Anda di halaman 1dari 8

Anak

Freddie A.

# 4

SOPRANO & 4

#4
& 4

#4
& 4

w
J

ALTO

TENOR

? #4 w
BASS
4

4
# U

&

U
#
&

#
&

?#

U

J
U

J


Noong isilang ka sa mundong ito

Laking tuwa ng magulang mo.

At

#
&

#
&

&

ang kamay nilaang iyong ilaw.

?#

#
&
11

At ang nanay at tatay mo, 'Di malaman ang gagawin.

&

&
Minamasdan pati pagtulog mo.

? #

At sa gabi napupuyat ang iyong nanay Sa pagtimpla ng gatas mo.

At sa u-

#
&

16

&

& w
maga nama'y kalong Ka ng iyong amang tuwang-tuwa sa iyo.
#

?#

#
&

21

&

# j

&

Nais mo'y maging malaya. Di man sila payag, Walang magagawa.

? #

Ngayon nga'y malaki ka na,

Ikaw nga'y biglang nagbago

#
&

25

#
&

#

&

Naging matigas ang iyong ulo. At ang payo nila'y, Sinuway mo.

? #

#
&
29

&
#

&

?#

nagawa'y

j
Di mo man lang inisip Naang kanilang gi

j
w

j
w

j w

para sa iyo

Pagka't ang nais mo masunod ang layaw mo, 'Di mo sila pinapansin.

J
w

&
34

#
& j

#
&

?# w

38
U
#w
w
&

bbbb

#U
& w

bbb
b

w
#U
& w

bbbb

?# U
w

Nagdaan pa ang mga araw

n bb b
b

At ang landas mo'y naligaw

43
bb b


& b

bb
& b b
b b
b
& b

? bb b w
b

47

Ikaw ay nalulon sa masamang bisyo.

bb b
& b

At ang una mong nilapitan Ang iyong

bbb
b
&

b
& b bb

? b b
bb

inang lumuluha. At ang tanong, "Anak, ba't ka nagkaganyan?"

bb b
& b

bb
&b b

51

Nagsisisi ang sa isip mo, Nalaman

b
& b bb w

? bb b w
b

At ang iyong mga mata'y biglang lumuha Ng 'di mo napapansin

bb b
& b

56

bbb
b
&

mong ika'y nagkamali.

b
& b bb

? bb
bb

J
J
j j

J
J
j
J
Nagsisisi ang sa isip mo, Nalaman mong ika'y nagkamali.

w
w

bb b
& b

w
w

bb
&b b

61

b b
b
& b

? bb b
b

w
w

w
w

bb b
& b

bbb
b
&

b
& b bb

64

? bb
bb