Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia

Budaya

Kepelbagaian Kelompok

Jenis dan Demografi Kelompok

Pengertian dan Konsep Kepelbagaian Kelompok

Pengertian dan Konsep Kepelbagaian Kelompok

Komponen Budaya

Etnik

Minoriti

Masyarakat

Kepentingan Memahami Konsep Budaya kepada Guru

Ras

Kelompok

Kesedaran Kepelbagaian Sosiobudaya Konsep Kepelbagaian Sosiobudaya Perbezaan dan Persamaan Sosiobudaya Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya Bangsa Adat Resam Struktur Masyarakat/Kelas Sosial Kepercayaan Bahasa Jantina .

Ketaksamaan Peluang Pendidikan Konsep Ketaksamaan Peluang Pendidikan Unsur-unsur Pewujudan Ketaksamaan Peluang Pendidikan Isu-isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan Murid Orang Asli. Peribumi dan Murid di Pedalaman Kelas Sosial Jantina Kumpulan Minoriti Kumpulan Murid Berkeperluan Khas .

Implikasi Kepelbagaian Sosiobudaya Murid Guru Sekolah Kurikulum tersirat Gaya belajar dan berfikir Pengurusan hubungan Jenis sekolah Struktur organisasi sekolah Kaum Etnik Layanan adil Kepimpinan sekolah Lokaliti sekolah Bahasa dan Komunikasi pembelajaran koperatif Lokaliti sekolah Petempatan dan Kelas Sosial pemilihan sumber Gender jangkaan guru bahasa .

Ketaksamaan Peluang Pendidikan Konsep Ketaksamaan Peluang Pendidikan Unsur-unsur Pewujudan Ketaksamaan Peluang Pendidikan Isu-isu Ketaksamaan Peluang Pendidikan Murid Orang Asli. Peribumi dan Murid di Pedalaman Kelas sosial Jantina Kumpulan minoriti Kumpulan Murid Berkeperluan Khas .

PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH MESRA BUDAYA Konsep Pengurusan Persekitaran Fizikal Pengurusan Persekitaran Emosi Minat dan Pencapaian Murid Perkembangan Sosioemosi Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Pedagogi Relevan Budaya Sosiolinguistik Kelas bercantum Penilain .

KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU Elemen dalan kemhiran komunikasi Kemahiran lisan guru Kemahiran bukan lisan Kepentingan •Kemahiran mendengar •kemahiran menarik minat pendengar •sebutan •Jelas & tersusun •Intonasi •bahasa tubuh •artifak & lambang •muzik & bunyi-bunyi •Pengajar •Pendidik •Pemimpin •Agen hubungan sosial •Agen perubahan •Moderator .

Pelan Tindakan Mewujudkan Persekitaran yang Mesra Budaya Program-program Anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia Perancangan dan Pelaksanaan Pelan Tindakan bagi Program Khusus Pelan Tindakan untuk Program Peribumi/Indigeneous Pelan Tindakan untuk Prigram Orang Asli Pelan Tindakan untuk Program Pedalaman .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.