada 4. 2.

Sikap & Nilai  Penghayatan amalan agama. kreativiti dan inovasi dalam hasil karya Kemanusiaan  Pembinaan warganegara untuk abad ke-21  Penguasaan ilmu dan pengetahuan mengkonsepsi  Perkembangan kemahiran intelektual  Penghayatan nilai asas demokrasi  Pembinaan Kemahiran menyelesaikan masalah Keterampilan Diri  Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum  Penghayatan nilai positif (harga diri dan keyakinan diri)  Penonjolan potensi. matematik dan teknologi secara bertanggungjawab dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai dalam sains. kemahiran serta amalan nilai dalam jasmani dan kesihatan bagi mencapai kesejahteraan diri  Pengaplikasian daya imaginasi.Kurikulum Transformasi (Kemahiran Abad ke 21) Komunikasi Sains & Teknologi Perkembangan Keupayaan Untuk:  Penguasaan ilmu Sains. matematik dan teknologi.  Penguasaan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi dalam kehidupan seharian serta melengkapkan diri ke arah alam kerjaya Kerohanian.Matematik dan Teknologi  Pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran sains. apresiasi. bakat. kemahiran yang ada pada diri dan daya kreatif  Membina perhubungan yang bermakna dengan individu dan masyarakat . berintegriti dan akauntabiliti Insan seimbang Perkembangan Fizikal & Estetika  Pengaplikasian pengetahuan.  Peningkatan kepatuhan kepada Tuhan secara berterusan dalam kehidupan seharian  Pembentukan insan berakhlak mulia. sikap dan nilai murni dalam kehidupan.

Perancangan BPK 6 .

KERANGKA KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN Menengah Atas Sains Kemanu siaan Agama Vokasional Menengah Rendah Kurikulum Sekolah Menengah Rendah Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Elektif Sekolah Rendah Pra sekolah KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) 7 .

1 – 3)  Pengkhususan hanya di peringkat menengah atas  Merupakan mata pelajaran Pra Vokasional  .PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT) Konsep Baru dalam Transformasi Kurikulum Sekolah Menengah (KSSM) menggantikan Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Tingkatan 1 hingga 3  Tiada pengkhususan di peringkat menengah rendah (semua murid melalui pendidikan umum ting.

4 – 5) . 3 (aplikasi dan rekabentuk) Persediaan pengkhususan ke peringkat menengah atas (Ting.PVT (berbanding KHB)         Tiada pilihan (murid akan melalui semua pengalaman vokasional/tajuk) Penerapan unsur teknologi melalui pengalaman vokasional Menggunapakai konsep KH (memberi kemahiran kehidupan) Konsep DIY (do it yourself) Penambahan tajuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pendekatan Modular Ting 1 – 2 (kemahiran asas) Ting.

PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT) KANDUNGAN MENGIKUT TINGKATAN Tingkatan 1 • Pengurusan dan organisasi bengkel • Kerja kayu • Kerja asas paip • Pembiakan tanaman • Pengurusan kediaman (house keeping) • Sistem komputer • Perkongsian sumber dan Laman web Tingkatan 2 • Asas enjin petrol • Asas elektrik domestik • Komponen dan litar asas elektronik • Asas jahitan • Tanaman hiasan • Multimedia • Sistem maklumat Tingkatan 3 • • • • • Fertigasi Masakan Lukisan teknik Projek Rekabentuk Pengaturcaraan Elemen Keusahawanan & Aplikasi Teknologi .

