SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN JABATAN PELAJARAN SABAH 88604 KOTA KINABALU, SABAH Rujukan Tarikh : : ( SKIM PINJAMAN BUKU

TEKS ) BORANG PENGAGIHAN BUKU TEKS SPBT Daripada : Bil Kod Buku Judul Buku Ke : Tingkatan Jumlah

Diisi oleh Jabatan/Sekolah yang mengeluarkan buku seperti senarai di atas Kod Sekolah : Nama Sekolah : Cop Jabatan/Sekolah/PPD : Tandatangan : Nama Penuh : Tarikh :

Diisi oleh Jabatan/Sekolah yang menerima Buku seperti senarai di atas Kod Sekolah : Nama Sekolah : Cop Jabatan/Sekolah/PPD : Tandatangan : Nama Penuh :

Tarikh : Borang ini hendaklah diisi dalam 4 salinan dan edarkan kepada: Salinan Asal untuk Jabatan/Sekolah/PPD yang menerima buku Salinan Ke 2 untuk Jabatan/Sekolah/PPD yang mengeluarkan buku Salinan Ke 3 untuk Pegawai Pendidikan Daerah Salinan Ke 4 untuk Unit Buku Teks SPPK JPN Sabah

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.