P. 1
Novel Bahasa Sunda (Deng)

Novel Bahasa Sunda (Deng)

|Views: 5,842|Likes:
Dipublikasikan oleh Redd Drake

More info:

Published by: Redd Drake on Mar 27, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL BAHASA SUNDA

Judul : “Déng” Panulis: Godi Suwarna Tema : Pangorbanan, perjuangan, jeung konflik dina mertahankeun hak jeung mertahankeun
hirup.

Tokoh : A. Tokoh utama :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Si Ujang Kang Asep Indung si Ujang Uyutna si Ujang Kang Yuda Nyi Ratih Téh Déwi Sang Kuriang Nyai putri Si Gajah Si Kapuk (hayam pelung) Si Renggé (hayam adu) Si Juneng (hayam danten) Si Uncal Si Badak Si Monyet

B. Tokoh saliwatan :

Watak :
1. Si ujang :  Pangedulan : “Si Ujang kalah morongkol. Api-api tibra deui. Can hayang cengkat” 2. Ema Ujang :  Hariwangan, nyaah pisan ka budakna : “ ‘Jiiiih, bolon maneh ge! Lalawora. Kumaha mun aya léléd samak?’ Si Ema beuki melangeun” 3. Kang Asep :  Bageur, béréhan : “Si Akang bageur pisan. Nyaan. Sok ngajak ka kota. Ngadon jalanjalan. Lalajo bioskop..”  Wani ngaritik/protes : “ ‘Batur nu baleungharna mah,Pa! Urang kota, pajabat, nu saripit. Urang dieu mah ukur buburuh, ukur ngésangna..’ omong si Akang” 4. Kang Yuda :  Licik, jahat : “Pan si Yuda anu maéhan bapa urang téh, Ujang! Baréto, basa manéhna jeneng kénéh!” 5. Uyut Ujang :  Teu gampang putus asa : “cangker keneh pisan si Uyut mah. Jagjag, najan beungeutna bangun rarengat, lalukutan kawas bau di tabet pasir Kinanti, najan buukna geus huis kabeh…”

. Latar: A. Ramé/heboh : “Nu ngaromong kawas balap. dibatrean ku si Ujang. Ngahariring ka tonggohkeun. 4. 2. bulak-balik ti buruan. Bulanna meni saé kitu.” Di Saung : “…bari nangkeup Nyi Ratih. Peuting : “Peuting nu gumiwang. Keueung : “Na atuh Téh Déwibet ngeyekyek tengah peutingna. nya.. nguriling dina balagbag saung. geuning. Jang?” “Ba’da Isa.” B. kalah tuluy rurat-rérét ka talaga” Di imah : “Si Ujang ngélémés. Ngaringkuk dina korsi panjang” Di sisi talaga : “Si Ujang teu nembalan.” C. Urang oge kudu teguh kana pendirian. 6.” Alur : Alur dinu carita “Déng” ieu téh nyaéta alur maju. Tuluy ngaléos ti tengah imah. bahkan ngarugikeun batur. papan balagbag ngarékét” Di Paranje : “Sanggeus si Akang ngaleos. Di warung : “Bet kasarean di warung. Nyi Ratih :  Sasab/stress/teu eling : “Ni Ratih teu burung ngaleos. si Ujang geus jelang-jéléng hareupeun warung. 3. Peuting nu tingtrim. Suasana 1. Peuting nu ngahenang ngahening” “Beda jeung buruan warung nu keur ngebrak ku patromak…. Aya téh Déwi nu barintit” 3.” “Tingali. cenah. 5. milu joged bari muntir. Giak naker. Isuk-isuk : “Hawa isuk seger naker karasana. ulah gampang kapangaruhan ku batur. sabab nyaritakeun runtuyan kajadian ti awal/mimiti heula terus ka akhir. Nu boréléng” 2. Sedih : “Loba nu tahlilan téh. Tempat 1. Galécok paheula-heula…” Amanat Amanat ti novel Deng teh nyaeta urang kudu ngajauhan hal-hal anu bisa nyilakakeun urang sorangan engkena. babaturan si Akang ti Kota. Tatanggana. Magrib : “Layung hurung di ponclot pasir Kinanti.6. Keupat diigelkeun. kabawakeun. Dangdak-dengdek. Rét ka buruan warung” 3. Éta nénjo nu keur depa.. Sinar layung nu panungtung ukur ngempur di ponclot pasir Kinanti…. Wanci maju ka reup-reupan : “Wanci maju ka reup-reupan. Daharna gé rurusuhan” 4. Waktu 1. si Ujang ngoréléng deui di paranjé” Di Makam : “Si Ujang cengkat bari gigisik.” “Salat magrib teu bisa husu. Rét kana tutunggul makam bapana.” 2. . Bujur gede digutak-gitek. sarta ulah beunang di bobodo ku sasaha.

Ia selalu bergetar hatinya jika melihat ibunya sendiri. Pa Yuda tak lain merupakan "satu kesatuan" dengan si Tumang dalam dimensi ketika Ujang menjadi Sangkuriang.yang selalu berusaha mendekati ibunya. Dan ternyata di kemudian hari Ujang pun tahu bahwa antara keduanya memang pernah terjadi perselingkuhan. Hingga lahirlah dirinya. tokoh Ujang mengidentifikasi dirinya sebagai Sangkuriang. Ujang menganggap Pa Yuda sebagai seekor anjing hitam besar yang suatu hari pernah ia temukan. Bertolak belakang dengan kebenciannya terhadap Pa Yuda -seorang mantan kuwu di era Orde Baru.pada Déng. seorang anak yang tak direncanakan. Ujang pun di kehidupan nyata mangsa kiwari mengalami gejala oedipus complex. .

A. Yuniar N. Hafizun L. Sofi P. Kelas : XI IPA 1 Tahun Ajaran 2011 . Widianti P.S.A. Irsyad M. Rd.2012 . Ghea Rigo P.TUGAS BAHASA SUNDA ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL “DENG” Anggota Kelompok : Fauzia F. Rasyad A.A.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->