P. 1
Novel Bahasa Sunda (Deng)

Novel Bahasa Sunda (Deng)

|Views: 4,617|Likes:
Dipublikasikan oleh Redd Drake

More info:

Published by: Redd Drake on Mar 27, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL BAHASA SUNDA

Judul : “Déng” Panulis: Godi Suwarna Tema : Pangorbanan, perjuangan, jeung konflik dina mertahankeun hak jeung mertahankeun
hirup.

Tokoh : A. Tokoh utama :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Si Ujang Kang Asep Indung si Ujang Uyutna si Ujang Kang Yuda Nyi Ratih Téh Déwi Sang Kuriang Nyai putri Si Gajah Si Kapuk (hayam pelung) Si Renggé (hayam adu) Si Juneng (hayam danten) Si Uncal Si Badak Si Monyet

B. Tokoh saliwatan :

Watak :
1. Si ujang :  Pangedulan : “Si Ujang kalah morongkol. Api-api tibra deui. Can hayang cengkat” 2. Ema Ujang :  Hariwangan, nyaah pisan ka budakna : “ ‘Jiiiih, bolon maneh ge! Lalawora. Kumaha mun aya léléd samak?’ Si Ema beuki melangeun” 3. Kang Asep :  Bageur, béréhan : “Si Akang bageur pisan. Nyaan. Sok ngajak ka kota. Ngadon jalanjalan. Lalajo bioskop..”  Wani ngaritik/protes : “ ‘Batur nu baleungharna mah,Pa! Urang kota, pajabat, nu saripit. Urang dieu mah ukur buburuh, ukur ngésangna..’ omong si Akang” 4. Kang Yuda :  Licik, jahat : “Pan si Yuda anu maéhan bapa urang téh, Ujang! Baréto, basa manéhna jeneng kénéh!” 5. Uyut Ujang :  Teu gampang putus asa : “cangker keneh pisan si Uyut mah. Jagjag, najan beungeutna bangun rarengat, lalukutan kawas bau di tabet pasir Kinanti, najan buukna geus huis kabeh…”

Jang?” “Ba’da Isa. 3. Sedih : “Loba nu tahlilan téh. Urang oge kudu teguh kana pendirian. Peuting nu tingtrim. Bujur gede digutak-gitek. 4. Sinar layung nu panungtung ukur ngempur di ponclot pasir Kinanti…. Giak naker.” Alur : Alur dinu carita “Déng” ieu téh nyaéta alur maju. Ramé/heboh : “Nu ngaromong kawas balap. kabawakeun. si Ujang geus jelang-jéléng hareupeun warung. Galécok paheula-heula…” Amanat Amanat ti novel Deng teh nyaeta urang kudu ngajauhan hal-hal anu bisa nyilakakeun urang sorangan engkena... Wanci maju ka reup-reupan : “Wanci maju ka reup-reupan. milu joged bari muntir. Suasana 1. Rét kana tutunggul makam bapana.” 2. 6. geuning. Peuting : “Peuting nu gumiwang. Ngaringkuk dina korsi panjang” Di sisi talaga : “Si Ujang teu nembalan. Nyi Ratih :  Sasab/stress/teu eling : “Ni Ratih teu burung ngaleos. Rét ka buruan warung” 3.. papan balagbag ngarékét” Di Paranje : “Sanggeus si Akang ngaleos.” B. 5. Di warung : “Bet kasarean di warung. nya. Ngahariring ka tonggohkeun. Keueung : “Na atuh Téh Déwibet ngeyekyek tengah peutingna. Tatanggana. Éta nénjo nu keur depa. Peuting nu ngahenang ngahening” “Beda jeung buruan warung nu keur ngebrak ku patromak…. ulah gampang kapangaruhan ku batur. sarta ulah beunang di bobodo ku sasaha.” “Salat magrib teu bisa husu. . Tempat 1. Tuluy ngaléos ti tengah imah.” Di Saung : “…bari nangkeup Nyi Ratih. dibatrean ku si Ujang. cenah. Keupat diigelkeun. bulak-balik ti buruan.” C. Nu boréléng” 2. babaturan si Akang ti Kota.6. kalah tuluy rurat-rérét ka talaga” Di imah : “Si Ujang ngélémés. Daharna gé rurusuhan” 4. Bulanna meni saé kitu. si Ujang ngoréléng deui di paranjé” Di Makam : “Si Ujang cengkat bari gigisik. Latar: A. sabab nyaritakeun runtuyan kajadian ti awal/mimiti heula terus ka akhir. 2. Waktu 1. bahkan ngarugikeun batur. Aya téh Déwi nu barintit” 3.” “Tingali. Isuk-isuk : “Hawa isuk seger naker karasana. Dangdak-dengdek. Magrib : “Layung hurung di ponclot pasir Kinanti. nguriling dina balagbag saung.

Ujang menganggap Pa Yuda sebagai seekor anjing hitam besar yang suatu hari pernah ia temukan. Ujang pun di kehidupan nyata mangsa kiwari mengalami gejala oedipus complex. Pa Yuda tak lain merupakan "satu kesatuan" dengan si Tumang dalam dimensi ketika Ujang menjadi Sangkuriang. Bertolak belakang dengan kebenciannya terhadap Pa Yuda -seorang mantan kuwu di era Orde Baru. tokoh Ujang mengidentifikasi dirinya sebagai Sangkuriang.yang selalu berusaha mendekati ibunya. seorang anak yang tak direncanakan. .pada Déng. Ia selalu bergetar hatinya jika melihat ibunya sendiri. Dan ternyata di kemudian hari Ujang pun tahu bahwa antara keduanya memang pernah terjadi perselingkuhan. Hingga lahirlah dirinya.

S. Yuniar N. Rasyad A. Irsyad M.A.2012 . Rd. Sofi P.A.A. Kelas : XI IPA 1 Tahun Ajaran 2011 . Hafizun L. Widianti P.TUGAS BAHASA SUNDA ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL “DENG” Anggota Kelompok : Fauzia F. Ghea Rigo P.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->