ANALISIS PENYATA KEWANGAN

BAB 3

17.4 NISBAH KEWANGAN
Nisbah Kewangan

Kaedah yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan, kecekapan dan keberuntungan sesebuah perniagaan.

Dilakukan dengan membandingkan maklumat kewangan bagi beberapa tempoh tertentu atau membandingkan dengan perniagaan lain.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

2

17.4 NISBAH KEWANGAN
1 5
A. Jenis-Jenis Nisbah Kewangan

Nisbah Kecairan

Nisbah Pelaburan

2
Nisbah Keberuntungan

3

4

Nisbah Hutang /Laveraj

Nisbah Aktiviti/ Pengurusan Aset
3

Pengurusan Perniagaan, KMPP

1. NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO)
Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar pembiayaan jangka pendek dan memenuhi tunai yang dijangkakan. Nisbah ini penting kerana kegagalan untuk menyelesaikan tanggungan ini mengakibatkan firma diisytihar muflis.

Contoh

Kedudukan kecairan yang mencukupi penting bagi memenuhi tuntutan pemiutang. Kecairan yang terlalu rendah akan menjejaskan kepercayaan pembekal terhadap keupayaan firma membayar hutang – firma mungkin sukar mendapat kemudahan kredit pada masa depan.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

4

1. KMPP 5 . NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO) Nisbah Kecairan Nisbah Semasa Nisbah Segera (Cepat) Pengurusan Perniagaan.

 Semakin tinggi nisbah semasa.  Mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liabiliti semasa. KMPP 6 Contoh .NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO)  Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek.  Nisbah yang kurang daripada 1 menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan tuntutan semasanya. Pengurusan Perniagaan. semakin kukuh keupayaan firma membayar balik hutang jangka pendek.  Firma mampu membayar balik hutang jangka pendek seandainya nisbah semasa firma melebihi 1.

95 untuk setiap ringgit liabiliti semasanya dan ianya menunjukkan bahawa firma boleh membayar kesemua liabiliti semasanya dengan hanya menjual(mencairkan) separuh dari aset semasanya.95 Firma mempunyai RM1. KMPP 7 .000. Pengurusan Perniagaan.95 40.000  Nisbah semasa ialah 1.000.  Nisbah Semasa = 78.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa Contoh  Nisbah ini membandingkan semua aset semasa dengan semua liabiliti semasa.000 = 1.

 Nisbah ini memberi penekanan kepada kecairan sebenar melalui pengecualian nilai inventori kerana inventori sukar ditukar kepada tunai kerana inventori merangkumi 3 item. KMPP 8 .NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh  Nisbah cepat mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk menampung liabiliti semasa. dan pembelian secara kredit. Pengurusan Perniagaan. barang separuh siap dan barang siap.  Lebih tinggi nisbah adalah lebih baik. bahan mentah. Oleh itu ianya mengambil masa untuk mendapatkan tunai.

95 RM 40 juta  Hanya 95% dari jumlah liabiliti semasa yang boleh dijelaskan oleh firma melalui penjualan aset semasanya. tidak termasuk inventori.Inventori Liabiliti Semasa  Nisbah Semasa = RM78juta – RM 40 juta =0. Pengurusan Perniagaan. KMPP 9 . Lebihan 5% liabiliti semasa lagi akan dijelaskan dengan penjualan inventori.NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh Nisbah Cepat = Aset Semasa .

NISBAH AKTIVITI /PENGURUSAN ASET Nisbah Aktiviti Tempoh Purata Kutipan Pusing Ganti Inventori Pusing Ganti Jumlah Aset Pusing Ganti Aset Tetap Pengurusan Perniagaan.2. KMPP 10 .

Pusing Ganti Inventori =RM 20.5 menunjukkan firma telah menukarkan 0.5  0.000 RM 40. KMPP 11 .000.Contoh PUSING GANTI INVENTORI (INVENTORY TURNOVER) Pusing Ganti Inventori = Jualan Inventori  Menerangkan kecekapan firma dalam menukarkan inventori kepada jualan. lebih baik.000 = 0. kerana firma tidak menyimpan stok berlebihan.5kali inventorinya sebagai jualan. Pengurusan Perniagaan.  Lebih tinggi.000.

 Pusing Ganti Jumlah Aset = RM20 juta = 0.2 RM100 juta  Bagi setiap RM1.Contoh PUSING GANTI JUMLAH ASET (TOTAL ASSETS TURNOVER) Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Jumlah Aset  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset firma untuk menjana hasil jualan. Pengurusan Perniagaan.20. KMPP 12 .00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0.

 Pusing Ganti Aset Tetap = RM20 juta = 0.90. KMPP 13 .00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0.Contoh PUSING GANTI ASET TETAP Pusing Ganti Aset Tetap= Jualan Aset Tetap  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset tetap firma untuk menjana hasil jualan. Pengurusan Perniagaan.9 RM22 juta  Bagi setiap RM1.

 Nisbah Purata Kutipan = Pengurusan Perniagaan. KMPP RM 2 juta = 36.Contoh TEMPOH PURATA KUTIPAN (AVERAGE COLLECTION PERIOD) Tempoh Purata Kutipan = Akaun Belum Terima Jualan Kredit Sehari  Mengukur keupayaan firma untuk mengutip hutang daripada pelanggan.5 hari RM 20 juta/365 14 .  Ia menunjukkan purata masa yang diambil untuk mengutip hutang daripada pelanggan atau akaun belum terima.

NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Menganalisis tanggungan hutang firma dan kebolehan firma untuk menguruskan hutang tersebut. KMPP 15 .3. Contoh Pengurusan Perniagaan. Pengurusan hutang melibatkan persoalan sama ada firma berupaya untuk membayar faedah dan mengukur sama ada peratusan hutang yang ditanggung bersesuaian atau sebaliknya.

3. KMPP 16 . NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Nisbah Hutang Hutang Atas Ekuiti Hutang Atas Aset Liputan Faedah / Liputan Bunga Pengurusan Perniagaan.

HUTANG ATAS ASET  Menunjukkan peratusan aset yang dibiayai oleh hutang atau pihak ketiga iaitu pemberi pinjaman.  Jumlah Aset : Aset Semasa dan Aset Tetap  Nisbah Hutang atas aset = RM82 juta = 0. KMPP 17 Contoh . Nisbah Hutang Atas Aset = Jumlah Hutang x 100% Jumlah Aset  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.82@82% RM 100 Juta Pengurusan Perniagaan.

diketahui bahawa 82% aset firma dibiayai oleh hutang dan hanya 18 % dibiayai oleh pemegang saham( ekuiti ) Pengurusan Perniagaan. KMPP 18 .Dari pengiraan tersebut.

 Nisbah hutang atas ekuiti mengukur amaun hutang bagi setiap ringgit ekuiti. KMPP . Nisbah Hutang Atas Ekuiti = Jumlah Hutang Jumlah Ekuiti Pemilik Contoh  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.56 19 = Pengurusan Perniagaan.HUTANG ATAS EKUITI  Mengukur peratusan hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh kreditor berbanding dgn yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Nisbah Hutang Atas Ekuiti = RM 82juta RM18juta 4.

Ianya menggambarkan firma lebih banyak bergantung kepada dana yang dibekalkan oleh kreditor daripada pemegang saham firma itu sendiri.Nisbah hutang kepada ekuiti berjumlah 4. KMPP 20 .56 menunjukkan bahawa .56 kali lebih banyak hutang berbanding ekuiti pemegang saham. Pengurusan Perniagaan. firma mempunyai 4.

Contoh LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA/NISBAH PELINDUNGAN FAEDAH Melihat kebolehan firma untuk membayar faedah daripada pinjaman yang diperolehi. Nisbah ini juga mengukur kekerapan pendapatan firma boleh menampung belanja faedah. Pengurusan Perniagaan. KMPP 21 . Nisbah yang besar menunjukkan pendapatan operasi firma berupaya untuk membayar balik belanja faedah.

Menerangkan bahawa syarikat firma memperolehi keuntungan dari operasinya sebanyak RM2.7 juta  Nisbah Liputan Faedah sebanyak 2.4 juta = 2. KMPP 22 .LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA Liputan Faedah = Perolehan Sebelum Faedah dan Cukai (EBIT) Belanja Faedah Contoh  Nisbah Liputan Faedah = RM6.37.37 RM2.37 bagi setiap ringgit belanja yang ditanggungnya. Pengurusan Perniagaan.

4. Contoh Pengurusan Perniagaan. NISBAH KEBERUNTUNGAN (PROFITABILITY RATIO) Nisbah-nisbah di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firma dalam menjana keuntungan. pelaburan aset dan pulangan ekuiti. KMPP 23 . Ianya mengukur pulangan firma berbanding dengan jualan .

NISBAH KEBERUNTUNGAN Margin Untung Bersih Pulangan Atas Aset (Pelaburan) Pulangan Atas Ekuiti Pengurusan Perniagaan.4. KMPP 24 .

Pengurusan Perniagaan. KMPP 25 . Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma.MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan. Mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap RM jualan.

22 juta x 100% = 11. KMPP 26 .1%. Pengurusan Perniagaan.MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Margin Untung Bersih = Untung Bersih x 100% (Pulangan Atas Jualan) Jualan  Margin Untung Bersih = 2.  Ini menunjukkan baki jualan yang telah ditolak dengan semua belanja syarikat.00 jualan syarikat mempu menjana keuntungan sebanyak 11.1 % 20 juta  Setiap RM1.

Menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset. KMPP 27 .PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Mengukur kadar keuntungan daripada setiap RM yang dilaburkan ke atas aset. Semakin tinggi. Pengurusan Perniagaan. semakin baik kerana menunjukkan kentungan.

2 % 100 juta  Pulangan atas aset 2. KMPP 28 . RM0.2 juta x 100% = 2.PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Pulangan Atas Aset (ROA) = (Pulangan Atas Pelaburan ROI) Untung Bersih x 100% Jumlah Aset  Pulangan Atas Aset = 2.22 untung bersih dapat dihasilkan. Pengurusan Perniagaan.2% menunjukkan bahawa setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset.

PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Mengukur pulangan yang diperolehi oleh pemilik bagi setiap RM yang dilaburkan ke dalam perniagaan. Lebih tinggi nisbah ini menggambarkan jumlah ekuiti yang dilaburkan mampu menjana keuntungan yang tinggi. Pengurusan Perniagaan. Membandingkan untung bersih syarikat dan jumlah ekuiti. KMPP 29 Contoh .

3% 18juta  Pulangan atas ekuiti 12.3% memberi gambaran kepada pemegang saham syarikat bahawa setiap ringgit yang mereka sumbangkan menghasilkan keuntungan sebanyak RM 1. KMPP 30 .2 x 100% = 12.23 Pengurusan Perniagaan.PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Contoh Pulangan Atas Ekuiti (ROE) = Untung Bersih x 100% Ekuiti  Pulangan Atas Ekuiti = 2.

NISBAH NILAI PASARAN(MARKET RATIOS) NISBAH NILAI PASARAN 1 2 Harga Perolehan Pengurusan Perniagaan. KMPP Nilai Aset Bersih 31 .

Nisbah Harga Perolehan = Harga Saham Pendapatan Sesaham (EPS)  Nisbah P/E = RM 40 = 40 kali RM 1.  Jika nisbah tinggi.P/E RATIO) Contoh  Pelabur dan pengurus menggunakan nisbah ini sebagai petunjuk prospek firma pada masa depan.00  Nilai 40 menunjukkan pelabur berpendapat bahawa firma berpotensi mempunyai keuntungan yang lebih besar dimasa hadapan.NISBAH HARGA PEROLEHAN (PRICEEARNING RATIO . pelabur menjangkakan keuntungan syarikat akan berubah pada masa depan kerana keyakinan yang digambarkan oleh nisbah. KMPP 32 .  Kedudukan nisbah ini menunjukkan tahap keyakinan pelabur ke atas prestasi firma. Pengurusan Perniagaan.

Pelabur yakin dengan pendapatan firma di masa hadapan. Pengurusan Perniagaan. KMPP 33 .NILAI ASET BERSIH / NILAI BUKU SESAHAM Contoh  Di dalam mengira nilai pasaran. terlebih dahulu nilai buku sesaham syarikat dikira.00 Nilai Aset Bersih = Harga Pasaran Sesaham @ Semasa (RM 40) Nilai Buku Sesaham (RM 9.44 kali lebih dari nilai buku sesahamnya.  Nilai buku sesaham ialah lebihan bagi saham syarikat setelah ianya menjual asetnya.  Bagi setiap nilai buku sesaham mampu menghasilkan peningkatan harga saham (lebih tinggi adalah lebih baik). Nilai Buku Sesaham = Ekuiti Saham Biasa ( RM18 juta) Jumlah Unit Saham ( 2 Juta) = RM 9.00) = 4.44 menunjukkan bahawa harga pasaran sesaham firma 4.44  Nilai 4. membayar liabiliti kepada kreditor dan pemegang saham keutamaan.

Menilai Prestasi Kewangan ANALISIS ARAH ALIRAN /TREND ANALISIS KERATAN RENTAS Pengurusan Perniagaan.NISBAH KEWANGAN B. KMPP 34 .

8% 2007 -1.  Perbandingan nisbah tahun semasa firma dengan nisbah firma pada tahun sebelumnya.  Dikenali juga sebagai analisis siri masa (time-series analysis).  Analisis dapat menunjukkan arah aliran (trend) kewangan firma.4% 2008 0.5% 2009 1.22%  Semakin baik dari tahun tahun ke tahun. KMPP 35 .ANALISIS ARAH ALIRAN/TREND Contoh  Dilakukan dengan menggunakan analisis arah aliran (trend analysis).  Contoh: TAHUN PULANGAN ATAS ASET 2006 -2. Pengurusan Perniagaan. Pengurus hendaklah memperbaiki keadaan berdasarkan polisis kewangan sedia ada atau mengekalkan polisi sedia ada.5% 2010 2.

96% 2. 36 .  Membandingkan suatu nisbah firma dengan nisbah firma-firma yang lain dalam industri yang sama dan tahun yang sama. Ini menunjukkan firma ini cekap dalam pengurusan keseluruhan aset.  Dikenali juga sebagai analisis keratan rentas (cross sectional analysis). KMPP 2.ANALISIS PERBANDINGAN INDUSTRI/KERATAN Contoh RENTAS  Dilakukan melalui analisis perbandingan (comparative analysis).35% 0.03% 4.27% 1. Firma Pulangan Atas Aset T&T A B C Purata Industri (T&T+A+B+C) / 4 Pengurusan Perniagaan.15% Analisis Industri Pulangan Atas Aset menunjukkan firma T&T mempunyai Pulangan Aset yang tinggi daripada jumlah purata industri.

KEPENTINGAN NISBAH KEWANGAN 1 5 Pengurusan C. Kepentingan Nisbah Kewangan Pesaing 2 3 4 Pelabur / Pembiaya Pembekal Pekerja Pengurusan Perniagaan. KMPP 37 .

kegiatan yang patut diceburi oleh firma dan jumlah dividen yang patut dibayar kepada pemegang saham. KMPP 38 Contoh . Pihak pengurusan boleh menentukan bagaimana untuk membiayai aktiviti firma.1. PENGURUSAN Pihak pengurusan menggunakan nisbah kewangan untuk membuat analisis kewangan supaya dapat membuat perancangan dan kawalan dengan berkesan. Menilai prestasi kakitangan syarikat dalam usaha untuk memberikan bonus dan lain-lain. Pengurusan Perniagaan.

sama ada untuk melabur atau melepaskan pegangan ke atas saham syarikat. Mengkaji keupayaan. KMPP 39 . Contoh Pengurusan Perniagaan. PELABUR Pemilik firma iaitu pemegang saham sedia ada atau pihak yang berminat melihat perkembangan firma dari semasa ke semasa.2. kelemahan dan peluang dalam sesebuah firma .

KMPP 40 . Contoh Pengurusan Perniagaan.2. Nisbah penggunaan hutang sedia ada. sama ada masih ada ruang untuk mendapatkan pinjaman atau tidak. PEMBIAYA Melihat prestasi kewangan yang lepas dalam aspek kemandirian bagi mengetahui kemampuan syarikat membayar balik hutang.

Mengetahui sama ada firma mampu membayar semua hutang-hutangnya dan faedah pinjaman dalam tempoh yang sepatutnya. PEMBEKAL Pembekal termasuklah kreditor yang memberi pinjaman atau bakal memberi pinjaman. KMPP 41 . Pengurusan modal kerja syarikat.3. Contoh Pengurusan Perniagaan.

4. KMPP 42 . Contoh Pengurusan Perniagaan. PEKERJA Golongan ini berminat untuk mengetahui kedudukan syarikat kerana prestasi syarikat biasanya menjadi asas kepada tuntutan kesatuan sekerja untuk mendapatkan bonus. kenaikan gaji dan sebagainya.

Contoh Pengurusan Perniagaan. PESAING Syarikat-syarikat pesaing menaruh minat terhadap nisbah/penyata kewangan kerana maklumat yang tersedia boleh dijadikan panduan bagi menyusun strategi seterusnya.5. KMPP 43 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful