Tugas Basa Sunda

Ngaregepkeun Carita Wayang

Aulia Fitriani Nida Rahmalia Nur Azizah Raka Mahardika Rusdianto XI IPA 1

SMA NEGERI 2 KUNINGAN
Jalan Aruji Kartawinata No 16 Kuningan 45511 Telp (0232) 871063 Website : http//:www.sman2kuningan.sch.

ahirna semar tiasa ngawujudkeun hal eta.Judul : Dewi Nila Ningrum Lalakon : . Seueur pisan anu gaduh niat anu sami sareng bapa Semar. . Dewi Nila Ningrum nyaeta putri ti saurang Resi anu namina Pandita Permana sidik ti pertapaan Banyu Kencana.Prabu Durgala Pari Ringkesan carita: Dicaritakeun aya tokoh masarakat nu jadi pawongan pandawa nyaeta Bapa Lurah Semar Bandranaya Bapa Lurah Semar Bandranaya gaduh niat ngalamar Dewi anu geulis tur endah anu namina Dewi Nila Ningrum.Dewi Nila Ningrum . Ti perjuangan anu alot pisan.Aswatama . anu sabenerna nyaeta Semar nyalametkeun pusaka layang lamus kalimusada lambang kaagungan Nagara Amartha ti incaran sang Akaramarta Prabu Durgala Pati anu sabenerna nyaeta jelmaan ti sanghiang Rancanan (musuh bubuyutan Semar).Pandita Permana Sidik .Bapa Lurah Semar Bandranaya .Pandita Permana Sidik nyaeta jelmaan ti batara guru (Hung Otiopati). diantarana Aswatama (putra pandita dona ti sokalima) Prabu Yudhistira (Raja Amartha) sareng Prabu Durgala Pari (Raja ti negri Jin) anu dibantu ku patih sareng pasukan raksasa. Dewi Nila Ningrum nyaeta jelmaan ti pusaka layang lamus kalimusada. niat ngalamar Dewi Nila Ningrum teh ngan saukur kedok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful