Anda di halaman 1dari 11

PENGAJIAN AM 2

PERMEDAGANGAN MANUSIA
OLEH NUR HAFIZA BINTI OMAR

PENGENALAN
Pemerdagangan manusia adalah perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktiviti buruh secara sah dan secara paksa. Istilah ini digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk merujuk kepada perekrutan, pengangkutan, perlindungan, atau pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran, dan buruh paksa (termasuk melalui ikatan hutang). Pengeksploitan pemerdagangan manusia termasuk memaksa orang melakukan pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lain, buruh paksa, hamba atau amalan yang sama seperti perhambaan. Bagi kanak-kanak, ekploitasi termasuk untuk tujuan pelacuran, pengambilan anak angkat antarabangsa yang tidak sah, perkahwinan kanak-kanak, atau pengambilan kanak-kanak sebagai tentera, pengemis dan tujuan permainan, atau untuk tujuan kegiatan keagamaan

PUNCA
Kemiskinan/kesempitan hidup
Taraf pendidikan mangsa Terpengaruh tawaran kerja

Penguatkuasaan undang-undang yang lemah

Kurang didikan moral/ agama

materialistik

Masalah sosial meningkat

Imej negara terjejas

kesan

Penyakit berjangkit

penindasan

LANGKAH UNTUK MENGATASI

Tidak terlalu mempercayai orang asing

Menjalinkan kerjasama dengan negara jiran

Kuatkuasakan undang-undang

Kempen kesedaran dalam kalangan masyarakat

Banteras gejala rasuah yang menghantui badanbadan berkuasa

SEKIAN TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai