Kesan-kesan Rasuah

a) ü)

Demokrasi Dalam dunia politik, rasuah menjejaskan perjalanan demokrasi dan pentadbiran yang cekap apabila formaliti diabaikan.

ü)

rasuah mengikis kemampuan sesuatu sistem; kerana ketidaktertiban prosedur, kemerosotan sumber daya/usaha, 3/27/12 dan pejabat diiktiraf atau dinaikkan

menjejaskan persaingan dalam perniagaan dan pasaran seluruhnya ü 3/27/12 .b) Ekonomi ü merosakkan keadilan sosial dan kesaksamaan ekonomi.

C) Kesejahteraan Negara ü pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar-kacir. menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara menyebabkan imej Negara tercalar dan terjejas daripada pandangan Negara luar ü ü 3/27/12 .

STATISTIK KES RASUAH DI MALAYSIA Tahun 2009 3/27/12 .

STATISTIK KES RASUAH DI MALAYSIA Tahun 2010 3/27/12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful