Anda di halaman 1dari 2

CONTOH KATA TUGAS DAN RESPON BERDASARKAN BAND STANDARD PRESTASI

BAND Kata Tugas Nyatakan Respons Yang Diharapkan Memberikan jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjut / huraian / sokongan Memberikan beberapa fakta, ciri, konsep, prinsip, teori dan sebagainya secara spesifik / berbentuk poin tanpa memberi hubungan, perkaitan atau penerangan lanjutan bagi setiap satunya. Memberikan panggilan yang spesifik terhadap suatu benda / istilah / terminologi / proses Menandakan dan / atau memberikan panggilan yang spesifik terhadap suatu rujukan pada rajah, graf, carta, ilustrasi dan sebagainya Memberi penerangan tentang sesuatu supaya mudah difahami Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab Mengumpulkan kepada sesuatu kumpulan berdasarkan kriteria atau ciri tertentu Menyatakan persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara Membuat pernyataan terperinci tentang suatu aspek atau perkara yang dikomunikasikan Memperihalkan / menceritakan sesuatu dengan panjang lebar / terperinci secara teratur Membuat justifikasi terhadap idea / material / kaedah berdasarkan standard dan kriteria tertentu Membuat sesuatu pertalian berdasarkan beberapa ciri atau faktor Meletakkan bersama-sama idea atau unsur-unsur untuk membangunkan idea asal atau melibatkan diri dalam pemikiran kreatif merekabentuk membina perancangan melahirkan mencipta

1 Mengetahui

Senaraikan Namakan Labelkan

2 Memahami 3 Menerangkan

Jelaskan Terangkan Kelaskan

4 Menghuraikan

Bandingkan Analisiskan Huraikan

5 Menghubungkait

Nilaikan Hubungkaitkan

6 Menjana idea

Menjana Idea

Contoh

Band 1 2 3 4

Kata Tugas Nyatakan Jelaskan Terangkan Huraikan

Respon Yang Diharapkan Memberikan jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjut / huraian / sokongan Memberi penerangan tentang sesuatu supaya mudah difahami Menyatakan fakta dengan sokongan atau menjelaskan sesuatu dengan sebab Memperihalkan / menceritakan sesuatu dengan panjang lebar / terperinci secara teratur

Tajuk : Faktor kemerosotan dan kejatuhan Melaka Masalah perpaduan Masalah perpaduan rakyat Masalah perpaduan rakyat antara India Muslim dan Melayu Masalah perpaduan rakyat antara Melayu dan India Muslim contoh antara Laksamana Khoja Hasan dan Bendahara Tun Mutahir

Mengambil Apakahn iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa iktibar kejatuhan Melaka kepada Portugis daripada peristiwa sejarah Menjana Bagaimanakah kita boleh mengekalkan perpaduan kaum idea

Anda mungkin juga menyukai