Anda di halaman 1dari 18

DPP 413 SISTEM PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN MALAYSIA

APAKAH MAKSUD DOKTRIN DULUAN KEHAKIMAN? HURAIKAN BESERTA GAMBARAJAH HIERARKI MAKSUD DULUAN KEHAKIMAN

DISAMPAIKAN OLEH, SUKARWATI BT. MOHAMAD NOOR MASITAH BT. AHMAD FUAD
1

SUMBER UNDANG-UNDANG MALAYSIA

DEFINISI DOKTRIN DULUAN KEHAKIMAN


Doktrin
Prinsip atau kepercayaan yang dianggap benar dan satu-satunya yang dapat diterima.

Duluan

bersamaan dengan perkataan dahulu yang bermaksud yang telah lepas, lampau atau sebelumnya.
bermaksud segala hal yang berkaitan dengan urusan hukum (undang-undang) dan pengadilan.

Kehakiman

Definisi Ini Dipetik Daripada Kamus Dewan Edisi Ketiga, 1994.

MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHAWA.


Doktrin duluan kehakiman adalah keputusan kehakiman yang lebih tinggi dan terdahulu akan dijadikan panduan dan contoh.

Semasa membuat keputusan yang berasaskan doktrin duluan kehakiman hakim akan mengikut prinsip keputusan hakim terdahulu yang pernah mengendalikan yang serupa.

PRINSIP STARE DECISIS BOLEH DIBAHAGIKAN MENGIKUT DUA KOMPONEN

1. Stare Decisis Secara Menegak

2. Stare Decisis Secara Mendatar

Stare Decisis Secara Menegak


Aplikasi doktrin stare decisis dari satu
mahkamah tinggi pada mahkamah rendah Mahkamah yang lebih tinggi mengikat semua mahkamah subordinate

Stare Decisis Secara Mendatar


Apabila satu mahkamah mengikat dirinya, aplikasi doktrin duluan ini kadangkala dipanggil stare decisis secara mendatar
kebiasaanya mahkamah rayuan terikat oleh: Keputusannya terdahulu Keputusan predecessor Keputusan dalam bidang kuasa perundangan mahkamah co-ordinate.
7

PRINSIP-PRINSIP DULUAN KEHAKIMAN


Terbahagi kepada dua komponen iaitu yang pertama ialah merupakan peraturan bahawa satu keputusan yang dibuat oleh mahkamah tinggi adalah duluan mengikat yang mana mahkamah rendah tidak boleh batalkan. Prinsip yang kedua pula ialah merupakan satu prinsip dimana satu mahkamah tidak seharusnya membatalkan suatu keputusan yang dibuat oleh dirinya sendiri pada suatu ketika dahulu kecuali apabila terdapat satu alasan yang kuat untuk berbuat demikian.
8

KUASA-KUASA DULUAN KEHAKIMAN

Kuasa Yang Mengikat

Kuasa Yang Menyakinkan.

Kuasa yang mengikat ialah


Duluan itu mengikat jika mahkamah terdahulu perlu memakai prinsip duluan itu kepada fakta-fakta kes sebelum ini dan memutuskan kes itu mengikut duluan tersebut.

10

kuasa yang menyakinkan


Manakala kuasa yang menyakinkan pula ialah mahkamah terkemudian dikehendaki memberi perhatian dan menimbangkan duluan itu dengan sewajarnya. Kuasa mengikat atau menyakinkan sebenarnya bergantung pada dasarnya kepada kedudukan mahkamah yang melahirkan duluan itu dan mahkamah terkemudian yang memutuskan kes tersebut di dalam hierarki mahkamah-mahkamah.
11

HIERARKI DULUAN KEHAKIMAN


PRIVY COUNCIL/ BADAN PENASIHAT KERAJAAN

Mahkamah Persekutuan

Mahkamah Tinggi Malaya

Mahkamah Tinggi Borneo

Mahkamah Sesyen

Mahkamah Sesyen

Mahkamah Majistret

Mahkamah Majistret

Mahkamah Penghulu
12

Privy Council
Privy Council merupakan mahkamah yang tertinggi sekali di Malaysia. Keputusan-keputusan Privy Council mengikat mahkamah-mahkamah di Malaysia dalam dua keadaan berikut:
keputusan tersebut merupakan rayuan dari Malaysia, dan II. keputusan tersebut merupakan rayuan dari sebuah Negara Komanwel dan undangundang yang terlibat adalah sangat sama dengan undang-undang di Malaysia.
I.
13

Mahkamah Persekutuan
Mahkamah Persekutuan dikenali sebagai Mahkamah Agung dan merupakan mahkamah yang tertinggi di Malaysia. Pada tahun 1985, semua keputusan Mahkamah Persekutuan adalah muktamad dan berbentuk pengisytiharaan. Ini bermakna keputusan-keputusan Mahkamah Persekutuan akan mengikat semua mahkamah bawahan.
14

Mahkamah Tinggi
Mahkamah Tinggi terikat dengan keputusan-keputusan mahkamah yang lebih tinggi daripadanya iaitu Privy Council dan Mahkamah Persekutuan. Keputusan Mahkamah Tinggi Semenanjung mengikat semua mahkamah rendah di Malaysia. Manakala keputusan Mahkamah Tinggi Borneo mengikat semua mahkamah rendah di Sabah dan Sarawak.

15

Mahkamah-mahkamah Bawahan
Mahkamah-mahkamah Bawahan terdiri daripada Mahkamah Sesyen, Mahkamah Majistret, dan Mahkamah Penghulu. Dimana semua mahkamah ini terikat dengan keputusan-keputusan mahkamah atasan.

16

Secara umumnya undang-undang Malaysia juga boleh diperoleh melalui keputusan yang pernah diberi oleh Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan. Doktrin ini biasanya digunakan untuk undangundang tidak bertulis dan sistem common law. Ini disebabkan undang-undang tersebut tidak termaktub dalam perlembagaan-perlembagaan persekutuan atau negeri. Seandainya tiada doktrin duluan yang boleh dirujuk, mahkamah persekutuan atau mahkamah tinggi yang terikat membuat keputusan duluan sendiri untuk kes tersebut.
17

Kesimpulannya

18