ANALISIS PENYATA KEWANGAN

BAB 3

17.4 NISBAH KEWANGAN
Nisbah Kewangan

Kaedah yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan, kecekapan dan keberuntungan sesebuah perniagaan.

Dilakukan dengan membandingkan maklumat kewangan bagi beberapa tempoh tertentu atau membandingkan dengan perniagaan lain.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

2

17.4 NISBAH KEWANGAN
1 5
A. Jenis-Jenis Nisbah Kewangan

Nisbah Kecairan

Nisbah Pelaburan

2
Nisbah Keberuntungan

3

4

Nisbah Hutang /Laveraj

Nisbah Aktiviti/ Pengurusan Aset
3

Pengurusan Perniagaan, KMPP

1. NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO)
Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar pembiayaan jangka pendek dan memenuhi tunai yang dijangkakan. Nisbah ini penting kerana kegagalan untuk menyelesaikan tanggungan ini mengakibatkan firma diisytihar muflis.

Contoh

Kedudukan kecairan yang mencukupi penting bagi memenuhi tuntutan pemiutang. Kecairan yang terlalu rendah akan menjejaskan kepercayaan pembekal terhadap keupayaan firma membayar hutang – firma mungkin sukar mendapat kemudahan kredit pada masa depan.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

4

KMPP 5 .1. NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO) Nisbah Kecairan Nisbah Semasa Nisbah Segera (Cepat) Pengurusan Perniagaan.

semakin kukuh keupayaan firma membayar balik hutang jangka pendek.  Semakin tinggi nisbah semasa. KMPP 6 Contoh . Pengurusan Perniagaan.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO)  Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek.  Firma mampu membayar balik hutang jangka pendek seandainya nisbah semasa firma melebihi 1.  Nisbah yang kurang daripada 1 menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan tuntutan semasanya.  Mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liabiliti semasa.

000 = 1. Pengurusan Perniagaan.000.95 untuk setiap ringgit liabiliti semasanya dan ianya menunjukkan bahawa firma boleh membayar kesemua liabiliti semasanya dengan hanya menjual(mencairkan) separuh dari aset semasanya.95 Firma mempunyai RM1.95 40.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa Contoh  Nisbah ini membandingkan semua aset semasa dengan semua liabiliti semasa.000.  Nisbah Semasa = 78.000  Nisbah semasa ialah 1. KMPP 7 .

 Lebih tinggi nisbah adalah lebih baik. Oleh itu ianya mengambil masa untuk mendapatkan tunai. Pengurusan Perniagaan. barang separuh siap dan barang siap. dan pembelian secara kredit. KMPP 8 .  Nisbah ini memberi penekanan kepada kecairan sebenar melalui pengecualian nilai inventori kerana inventori sukar ditukar kepada tunai kerana inventori merangkumi 3 item. bahan mentah.NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh  Nisbah cepat mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk menampung liabiliti semasa.

Pengurusan Perniagaan.95 RM 40 juta  Hanya 95% dari jumlah liabiliti semasa yang boleh dijelaskan oleh firma melalui penjualan aset semasanya. tidak termasuk inventori. KMPP 9 .NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh Nisbah Cepat = Aset Semasa . Lebihan 5% liabiliti semasa lagi akan dijelaskan dengan penjualan inventori.Inventori Liabiliti Semasa  Nisbah Semasa = RM78juta – RM 40 juta =0.

2. NISBAH AKTIVITI /PENGURUSAN ASET Nisbah Aktiviti Tempoh Purata Kutipan Pusing Ganti Inventori Pusing Ganti Jumlah Aset Pusing Ganti Aset Tetap Pengurusan Perniagaan. KMPP 10 .

Pusing Ganti Inventori =RM 20.  Lebih tinggi.Contoh PUSING GANTI INVENTORI (INVENTORY TURNOVER) Pusing Ganti Inventori = Jualan Inventori  Menerangkan kecekapan firma dalam menukarkan inventori kepada jualan.000. Pengurusan Perniagaan. KMPP 11 .000. lebih baik.5kali inventorinya sebagai jualan. kerana firma tidak menyimpan stok berlebihan.5 menunjukkan firma telah menukarkan 0.5  0.000 = 0.000 RM 40.

KMPP 12 . Pengurusan Perniagaan.  Pusing Ganti Jumlah Aset = RM20 juta = 0.2 RM100 juta  Bagi setiap RM1.00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0.20.Contoh PUSING GANTI JUMLAH ASET (TOTAL ASSETS TURNOVER) Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Jumlah Aset  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset firma untuk menjana hasil jualan.

Contoh PUSING GANTI ASET TETAP Pusing Ganti Aset Tetap= Jualan Aset Tetap  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset tetap firma untuk menjana hasil jualan. KMPP 13 .  Pusing Ganti Aset Tetap = RM20 juta = 0.00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0.9 RM22 juta  Bagi setiap RM1.90. Pengurusan Perniagaan.

 Nisbah Purata Kutipan = Pengurusan Perniagaan.Contoh TEMPOH PURATA KUTIPAN (AVERAGE COLLECTION PERIOD) Tempoh Purata Kutipan = Akaun Belum Terima Jualan Kredit Sehari  Mengukur keupayaan firma untuk mengutip hutang daripada pelanggan.5 hari RM 20 juta/365 14 . KMPP RM 2 juta = 36.  Ia menunjukkan purata masa yang diambil untuk mengutip hutang daripada pelanggan atau akaun belum terima.

NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Menganalisis tanggungan hutang firma dan kebolehan firma untuk menguruskan hutang tersebut. Contoh Pengurusan Perniagaan. KMPP 15 . Pengurusan hutang melibatkan persoalan sama ada firma berupaya untuk membayar faedah dan mengukur sama ada peratusan hutang yang ditanggung bersesuaian atau sebaliknya.3.

NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Nisbah Hutang Hutang Atas Ekuiti Hutang Atas Aset Liputan Faedah / Liputan Bunga Pengurusan Perniagaan.3. KMPP 16 .

HUTANG ATAS ASET  Menunjukkan peratusan aset yang dibiayai oleh hutang atau pihak ketiga iaitu pemberi pinjaman. Nisbah Hutang Atas Aset = Jumlah Hutang x 100% Jumlah Aset  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. KMPP 17 Contoh .  Jumlah Aset : Aset Semasa dan Aset Tetap  Nisbah Hutang atas aset = RM82 juta = 0.82@82% RM 100 Juta Pengurusan Perniagaan.

KMPP 18 . diketahui bahawa 82% aset firma dibiayai oleh hutang dan hanya 18 % dibiayai oleh pemegang saham( ekuiti ) Pengurusan Perniagaan.Dari pengiraan tersebut.

56 19 = Pengurusan Perniagaan.HUTANG ATAS EKUITI  Mengukur peratusan hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh kreditor berbanding dgn yang dikeluarkan oleh pemegang saham. KMPP . Nisbah Hutang Atas Ekuiti = RM 82juta RM18juta 4.  Nisbah hutang atas ekuiti mengukur amaun hutang bagi setiap ringgit ekuiti. Nisbah Hutang Atas Ekuiti = Jumlah Hutang Jumlah Ekuiti Pemilik Contoh  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

Pengurusan Perniagaan. Ianya menggambarkan firma lebih banyak bergantung kepada dana yang dibekalkan oleh kreditor daripada pemegang saham firma itu sendiri. firma mempunyai 4.56 kali lebih banyak hutang berbanding ekuiti pemegang saham.56 menunjukkan bahawa . KMPP 20 .Nisbah hutang kepada ekuiti berjumlah 4.

Nisbah ini juga mengukur kekerapan pendapatan firma boleh menampung belanja faedah. Pengurusan Perniagaan. KMPP 21 . Nisbah yang besar menunjukkan pendapatan operasi firma berupaya untuk membayar balik belanja faedah.Contoh LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA/NISBAH PELINDUNGAN FAEDAH Melihat kebolehan firma untuk membayar faedah daripada pinjaman yang diperolehi.

37 bagi setiap ringgit belanja yang ditanggungnya. Pengurusan Perniagaan.4 juta = 2.37. Menerangkan bahawa syarikat firma memperolehi keuntungan dari operasinya sebanyak RM2.37 RM2.LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA Liputan Faedah = Perolehan Sebelum Faedah dan Cukai (EBIT) Belanja Faedah Contoh  Nisbah Liputan Faedah = RM6.7 juta  Nisbah Liputan Faedah sebanyak 2. KMPP 22 .

NISBAH KEBERUNTUNGAN (PROFITABILITY RATIO) Nisbah-nisbah di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firma dalam menjana keuntungan. KMPP 23 . pelaburan aset dan pulangan ekuiti. Ianya mengukur pulangan firma berbanding dengan jualan .4. Contoh Pengurusan Perniagaan.

NISBAH KEBERUNTUNGAN Margin Untung Bersih Pulangan Atas Aset (Pelaburan) Pulangan Atas Ekuiti Pengurusan Perniagaan. KMPP 24 .4.

KMPP 25 . Mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap RM jualan. Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma. Pengurusan Perniagaan.MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan.

KMPP 26 .22 juta x 100% = 11.MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Margin Untung Bersih = Untung Bersih x 100% (Pulangan Atas Jualan) Jualan  Margin Untung Bersih = 2.1%. Pengurusan Perniagaan.1 % 20 juta  Setiap RM1.00 jualan syarikat mempu menjana keuntungan sebanyak 11.  Ini menunjukkan baki jualan yang telah ditolak dengan semua belanja syarikat.

Pengurusan Perniagaan.PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Mengukur kadar keuntungan daripada setiap RM yang dilaburkan ke atas aset. Menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset. KMPP 27 . semakin baik kerana menunjukkan kentungan. Semakin tinggi.

PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Pulangan Atas Aset (ROA) = (Pulangan Atas Pelaburan ROI) Untung Bersih x 100% Jumlah Aset  Pulangan Atas Aset = 2.2 juta x 100% = 2. KMPP 28 . Pengurusan Perniagaan. RM0.2 % 100 juta  Pulangan atas aset 2.22 untung bersih dapat dihasilkan.2% menunjukkan bahawa setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset.

Membandingkan untung bersih syarikat dan jumlah ekuiti. Pengurusan Perniagaan. KMPP 29 Contoh . Lebih tinggi nisbah ini menggambarkan jumlah ekuiti yang dilaburkan mampu menjana keuntungan yang tinggi.PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Mengukur pulangan yang diperolehi oleh pemilik bagi setiap RM yang dilaburkan ke dalam perniagaan.

3% 18juta  Pulangan atas ekuiti 12. KMPP 30 .23 Pengurusan Perniagaan.2 x 100% = 12.3% memberi gambaran kepada pemegang saham syarikat bahawa setiap ringgit yang mereka sumbangkan menghasilkan keuntungan sebanyak RM 1.PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Contoh Pulangan Atas Ekuiti (ROE) = Untung Bersih x 100% Ekuiti  Pulangan Atas Ekuiti = 2.

KMPP Nilai Aset Bersih 31 .NISBAH NILAI PASARAN(MARKET RATIOS) NISBAH NILAI PASARAN 1 2 Harga Perolehan Pengurusan Perniagaan.

NISBAH HARGA PEROLEHAN (PRICEEARNING RATIO . Pengurusan Perniagaan.P/E RATIO) Contoh  Pelabur dan pengurus menggunakan nisbah ini sebagai petunjuk prospek firma pada masa depan. KMPP 32 .  Kedudukan nisbah ini menunjukkan tahap keyakinan pelabur ke atas prestasi firma.  Jika nisbah tinggi. Nisbah Harga Perolehan = Harga Saham Pendapatan Sesaham (EPS)  Nisbah P/E = RM 40 = 40 kali RM 1. pelabur menjangkakan keuntungan syarikat akan berubah pada masa depan kerana keyakinan yang digambarkan oleh nisbah.00  Nilai 40 menunjukkan pelabur berpendapat bahawa firma berpotensi mempunyai keuntungan yang lebih besar dimasa hadapan.

44 kali lebih dari nilai buku sesahamnya.NILAI ASET BERSIH / NILAI BUKU SESAHAM Contoh  Di dalam mengira nilai pasaran.44 menunjukkan bahawa harga pasaran sesaham firma 4.00) = 4. KMPP 33 . Pengurusan Perniagaan.  Bagi setiap nilai buku sesaham mampu menghasilkan peningkatan harga saham (lebih tinggi adalah lebih baik). terlebih dahulu nilai buku sesaham syarikat dikira. Nilai Buku Sesaham = Ekuiti Saham Biasa ( RM18 juta) Jumlah Unit Saham ( 2 Juta) = RM 9.00 Nilai Aset Bersih = Harga Pasaran Sesaham @ Semasa (RM 40) Nilai Buku Sesaham (RM 9.44  Nilai 4.  Nilai buku sesaham ialah lebihan bagi saham syarikat setelah ianya menjual asetnya. membayar liabiliti kepada kreditor dan pemegang saham keutamaan. Pelabur yakin dengan pendapatan firma di masa hadapan.

Menilai Prestasi Kewangan ANALISIS ARAH ALIRAN /TREND ANALISIS KERATAN RENTAS Pengurusan Perniagaan.NISBAH KEWANGAN B. KMPP 34 .

22%  Semakin baik dari tahun tahun ke tahun.  Perbandingan nisbah tahun semasa firma dengan nisbah firma pada tahun sebelumnya.5% 2010 2.5% 2009 1.8% 2007 -1. Pengurusan Perniagaan.  Contoh: TAHUN PULANGAN ATAS ASET 2006 -2.ANALISIS ARAH ALIRAN/TREND Contoh  Dilakukan dengan menggunakan analisis arah aliran (trend analysis). KMPP 35 .  Dikenali juga sebagai analisis siri masa (time-series analysis). Pengurus hendaklah memperbaiki keadaan berdasarkan polisis kewangan sedia ada atau mengekalkan polisi sedia ada.4% 2008 0.  Analisis dapat menunjukkan arah aliran (trend) kewangan firma.

 Dikenali juga sebagai analisis keratan rentas (cross sectional analysis). 36 . Firma Pulangan Atas Aset T&T A B C Purata Industri (T&T+A+B+C) / 4 Pengurusan Perniagaan.  Membandingkan suatu nisbah firma dengan nisbah firma-firma yang lain dalam industri yang sama dan tahun yang sama. KMPP 2.ANALISIS PERBANDINGAN INDUSTRI/KERATAN Contoh RENTAS  Dilakukan melalui analisis perbandingan (comparative analysis).15% Analisis Industri Pulangan Atas Aset menunjukkan firma T&T mempunyai Pulangan Aset yang tinggi daripada jumlah purata industri.96% 2.27% 1.03% 4. Ini menunjukkan firma ini cekap dalam pengurusan keseluruhan aset.35% 0.

Kepentingan Nisbah Kewangan Pesaing 2 3 4 Pelabur / Pembiaya Pembekal Pekerja Pengurusan Perniagaan. KMPP 37 .KEPENTINGAN NISBAH KEWANGAN 1 5 Pengurusan C.

KMPP 38 Contoh . Menilai prestasi kakitangan syarikat dalam usaha untuk memberikan bonus dan lain-lain. Pengurusan Perniagaan. PENGURUSAN Pihak pengurusan menggunakan nisbah kewangan untuk membuat analisis kewangan supaya dapat membuat perancangan dan kawalan dengan berkesan. kegiatan yang patut diceburi oleh firma dan jumlah dividen yang patut dibayar kepada pemegang saham.1. Pihak pengurusan boleh menentukan bagaimana untuk membiayai aktiviti firma.

Contoh Pengurusan Perniagaan.sama ada untuk melabur atau melepaskan pegangan ke atas saham syarikat. kelemahan dan peluang dalam sesebuah firma .2. Mengkaji keupayaan. PELABUR Pemilik firma iaitu pemegang saham sedia ada atau pihak yang berminat melihat perkembangan firma dari semasa ke semasa. KMPP 39 .

Contoh Pengurusan Perniagaan.2. Nisbah penggunaan hutang sedia ada. PEMBIAYA Melihat prestasi kewangan yang lepas dalam aspek kemandirian bagi mengetahui kemampuan syarikat membayar balik hutang. KMPP 40 . sama ada masih ada ruang untuk mendapatkan pinjaman atau tidak.

Pengurusan modal kerja syarikat.3. KMPP 41 . PEMBEKAL Pembekal termasuklah kreditor yang memberi pinjaman atau bakal memberi pinjaman. Mengetahui sama ada firma mampu membayar semua hutang-hutangnya dan faedah pinjaman dalam tempoh yang sepatutnya. Contoh Pengurusan Perniagaan.

PEKERJA Golongan ini berminat untuk mengetahui kedudukan syarikat kerana prestasi syarikat biasanya menjadi asas kepada tuntutan kesatuan sekerja untuk mendapatkan bonus. Contoh Pengurusan Perniagaan. kenaikan gaji dan sebagainya. KMPP 42 .4.

5. KMPP 43 . Contoh Pengurusan Perniagaan. PESAING Syarikat-syarikat pesaing menaruh minat terhadap nisbah/penyata kewangan kerana maklumat yang tersedia boleh dijadikan panduan bagi menyusun strategi seterusnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful