66

PROTOKOL TEMUBUAL PANEL: (Jenis Kecerdasan) Soalan Pembuka: 1. Assalamualaikum/salam sejahtera. 2. Terima kasih di atas kesudian tuan/puan meluangkan masa untuk ditemu bual, berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan saya. 3. Saya dalam proses membina instrumen untuk mentaksir kecerdasan pelbagai di kalangan pelajar tingkatan 4. Temu bual ini merupakan sebahagian daripada proses tersebut. Soalan Pengenalan: 1. Berapa lama tuan/puan mengajar/bekerja _______________? 2. Tuan/puan dipilih untuk ditemu bual kerana tuan/puan telah dikenal pasti sebagai seorang pakar dalam bidang ____________. 3. Boleh ceritakan pengalaman tuan/puan dalam bidang ini? 4. Temu bual hari ini berfokuskan kepada kecerdasan___________pelajar-pelajar. Pernahkah tuan/puan mendengar bahawa __________merupakan satu jenis kecerdasan manusia? 5. Apakah maksud kecerdasan___________mengikut pandangan tuan/puan? Soalan Transisi 1. Dalam merangka kursus atau kurikulum_________, adakah tuan/puan mengambil kira aspek pentaksiran (penilaian) bidang berkenaan? 2. Biasanya, bila pentaksiran dijalankan? Soalan Kunci 1. Apakah ciri-ciri seseorang individu yang mempunyai kecerdasan ________yang baik?. Berikan contoh. 2. Apakah bentuk-bentuk perlakuan yang sering dapat diperhatikan daripada seseorang yang cerdas dalam _____________? 3. Bagaimana pula anda mentaksir/mengukur kebolehan dan kemahiran seseorang dalam __________? 4. Apakah jenis-jenis item yang sering anda gunakan untuk mentaksir perlakuan (performan) pelajar dalam __________?. 5. Bagaimana anda memberi skor kepada setiap jawapan calon yang ditaksir dalam ____________?. Soalan Penutup - Refleksi 1. Apakah masalah-masalah yang sering anda hadapi semasa mentaksir perlakuan pelajar dalam ___________? 2. (Penemubual menyimpulkan tujuan temu bual) dan seterusnya mengajukan soalan: Adakah apa-apa yang tuan/puan rasa ingin tambah? * tempat kosong adalah jenis kecerdasan pelbagai