Anda di halaman 1dari 1

ciri-ciri seorang fasi 1.

bersikap tidak menghukum dan menerima tanpa syarat - ahli kelompok tidak akan memberi sumbangan secara terbuka sekiranya pendapat, sikap dan tingkah laku mereka dihakimi(Terima Tanpa Syarat) 2. Bersikap jujur/kerahsiaan - berkongsi pendapat, perasaan untuk mewujudkan suasana yang terbuka dan saling percaya mempercayai. 3.mewujudkan keyakinan - ini adalah satu perkembangan berterusan yang bergantung kepada kecekapan fasilitator. 4. memberi perhatian - mengenal pasti perkara yang perlu perhatian khusus dan seterusnya menyediakan aktiviti untuknya. (Pelan Tindakan) 5. Peka - perkongsian pengalaman masing-masing. fasilitaor harus peka terhadap perasaan mereka supaya membolehkan mereka menilai semula sikap dan kepercayaan sebagai ahli. 6. komunikasi berkesan - komunikasi dan memberi penekanan terhadap pentingnya mendengar (bukan sekadar mendengar apa yang dilafazkan, bahkan mendengar perasaan seseorang) Tanpa lisan/lisan 7. bertolak ansur - gaya kepimpinan fasilitaor berubah-ubah mengikut kelompok dan peringkat perkembangan kelompok. 8. bersikap tergas - kadangkala akan timbul keadaan di mana ahli kelompok mempunyai sikap yang tidak dapat diterima. terdapat ahli agresif yang menguasai perbincangan dan tingkah laku dan menyebabkan ahli lain bersikap defensif, menarik diri dan r asa kecewa terhadap interaksi kelompok sekiranya dibiarkan fasilitator, tingkah laku sedemikian boleh melumpuhkan kelompok.