MARD MPOB SIRIM MRB Agensi lain-lain Penubuha n

Jualan Pengeluara n

Aspek lain NPC SMIDEC MARA

Penyelidikan dan pembangunan

Perundangan Perniagaan

Latihan dan Pengurusan

Taraf Perintis Potongan Cukai Elaun pelaburan semula

BAB: 7 Peranan Kerajaan

UDA PKEN

Kemudahan infrastruktur dan ruang niaga

Dalam Perniagaan (T5)

Pelepasan Cukai

TPM MDC

Promosi dan Pemasaran

Pembiayaan

MTDC

Elaun cukai Pelaburan Pengecualia n cukai

MIDF BERNAS MATRADE FAMA Agro Bank KPUn PKKM PUNB

PETA KONSEP : BAB 7 PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful