Anda di halaman 1dari 18

Bismillahirrahmanirrahiim...

3/31/12

SEJARAH MATEMATIKA

SISTEM PENULISAN BILANGAN

Kelompok 1
20 11
3/31/12

By. FAHNY DESY .. ARITIA NOOR HIKMAH NORMUFIDAH M. ARIS ASTRI M. WAHYUNI SELAWAT MELATI NURUL HUDA I SANTRI LILIS PURI SUKADASIH
MITRA PRAMITA HAIFA LESTARI

3/31/12

SISTEM PENULISAN BILANGAN


Using ,,,

Bil. Basis = Bil. Dasar Bilangan yang menggunakan basis bilangan, ex : b. Maka simbol yang digunakan 1, 2, 3, ....b. Jika penulisan bilangan melebihi dari b maka penulisannya menggunakan kombinasi dari simbol.

3/31/12

SISTEM PENULISAN BILANGAN SISTEM PENGELOMPOKKAN T SEDERHANA E Click to edit SISTEM Master subtitle style PERKALIAN R SISTEM B PENCIRIAN A SISTEM G POSISI BASIS BILANGAN I YANG LAIN

3/31/12

Sistem PENGELOMPOKKAN SEDERHANA

B I L A N G A N

HIEROGLYP HIC BABYLO NIA ATTIK A ROMA WI

Basis : b Simbol : 1, b, b2 , b3 ... dst


3/31/12

SPS
BIL. HIEROGLYPHIC -BANGSA MESIRBasis : 10

1200 = 103 + 2. 102 =

3/31/12

SPS
BIL. BABYLONIA
: Basis 10

Simbol Pengurangan

1 0

ex^... 21= 2.10 + 1

3/31/12

SPS
BIL. ATTIKA Bangsa Yunani sekitar abad ke-3 SM dengan basis 10. Simbol : I H X M Nilai : 1 5 10 102 103 104 Kombinasi simbol 5 dengan simbol lain, ex^: H = 500 2756 X = 5000

= 2. 103 + 7. 102 + 5.10 + 7 = XX H HH II

3/31/12

SPS
Basis :10

BIL. ROMAWI

Simbol : I V X L C D M Nilai : 1 5 10 50 102 500 103 *Penulisan awal 1944 = 1. 103 + 9. 102 + 4. 10 + 4 = MDCCCCXXXXIIII *Penulisan sekarang dengan sistem pengurangan 1944 = MCMXLIV
3/31/12

SISTEM PERKALIAN
Basis bilangan : b Simbol : 1, 2, 3, ... (b-1) => Basis b gunakan huruf sebagai simbol

BIL. JEPANG-CINA 6

ex^.. Basis : 10 1 2 3 4 5 Simbol : 1, 2, 3, ... 9 7 8 9 10 Maka bilangan dari 10, 102, 103 bersimbol a, b, c 2993 = 2.103 + 9.102 + 9.10 + 3 = 2c9b9a3 62 = 6.10+2 = 3/31/12

SISTEM PENCIRIAN Basis : b simbol bilangan yg digunakan, yaitu : 1, 2, 3, . . ., ( b-1 ) b, 2b, 3b, . . ., ( b-1 )b b2, 2b2, 3b2, . . ., ( b-1)b2 Dst... Digunakan oleh bangsa Yunani dalam bilangan Yunani Alphabet berbasis 10
3/31/12

27 abjad Yunani Alpabet


1 2 3 4 5 6 7 8 9 alpha beta gamma delta epsilon 10 20 30 40 50 70 zeta eta theta 80 90 koppa ) iota kappa mu nu xi pi 100 200 400 500 600 800 sampi ) rho sigma tau upsilon phi chi psi omega ( obsolete

lambda 300

( obbsoletee 60

digamma)

omicron 700 ( obsolete 900

12 = 21 = 247 =
3/31/12

...ex^

SISTEM POSISI Basis :b Simbol : 1, 2, 3.... (b-1) Suatu bilangan N dengan basis b dapat dinyatakan dengan : N = an bn + an-1 bn-1 + an-2 bn-2 + . . . + a2 b2 + a1b + a0 Dimana : 0 ai < b ; I = 0, 1, 2, 3, . . . , n sehingga bilangan N ditulis dengan urutan simbol : an an-1 an-2 . . . a2 a1b a2
3/31/12

S I S T E M P O S I S I
3/31/12

BILANGAN BABYLONIA *Basis :60 BILANGAN MAYAN *Basis : 20

BILANGAN HINDU-ARAB *Bilangan yang digunakan sekarang... Berbasis 10 0123456789

BASIS BIL. YANG 1. MENGUBAH BIL. BERBASIS SEPULUH MENJADI LAIN


BIL. BERBASIS LAIN

C O N T O H

198 = ( )4 Jawab : 4 / 198 4 / 49 sisa 2 4 / 12 sisa 1 4/3 sisa 0 4/0 sisa 3 Jadi, 198 = ( 3012 ) 4

3/31/12

BIL. BASIS LAIN0,92314 = ( Ilustrasi : )5 Jawab : : 0,92314 = (0,abcde)5 : kedua ruas dikalikan 5 didapatkan : : 4,61570 = a,bcde ; maka =4 : 3,07850 = b, cde ; maka =3 : 0,39250 = c,de ; maka =0 : 1,96250 = d,e ; maka 3/31/12

BASIS BIL. YANG LAIN 2. MENGUBAH BIL. DESIMAL MENJADI

C O N T O H

a b c d

THANKS GUYS!!!
3/31/12