Tugas Basa Sunda

Ngaregepkeun Carita Wayang

Aulia Fitriani Nida Rahmalia Nur Azizah Raka Mahardika Rusdianto XI IPA 1

SMA NEGERI 2 KUNINGAN
Jalan Aruji Kartawinata No 16 Kuningan 45511 Telp (0232) 871063 Website : http//:www.sman2kuningan.sch.

diantarana Aswatama (putra pandita dona ti sokalima) Prabu Yudhistira (Raja Amartha) sareng Prabu Durgala Pari (Raja ti negri Jin) anu dibantu ku patih sareng pasukan raksasa.Bapa Lurah Semar Bandranaya .Prabu Durgala Pari Ringkesan carita: Dicaritakeun aya tokoh masarakat nu jadi pawongan pandawa nyaeta Bapa Lurah Semar Bandranaya Bapa Lurah Semar Bandranaya gaduh niat ngalamar Dewi anu geulis tur endah anu namina Dewi Nila Ningrum. Dewi Nila Ningrum nyaeta jelmaan ti pusaka layang lamus kalimusada.Aswatama . Dewi Nila Ningrum nyaeta putri ti saurang Resi anu namina Pandita Permana sidik ti pertapaan Banyu Kencana. Seueur pisan anu gaduh niat anu sami sareng bapa Semar. niat ngalamar Dewi Nila Ningrum teh ngan saukur kedok.Dewi Nila Ningrum . anu sabenerna nyaeta Semar nyalametkeun pusaka layang lamus kalimusada lambang kaagungan Nagara Amartha ti incaran sang Akaramarta Prabu Durgala Pati anu sabenerna nyaeta jelmaan ti sanghiang Rancanan (musuh bubuyutan Semar). ahirna semar tiasa ngawujudkeun hal eta.Judul : Dewi Nila Ningrum Lalakon : .Pandita Permana Sidik nyaeta jelmaan ti batara guru (Hung Otiopati). Ti perjuangan anu alot pisan.Pandita Permana Sidik . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful