Anda di halaman 1dari 11

KONSTRUKTIVISME

SEJARAH

Revolusi kognitif pada tahun 1960-an

Mengubah konsep pembelajaran


yang berasaskan pendekatan
behaviorisme
(Pavlov, Skinner)
Konsep pembelajaran selepas 1960-an

Berasaskan Pendekatan Konstruktivisme

… pembelajaran bukan pasif, sebaliknya


membina kefahaman mereka sendiri bagi
maklumat yang mereka terima
Pendekatan
Konstruktivisme
• Berpusatkan pelajar

• Pelajar mengambil bahagian secara


aktif

• Pembelajaran yang berkesan

• Pelajar membina kefahaman mereka


sendiri
Konstruktivisme dan
Pedagogi
• Pelajar datang ke kelas dengan
‘world view’ yang terbentuk melalui
pengalaman dan pengetahuan sedia
ada

• “World view” pelajar menyaring


semua pengalaman dan memberi
kesan kepada tafsiran dan
pemerhatian mereka
• Untuk mengubah world view
pelajar memerlukan proses
pembelajaran

• Pelajar belajar sesama sendiri


dan juga bersama guru
• Pelajar belajar dengan berkesan
jika mereka melakukannya atau
mengambil bahagian.

• Jika pelajar diberi peluang


mempromosikan idea mereka,
proses membina (konstruk)
fikiran baru akan berlaku.
Prinsip konstruktivisme
• Pelajar diberi autonomi dan
digalakkan mengambil inisiatif
sendiri

• Guru memberi soalan terbuka


dan memberi peluang pelajar
berfikir
• Pemikiran tahap tinggi
(HOTS )adalah digalakkan

Pelajar digalakkan berinteraksi


sesama sendiri dan dengan guru
• Pelajar digalakkan menggunakan
pengalaman yang boleh mencabar
hipotesis dan digalakkan berdiskusi

• Pelajar menggunakan data mentah,


sumber primer, manipulatif dan
bahan-bahan berbentuk interaktif
Konstruktivisme
• Cadangan ini
menggalakkan
pengajaran
koperatif dan
kolaboratif