Senarai Mata Pelajaran Menengah Rendah KBSM Bil. Jasmani & Pend. 1 KSSM Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Waktu 6 2 3 4 5 Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah Pend. 1 Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Waktu 6 Bil. Jasmani & Pend. Sivik Dan Kewarganegaraan (PSK) Pendidikan Islam Pendidikan Moral Geografi Pend. Kesihatan 4+2 3 3 3 11 12 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik 2 2 10 Pendidikan Kesenian (PSV+PM) Perhimpunan Jumlah Waktu Seminggu Mata Pelajaran Elektif* Jumlah Waktu Seminggu 3 1 43 3 13 Perhimpunan Jumlah Waktu Seminggu Mata Pelajaran Tambahan* 1 43 6 11 46 . Kesihatan Kemahiran Hidup Bersepadu 5 5 5 3 2 3 4 5 Bahasa Inggeris Matematik Sains Sejarah 6 5 5 3 6 7 8 9 10 2 3+1+2 3 3 2 3 9 PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT) 4 7 8 6 Pendidikan Islam Pendidikan Moral Geografi Pend.

KANDUNGAN PENDIDIKAN VOKASIONAL DAN TEKNOLOGI (PVT) Pengurusan dan organisasi bengkel KEJURUTERAAN • • • • • Kerja kayu Kerja asas paip Asas enjin petrol Asas elektrik domestik Komponen dan litar asas elektronik • Lukisan teknik • Projek Rekabentuk PERTANIAN • Pembiakan tanaman • Tanaman hiasan • Fertigasi TMK • Sistem komputer • Perkongsian sumber & Laman web • Multimedia • Sistem maklumat • Pengaturcaraan EKONOMI RUMAH TANGGA • Pengurusan kediaman (house keeping) • Asas jahitan • Masakan Keusahawanan .

3.MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL (Ting. Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi Ekonomi Asas Sains Sukan 7. 10. Pengajian Kejuruteraan Mekanikal Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Pengajian Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga 8. SMKA (ALIRAN SAINS. 12. KEMANUSIAAN) 1. 6. 5. 4. SMK. Prinsip Perakaunan ** Peruntukan bagi setiap mata pelajaran elektif ini adalah 4 waktu seminggu . 11. 9. 2.4-5) DI SBP. AGAMA.

Cina B. Jerman B. Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga Prinsip Perakaunan Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) Ekonomi Asas Sains Sukan • Bahasa Malaysia • Bahasa Inggeris • Matematik • Pendidikan Islam/Moral • Sejarah • PJPK • • • • Biologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Geografi Pend. Kej. Tamil B. Inggeris Kesusas. Kadazandusun B. Arab B. Jepun EST Kesusas. Kej. Tamil KEMANUSIAAN PENGAJIAN ISLAM Tasawwur Islam TEKNIKAL Peng. Melayu Kesusas. Perancis B. Kej. Awam Peng.ALIRAN SAINS PAKEJ SAINS TULEN 6 MP TERAS + 4 MP PENGKHUSUSAN SAINS TULEN + 1 MP ELEKTIF (PILIHAN) MP TERAS MP PENGKHUSUSAN SAINS TULEN MP ELEKTIF BAHASA B. Cina Kesusas. Iban B. Mekanikal Peng. Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Peng. Seni Visual Pend. Muzik .

Tamil B. Iban B. Kej. Kadazandusun B.ALIRAN SAINS PAKEJ SAINS TAMBAHAN 6 MP TERAS + 3 MP PENGKHUSUSAN SAINS TAMBAHAN + 2 MP ELEKTIF (PILIHAN) MP TERAS • Bahasa Malaysia • Bahasa Inggeris • Matematik • Pendidikan Islam/Moral • Sejarah • PJPK MP PENGKHUSUSAN SAINS TAMBAHAN MP ELEKTIF BAHASA B. Jerman B. Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Peng. Melayu Kesusas. Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga Prinsip Perakaunan Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) Ekonomi Asas Sains Sukan Geografi Pend. Inggeris Kesusas. Jepun EST Kesusas. Perancis B. Seni Visual Pend. Arab B. Muzik . Tamil KEMANUSIAAN • Sains • Sains Tambahan • Matematik Tambahan PENGAJIAN ISLAM Tasawwur Islam TEKNIKAL Peng. Cina B. Mekanikal Peng. Awam Peng. Cina Kesusas. Kej. Kej.

