P. 1
NISBAH KEWANGAN

NISBAH KEWANGAN

|Views: 5,757|Likes:
Dipublikasikan oleh Ly-ara Ada

More info:

Published by: Ly-ara Ada on Mar 31, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2014

pdf

text

original

ANALISIS PENYATA KEWANGAN

BAB 3

17.4 NISBAH KEWANGAN
Nisbah Kewangan

Kaedah yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan, kecekapan dan keberuntungan sesebuah perniagaan.

Dilakukan dengan membandingkan maklumat kewangan bagi beberapa tempoh tertentu atau membandingkan dengan perniagaan lain.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

2

17.4 NISBAH KEWANGAN
1 5
A. Jenis-Jenis Nisbah Kewangan

Nisbah Kecairan

Nisbah Pelaburan

2
Nisbah Keberuntungan

3

4

Nisbah Hutang /Laveraj

Nisbah Aktiviti/ Pengurusan Aset
3

Pengurusan Perniagaan, KMPP

1. NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO)
Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar pembiayaan jangka pendek dan memenuhi tunai yang dijangkakan. Nisbah ini penting kerana kegagalan untuk menyelesaikan tanggungan ini mengakibatkan firma diisytihar muflis.

Contoh

Kedudukan kecairan yang mencukupi penting bagi memenuhi tuntutan pemiutang. Kecairan yang terlalu rendah akan menjejaskan kepercayaan pembekal terhadap keupayaan firma membayar hutang – firma mungkin sukar mendapat kemudahan kredit pada masa depan.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

4

KMPP 5 . NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO) Nisbah Kecairan Nisbah Semasa Nisbah Segera (Cepat) Pengurusan Perniagaan.1.

semakin kukuh keupayaan firma membayar balik hutang jangka pendek.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO)  Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek.  Semakin tinggi nisbah semasa. Pengurusan Perniagaan.  Firma mampu membayar balik hutang jangka pendek seandainya nisbah semasa firma melebihi 1.  Mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liabiliti semasa.  Nisbah yang kurang daripada 1 menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan tuntutan semasanya. KMPP 6 Contoh .

KMPP 7 .000.95 40.000  Nisbah semasa ialah 1.000.  Nisbah Semasa = 78.95 Firma mempunyai RM1. Pengurusan Perniagaan.95 untuk setiap ringgit liabiliti semasanya dan ianya menunjukkan bahawa firma boleh membayar kesemua liabiliti semasanya dengan hanya menjual(mencairkan) separuh dari aset semasanya.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa Contoh  Nisbah ini membandingkan semua aset semasa dengan semua liabiliti semasa.000 = 1.

Oleh itu ianya mengambil masa untuk mendapatkan tunai.  Lebih tinggi nisbah adalah lebih baik. bahan mentah.  Nisbah ini memberi penekanan kepada kecairan sebenar melalui pengecualian nilai inventori kerana inventori sukar ditukar kepada tunai kerana inventori merangkumi 3 item. KMPP 8 . barang separuh siap dan barang siap. Pengurusan Perniagaan. dan pembelian secara kredit.NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh  Nisbah cepat mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk menampung liabiliti semasa.

NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh Nisbah Cepat = Aset Semasa . tidak termasuk inventori. Pengurusan Perniagaan.95 RM 40 juta  Hanya 95% dari jumlah liabiliti semasa yang boleh dijelaskan oleh firma melalui penjualan aset semasanya. Lebihan 5% liabiliti semasa lagi akan dijelaskan dengan penjualan inventori.Inventori Liabiliti Semasa  Nisbah Semasa = RM78juta – RM 40 juta =0. KMPP 9 .

NISBAH AKTIVITI /PENGURUSAN ASET Nisbah Aktiviti Tempoh Purata Kutipan Pusing Ganti Inventori Pusing Ganti Jumlah Aset Pusing Ganti Aset Tetap Pengurusan Perniagaan.2. KMPP 10 .

000.000.5 menunjukkan firma telah menukarkan 0.000 = 0.5  0. Pengurusan Perniagaan. lebih baik. kerana firma tidak menyimpan stok berlebihan.Contoh PUSING GANTI INVENTORI (INVENTORY TURNOVER) Pusing Ganti Inventori = Jualan Inventori  Menerangkan kecekapan firma dalam menukarkan inventori kepada jualan.000 RM 40.5kali inventorinya sebagai jualan. Pusing Ganti Inventori =RM 20. KMPP 11 .  Lebih tinggi.

KMPP 12 .00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0. Pengurusan Perniagaan.2 RM100 juta  Bagi setiap RM1.  Pusing Ganti Jumlah Aset = RM20 juta = 0.Contoh PUSING GANTI JUMLAH ASET (TOTAL ASSETS TURNOVER) Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Jumlah Aset  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset firma untuk menjana hasil jualan.20.

KMPP 13 . Pengurusan Perniagaan.00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0.Contoh PUSING GANTI ASET TETAP Pusing Ganti Aset Tetap= Jualan Aset Tetap  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset tetap firma untuk menjana hasil jualan.90.9 RM22 juta  Bagi setiap RM1.  Pusing Ganti Aset Tetap = RM20 juta = 0.

 Ia menunjukkan purata masa yang diambil untuk mengutip hutang daripada pelanggan atau akaun belum terima.Contoh TEMPOH PURATA KUTIPAN (AVERAGE COLLECTION PERIOD) Tempoh Purata Kutipan = Akaun Belum Terima Jualan Kredit Sehari  Mengukur keupayaan firma untuk mengutip hutang daripada pelanggan.  Nisbah Purata Kutipan = Pengurusan Perniagaan.5 hari RM 20 juta/365 14 . KMPP RM 2 juta = 36.

KMPP 15 . Contoh Pengurusan Perniagaan. NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Menganalisis tanggungan hutang firma dan kebolehan firma untuk menguruskan hutang tersebut. Pengurusan hutang melibatkan persoalan sama ada firma berupaya untuk membayar faedah dan mengukur sama ada peratusan hutang yang ditanggung bersesuaian atau sebaliknya.3.

3. NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Nisbah Hutang Hutang Atas Ekuiti Hutang Atas Aset Liputan Faedah / Liputan Bunga Pengurusan Perniagaan. KMPP 16 .

HUTANG ATAS ASET  Menunjukkan peratusan aset yang dibiayai oleh hutang atau pihak ketiga iaitu pemberi pinjaman.82@82% RM 100 Juta Pengurusan Perniagaan. Nisbah Hutang Atas Aset = Jumlah Hutang x 100% Jumlah Aset  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. KMPP 17 Contoh .  Jumlah Aset : Aset Semasa dan Aset Tetap  Nisbah Hutang atas aset = RM82 juta = 0.

diketahui bahawa 82% aset firma dibiayai oleh hutang dan hanya 18 % dibiayai oleh pemegang saham( ekuiti ) Pengurusan Perniagaan. KMPP 18 .Dari pengiraan tersebut.

KMPP .56 19 = Pengurusan Perniagaan.  Nisbah hutang atas ekuiti mengukur amaun hutang bagi setiap ringgit ekuiti. Nisbah Hutang Atas Ekuiti = RM 82juta RM18juta 4.HUTANG ATAS EKUITI  Mengukur peratusan hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh kreditor berbanding dgn yang dikeluarkan oleh pemegang saham. Nisbah Hutang Atas Ekuiti = Jumlah Hutang Jumlah Ekuiti Pemilik Contoh  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.

KMPP 20 .56 kali lebih banyak hutang berbanding ekuiti pemegang saham. Pengurusan Perniagaan.56 menunjukkan bahawa . firma mempunyai 4. Ianya menggambarkan firma lebih banyak bergantung kepada dana yang dibekalkan oleh kreditor daripada pemegang saham firma itu sendiri.Nisbah hutang kepada ekuiti berjumlah 4.

Nisbah yang besar menunjukkan pendapatan operasi firma berupaya untuk membayar balik belanja faedah. KMPP 21 .Contoh LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA/NISBAH PELINDUNGAN FAEDAH Melihat kebolehan firma untuk membayar faedah daripada pinjaman yang diperolehi. Nisbah ini juga mengukur kekerapan pendapatan firma boleh menampung belanja faedah. Pengurusan Perniagaan.

Pengurusan Perniagaan. Menerangkan bahawa syarikat firma memperolehi keuntungan dari operasinya sebanyak RM2.LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA Liputan Faedah = Perolehan Sebelum Faedah dan Cukai (EBIT) Belanja Faedah Contoh  Nisbah Liputan Faedah = RM6. KMPP 22 .37 RM2.7 juta  Nisbah Liputan Faedah sebanyak 2.4 juta = 2.37.37 bagi setiap ringgit belanja yang ditanggungnya.

Ianya mengukur pulangan firma berbanding dengan jualan . pelaburan aset dan pulangan ekuiti. Contoh Pengurusan Perniagaan.4. KMPP 23 . NISBAH KEBERUNTUNGAN (PROFITABILITY RATIO) Nisbah-nisbah di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firma dalam menjana keuntungan.

NISBAH KEBERUNTUNGAN Margin Untung Bersih Pulangan Atas Aset (Pelaburan) Pulangan Atas Ekuiti Pengurusan Perniagaan.4. KMPP 24 .

Mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap RM jualan.MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan. KMPP 25 . Pengurusan Perniagaan. Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma.

22 juta x 100% = 11.  Ini menunjukkan baki jualan yang telah ditolak dengan semua belanja syarikat. Pengurusan Perniagaan.1%.00 jualan syarikat mempu menjana keuntungan sebanyak 11.MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Margin Untung Bersih = Untung Bersih x 100% (Pulangan Atas Jualan) Jualan  Margin Untung Bersih = 2.1 % 20 juta  Setiap RM1. KMPP 26 .

semakin baik kerana menunjukkan kentungan. KMPP 27 . Pengurusan Perniagaan.PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Mengukur kadar keuntungan daripada setiap RM yang dilaburkan ke atas aset. Semakin tinggi. Menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset.

RM0. KMPP 28 .2 juta x 100% = 2.22 untung bersih dapat dihasilkan.2 % 100 juta  Pulangan atas aset 2.PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Pulangan Atas Aset (ROA) = (Pulangan Atas Pelaburan ROI) Untung Bersih x 100% Jumlah Aset  Pulangan Atas Aset = 2. Pengurusan Perniagaan.2% menunjukkan bahawa setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset.

Pengurusan Perniagaan. Membandingkan untung bersih syarikat dan jumlah ekuiti. KMPP 29 Contoh .PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Mengukur pulangan yang diperolehi oleh pemilik bagi setiap RM yang dilaburkan ke dalam perniagaan. Lebih tinggi nisbah ini menggambarkan jumlah ekuiti yang dilaburkan mampu menjana keuntungan yang tinggi.

KMPP 30 .PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Contoh Pulangan Atas Ekuiti (ROE) = Untung Bersih x 100% Ekuiti  Pulangan Atas Ekuiti = 2.3% memberi gambaran kepada pemegang saham syarikat bahawa setiap ringgit yang mereka sumbangkan menghasilkan keuntungan sebanyak RM 1.23 Pengurusan Perniagaan.3% 18juta  Pulangan atas ekuiti 12.2 x 100% = 12.

NISBAH NILAI PASARAN(MARKET RATIOS) NISBAH NILAI PASARAN 1 2 Harga Perolehan Pengurusan Perniagaan. KMPP Nilai Aset Bersih 31 .

KMPP 32 .NISBAH HARGA PEROLEHAN (PRICEEARNING RATIO .00  Nilai 40 menunjukkan pelabur berpendapat bahawa firma berpotensi mempunyai keuntungan yang lebih besar dimasa hadapan. Nisbah Harga Perolehan = Harga Saham Pendapatan Sesaham (EPS)  Nisbah P/E = RM 40 = 40 kali RM 1.  Kedudukan nisbah ini menunjukkan tahap keyakinan pelabur ke atas prestasi firma.P/E RATIO) Contoh  Pelabur dan pengurus menggunakan nisbah ini sebagai petunjuk prospek firma pada masa depan. Pengurusan Perniagaan. pelabur menjangkakan keuntungan syarikat akan berubah pada masa depan kerana keyakinan yang digambarkan oleh nisbah.  Jika nisbah tinggi.

44 menunjukkan bahawa harga pasaran sesaham firma 4. KMPP 33 . Pelabur yakin dengan pendapatan firma di masa hadapan.  Bagi setiap nilai buku sesaham mampu menghasilkan peningkatan harga saham (lebih tinggi adalah lebih baik).NILAI ASET BERSIH / NILAI BUKU SESAHAM Contoh  Di dalam mengira nilai pasaran.00) = 4. Nilai Buku Sesaham = Ekuiti Saham Biasa ( RM18 juta) Jumlah Unit Saham ( 2 Juta) = RM 9. terlebih dahulu nilai buku sesaham syarikat dikira.44 kali lebih dari nilai buku sesahamnya.44  Nilai 4.00 Nilai Aset Bersih = Harga Pasaran Sesaham @ Semasa (RM 40) Nilai Buku Sesaham (RM 9. membayar liabiliti kepada kreditor dan pemegang saham keutamaan.  Nilai buku sesaham ialah lebihan bagi saham syarikat setelah ianya menjual asetnya. Pengurusan Perniagaan.

KMPP 34 . Menilai Prestasi Kewangan ANALISIS ARAH ALIRAN /TREND ANALISIS KERATAN RENTAS Pengurusan Perniagaan.NISBAH KEWANGAN B.

KMPP 35 .5% 2010 2.  Dikenali juga sebagai analisis siri masa (time-series analysis). Pengurus hendaklah memperbaiki keadaan berdasarkan polisis kewangan sedia ada atau mengekalkan polisi sedia ada. Pengurusan Perniagaan.ANALISIS ARAH ALIRAN/TREND Contoh  Dilakukan dengan menggunakan analisis arah aliran (trend analysis).5% 2009 1.22%  Semakin baik dari tahun tahun ke tahun.4% 2008 0.  Analisis dapat menunjukkan arah aliran (trend) kewangan firma.  Contoh: TAHUN PULANGAN ATAS ASET 2006 -2.8% 2007 -1.  Perbandingan nisbah tahun semasa firma dengan nisbah firma pada tahun sebelumnya.

 Membandingkan suatu nisbah firma dengan nisbah firma-firma yang lain dalam industri yang sama dan tahun yang sama.96% 2.ANALISIS PERBANDINGAN INDUSTRI/KERATAN Contoh RENTAS  Dilakukan melalui analisis perbandingan (comparative analysis). 36 .27% 1.35% 0. Ini menunjukkan firma ini cekap dalam pengurusan keseluruhan aset. KMPP 2.  Dikenali juga sebagai analisis keratan rentas (cross sectional analysis).15% Analisis Industri Pulangan Atas Aset menunjukkan firma T&T mempunyai Pulangan Aset yang tinggi daripada jumlah purata industri. Firma Pulangan Atas Aset T&T A B C Purata Industri (T&T+A+B+C) / 4 Pengurusan Perniagaan.03% 4.

Kepentingan Nisbah Kewangan Pesaing 2 3 4 Pelabur / Pembiaya Pembekal Pekerja Pengurusan Perniagaan.KEPENTINGAN NISBAH KEWANGAN 1 5 Pengurusan C. KMPP 37 .

Pengurusan Perniagaan. Menilai prestasi kakitangan syarikat dalam usaha untuk memberikan bonus dan lain-lain. PENGURUSAN Pihak pengurusan menggunakan nisbah kewangan untuk membuat analisis kewangan supaya dapat membuat perancangan dan kawalan dengan berkesan. Pihak pengurusan boleh menentukan bagaimana untuk membiayai aktiviti firma. kegiatan yang patut diceburi oleh firma dan jumlah dividen yang patut dibayar kepada pemegang saham.1. KMPP 38 Contoh .

Mengkaji keupayaan. KMPP 39 . Contoh Pengurusan Perniagaan. PELABUR Pemilik firma iaitu pemegang saham sedia ada atau pihak yang berminat melihat perkembangan firma dari semasa ke semasa. kelemahan dan peluang dalam sesebuah firma .2.sama ada untuk melabur atau melepaskan pegangan ke atas saham syarikat.

PEMBIAYA Melihat prestasi kewangan yang lepas dalam aspek kemandirian bagi mengetahui kemampuan syarikat membayar balik hutang. Contoh Pengurusan Perniagaan. KMPP 40 . Nisbah penggunaan hutang sedia ada. sama ada masih ada ruang untuk mendapatkan pinjaman atau tidak.2.

Contoh Pengurusan Perniagaan. Mengetahui sama ada firma mampu membayar semua hutang-hutangnya dan faedah pinjaman dalam tempoh yang sepatutnya. KMPP 41 . PEMBEKAL Pembekal termasuklah kreditor yang memberi pinjaman atau bakal memberi pinjaman.3. Pengurusan modal kerja syarikat.

PEKERJA Golongan ini berminat untuk mengetahui kedudukan syarikat kerana prestasi syarikat biasanya menjadi asas kepada tuntutan kesatuan sekerja untuk mendapatkan bonus. kenaikan gaji dan sebagainya. KMPP 42 .4. Contoh Pengurusan Perniagaan.

PESAING Syarikat-syarikat pesaing menaruh minat terhadap nisbah/penyata kewangan kerana maklumat yang tersedia boleh dijadikan panduan bagi menyusun strategi seterusnya. Contoh Pengurusan Perniagaan. KMPP 43 .5.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->