ANALISIS PENYATA KEWANGAN

BAB 3

17.4 NISBAH KEWANGAN
Nisbah Kewangan

Kaedah yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan, kecekapan dan keberuntungan sesebuah perniagaan.

Dilakukan dengan membandingkan maklumat kewangan bagi beberapa tempoh tertentu atau membandingkan dengan perniagaan lain.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

2

17.4 NISBAH KEWANGAN
1 5
A. Jenis-Jenis Nisbah Kewangan

Nisbah Kecairan

Nisbah Pelaburan

2
Nisbah Keberuntungan

3

4

Nisbah Hutang /Laveraj

Nisbah Aktiviti/ Pengurusan Aset
3

Pengurusan Perniagaan, KMPP

1. NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO)
Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar pembiayaan jangka pendek dan memenuhi tunai yang dijangkakan. Nisbah ini penting kerana kegagalan untuk menyelesaikan tanggungan ini mengakibatkan firma diisytihar muflis.

Contoh

Kedudukan kecairan yang mencukupi penting bagi memenuhi tuntutan pemiutang. Kecairan yang terlalu rendah akan menjejaskan kepercayaan pembekal terhadap keupayaan firma membayar hutang – firma mungkin sukar mendapat kemudahan kredit pada masa depan.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

4

1. KMPP 5 . NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO) Nisbah Kecairan Nisbah Semasa Nisbah Segera (Cepat) Pengurusan Perniagaan.

 Nisbah yang kurang daripada 1 menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan tuntutan semasanya.  Semakin tinggi nisbah semasa. semakin kukuh keupayaan firma membayar balik hutang jangka pendek.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO)  Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek. KMPP 6 Contoh .  Firma mampu membayar balik hutang jangka pendek seandainya nisbah semasa firma melebihi 1. Pengurusan Perniagaan.  Mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liabiliti semasa.

 Nisbah Semasa = 78. Pengurusan Perniagaan.95 Firma mempunyai RM1.000  Nisbah semasa ialah 1. KMPP 7 .000 = 1.000.95 untuk setiap ringgit liabiliti semasanya dan ianya menunjukkan bahawa firma boleh membayar kesemua liabiliti semasanya dengan hanya menjual(mencairkan) separuh dari aset semasanya.000.95 40.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa Contoh  Nisbah ini membandingkan semua aset semasa dengan semua liabiliti semasa.

 Lebih tinggi nisbah adalah lebih baik.NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh  Nisbah cepat mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk menampung liabiliti semasa. dan pembelian secara kredit. bahan mentah. barang separuh siap dan barang siap.  Nisbah ini memberi penekanan kepada kecairan sebenar melalui pengecualian nilai inventori kerana inventori sukar ditukar kepada tunai kerana inventori merangkumi 3 item. KMPP 8 . Pengurusan Perniagaan. Oleh itu ianya mengambil masa untuk mendapatkan tunai.

KMPP 9 .95 RM 40 juta  Hanya 95% dari jumlah liabiliti semasa yang boleh dijelaskan oleh firma melalui penjualan aset semasanya.NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh Nisbah Cepat = Aset Semasa . tidak termasuk inventori. Lebihan 5% liabiliti semasa lagi akan dijelaskan dengan penjualan inventori. Pengurusan Perniagaan.Inventori Liabiliti Semasa  Nisbah Semasa = RM78juta – RM 40 juta =0.

2. KMPP 10 . NISBAH AKTIVITI /PENGURUSAN ASET Nisbah Aktiviti Tempoh Purata Kutipan Pusing Ganti Inventori Pusing Ganti Jumlah Aset Pusing Ganti Aset Tetap Pengurusan Perniagaan.

Pusing Ganti Inventori =RM 20. Pengurusan Perniagaan.000.  Lebih tinggi. lebih baik.Contoh PUSING GANTI INVENTORI (INVENTORY TURNOVER) Pusing Ganti Inventori = Jualan Inventori  Menerangkan kecekapan firma dalam menukarkan inventori kepada jualan.000 = 0.5kali inventorinya sebagai jualan.5  0.000 RM 40. kerana firma tidak menyimpan stok berlebihan. KMPP 11 .5 menunjukkan firma telah menukarkan 0.000.

20. Pengurusan Perniagaan.2 RM100 juta  Bagi setiap RM1.  Pusing Ganti Jumlah Aset = RM20 juta = 0.Contoh PUSING GANTI JUMLAH ASET (TOTAL ASSETS TURNOVER) Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Jumlah Aset  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset firma untuk menjana hasil jualan. KMPP 12 .00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0.

KMPP 13 .9 RM22 juta  Bagi setiap RM1.90. Pengurusan Perniagaan.00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0.Contoh PUSING GANTI ASET TETAP Pusing Ganti Aset Tetap= Jualan Aset Tetap  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset tetap firma untuk menjana hasil jualan.  Pusing Ganti Aset Tetap = RM20 juta = 0.

 Ia menunjukkan purata masa yang diambil untuk mengutip hutang daripada pelanggan atau akaun belum terima.  Nisbah Purata Kutipan = Pengurusan Perniagaan. KMPP RM 2 juta = 36.5 hari RM 20 juta/365 14 .Contoh TEMPOH PURATA KUTIPAN (AVERAGE COLLECTION PERIOD) Tempoh Purata Kutipan = Akaun Belum Terima Jualan Kredit Sehari  Mengukur keupayaan firma untuk mengutip hutang daripada pelanggan.

Contoh Pengurusan Perniagaan.3. NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Menganalisis tanggungan hutang firma dan kebolehan firma untuk menguruskan hutang tersebut. KMPP 15 . Pengurusan hutang melibatkan persoalan sama ada firma berupaya untuk membayar faedah dan mengukur sama ada peratusan hutang yang ditanggung bersesuaian atau sebaliknya.

3. KMPP 16 . NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Nisbah Hutang Hutang Atas Ekuiti Hutang Atas Aset Liputan Faedah / Liputan Bunga Pengurusan Perniagaan.

HUTANG ATAS ASET  Menunjukkan peratusan aset yang dibiayai oleh hutang atau pihak ketiga iaitu pemberi pinjaman. KMPP 17 Contoh . Nisbah Hutang Atas Aset = Jumlah Hutang x 100% Jumlah Aset  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.82@82% RM 100 Juta Pengurusan Perniagaan.  Jumlah Aset : Aset Semasa dan Aset Tetap  Nisbah Hutang atas aset = RM82 juta = 0.

diketahui bahawa 82% aset firma dibiayai oleh hutang dan hanya 18 % dibiayai oleh pemegang saham( ekuiti ) Pengurusan Perniagaan. KMPP 18 .Dari pengiraan tersebut.

Nisbah Hutang Atas Ekuiti = Jumlah Hutang Jumlah Ekuiti Pemilik Contoh  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. KMPP .HUTANG ATAS EKUITI  Mengukur peratusan hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh kreditor berbanding dgn yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Nisbah Hutang Atas Ekuiti = RM 82juta RM18juta 4.  Nisbah hutang atas ekuiti mengukur amaun hutang bagi setiap ringgit ekuiti.56 19 = Pengurusan Perniagaan.

firma mempunyai 4. KMPP 20 .56 menunjukkan bahawa .Nisbah hutang kepada ekuiti berjumlah 4. Ianya menggambarkan firma lebih banyak bergantung kepada dana yang dibekalkan oleh kreditor daripada pemegang saham firma itu sendiri.56 kali lebih banyak hutang berbanding ekuiti pemegang saham. Pengurusan Perniagaan.

Contoh LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA/NISBAH PELINDUNGAN FAEDAH Melihat kebolehan firma untuk membayar faedah daripada pinjaman yang diperolehi. Nisbah yang besar menunjukkan pendapatan operasi firma berupaya untuk membayar balik belanja faedah. Nisbah ini juga mengukur kekerapan pendapatan firma boleh menampung belanja faedah. KMPP 21 . Pengurusan Perniagaan.

LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA Liputan Faedah = Perolehan Sebelum Faedah dan Cukai (EBIT) Belanja Faedah Contoh  Nisbah Liputan Faedah = RM6.37.7 juta  Nisbah Liputan Faedah sebanyak 2. Menerangkan bahawa syarikat firma memperolehi keuntungan dari operasinya sebanyak RM2. KMPP 22 .37 RM2.4 juta = 2. Pengurusan Perniagaan.37 bagi setiap ringgit belanja yang ditanggungnya.

Ianya mengukur pulangan firma berbanding dengan jualan . pelaburan aset dan pulangan ekuiti. KMPP 23 .4. Contoh Pengurusan Perniagaan. NISBAH KEBERUNTUNGAN (PROFITABILITY RATIO) Nisbah-nisbah di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firma dalam menjana keuntungan.

NISBAH KEBERUNTUNGAN Margin Untung Bersih Pulangan Atas Aset (Pelaburan) Pulangan Atas Ekuiti Pengurusan Perniagaan.4. KMPP 24 .

MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan. KMPP 25 . Pengurusan Perniagaan. Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma. Mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap RM jualan.

 Ini menunjukkan baki jualan yang telah ditolak dengan semua belanja syarikat.22 juta x 100% = 11. Pengurusan Perniagaan. KMPP 26 .1 % 20 juta  Setiap RM1.MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Margin Untung Bersih = Untung Bersih x 100% (Pulangan Atas Jualan) Jualan  Margin Untung Bersih = 2.1%.00 jualan syarikat mempu menjana keuntungan sebanyak 11.

semakin baik kerana menunjukkan kentungan.PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Mengukur kadar keuntungan daripada setiap RM yang dilaburkan ke atas aset. KMPP 27 . Menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset. Pengurusan Perniagaan. Semakin tinggi.

Pengurusan Perniagaan. KMPP 28 .22 untung bersih dapat dihasilkan.2% menunjukkan bahawa setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset.2 juta x 100% = 2. RM0.2 % 100 juta  Pulangan atas aset 2.PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Pulangan Atas Aset (ROA) = (Pulangan Atas Pelaburan ROI) Untung Bersih x 100% Jumlah Aset  Pulangan Atas Aset = 2.

KMPP 29 Contoh .PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Mengukur pulangan yang diperolehi oleh pemilik bagi setiap RM yang dilaburkan ke dalam perniagaan. Pengurusan Perniagaan. Membandingkan untung bersih syarikat dan jumlah ekuiti. Lebih tinggi nisbah ini menggambarkan jumlah ekuiti yang dilaburkan mampu menjana keuntungan yang tinggi.

2 x 100% = 12.3% memberi gambaran kepada pemegang saham syarikat bahawa setiap ringgit yang mereka sumbangkan menghasilkan keuntungan sebanyak RM 1.PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Contoh Pulangan Atas Ekuiti (ROE) = Untung Bersih x 100% Ekuiti  Pulangan Atas Ekuiti = 2.23 Pengurusan Perniagaan.3% 18juta  Pulangan atas ekuiti 12. KMPP 30 .

KMPP Nilai Aset Bersih 31 .NISBAH NILAI PASARAN(MARKET RATIOS) NISBAH NILAI PASARAN 1 2 Harga Perolehan Pengurusan Perniagaan.

NISBAH HARGA PEROLEHAN (PRICEEARNING RATIO .00  Nilai 40 menunjukkan pelabur berpendapat bahawa firma berpotensi mempunyai keuntungan yang lebih besar dimasa hadapan.  Kedudukan nisbah ini menunjukkan tahap keyakinan pelabur ke atas prestasi firma. pelabur menjangkakan keuntungan syarikat akan berubah pada masa depan kerana keyakinan yang digambarkan oleh nisbah.  Jika nisbah tinggi. Nisbah Harga Perolehan = Harga Saham Pendapatan Sesaham (EPS)  Nisbah P/E = RM 40 = 40 kali RM 1. Pengurusan Perniagaan.P/E RATIO) Contoh  Pelabur dan pengurus menggunakan nisbah ini sebagai petunjuk prospek firma pada masa depan. KMPP 32 .

Pengurusan Perniagaan.  Nilai buku sesaham ialah lebihan bagi saham syarikat setelah ianya menjual asetnya.  Bagi setiap nilai buku sesaham mampu menghasilkan peningkatan harga saham (lebih tinggi adalah lebih baik).NILAI ASET BERSIH / NILAI BUKU SESAHAM Contoh  Di dalam mengira nilai pasaran. membayar liabiliti kepada kreditor dan pemegang saham keutamaan. terlebih dahulu nilai buku sesaham syarikat dikira. Pelabur yakin dengan pendapatan firma di masa hadapan.44 kali lebih dari nilai buku sesahamnya.00) = 4.00 Nilai Aset Bersih = Harga Pasaran Sesaham @ Semasa (RM 40) Nilai Buku Sesaham (RM 9.44  Nilai 4.44 menunjukkan bahawa harga pasaran sesaham firma 4. Nilai Buku Sesaham = Ekuiti Saham Biasa ( RM18 juta) Jumlah Unit Saham ( 2 Juta) = RM 9. KMPP 33 .

Menilai Prestasi Kewangan ANALISIS ARAH ALIRAN /TREND ANALISIS KERATAN RENTAS Pengurusan Perniagaan. KMPP 34 .NISBAH KEWANGAN B.

5% 2010 2. Pengurusan Perniagaan.5% 2009 1. KMPP 35 .ANALISIS ARAH ALIRAN/TREND Contoh  Dilakukan dengan menggunakan analisis arah aliran (trend analysis). Pengurus hendaklah memperbaiki keadaan berdasarkan polisis kewangan sedia ada atau mengekalkan polisi sedia ada.  Perbandingan nisbah tahun semasa firma dengan nisbah firma pada tahun sebelumnya.22%  Semakin baik dari tahun tahun ke tahun.4% 2008 0.8% 2007 -1.  Contoh: TAHUN PULANGAN ATAS ASET 2006 -2.  Dikenali juga sebagai analisis siri masa (time-series analysis).  Analisis dapat menunjukkan arah aliran (trend) kewangan firma.

27% 1. KMPP 2. 36 .15% Analisis Industri Pulangan Atas Aset menunjukkan firma T&T mempunyai Pulangan Aset yang tinggi daripada jumlah purata industri.  Dikenali juga sebagai analisis keratan rentas (cross sectional analysis).35% 0.03% 4.ANALISIS PERBANDINGAN INDUSTRI/KERATAN Contoh RENTAS  Dilakukan melalui analisis perbandingan (comparative analysis). Firma Pulangan Atas Aset T&T A B C Purata Industri (T&T+A+B+C) / 4 Pengurusan Perniagaan. Ini menunjukkan firma ini cekap dalam pengurusan keseluruhan aset.96% 2.  Membandingkan suatu nisbah firma dengan nisbah firma-firma yang lain dalam industri yang sama dan tahun yang sama.

KMPP 37 . Kepentingan Nisbah Kewangan Pesaing 2 3 4 Pelabur / Pembiaya Pembekal Pekerja Pengurusan Perniagaan.KEPENTINGAN NISBAH KEWANGAN 1 5 Pengurusan C.

1. Pihak pengurusan boleh menentukan bagaimana untuk membiayai aktiviti firma. Menilai prestasi kakitangan syarikat dalam usaha untuk memberikan bonus dan lain-lain. PENGURUSAN Pihak pengurusan menggunakan nisbah kewangan untuk membuat analisis kewangan supaya dapat membuat perancangan dan kawalan dengan berkesan. kegiatan yang patut diceburi oleh firma dan jumlah dividen yang patut dibayar kepada pemegang saham. Pengurusan Perniagaan. KMPP 38 Contoh .

PELABUR Pemilik firma iaitu pemegang saham sedia ada atau pihak yang berminat melihat perkembangan firma dari semasa ke semasa. Contoh Pengurusan Perniagaan. Mengkaji keupayaan. kelemahan dan peluang dalam sesebuah firma . KMPP 39 .sama ada untuk melabur atau melepaskan pegangan ke atas saham syarikat.2.

Contoh Pengurusan Perniagaan.2. PEMBIAYA Melihat prestasi kewangan yang lepas dalam aspek kemandirian bagi mengetahui kemampuan syarikat membayar balik hutang. sama ada masih ada ruang untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. KMPP 40 . Nisbah penggunaan hutang sedia ada.

Mengetahui sama ada firma mampu membayar semua hutang-hutangnya dan faedah pinjaman dalam tempoh yang sepatutnya. Contoh Pengurusan Perniagaan. PEMBEKAL Pembekal termasuklah kreditor yang memberi pinjaman atau bakal memberi pinjaman. Pengurusan modal kerja syarikat.3. KMPP 41 .

Contoh Pengurusan Perniagaan. kenaikan gaji dan sebagainya. KMPP 42 .4. PEKERJA Golongan ini berminat untuk mengetahui kedudukan syarikat kerana prestasi syarikat biasanya menjadi asas kepada tuntutan kesatuan sekerja untuk mendapatkan bonus.

5. Contoh Pengurusan Perniagaan. KMPP 43 . PESAING Syarikat-syarikat pesaing menaruh minat terhadap nisbah/penyata kewangan kerana maklumat yang tersedia boleh dijadikan panduan bagi menyusun strategi seterusnya.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.