Jerman B. Arab B. Tamil B. Mekanikal Peng. Jepun EST Kesusas. Cina B. Kadazandusun B. Inggeris Kesusas. Melayu Kesusas. Iban B.4 MP ELEKTIF MP TERAS • • • • • • • Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam/Moral Sejarah PJPK BAHASA B. Seni Visual Pend. Tamil KEMANUSIAAN MP ELEKTIF PENGAJIAN ISLAM Tasawwur Islam TEKNIKAL Peng. Sains Pertanian Ekonomi Rumahtangga Prinsip Perakaunan Perdagangan Reka Cipta Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) Ekonomi Asas Sains Sukan MATEMATIK/SAINS Matematik Tambahan Sains Tambahan Geografi Pend. Muzik . Kej. Kej. Cina Kesusas. Perancis B. Elektrik & Elektronik Lukisan Kejuruteraan Peng. Kej.ALIRAN KEMANUSIAAN 6 MP TERAS + 3. Awam Peng.

ALIRAN AGAMA PAKEJ SAINS PAKEJ TEKNIKAL PAKEJ KEMANUSIAAN .

Kej. Kej. Mekanikal • Peng. Awam • Peng. Seni Visual • Pend.ALIRAN AGAMA PAKEJ TEKNIKAL MP PENGAJIAN ISLAM + 3 – 4 MP ELEKTIF 5 MP TERAS + 3 MATA PELAJARAN TERAS • • • • • Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sejarah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan MATA PELAJARAN PENGAJIAN ISLAM • Pendidikan al Quran dan al Sunnah • Pendidikan Syariah Islamiah • Bahasa Arab MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIKAL • Peng. Elektrik & Elektronik • Lukisan Kejuruteraan Kejuruteraan • Peng. Sains Pertanian • Ekonomi Rumahtangga • Reka Cipta • Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK) • Sains Sukan •Prinsip Perakaunan •Perdagangan •Reka Cipta •Teknologi Maklumat PENGAJIAN ISLAM • Tasawwur Islam KEMANUSIAAN • Geografi • Pend. Kej. Muzik MATEMATIK/SAINS • Matematik Tambahan • Fizik • Kimia .

NATC dll)  Kurikulum dibangunkan berasaskan standard dan kompetensi (KBK)  Penglibatan industri. Mara. CIDB.TRANSFORMASI KURIKULUM SMK (ALIRAN VOKASIONAL) Kurikulum MPV di setarakan dengan Standard Pekerjaan /Industri(NOSS. badan kelayakan dan agensi berkaitan  Peruntukan Waktu MPV ditambah kepada 13-15 waktu (mengikut standard 600 jam/tahap)  Dua pensijilan (SPM + SKM Tahap 1)  Kekalkan dengan 22 MPV  .

7. 4. 2. 6. 5. 3. Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Pendidikan Islam/Moral Matematik Sains Sejarah PJPK PENGKHUSUSAN VOKASIONAL PILIHAN SALAH SATU MATA PELAJARA N VOKASION AL .SEKOLAH MENENGAH ATAS ALIRAN VOKASIONAL (SMK) MATA PELAJARAN TERAS 1.

Grafik Berkomputer 9. 17. Menservis Motosikal 7. Menservis Peralatan Elektrik Domestik 11. Menservis Peraltan Penyejukan dan Penyamanan Udara 6. Pendawaian Domestik 18. Landskap dan Nurseri Tanaman Makanan Pemprosesan Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 4. 2. Produksi Multi Media 10. Katering dan Penyajian 19. 15. Pembinaan Domestik Pembuat Perabot Kerja Paip Domestik 12. Menservis Automobil 5. 3. Hiasan Dalaman Asas 14. Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik SPM dan Sijil Kemahiran Tahap 1 . Seni Reka Tanda 13. Rekaan Jahitan Pakaian 20.ELEKTIF MPV 1. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak 22. Kimpalan Arka dan Gas 8. Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut 21. 16.

TRANFORMASI PENDIDIKAN VOKASIONAL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful