Anda di halaman 1dari 10

KOMPETENSI PERSONAL PENGURUSAN KENDIRI

Nama ahli kumpulan : Novera Liew Kah Shing Amy Low Lee Hsa Wendy Thien Nyuk Phin Chung Fui Peng Nama Pensyarah : Puan Juliana Dumpil

KOMPETENSI PERSONAL

KESEDARAN KENDIRI

PENGURUSAN KAWALAN KENDIRI

MOTIVASI KENDIRI

PENGURUSAN KENDIRI
Kawalan kendiri ialah keupayaan mengawal
emosi yang destruktif. Individu yang mempunyai kompetensi kawalan kendiri biasanya

i. Menguruskan perasaan dan emosi yang negatif dengan yang baik. ii. Tenang dan positif ketika tertekan. iii.Berfikiran waras dan berfokus dalam tekanan.

PENGURUSAN KENDIRI
Pengurusan kawalan kendiri boleh dilihat dari beberapa aspek seperti : Kawalan emosi kendiri Ketekunan Inovasi Optimis

Inovasi
Maksud : Sesuatu individu itu berasa selesa dan terbuka kepada idea-idea serta maklumat baru. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya: 1.mencari idea baru daripada pelbagai sumber 2.memikirkan penyelesaian kreatif terhadap masalah-masalah 3.menjana idea baru 4.mempunyai perspektif terkini dan risiko dalam pemikiran

Ketekunan
Maksud : Sesuatu individu itu bertanggungjawab atas prestasi diri. Individu yang memiliki kompetensi ini biasanya: 1.mempunyai komitmen dan menunaikan janji 2.bersifat akauntable untuk memenuhi objektif 3.teratur dan sistematik dalam melaksanakan tugas

Optimis
Sikap optimis bukan sahaja optimis terhadap apa yang dirancang, tetapi juga melibatkan usaha untuk mengejar matlamat, tanpa menghiraukan halangan dan cabaran (Goleman, 1993). Apabila pemimpin yang optimis menerima maklumat yang negatif, mereka tidak menghiraukan situasi tersebut, tetapi berusaha mencari langkahlangkah baru atau memulakan suatu usaha atau tindakan yang lain.

Pemimpin ini akan berusaha tanpa mengenal kegagalan dan tidak melihat kepada kepentingan diri (Goleman, 1998). Goleman (1998) menyatakan sikap optimis merupakan petunjuk kepada pencapaian dan individu yang mempunyai kompetensi ini mempunyai kemampuan untuk memberi fokus terhadap program yang mampu untuk berjaya jika dibandingkan dengan projek yang tidak akan berjaya.

George (2000) menyatakan kecerdasan emosi pemimpin boleh mempengaruhi dan mengekalkan sikap optimis terhadap organisasinya.

McColt-Kennedy dan Anderson (2002), mendapati pemimpin yang mempunyai perasaan optimis dapat mempengaruhi pencapaian organisasi.

Sekian, Terima Kasih !