Anda di halaman 1dari 16

Penubuhan itu ASEAN Regional Forum (ARF) juga merupakan satu kejayaan besar dalam sejarah rantau ini

dan, seperti dalam Penyata mesyuarat sulung itu ARF, Pengerusi pada tahun 1994, "menandakan pembukaan kepada kestabilan keamanan, dan kerjasama bagi Asia Pengembangan ASEAN "hendaklah membuka jalan untuk sinergi Tenggara. yang baru,

memaksimumkan potensi kerjasama bagi pertumbuhan di seluruh rantau ini", Menteri Luar Vietnam Nguyen Manh Cam membayangkan. Beliau menyatakan berhati-hati,

bagaimanapun, bahawa "Dalam menghadapi ASEAN yang lebih besar yang terdiri daripada negara-negara di tahap pembangunan ekonomi dan teknologi yang berlainan dan dengan budaya yang berbeza dan latar belakang sejarah, ada muncul keperluan tentang bagaimana untuk menyimpan perbezaan dari melambatkan pertumbuhan ASEAN kadar dan pada masa yang sama mewujudkan kesukaran untuk negara-negara tahap pembangunan yang lebih rendah. "

Kesedaran maya wawasan Bapa Pengasas ASEAN mempunyai persatuan semua negaranegara Asia Tenggara adalah tidak bermakna berakhirnya sejarah ASEAN. Ia adalah panggilan untuk memberi komitmen baru ke arah perpaduan serantau yang lebih luas di kalangan orang-orang Asia Tenggara. Sebagai Menteri Luar Prachuab Chaiyasan Thailand menyatakan: "Seperti yang kita bergerak ke arah tahun 2020, ASEAN akan mempunyai diperolehi kekuatannya bukan sahaja dari perpaduan di kalangan kerajaan tetapi perpaduan di kalangan rakyat pelbagai pengalaman ASEAN dan proses ASEAN mesti sampai kepada spektrum semua. masyarakat kita. Melalui ASEAN, rantau ini akan menjadi sebuah masyarakat akar umbi disokong dan rapat diikat bersama bukan sahaja

oleh kepentingan bersama, tetapi oleh nilai-nilai yang dikongsi bersama, identiti dan aspirasi di kalangan rakyat kita. "

ASEAN menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Asas yang kukuh dan pencapaian yang luar biasa akan menjadi ASEAN dan ia mengejar matlamat yang lebih tinggi pada awal alaf baru. Ketua-ketua Kerajaan ASEAN telah mengesahkan ringkas bahawa Koperasi keamanan dan kemakmuran yang dikongsi hendaklah menjadi matlamat asas ASEAN. Ke arah matlamat-matlamat ini, ASEAN akan kekal menjadi penggerak dalam membina pola yang lebih mudah diramalkan dan membina hubungan di kalangan negara-negara di rantau Asia Pasifik untuk memastikan keamanan dan keselamatan berkekalan. Dari segi ekonomi, ASEAN hendaklah bergerak ke arah integrasi ekonomi dengan penekanan kepada pertumbuhan yang mampan dan saksama. Akhirnya, ASEAN hendaklah menyuburkan ASEAN masyarakat penyayang dan bersatu padu, di mana kekuatan terletak dalam memupuk identiti bersama serantau dan suatu wawasan bersama untuk masa depan

Pencapaian dalam kerjasama politik

Sejak tahun 1967, ASEAN telah dipalsukan selaras politik utama yang telah menyumbang besar kepada keamanan dan kestabilan semula gional, dan hubungan dengan negara-negara lain, wilayah dan organisasi . Yang utama antaranya ialah:

Zon Aman, Bebas dan Berkecuali. Pada 27 November 1971, menteri-menteri luar negara anggota ASEAN yang kemudian lima bertemu di Kuala Lumpur dan menandatangani Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) Pengisytiharan. Ia melakukan semua ahli-ahli ASEAN "mengerahkan usaha untuk mendapatkan pengiktirafan dan penghormatan untuk Asia Tenggara sebagai Zon Aman,

Bebas dan Berkecuali, bebas daripada apa-apa cara campur tangan oleh kuasa-kuasa luar," dan "membuat usaha yang bersepadu untuk memperluaskan kawasan kerjasama, yang akan menyumbang kepada kekuatan mereka, perpaduan dan hubungan yang lebih rapat. "

ZOPFAN mengiktiraf "hak setiap negeri, besar atau kecil, untuk memimpin kewujudan negara bebas daripada campur tangan luar dalam hal ehwal dalaman sebagai campur tangan ini akan menjejaskan kebebasan, kebebasan dan integriti."

Lima tahun lagi yang diluluskan sebelum pembangunan utama dalam kerjasama politik datang kirakira-Pertama Sidang Kemuncak ASEAN di Bali, apabila pemimpin-pemimpin ASEAN

menandatangani tiga dokumen utama: Deklarasi ASEAN Concord, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, dan Perjanjian Menubuhkan Sekretariat ASEAN.

Perisytiharan ASEAN Concord. Berlepas dari Deklarasi Bangkok yang lebih berhati-, Deklarasi ASEAN Concord dinyatakan buat kali pertama bahawa negara-negara anggota akan meningkatkan kerjasama politik . Ia juga mengguna pakai prinsip-prinsip untuk kestabilan serantau dan program tindakan bagi kerjasama politik. Program ini yang dipanggil untuk mengadakan sidang kemuncak ASEAN di kalangan ketua-ketua kerajaan; menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara; menyelesaikan pertikaian intraregional "dengan cara yang aman secepat mungkin", meningkatkan jentera ASEAN untuk mengukuhkan kerjasama politik; belajar
bagaimana untuk membangunkan kerjasama kehakiman termasuk kemungkinan satu perjanjian

ekstradisi ASEAN; dan mengukuhkan perpaduan politik dengan menggalakkan pengharmonian pandangan, menyelaraskan kedudukan dan, di mana mungkin dan wajar, dengan mengambil tindakan bersama.

Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAC) di Asia Tenggara. TAC menaikkan peruntukan Deklarasi Kuala Lumpur ke tahap perjanjian yang lain-lain negara-negara Asia Tenggara boleh menyertai dan dengan negara-negara nonregional dapat mengaitkan diri mereka. Perjanjian itu enshrines prinsip-prinsip berikut: saling hormat menghormati kedaulatan satu sama lain, tidak

campur tangan dalam hal ehwal dalaman; penyelesaian secara aman pertikaian intraregional; dan kerjasama yang berkesan.

Perjanjian itu juga mengadakan peruntukan bagi sesuatu tatakelakuan bagi penyelesaian pertikaian secara aman. Dan ia mandat penubuhan majlis yang tinggi terdiri daripada wakil-wakil menteri dari pihak-pihak sebagai mekanisme penyelesaian pertikaian.

Sehingga hari ini, TAC kekal-satunya instrumen asli diplomatik serantau yang menyediakan satu mekanisme dan proses penyelesaian pertikaian secara aman.

Asia Tenggara Zon Bebas Senjata Nuklear. Pada Sidang Kemuncak ASEAN di Bangkok pada 15 Disember 1995, pemimpin-pemimpin semua sepuluh Tenggara negara-negara ASEAN telah menandatangani Perjanjian di Asia Tenggara Zon Bebas Senjata Nuklear (SEANWFZ ). Sebagai komponen utama ZOPFAN, penentuan SEANWFZ bekas menekan perjanjian ASEAN untuk menyumbang ke-wad perlucutan senjata nuklear am dan lengkap dan menggalakkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Ia juga bertujuan untuk melindungi rantau ini daripada

pencemaran alam sekitar dan bahaya yang ditimbulkan oleh sisa radio-aktif dan lain-lain bahanbahan toksik .

Perjanjian SEANWFZ berkuat kuasa pada 27 Mac 1997.

ASEAN kini berunding dengan lima

negeri senjata nuklear ke atas terma-terma kesertaan kepada protokol yang meletakkan komitmen mereka di bawah perjanjian itu.

ASEAN telah mewujudkan Suruhanjaya SEANWFZ dan Jawatankuasa Eksekutif komisen untuk menyelia pelaksanaan peruntukan-peruntukan perjanjian dan memastikan pematuhan dengan mereka. Persatuan itu menerima pakai prosedur dan peraturan kewangan yang mengawal kerjakerja Badan-badan perjanjian pada mesyuarat seco0nd Suruhanjaya SEANWFZ di Bangkok pada bulan Julai 2000 .

Penyelesaian Konflik Kemboja.

Salah satu bab yang paling penting dalam sejarah diplomasi

ASEAN berlaku semasa konflik Kemboja. Resolusi yang ditaja oleh ASEAN di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang dipanggil untuk penyelesaian politik yang tahan lama dan menyeluruh di Kemboja, mendapat sokongan yang konsisten dari masyarakat antarabangsa.

Dengan Indonesia sebagai teman bicara, ASEAN mengekalkan dialog dengan semua pihak kepada konflik. Ini akhirnya membawa kepada Mesyuarat Informal Jakarta di mana empat puak Kemboja membincangkan keamanan dan perdamaian nasional.

Proses ini membuktikan yang berlarutan, yang memerlukan bantuan banyak negara-negara dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Ia berlanjutan ke awal tahun 1990-an, memuncak di 19 negara Paris Persidangan pada Kemboja, yang dipengerusikan oleh Perancis dan Indonesia.

Pada 23 Oktober 1991 Persidangan Paris pada Kemboja menghasilkan Penyelesaian Komprehensif Politik Konflik Kemboja. Penyelesaian ini membuka jalan untuk penubuhan Majlis Kebangsaan Tertinggi Kemboja, di mana empat puak menyertai, dan mengadakan pilihan raya diselia oleh Lembaga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Tran sitional di Kemboja .

ASEAN 10.

Nineteen 99 akan semula Members sebagai tahun apabila wawasan pengasas

ASEAN untuk membina sebuah persatuan yang terdiri daripada semua negara-negara Asia Tenggara adalah kenyataan sepenuhnya. Kemasukan Kemboja ke ASEAN pada 30 April 1999 di Ha Noi melengkapkan usaha-usaha persatuan ke arah perpaduan serantau, 32 tahun selepas lima asal ahli-Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand yang mula- mula berkumpul.

Sempit dan semenanjung Asia Tenggara dan tanah besar Asia Tenggara kini menyertai dalam satu persatuan. Rantau ini tidak lagi dibahagikan di antara ASEAN dan bukan ASEAN, antara tanah besar dan maritim di Asia Tenggara.

Sistem Dialog

Pada Sidang Kemuncak Kedua di Kuala Lumpur, ketua-ketua kerajaan ASEAN bersetuju bahawa hubungan ekonomi persatuan dengan negara-negara atau kumpulan negara-negara yang lain yang diperlukan untuk diperluas dan dipergiatkan.

Pada masa itu, ketua-ketua kerajaan ASEAN telah bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Jepun dan New Zealand, kali pertama bahawa mereka telah mengadakan rundingan sebagai satu kumpulan dengan pemimpin-pemimpin negara-negara bukan ASEAN .

Pada tahun berikutnya, Persidangan Postministerial yang pertama berlaku sebaik selepas Mesyuarat Menteri- Menteri ASEAN. Ini adalah perhimpunan di kalangan ASEAN dan rakan dialog, yang kemudian Australia, Kanada, Kesatuan Eropah, Jepun, New Zealand dan Amerika Syarikat .

Setiap tahun sejak itu, Menteri-menteri Luar negara-negara dialog telah ditemui di persidangan postministerial ini dengan rakan-rakan ASEAN mereka . Antara persidangan ini, dialog yang Hubungan ini telah

diadakan di pelbagai peringkat dan projek-projek yang meluas dijalankan.

menjadi model bagi hubungan saling menguntungkan di antara Utara dan Selatan serta kerjasama Selatan-Selatan .

Empat banyak negara telah menyertai sistem ASEAN dialog: China (1996), India (1996), Republik Korea (1991) dan Rusia (1996). Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

(1977) adalah rakan kongsi dialog yang bukan merupakan sebuah negeri yang berdaulat.

Forum Serantau ASEAN

Pada 1992 di Kemuncak Singapura, pemimpin-pemimpin ASEAN telah mengisytiharkan bahawa "ASEAN hendaklah bergerak ke arah kapal terbang yang lebih tinggi daripada kerjasama politik dan ekonomi untuk menjamin keamanan dan kemakmuran serantau. "

Pada masa ini, akhir Perang Dingin telah mengubah konfigurasi hubungan antarabangsa di Asia Timur. Persekitaran baru menyampaikan peluang bersejarah bagi kelonggaran ketegangan di

rantau ini melalui rundingan pelbagai hala, membina keyakinan, dan akhirnya pencegahan konflik. Oleh itu, pada tahun 1994, ASEAN dan rakan dialog memutuskan untuk mewujudkan Forum Serantau ASEAN. Pada mulanya, Forum ini hanya dianggotai ahli-ahli ASEAN, negara-negara Asia Tenggara yang lain yang belum lagi anggota ASEAN, rakan-rakan kemudian dialog ASEAN tujuh, Papua New Guinea, seorang pemerhati ASEAN, dan China dan Rusia, maka masih "rakan kongsi perundingan" ASEAN. India menjadi peserta untuk menjadi rakan kongsi dialog pada tahun 1996. Mongolia dan Republik Rakyat Demokratik Korea telah diterima pada tahun 1999 dan 2000.

Objektif ARF ialah untuk mewujudkan keharmonian serantau dan kestabilan ASEAN. ARF mengguna pakai dua objektif utama: pertama, untuk memupuk dialog membina dan perundingan mengenai isu-isu politik dan keselamatan kepentingan umum dan kebimbangan dan, kedua, menyumbang kepada usaha-usaha ke arah membina keyakinan dan diplomasi pencegahan di rantau Asia Pasifik.

Pada Mesyuarat Dua puluh tujuh ASEAN Menteri pada tahun 1994, Menteri-Menteri Luar bersetuju: "ARF boleh menjadi perundingan yang berkesan Forum Asia Pasifik untuk menggalakkan dialog terbuka mengenai kerjasama politik dan keselamatan di rantau ini. Dalam konteks ini,

ASEAN perlu bekerjasama dengan rakan ARF untuk membawa corak yang lebih mudah diramalkan dan membina hubungan di Asia Pasifik. "

Pada bulan Julai 1996, ARF mengguna pakai kriteria berikut untuk penyertaan iaitu yang pertama Komitmen. Semua yang terlibat dalam forum, sebagai negara berdaulat, mesti melanggan kepada matlamat utama ARF dan bekerjasama untuk membantu mencapai mereka. Sebelum kemasukan mereka, semua peserta baru harus bersetuju untuk mematuhi keputusan dan kenyataan yang telah dibuat oleh ARF. Semua anggota ASEAN secara automatik peserta ARF. Selain itu, Negeri harus diterima hanya jika ia boleh menunjukkan bahawa ia mempunyai kesan ke atas keamanan dan keselamatan "jejak geografi" aktiviti-aktiviti ARF utama iaitu di Timur Laut dan Asia Tenggara dan
1

Oceania.

Pengembangan secara beransur-ansur.

Untuk memastikan keberkesanan ARF, usaha-usaha

yang dibuat untuk mengawal bilangan peserta ke tahap yang terurus. Semua permohonan untuk penyertaan hendaklah dikemukakan kepada Pengerusi ARF, yang akan merujuk kepada semua peserta ARF yang lain dan menentukan sama ada wujud konsensus untuk mengakui pemohon. Keputusan sebenar mengenai penyertaan akan diluluskan oleh menteri-menteri ASEAN.

Walaupun ARF yang agak baru, ia telah menjadi penyumbang yang tidak ternilai untuk mengekalkan keharmonian dan kestabilan di rantau Asia Pasifik. Kerja dilengkapi dengan "Track Dua" nonofficial proses yang diketuai oleh institusi bukan kerajaan .

Sejak mesyuarat pertama di Bangkok pada bulan Julai 1994, ARF telah mengambil pendekatan evolusi yang dilanjutkan lebih daripada tiga peringkat yang luas: promosi membina keyakinan di kalangan peserta; pembangunan diplomasi pencegahan; dan penghuraian pendekatan kepada konflik. Pendekatan ini membolehkan peserta ARF untuk berurusan secara membina dengan isu-isu politik dan keselamatan yang membincangkan mengenai keamanan dan kestabilan serantau, termasuk isu-isu baru yang telah muncul sebagai hasil daripada globalisasi.

Isu-isu terkini dan Kebimbangan

Ia adalah di dalam keupayaan dan kesediaan ASEAN untuk menyelesaikan perbezaan politik yang memberi kesan kepada ahli-ahlinya dan negara-negara lain di rantau Asia Pasifik bahawa komitmen persatuan untuk kerjasama politik diuji. Lebih sering daripada tidak, komitmen yang telah diperakui dan pendekatan ASEAN untuk menyelesaikan isu-isu yang mudah meletup membuktikan kewajaran
.

Isu-isu ini termasuk pertikaian wilayah dan bidang kuasa di Laut China Selatan; penentuan nasib

sendiri untuk Timor Timur; percambahan nuklear di Asia Timur dan Asia Selatan; senjata pemusnah besar-besaran; dan kesan globalisasi. Laut China Selatan. Seperti banyak bahagian lain di dunia, Asia Tenggara menghadapi pertikaian wilayah di kalangan ahli-ahlinya dan negeri-negeri yang berdekatan . Dalam pertikaian ASEAN telah secara konsisten meneruskan dasar kerjasama dalam mencari penyelesaian damai perbezaan. Pada tahun 1992, menyedari bahawa mana-mana konflik di Laut China Selatan secara langsung boleh menjejaskan keamanan dan kestabilan di rantau ini, ASEAN telah mengeluarkan satu deklarasi "menggesa semua pihak yang berkenaan untuk melakukan pengendalian untuk mewujudkan iklim yang positif bagi penyelesaian akhirnya semua
pertikaian. " ASEAN lagi "menekankan keperluan untuk menyelesaikan semua isu-isu kedaulatan

dan bidang kuasa mengenai Laut China Selatan dengan cara yang aman, tanpa memaksa. "

Deklarasi Manila tahun 1992, yang mencadangkan satu modus vivendi di Laut China Selatan, merupakan salah satu demonstrasi yang amat luar biasa, perpaduan politik di kalangan ahli-ahli ASEAN mengenai isu-isu strategik kepentingan bersama. Mengenai cadangan ASEAN, ASEAN dan China telah bekerja pada Kod Etika untuk mengawal tingkah laku negeri di Laut China Selatan. Perundingan itu Pegawai Kanan ASEAN-China 'Kumpulan Kerja mengenai Kod Etika di Laut China Selatan telah bermesyuarat sebanyak empat kali pada tahun ini untuk berunding draf kod yang bekerja kelakuan yang meliputi prinsip-prinsip dan norma-norma perhubungan negerinegeri, penyelesaian pertikaian secara aman dan kerjasama.

Timor Timur. ASEAN menyokong pelaksanaan perjanjian antara Indonesia dan Portugal pada soalan Timor Timur dan 5 Mei 1999 perjanjian antara Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan kerajaan Indonesia dan Portugis mengenai modaliti untuk perundingan popular Timor Timur. Rundingan telah diadakan pada 30 Ogos 1999. Sebagai keganasan menggegarkan wilayah itu berikutan referendum, pemimpin-pemimpin ASEAN yang berada di Auckland untuk 'Pemimpin Ekonomi APEC Bertemu berkumpul untuk menangani masalah tersebut. Sesetengah daripada mereka

bersetuju untuk menyumbang, dengan perbelanjaan yang besar, Tentera Antarabangsa untuk Timur Timor, yang ditubuhkan atas jemputan Indonesia . Pentadbiran Peralihan Pertubuhan

Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Timor Timur (UNTAET) kemudiannya ditubuhkan, dengan agung Filipina yang mengambil alih perintah daya pengaman . Am Thai telah berjaya dia.

Lain-lain anggota ASEAN telah melanjutkan bantuan kemanusiaan dan bentuk bantuan lain bagi Timor Timur. ASEAN telah menggesa masyarakat antarabangsa untuk membantu Timor Timur mencapai keamanan, kestabilan dan kemakmuran semasa peralihan kepada kemerdekaan yang penuh, yang akan menyumbang kepada kestabilan di Asia Tenggara. Berikutan pemisahan Timor Timur dari Indonesia, ASEAN telah mengisytiharkan kedudukannya bahawa Indonesia yang bersatu padu, demokratik dan makmur dari segi ekonomi adalah asas untuk mengekalkan keselamatan serantau . Indonesia. Dalam konteks ini, persatuan itu menekankan sokongan untuk kedaulatan wilayah

Timur Laut Asia. Pada yang Forum Ketujuh ASEAN Regional pada Julai 2000, penyertaan untuk pertama kalinya di Republik Demokratik Rakyat Korea dalam proses ARF itu adalah dialualukan-langkah yang signifikan dalam evolusi yang pesat keadaan di Semenanjung Korea dan oleh itu persekitaran keselamatan rantau Asia Pasifik. Keahlian ARF Korea Utara menyediakan peluangpeluang tambahan untuk dialog dan pertukaran antara Korea Utara dan orang-orang ARF negaranegara yang mempunyai peranan utama dalam situasi Korea. ASEAN menyatakan sokongan terhadap sidang kemuncak bersejarah antara Utara dan pemimpin Korea Selatan, yang diadakan di Pyongyang pada 13-15 Jun 2000. Ia juga memuji 15 Jun Bersama Utara-Selatan Pengisytiharan, perjanjian pertama ditandatangani di peringkat tertinggi sejak pembahagian Semenanjung Korea pada tahun 1945.

Cabaran globalisasi. Forum Serantau ASEAN Ketujuh memerhatikan bahawa walaupun prospek keselamatan bagi rantau ini kekal positif, ketidaktentuan dan cabaran-terutamanya orang-orang yang ditimbulkan oleh globalisasi akan semakin memerlukan perhatian ARF. ARF Ketujuh juga dianggap komponen ekonomi, sosial dan keselamatan manusia dan keperluan untuk menggalakkan kerjasama serantau dalam menangani isu-isu keselamatan serantau. Ia membincangkan kedua-dua

kesan-kesan positif dan akibat globalisasi, termasuk saling pergantungan ekonomi yang lebih besar di kalangan negara-negara dan pendaraban ancaman keselamatan seperti jenayah merentas
sempadan.

Dalam respons kepada globalisasi, ARF berasa perlu untuk negara-negara untuk

mengukuhkan keupayaan individu dan kolektif mereka untuk menghadapi cabaran yang menjejaskan keselamatan bersama mereka .

ARF telah mengesahkan keperluan bagi negara-negara Asia Tenggara untuk meneruskan usaha, melalui dialog dan kerjasama di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, dalam menangani kesan-kesan ekonomi, sosial dan politik globalisasi untuk memastikan pembangunan berterusan ekonomi dan sosial.

Kedaerahan makrifat

ASEAN diiktiraf dengan meluas di masyarakat antarabangsa sebagai contoh gionalism pencerahan semula. Tetapi apa yang membentuk sifat dan mengukur pencapaian ?

Ia adalah luar biasa bahawa ASEAN telah bertahan selama lebih daripada tiga dekad kerana, pada masa kelahiran, ramai pemerhati politik telah meramalkan bahawa, seperti percubaan sebelum ini di organisasi serantau, ia tidak lama lagi akan layu dalam letupan situasi serantau yang kompleks dan
bermusuhan.

Memandangkan kecapahan luas pandangan di kalangan ahli-ahli pengasas, selain perbezaan dalam sistem politik dan ekonomi mereka, ASEAN pada awal yang ditawarkan sebab yang sedikit untuk optimis bahawa ia akan mencapai matlamat kerjasama serantau. Keadaan keselamatan Asia Tenggara begitu suram pada tahun-tahun awal ASEAN bahawa media antarabangsa sering menyamakan rantau Balkan. Menteri Luar S. Jayakumar Singapura mengimbas kembali bahawa media Barat kemudian menyifatkan negara-negara di rantau ini sebagai membentuk baris domino,

yang jatuh pada satu sama lain.

Tiga dekad kemudian, keadaan jauh berbeza. Walaupun poket ketidakstabilan dan kesukaran ekonomi, negara-negara Asia Tenggara kini menjadi salah satu kawasan yang paling stabil dan paling maju di negara-negara membangun .

ASEAN telah membuktikan pengkritik yang salah.

Ia kini menjadi realiti yang meriah, satu

kumpulan subregional diiktiraf bukan sahaja di rantau sendiri tetapi juga di dunia sebagai salah satu skim kerjasama serantau yang paling berjaya .

Bekas ASEAN setiausaha agung, Narciso G. Reyes dari Filipina, sekali mencadangkan bahawa untuk benar-benar mengukur nilai persatuan, patut kita tanya apa yang boleh berlaku kepada Asia Tenggara tanpa ASEAN. "Asia Tenggara tolak ASEAN," Reyes berkata, "sama dengan

ketidakstabilan politik yang lebih besar, kemerosotan ekonomi yang lebih meluas, dan hampir pasti, kekuasaan kuasa-kuasa peluasan yang sukses di pengasingan kelemahan dan perpecahan orang lain . "

Pencapaian ASEAN, bagaimanapun, tidak hanya berakhir dalam mencegah bencana serantau. Dalam bidang politik dan keselamatan, ASEAN telah mengubah dirinya daripada sebuah organisasi yang kecil subregional menjadi suara utama untuk keamanan, keadilan dan kesederhanaan di AsiaPasifik dan hal ehwal dunia. Dalam sejarah 33 tahun, ASEAN telah mengekalkan keamanan dan kestabilan di kalangan negara-negara anggota walaupun pertikaian wilayah dan isu-isu lain di kalangan mereka . Ia adalah hari ini satu-satunya organisasi subregional di Asia yang menyediakan satu forum politik di mana negara-negara Asia dan kuasa-kuasa dunia boleh berbincang dan mempertimbangkan masalah mengenai keselamatan, isu-isu politik dan kebimbangan tentera .

Keamanan relatif, keselamatan dan kestabilan bahawa ASEAN telah membantu mengekalkan di Asia Tenggara, serta di rantau Asia Pasifik, telah baik untuk pembangunan. Mereka telah

mewujudkan persekitaran politik di mana pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mapan telah

menjadi mungkin .

Pembangunan ekonomi seterusnya telah membawa kemajuan sosial dan

pembangunan manusia.

Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi Malaysia menunjukkan: "ASEAN telah berjaya kerana ahli-ahlinya mempunyai komitmen yang kuat untuk kerjasama. Kerjasama untuk faedah semua dan kerjasama untuk kestabilan dan keamanan rantau ini. Ini adalah tanda yang sangat penting ASEAN. "

ASEAN, katanya, juga mempunyai komitmen yang kuat untuk pragmatisme. "Ideologi tidak pernah menjadi masalah kepada ASEAN. Ia tidak dibenarkan teori perbezaan politik untuk campur tangan dalam usaha untuk bekerjasama untuk kebaikan bersama. Pemimpin dan menteri-menteri ASEAN tidak pernah penat untuk mencari kata sepakat . Mereka bekerja keras untuk mendapatkan

mengenai isu-isu dan program-program yang persatuan membangun dan menjalankan.

ASEAN telah datang untuk menyedari bahawa tempoh kemajuan sosial dan ekonomi yang pesat diiringi oleh perubahan asas dalam hubungan kuasa di kalangan negeri-negeri . Jika tidak diurus dengan baik, penjajaran semula itu boleh membawa kepada konflik. Pada masa yang sama,

globalisasi ekonomi yang meningkat, yang diiringi oleh pelarasan struktur ekonomi negara, boleh menimbulkan cabaran kepada susunan sosial.

Dengan perkembangan ekonomi yang pesat, ASEAN juga menghadapi beberapa isu pemuliharaan sumber, termasuk perlindungan alam sekitar. Mobiliti yang lebih besar orang ramai, barangan dan modal juga menuntut pengurusan yang lebih canggih aliran merentas sempadan dan kerjasama lebih erat di kalangan ahli-ahli ASEAN . Pemimpin-pemimpin di Asia Tenggara yakin bahawa ASEAN mesti terus berurusan dengan semua ini kebimbangan.

Ia membantu negara-negara rantau Asia Pasifik menghargai kemakmuran mereka dan sedar bahawa ketegangan dan konflik bersenjata membuat ekonomi yang buruk . Ia membantu Asia Pasifik Kerjasama Ekonomi dan Mesyuarat Asia-Eropah baru-baru ini proses dalam mana kedua-

duanya ASEAN adalah teras unsur-berkesan menggalakkan pendekatan yang lebih membina dan kerjasama kepada hubungan antarabangsa di rantau ini.

Penubuhan ARF juga merupakan satu kejayaan besar dalam sejarah yang bergelora di rantau ini dan menandakan pembukaan bab baru keamanan, kestabilan dan kerjasama bagi Asia Tenggara.

Yang paling penting, perkembangan ASEAN untuk merangkumi kesemua sepuluh negara-negara Asia Tenggara merupakan kawasan tadahan air bagi organisasi serta cabaran baru. "Ia akan

membuka jalan untuk sinergi yang baru, memaksimumkan kerjasama dan potensi untuk pertumbuhan seluruh rantau ini," kata bekas Menteri Luar Viet Nam dan kini Timbalan Perdana Menteri Nguyen Manh Cam pada tahun 1999. Tetapi beliau mengingatkan bahawa "[dalam] wajah satu ASEAN yang lebih besar, yang terdiri daripada negara-negara di tahap pembangunan ekonomi dan teknologi yang berbeza dan yang budaya yang berbeza dan latar belakang sejarah, keperluan muncul tentang bagaimana untuk menyimpan perbezaan daripada memperlahankan pertumbuhan ASEAN dan mewujudkan kesukaran untuk negara-negara membangun. "

Outlook

Menyedari wawasan pengasas ASEAN persatuan semua negara-negara Asia Tenggara Oleh itu, sukar akhir sejarah ASEAN. Ia agak panggilan untuk komitmen baru untuk perpaduan serantau yang lebih luas di kalangan orang-orang Asia Tenggara.

ASEAN telah belajar untuk menarik kekuatan daripada perpaduan bukan sahaja di kalangan kerajaan tetapi juga di kalangan rakyat pelbagai bangsa. "Pengalaman ASEAN dan proses ASEAN mesti sampai kepada spektrum semua masyarakat kita," kata bekas Menteri Luar Prachaub Chaiyasan Thailand pada tahun 1997. "Melalui ASEAN, rantau ini akan menjadi akar umbi

disokong dan Masyarakat erat yang terikat bersama-sama bukan sahaja dengan kepentingan bersama, tetapi oleh nilai bersama, identiti dan aspirasi di kalangan rakyat kita. "

ASEAN menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan. Asas yang kukuh dan pencapaian yang luar biasa akan menjadi Asia Tenggara dan ia mengejar matlamat yang lebih tinggi dalam alaf
baru. keamanan dan kemakmuran yang dikongsi bersama perlu menjadi matlamat asas persatuan.

Ke Arah matlamat ini ASEAN hendaklah kekal sebagai penggerak dalam membina pola yang lebih mudah diramalkan dan membina hubungan di kalangan negara-negara di rantau Asia Pasifik. ASEAN akan bergerak ke arah integrasi ekonomi yang lebih baik, memberi penekanan kepada pertumbuhan yang mampan dan saksama. ASEAN akan menyuburkan masyarakat penyayang dan bersatu padu Asia Tenggara, di mana kekuatan terletak dalam memupuk identiti bersama serantau dan wawasan bersama masa depan.

Sejak penubuhannya pada tahun 1994, ARF telah dibangunkan dan dilaksanakan membina keyakinan langkah-langkah, berkembang keahliannya, dan mengambil langkah-langkah ke arah diplomasi pencegahan. Walaupun terdapat kemajuan, ARF kekurangan beberapa struktur institusi dan perpaduan di kalangan ahli-ahli untuk bertindak secara berkesan kepada masalah keselamatan dan cabaran serantau.

Kebanyakan peserta bersetuju bahawa sudah tiba masanya untuk ARF untuk beralih dari satu forum untuk perbincangan

kepada lebih daripada sebuah institusi pelaksanaan. Peserta membincangkan dua kategori perubahan: institusi dan substantif. Isu-isu institusi termasuk meningkatkan peranan Pengerusi ARF, reexamining struktur kepimpinan, mewujudkan Sekretariat dan

mengukuhkan hubungan dengan organisasi-organisasi pelbagai hala dan serantau yang lain, khususnya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Isu-isu substantif termasuk bergerak ke arah diplomasi pencegahan

dan penyelesaian konflik, menekankan apa yang dipanggil "keselamatan lembut" isu-isu yang

meliputi pengurusan bencana semula jadi dan keselamatan tenaga, dan bekerjasama dalam bidangbersama kebimbangan seperti sistem amaran awal dan jawapan kemanusiaan. Setiap satu daripada kawasan-kawasan ini

memerlukan penyelidikan yang penting dan cari gali di mana EEPs boleh menyediakan berharga bantuan.