Anda di halaman 1dari 4

PSI TINGKATAN 4

Bab 1 Tajuk Iman fitrah manusia Perkataan Iman Maksud pengakuan atau iqrar dengan lisan, membenarkan dalam hatindan dibuktikan dengan amalan zahir. Sesuatu yang semulajadi wujud dalam diri manusia mengikut apa yang terbaik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Hidayah bermaksud penunjuk atau pemimpin. Asas, sumber, kaedah atau dalil. Pengetahuan ttg hukum syarak yang berkaitan dgn perbuatan mukalaf yang difahami melalui dalil tafsili (.) Ilmu ttg kaedah2 mengistinbat hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf dari dalil tafsili. yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf samada berbentuk tuntutan (,)pilihan ()atau . Tuntutan melaksanakn sesuatu perintah sama ada tuntutan tersebut pasti atau tidak. yang member pilihan kepada mukalaf sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak. yang menunjukkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang bagi sesuatu hukum. yang mengandungi tuntutan keatas mukalaf supaya melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau mngandungi pilihan sama ada hendak melakukan sesuatu atau tidak. yang menjadikan sesuatusebagai sebab, syarat atau penghalang ( )kepada sesuatu hukum. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa arab, mempunyai mukjizat, membacanya dikira ibadat dan disampaikan kepada generasi. Percakapan dan perbuatan rasulullah serta pengakuannya terhadap kenyataan atau tundakan orang lain. Persepakatan para ulamak mujtahid umat Nabi Muhammad terhadap sesuatu hukumsyarak pada sesuatu masa selepas kewafatan baginda. Menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumannya dalam nas dengan masalah yang dijelaskan hukumannya dalam nas kerana terdapat persamaan ilah pd kedua masalah tersebut.

Fitrah

3 6

Islam sebagai addin yang membawa rahmat Pengenalan ilmu usul fiqh

Rahmat hidayah Usul Al fiqh

Ilmu usul fiqh

Hukum syarak

Hukum syarak

Dalil 2 dan hukum syarak

PSI TINGKATAN 4
9 Dalil 2 dan hukum yang tidak disepakati menggunakan qias yang tidak nyata dengan meninggalkan qias yang nyata atau mengecualikan sesuatu perkara dari dalil atau kaedah umum berdasarkan dalil dalil yang tertentu. menentukan hukum sesuatu berdasarkan kepada kemaslahatan tertentu yang tiada ketentuan nas mahupun ijmak yang menerima atau menolak. menggunakan sesuatu hukum yang sabit melalui dalil pada masa lalu sehingga ada dalil lain mengubahnya. menghalang perkara perkara harus yang boleh membawa kepada perkara yang haram. kata kata atau perbuatan orang yang pernah bertemu dengan rasulullah (sahabat nabi) dalam keadan beriman serta berdampingan dengannya untuk jangka masa yang lama. perkataan atau perbuatan yang disampaikan oleh penduduk madinah dalam lingkungan tiga kurun hijrah yang pertama. syariat rasul rasul terdahulu yang terdapat dalam al quran atau sunnah, tetapi tiada arahan supaya kuta mengikuti atau menghindari. perkataan atau perbuatan yang menjadi kebiasaan sekumpulan manusia dan diterima baik oleh akal yang sejahtera. Tayammum menyapu debu tanah yang bersih kemuka dan kedua tapak tangan sebagai ganti kepada wuduk keseluruhannya atau kepada basuhan mana mana anggota wuduk atau kepada mandi wajib. Qiamullail bangun pada waktu malam selepas tidur dengan tujuan untuk beribadat kepada Allah. Puasa menahan diri daripada melakukan perkara perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sehingga terbenam matahari disertai dengan niat Khusyuk dalam melakukan solat dengan penuh perhatian kepada solat Allah yang dilakukan dengan anggota badan dan hati serta menjaga syarat, rukun dan adab adab solat dengan sempurna. Sujud sahwi sujud dua kali yang dilakukan selepas membaca tahiat akhir dan sebelum memberi salam. Wasiat pesanan yang dibuat oleh seorang kepada seorang yang lain supaya melakuakan kebaikan terhadap harta yang dimiliki selepas dia meninggal dunia. Wakaf menahan harta benda yang berfaedah yang masih kekal manfaatnya dari diurus oleh tuan harta tersebut atau orang lain untuk tujuan yang harus kerana mendekatkan diri kepada Allah.

10

Rukhsah tayammum

11 12

Qiamullail Puasa ramadhan

17

Syak dalam solat

18

Wasiat

PSI TINGKATAN 4
Hibah atau Hadiah 20 Sejarah ibadah haji Haji satu akad yang dapat memindahkan milik sesuatu barangan tanpa perlu menukarganti, kerana ia dibuat secara sukarela. mengunjungi baitullah di mekah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu tertentu, berdasarkan syarat tertentu. mengunjungi baitullah di mekah untuk melakukan ibadah tertentu pada bila bila masa. berada di arafah walaupun seketika, bermula dari gelincir matahari pada hari ke 9 zulhujjah sehingga terbit fajar hari ke 10 zulhijjah. berjalan berulang alik dari safa ke marwah sebanyak tujuh kali. bebas daripada pantang larang semasa dalam ihram. ketentuan masa untuk seseorang berniat ihram. ketentuan tempat untuk seseorang berniat ihram. mengerjakan haji dan umrah secara berasingan. mengerjakan umrah terlebih dahulu sebelum menunaikan haji dalam bulan haji. mengerjakan haji dan umrah dalam bulan haji secara serentak. denda yang wajib dilaksanakan oleh orang yang menunaikan haji atau umrah jika dia melakukan kesalahan. wajib dilakukan mengikut urutan. gantiannya telah ditetapkan oleh syarak tanpa berlebih kurang. syarak memerintahkan supaya menilai dan berpindah kepada gantian berdasarkan nilaian tersebut. boleh dipilih untuk melakukan mana mana perkara yang ditetapkan. haji yang tidak bercampur dengan kejahatan dan diterima oleh Allah. seseorang itu tidak mengerjakan haji dengan sendiri, tetapi haji dikerjakan oleh orang lain sama ada semasa dia masih hidup atau setelah dia meninggal dunia. menghilangkan nyawa binatang daratan yang halal dimakan dengan menggunakan alat yang tajam. penyembelihan binatang yang dilakukan pada hari kesepuluh zulhijjah sehingga hari tasyriq, ia dilakukan bertujuan beribadat kepada Allah. penyembelihan binatang yang dilakukan ketika mencukur rambut bayi yang baru dilahirkan. tatacara atau peraturan dalam perhubungan

Umrah 21 Manasik haji Wukuf

Sai' () Miqat zamani Miqat makani Dam

22

Pelaksanaan haji

Haji mabrur 23 Niabah dalam haji Niabah dalam haji

25

Sembelihan

Sembelihan

26

Qorban

Qorban

27

Aqiqah

Aqiqah

28

Muamalah

Muamalah

PSI TINGKATAN 4
29 Pengenalan muamalah dalam islam 1 Jual beli antara sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing masing. memindahmilik dengan ganti atas dasar kerelaan.

30

Pengenalan muamalah dalam islam 2

pilihan, pembeli dan penjual diberi hak untuk membuat pilihan. jualan assalam, jual beli dengan bayaran harganya secara tunai semasa akad dan penyerahan barang ditangguh sehingga kesatu masa yang ditetapkan. jualan dengan harga tangguh, menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan bayaran harganya sehingga kesuatu masa yang ditetapkan atau dengan bayaran beransur ansur. Syarikat sesuatu kontrak antara dua pihak yang berkongsi modal dan untung. akad antara 2 pihak yang mengandungi penyerahan modal oleh 1 pihak kepada 1 pihak yang lagi untuk berniaga dengan berkongsi untung. gadaian yang menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai sandaran bagi hutang yang boleh dibayar dengannya. menyerahkan harta benda yang dimiliki kepada orang lain untuk menjaganya. satu kontrak dimana seseorg itu bertnggjwb membantu seseorang lain apabila berlaku sesuatu kejadian yang ditentukan dalam kontrak. Saham suatu kepentingan dalam syarikat.