DASAR LUAR MALAYSIA

Konsep Dasar Luar 1. Dasar luar ialah polisi yang digunakan oleh sesebuah negara apabila berinteraksi denga negara lain di dunia. 2. Dasar luar Malaysia biasanya ditentukan oleh Perdana Menteri dengan bantuan Jemaah Menteri Kementerian Luar Negeri yang dipertanggungjawabkan mengurus hubungan luar negeri. Peranan itu dilaksanakan oleh Wisma Putra Faktor-Faktor Mempengaruhi Pembentukan Dasar Luar 1. Kepentingan nasional 2. Faktor geografi yang strategik 3. Faktor sejarah dan budaya 4. Piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu 5. Faktor kepimpinan 6. Dasar berkecuali 7. Agama Islam / Keanggotaan OIC Masalah-masalah Dalam Hubungan Luar 1. Campur tangan luar 2. Pendekatan berbeza 3. Pendatang asing negara jiran 4. Tiada penyelarasan 5. Tuntutan bertindih 6. Perbezaan kemajuan 7. Tindakan unilateral 8. Ketegangan politik Tahap-tahap Dasar Luar Malaysia Tahap 1 : Pimpinan Tunku Abdul Rahman (1957-69) Tahap 2 : Pimpinan Tun Abdul Razak Tahap 3 : Pimpinan Tun Hussein Onn Tahap 4 : Pimpinan Tun Dr Mahathir Mohamad (1981-2003) Tahap 5 : Pimpinan Dato Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi (2003 - 2009) Tahap 6 : Pimpinan Dato Seri Najib Tun Razak (2009 hingga kini) Pendirian Malaysia dalam Beberapa Isu Antarabangsa (1957-kini) 1. Keganasan Antarabangsa 2. Masalah Myanmar 3. Masalah Kemboja Isu-Isu Antarabangsa 1. Isu Alam Sekitar 2. Isu Antartika 3. Isu Aparteid 4. Isu Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) Hubungan Antarabangsa Malaysia 1. Hubungan Malaysia dengan Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam Sedunia (OIC) 2. Hubungan Serantau Asia Tenggara

Bentuk Kerjasama Dalam ASEAN 1. Kerjasama Politik 2. Zon Aman Bebas dan Berkecuali (ZOPAN)(1971) 3. Zon Bebas Senjata Nuklear (SEANWFZ) (1987) 4. Forum Serantau ASEAN (ARF) (1994) 5. Kerjasama dalam Ekonomi Malaysia dan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) Hubungan Malaysia - Komanwel Malaysia dan Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) Isu-isu Ekonomi Antarabangsa 1. Isu-isu Ekonomi Negara Selatan-Selatan 2. Dialog Utara-Selatan 3. Kumpulan 15 (G15) 4. Dialog Selatan-Selatan 5. Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC) 6. Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS) 7. APEC (Asia Pacific Economic Caucus)

DASAR LUAR NEGARA. TAJUK: MALAYSIA DAN HUBUNGAN SERANTAU – ASEAN. 1. PENDAHULUAN
1.1 Ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 dibawah Deklarasi Bangkok. 1.2 Dianggotai oleh Negara Asia Tenggara iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina (1967), Berunei Darulsalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997) dan Kemboja (1999) 1.3 Dua Negara pemerhati iaitu Timor Leste dan Papua New Guinea. 1.4 Sekretariat tetap ASEAN di Jakarta (Indonesia)

2. MATLAMAT ASEAN
2.1 Mempercepat pertumbuhan ekonomi kalangan Negara anggota. 2.2 Menggalak kerjasama sosial, kebudayaan, sains dan teknologi, Serta pentadbiran. 2.3 Mengekalkan keamanan dan kestabilan kalangan serantau, 2.4 Menggalakan pertumbuhan perindustrian, dan perdagangan. 2.5 Mengekalkan dasar berkecuali melalui ZOPFAN

3. BENTUK KERJASAMA ASEAN
3.1 KERJASAMA EKONOMI • Kerjasama ekonomi Projek Perindustrian ASEAN - Projek Baja ASEAN di Indonesia. - Projek Perlombongan Potasium di Thailand. - Projek Fabrikasi Tembaga di Filipina - Projek Pendidikan dan Urea di Bintulu, Malaysia. - Projek Hepatitis B dan Enjin Diesel di Singapura. • Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) - Untuk menghapuskan sekatan perdagangan dua hala. - Menggalakkan kerjasama perdagangan. - Meluaskan dan meningkatkan pasaran Negara serantau • Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC)/ Pasaran Tunggal ASEAN - Mengujudkan pasaran tunggal Negara anggota. - Menarik minat pelabur luar ASEAN - Mengurangkan kemiskinan dan merapatkan jurang kemiskinan, - Meningkatkan taraf hidup Negara serantau - Bersatu menghadapi cabaran ekonomi antarabangsa • Pertubuhan Ekonomi Serantau Utara dan Selatan Malaysia. - Konsep Segitiga Pertumbuhan Ekonomi. - Melibatkan tiga Negara iaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi serantau di bahagian utara. - Bahagian selatan melibatkan Negara Malaysia, Singapura dan Indonesia. • Kawasan Perdagangan Bebas Asia Timur (EAFTA) - Bertujuan untuk mengadakan kerjasama ekonomi antara ASEAN dengan Negara Asia lain • Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) - Perjanjian perdagangan ASEAN dengan Australia dan New Zealand. 3.2 KERJASAMA POLITIK

• -

-

Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) Konsep diwujudkan melalui Deklarasi Kuala Lumpur (1971) Matlamatnya ialah Pertikaian Negara anggota diselesaikan tanpa kekerasan (melalui perundingan) Pertikaian tidak perlu melibatkan kuasa besar dunia. Menjamin dan mengekalkan keamanan dan kestabilan politik kawasan serantau • Zon Bebas Senjata Nuklear (SEANWFZ 1987) - Kawasan bebas dan selamat ancaman senjata nuclear. 3.3 KERJASAMA SOSIAL DAN KEBUDAYAAN. • Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia (MABBIM) - Untuk mengembangkan bahasa Melayu setaraf bahasa dunia lain. - Mengembangkan peranan bahasa Melayu sebagai alat perhubungan. - Meningkatkan persaudaran Negara serumpun. • Tabung Kebudayaan ASEAN - Menganjur dan mengembangkan festival kebudayaan seperti Psta Filem ASEAN, Pesta Lagu ASEAN, bengkel lukisan dan Muzik. - Matlamat utamanya ialah untuk mengeratkan hubungan budaya Negara anggota. • Pertubuhan Menteri-menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO) - Mewujudkan kerjasama pendidikan dan ilmu pengetahuan Negara serantau. - Kerjasama pendidikan melalui; Pembaharuan dan Teknologi (INNOTECH) di Filipina Pusat Kajian Bahasa Inggeris (RELC) di Singapura Pusat Pendidikan Serantau Sains dan Matematik (RECSAM) di Pulau Pinang (Malaysia) • Perjanjian Perkongsian Maklumat. - Perkongsian maklumat mengenai keselamatan (keganasan dan jenayah) - Kerjasama isu sempadan • Kejohanan Sukan Dwi-Tahunan (Sukan SEA) • Pertukaran Rancangan TV dan Radio

4 ISU-ISU DAN CABARAN MALAYSIA - ASEAN

4.3 Indonesia – Pertindihan sempadan dan pendatang tanpa izin. 4.4 Thailand – pencerobohan nelayan di perairan Malaysia, keganasan selatan Thailand dan pendatang tanpa izin. 4.5 Singapura – perebutan Pulau Batu Putih, Tambak Laut, Jambatan menggantikan Tambak Johor dan bekalan air dari Johor. 4.6 Filipina – Tuntutan ke atas Sabah dan pendatang tanpa Izin 4.7 Vietnam – Tuntutan ke atas Kepulauan Spratly 4.8 Myanmar – Pendatang tanpa izin Read more: DASAR LUAR NEGARA ~ Cikgu Zainal http://cikguzainal.blogspot.com/2011/07/dasar-luar-negara.html#ixzz1pdByef00

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.