Penghasilan Batik Di Malaysia

Elemen 1 Mengumpul Fakta Sejarah .

Buku ilmiah Internet Akhbar . 2. 3.Senarai Sumber 1.

Elemen 2 Merekod Fakta Sejarah .

Penghasilan Batik Di Malaysia .

Isi Kandungan TAJUK Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian a)maklumat asas produk b)latar cara penghasilan c)kaedah penghasilan d)perkembangan produk Rumusan Lampiran Rujukan Muka surat .

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah banyak membantu saya. Pertama.Penghargaan Saya berasa sangat gembira kerana dapat menyiapkan kerja kursus ini. Saya ingin mengucapkan . saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru Sejarah saya Puan Azizah kerana telah membimbing dan memberi tunjuk ajar untuk menyiapkan kerja kursus ini.