ANALISIS PENYATA KEWANGAN

BAB 3

17.4 NISBAH KEWANGAN
Nisbah Kewangan

Kaedah yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan, kecekapan dan keberuntungan sesebuah perniagaan.

Dilakukan dengan membandingkan maklumat kewangan bagi beberapa tempoh tertentu atau membandingkan dengan perniagaan lain.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

2

17.4 NISBAH KEWANGAN
1 5
A. Jenis-Jenis Nisbah Kewangan

Nisbah Kecairan

Nisbah Pelaburan

2
Nisbah Keberuntungan

3

4

Nisbah Hutang /Laveraj

Nisbah Aktiviti/ Pengurusan Aset
3

Pengurusan Perniagaan, KMPP

1. NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO)
Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar pembiayaan jangka pendek dan memenuhi tunai yang dijangkakan. Nisbah ini penting kerana kegagalan untuk menyelesaikan tanggungan ini mengakibatkan firma diisytihar muflis.

Contoh

Kedudukan kecairan yang mencukupi penting bagi memenuhi tuntutan pemiutang. Kecairan yang terlalu rendah akan menjejaskan kepercayaan pembekal terhadap keupayaan firma membayar hutang – firma mungkin sukar mendapat kemudahan kredit pada masa depan.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

4

KMPP 5 . NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO) Nisbah Kecairan Nisbah Semasa Nisbah Segera (Cepat) Pengurusan Perniagaan.1.

 Semakin tinggi nisbah semasa.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO)  Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek. Pengurusan Perniagaan. KMPP 6 Contoh .  Nisbah yang kurang daripada 1 menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan tuntutan semasanya.  Firma mampu membayar balik hutang jangka pendek seandainya nisbah semasa firma melebihi 1. semakin kukuh keupayaan firma membayar balik hutang jangka pendek.  Mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liabiliti semasa.

 Nisbah Semasa = 78. Pengurusan Perniagaan.95 Firma mempunyai RM1.000.000  Nisbah semasa ialah 1.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa Contoh  Nisbah ini membandingkan semua aset semasa dengan semua liabiliti semasa.000 = 1.95 40.000.95 untuk setiap ringgit liabiliti semasanya dan ianya menunjukkan bahawa firma boleh membayar kesemua liabiliti semasanya dengan hanya menjual(mencairkan) separuh dari aset semasanya. KMPP 7 .

barang separuh siap dan barang siap.NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh  Nisbah cepat mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk menampung liabiliti semasa. dan pembelian secara kredit.  Lebih tinggi nisbah adalah lebih baik. Pengurusan Perniagaan. bahan mentah.  Nisbah ini memberi penekanan kepada kecairan sebenar melalui pengecualian nilai inventori kerana inventori sukar ditukar kepada tunai kerana inventori merangkumi 3 item. Oleh itu ianya mengambil masa untuk mendapatkan tunai. KMPP 8 .

Lebihan 5% liabiliti semasa lagi akan dijelaskan dengan penjualan inventori. KMPP 9 . tidak termasuk inventori.NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh Nisbah Cepat = Aset Semasa .95 RM 40 juta  Hanya 95% dari jumlah liabiliti semasa yang boleh dijelaskan oleh firma melalui penjualan aset semasanya. Pengurusan Perniagaan.Inventori Liabiliti Semasa  Nisbah Semasa = RM78juta – RM 40 juta =0.

KMPP 10 .2. NISBAH AKTIVITI /PENGURUSAN ASET Nisbah Aktiviti Tempoh Purata Kutipan Pusing Ganti Inventori Pusing Ganti Jumlah Aset Pusing Ganti Aset Tetap Pengurusan Perniagaan.

000. Pengurusan Perniagaan. kerana firma tidak menyimpan stok berlebihan.5  0.Contoh PUSING GANTI INVENTORI (INVENTORY TURNOVER) Pusing Ganti Inventori = Jualan Inventori  Menerangkan kecekapan firma dalam menukarkan inventori kepada jualan.5 menunjukkan firma telah menukarkan 0. lebih baik.000 RM 40.  Lebih tinggi.000.5kali inventorinya sebagai jualan.000 = 0. Pusing Ganti Inventori =RM 20. KMPP 11 .

20. KMPP 12 .2 RM100 juta  Bagi setiap RM1.  Pusing Ganti Jumlah Aset = RM20 juta = 0. Pengurusan Perniagaan.00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0.Contoh PUSING GANTI JUMLAH ASET (TOTAL ASSETS TURNOVER) Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Jumlah Aset  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset firma untuk menjana hasil jualan.

KMPP 13 .  Pusing Ganti Aset Tetap = RM20 juta = 0.90.00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0. Pengurusan Perniagaan.9 RM22 juta  Bagi setiap RM1.Contoh PUSING GANTI ASET TETAP Pusing Ganti Aset Tetap= Jualan Aset Tetap  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset tetap firma untuk menjana hasil jualan.

 Ia menunjukkan purata masa yang diambil untuk mengutip hutang daripada pelanggan atau akaun belum terima.5 hari RM 20 juta/365 14 . KMPP RM 2 juta = 36.Contoh TEMPOH PURATA KUTIPAN (AVERAGE COLLECTION PERIOD) Tempoh Purata Kutipan = Akaun Belum Terima Jualan Kredit Sehari  Mengukur keupayaan firma untuk mengutip hutang daripada pelanggan.  Nisbah Purata Kutipan = Pengurusan Perniagaan.

Contoh Pengurusan Perniagaan. KMPP 15 .3. NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Menganalisis tanggungan hutang firma dan kebolehan firma untuk menguruskan hutang tersebut. Pengurusan hutang melibatkan persoalan sama ada firma berupaya untuk membayar faedah dan mengukur sama ada peratusan hutang yang ditanggung bersesuaian atau sebaliknya.

NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Nisbah Hutang Hutang Atas Ekuiti Hutang Atas Aset Liputan Faedah / Liputan Bunga Pengurusan Perniagaan.3. KMPP 16 .

 Jumlah Aset : Aset Semasa dan Aset Tetap  Nisbah Hutang atas aset = RM82 juta = 0. Nisbah Hutang Atas Aset = Jumlah Hutang x 100% Jumlah Aset  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.82@82% RM 100 Juta Pengurusan Perniagaan.HUTANG ATAS ASET  Menunjukkan peratusan aset yang dibiayai oleh hutang atau pihak ketiga iaitu pemberi pinjaman. KMPP 17 Contoh .

Dari pengiraan tersebut. diketahui bahawa 82% aset firma dibiayai oleh hutang dan hanya 18 % dibiayai oleh pemegang saham( ekuiti ) Pengurusan Perniagaan. KMPP 18 .

 Nisbah hutang atas ekuiti mengukur amaun hutang bagi setiap ringgit ekuiti.56 19 = Pengurusan Perniagaan.HUTANG ATAS EKUITI  Mengukur peratusan hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh kreditor berbanding dgn yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Nisbah Hutang Atas Ekuiti = RM 82juta RM18juta 4. Nisbah Hutang Atas Ekuiti = Jumlah Hutang Jumlah Ekuiti Pemilik Contoh  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. KMPP .

56 kali lebih banyak hutang berbanding ekuiti pemegang saham. firma mempunyai 4.56 menunjukkan bahawa .Nisbah hutang kepada ekuiti berjumlah 4. Pengurusan Perniagaan. Ianya menggambarkan firma lebih banyak bergantung kepada dana yang dibekalkan oleh kreditor daripada pemegang saham firma itu sendiri. KMPP 20 .

Nisbah yang besar menunjukkan pendapatan operasi firma berupaya untuk membayar balik belanja faedah. KMPP 21 . Nisbah ini juga mengukur kekerapan pendapatan firma boleh menampung belanja faedah.Contoh LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA/NISBAH PELINDUNGAN FAEDAH Melihat kebolehan firma untuk membayar faedah daripada pinjaman yang diperolehi. Pengurusan Perniagaan.

37. Menerangkan bahawa syarikat firma memperolehi keuntungan dari operasinya sebanyak RM2.37 bagi setiap ringgit belanja yang ditanggungnya.7 juta  Nisbah Liputan Faedah sebanyak 2.LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA Liputan Faedah = Perolehan Sebelum Faedah dan Cukai (EBIT) Belanja Faedah Contoh  Nisbah Liputan Faedah = RM6. KMPP 22 . Pengurusan Perniagaan.4 juta = 2.37 RM2.

Ianya mengukur pulangan firma berbanding dengan jualan . Contoh Pengurusan Perniagaan.4. KMPP 23 . NISBAH KEBERUNTUNGAN (PROFITABILITY RATIO) Nisbah-nisbah di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firma dalam menjana keuntungan. pelaburan aset dan pulangan ekuiti.

NISBAH KEBERUNTUNGAN Margin Untung Bersih Pulangan Atas Aset (Pelaburan) Pulangan Atas Ekuiti Pengurusan Perniagaan.4. KMPP 24 .

MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan. KMPP 25 . Mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap RM jualan. Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma. Pengurusan Perniagaan.

MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Margin Untung Bersih = Untung Bersih x 100% (Pulangan Atas Jualan) Jualan  Margin Untung Bersih = 2.22 juta x 100% = 11.  Ini menunjukkan baki jualan yang telah ditolak dengan semua belanja syarikat.1%. Pengurusan Perniagaan.00 jualan syarikat mempu menjana keuntungan sebanyak 11.1 % 20 juta  Setiap RM1. KMPP 26 .

Pengurusan Perniagaan. Semakin tinggi.PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Mengukur kadar keuntungan daripada setiap RM yang dilaburkan ke atas aset. Menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset. KMPP 27 . semakin baik kerana menunjukkan kentungan.

KMPP 28 . Pengurusan Perniagaan.22 untung bersih dapat dihasilkan.PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Pulangan Atas Aset (ROA) = (Pulangan Atas Pelaburan ROI) Untung Bersih x 100% Jumlah Aset  Pulangan Atas Aset = 2.2% menunjukkan bahawa setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset.2 % 100 juta  Pulangan atas aset 2.2 juta x 100% = 2. RM0.

PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Mengukur pulangan yang diperolehi oleh pemilik bagi setiap RM yang dilaburkan ke dalam perniagaan. KMPP 29 Contoh . Pengurusan Perniagaan. Lebih tinggi nisbah ini menggambarkan jumlah ekuiti yang dilaburkan mampu menjana keuntungan yang tinggi. Membandingkan untung bersih syarikat dan jumlah ekuiti.

23 Pengurusan Perniagaan. KMPP 30 .3% 18juta  Pulangan atas ekuiti 12.2 x 100% = 12.PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Contoh Pulangan Atas Ekuiti (ROE) = Untung Bersih x 100% Ekuiti  Pulangan Atas Ekuiti = 2.3% memberi gambaran kepada pemegang saham syarikat bahawa setiap ringgit yang mereka sumbangkan menghasilkan keuntungan sebanyak RM 1.

NISBAH NILAI PASARAN(MARKET RATIOS) NISBAH NILAI PASARAN 1 2 Harga Perolehan Pengurusan Perniagaan. KMPP Nilai Aset Bersih 31 .

 Jika nisbah tinggi.00  Nilai 40 menunjukkan pelabur berpendapat bahawa firma berpotensi mempunyai keuntungan yang lebih besar dimasa hadapan. Nisbah Harga Perolehan = Harga Saham Pendapatan Sesaham (EPS)  Nisbah P/E = RM 40 = 40 kali RM 1.P/E RATIO) Contoh  Pelabur dan pengurus menggunakan nisbah ini sebagai petunjuk prospek firma pada masa depan.NISBAH HARGA PEROLEHAN (PRICEEARNING RATIO .  Kedudukan nisbah ini menunjukkan tahap keyakinan pelabur ke atas prestasi firma. pelabur menjangkakan keuntungan syarikat akan berubah pada masa depan kerana keyakinan yang digambarkan oleh nisbah. KMPP 32 . Pengurusan Perniagaan.

Pelabur yakin dengan pendapatan firma di masa hadapan. Pengurusan Perniagaan.44  Nilai 4.44 kali lebih dari nilai buku sesahamnya.44 menunjukkan bahawa harga pasaran sesaham firma 4.NILAI ASET BERSIH / NILAI BUKU SESAHAM Contoh  Di dalam mengira nilai pasaran. KMPP 33 .  Bagi setiap nilai buku sesaham mampu menghasilkan peningkatan harga saham (lebih tinggi adalah lebih baik).  Nilai buku sesaham ialah lebihan bagi saham syarikat setelah ianya menjual asetnya.00 Nilai Aset Bersih = Harga Pasaran Sesaham @ Semasa (RM 40) Nilai Buku Sesaham (RM 9. membayar liabiliti kepada kreditor dan pemegang saham keutamaan.00) = 4. Nilai Buku Sesaham = Ekuiti Saham Biasa ( RM18 juta) Jumlah Unit Saham ( 2 Juta) = RM 9. terlebih dahulu nilai buku sesaham syarikat dikira.

NISBAH KEWANGAN B. KMPP 34 . Menilai Prestasi Kewangan ANALISIS ARAH ALIRAN /TREND ANALISIS KERATAN RENTAS Pengurusan Perniagaan.

5% 2010 2.  Contoh: TAHUN PULANGAN ATAS ASET 2006 -2.  Dikenali juga sebagai analisis siri masa (time-series analysis). Pengurus hendaklah memperbaiki keadaan berdasarkan polisis kewangan sedia ada atau mengekalkan polisi sedia ada. Pengurusan Perniagaan.  Analisis dapat menunjukkan arah aliran (trend) kewangan firma.  Perbandingan nisbah tahun semasa firma dengan nisbah firma pada tahun sebelumnya.5% 2009 1.22%  Semakin baik dari tahun tahun ke tahun.ANALISIS ARAH ALIRAN/TREND Contoh  Dilakukan dengan menggunakan analisis arah aliran (trend analysis). KMPP 35 .4% 2008 0.8% 2007 -1.

96% 2.ANALISIS PERBANDINGAN INDUSTRI/KERATAN Contoh RENTAS  Dilakukan melalui analisis perbandingan (comparative analysis). KMPP 2. Ini menunjukkan firma ini cekap dalam pengurusan keseluruhan aset.35% 0. Firma Pulangan Atas Aset T&T A B C Purata Industri (T&T+A+B+C) / 4 Pengurusan Perniagaan.  Membandingkan suatu nisbah firma dengan nisbah firma-firma yang lain dalam industri yang sama dan tahun yang sama.15% Analisis Industri Pulangan Atas Aset menunjukkan firma T&T mempunyai Pulangan Aset yang tinggi daripada jumlah purata industri.27% 1.  Dikenali juga sebagai analisis keratan rentas (cross sectional analysis).03% 4. 36 .

Kepentingan Nisbah Kewangan Pesaing 2 3 4 Pelabur / Pembiaya Pembekal Pekerja Pengurusan Perniagaan. KMPP 37 .KEPENTINGAN NISBAH KEWANGAN 1 5 Pengurusan C.

1. Menilai prestasi kakitangan syarikat dalam usaha untuk memberikan bonus dan lain-lain. KMPP 38 Contoh . Pihak pengurusan boleh menentukan bagaimana untuk membiayai aktiviti firma. kegiatan yang patut diceburi oleh firma dan jumlah dividen yang patut dibayar kepada pemegang saham. PENGURUSAN Pihak pengurusan menggunakan nisbah kewangan untuk membuat analisis kewangan supaya dapat membuat perancangan dan kawalan dengan berkesan. Pengurusan Perniagaan.

sama ada untuk melabur atau melepaskan pegangan ke atas saham syarikat. PELABUR Pemilik firma iaitu pemegang saham sedia ada atau pihak yang berminat melihat perkembangan firma dari semasa ke semasa. KMPP 39 .2. Contoh Pengurusan Perniagaan. kelemahan dan peluang dalam sesebuah firma . Mengkaji keupayaan.

KMPP 40 . PEMBIAYA Melihat prestasi kewangan yang lepas dalam aspek kemandirian bagi mengetahui kemampuan syarikat membayar balik hutang. sama ada masih ada ruang untuk mendapatkan pinjaman atau tidak.2. Contoh Pengurusan Perniagaan. Nisbah penggunaan hutang sedia ada.

Mengetahui sama ada firma mampu membayar semua hutang-hutangnya dan faedah pinjaman dalam tempoh yang sepatutnya.3. Pengurusan modal kerja syarikat. Contoh Pengurusan Perniagaan. PEMBEKAL Pembekal termasuklah kreditor yang memberi pinjaman atau bakal memberi pinjaman. KMPP 41 .

Contoh Pengurusan Perniagaan. PEKERJA Golongan ini berminat untuk mengetahui kedudukan syarikat kerana prestasi syarikat biasanya menjadi asas kepada tuntutan kesatuan sekerja untuk mendapatkan bonus. kenaikan gaji dan sebagainya.4. KMPP 42 .

Contoh Pengurusan Perniagaan.5. PESAING Syarikat-syarikat pesaing menaruh minat terhadap nisbah/penyata kewangan kerana maklumat yang tersedia boleh dijadikan panduan bagi menyusun strategi seterusnya. KMPP 43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful