Penghasilan Batik Di Malaysia

Elemen 1 Mengumpul Fakta Sejarah .

Buku ilmiah Internet Akhbar . 2. 3.Senarai Sumber 1.

Elemen 2 Merekod Fakta Sejarah .

Penghasilan Batik Di Malaysia .

Isi Kandungan TAJUK Penghargaan Pendahuluan Objektif Kajian Kawasan Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian a)maklumat asas produk b)latar cara penghasilan c)kaedah penghasilan d)perkembangan produk Rumusan Lampiran Rujukan Muka surat .

saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru Sejarah saya Puan Azizah kerana telah membimbing dan memberi tunjuk ajar untuk menyiapkan kerja kursus ini.Penghargaan Saya berasa sangat gembira kerana dapat menyiapkan kerja kursus ini. Pertama. Saya ingin mengucapkan . Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah banyak membantu saya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful