MAAHAD INTEGRASI TAHFIZ SAINS &TEKNOLOGI ISTANA BADAR,KUALA LANGAT,SELANGOR

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 2010

AMALAN KITAR SEMULA TERHADAP PENDUDUK APARTMENT TAMAN DI MENARA, KUALA LANGAT SELANGOR

Nama Murid: Tingkatan :

Muhammad Nor Hatta Bin Salim 3Al- Farabi Puan Noryani binti Mohd Yusof

Nama Guru :

............................................ T. Tangan Murid

......................................... T. Tangan Guru

Senarai Kandungan TAJUK Penghargaan MUKA SURAT 1 Pendahuluan 1 Objektif kajian 2 Kawasan Kajian 3 Kaedah kajian 5 Dapatan Kajian 6 Rumusan 11 Lampiran 12 Rujukan 16 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.